Wyszukiwarka:
Artykuły > Wypracowania
Przedstawiciele polskiego Romantyzmu o poecie i roli poezji. Omów odwołując się do właściwych utworów
Program literacki romantyzmu. Omów temat na podstawie wybranych utworów przed listopadowej twórczości Adama Mickiewicza
Problematyka państwa i ojczyzny w publicystyce renesansu
Problem walki narodowo - wyzwoleńczej w twórczości Adama Mickiewicza
Problem poety i poezji w literaturze romantyzmu i modernizmu
Problem odpowiedzialności moralnej w świetle dwóch powieści z różnych epok
Prawdy żywe w twórczości Adama Mickiewicza z okresu wileńsko-kowieńskiego
“Powstanie jakoś opisać" - wielka odpowiedzialność Mirona Białoszewskiego za mikro-historię z perspektywy cywila - świadk
Polsko jaka jesteś ? Polska i Polacy w ocenie Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Cypriana Kamila Norwida w świetle odpowi
Słowa Alberta Camus: "Trzeba zobaczyć Syzyfa szczęśliwym" Uczyń mottem rozważań nad kształtem i celem życia
Romantyzm – "Siła fatalna" czy polska "święta księga"? Jakie funkcje twoim zdaniem pełniła literatura tego okresu w ży
Mój sąd na temat stałej obecności epiki rycerskiej w kulturze europejskiej
"Czlowiek jest święty! Czlowiek jest potworem!" Które z powyższych twierdzeń uznasz za prawdziwe gdy myślisz o portrecie człow
"Może być wstyd, że człowiek jest szczęśliwy" Refleksje na temat różnych koncepcji szczęścia na przykładzie wybranych utworów
Interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. "Historia"

strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64]