Wyszukiwarka:
Artykuły > Wypracowania
PRZYKŁADY HAGIOGRAFII ŚREDNIOWIECZNEJ. JAKIE WARUNKI MUSIELI SPEŁNIAĆ BOHATEROWIE ŻYWOTÓW, ABY OSIĄGNĄĆ ŚWIĘTOŚĆ
PODAJ PRZYKŁADY NAWIĄZAŃ DO HORACJUSZOWSKIEJ IDEI "EXEGI MONUMENTUM" W LITERATURZE POLSKIEJ
Na czym polegają różnice pomiędzy dramatami antycznym i szekspirowskim?
BOGURODZICA JAKO ZABYTEK KULTURY POLSKIEJ
"Aby istnieć, człowiek musi się buntować"
Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem Sartre’a: „Człowiek jest wolny całkowicie lub nie jest wolny wcale”. Zbierz
Wizerunek, rola inteligencji w literaturze
Niezłomna wierność ideałom - fanatyzm, imperatyw, postawa nierealistyczna, dobrowolny wybór
Wielkość i tragizm powstań narodowych w znanych Ci utworach literatury polskiej
Świat wartości biblijnych i ich kontynuacja w literaturze i sztuce późniejszych epok
Warszawa z lat wojny i okupacji w utworach literackich dotyczących tego okresu
Udowodnij, że twórczość Jana Kochanowskiego była ilustracją hasła: „Nic co ludzkie nie jest mi obce”
Udowodnij na podstawie wybranych utworów słowa Kasprowicza:
Trwałe wartości epoki staropolskiej (co dzisiaj przetrwało a co straciło aktualność)
Trwałe wartości odrodzenia i oświecenia (co do dzisiaj przetrwało a co straciło aktualność)

strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64]