Wyszukiwarka:
Artykuły > Wypracowania
Mesjanizm narodowy w "widzeniu ks. Piotra"
"Medaliony" Zofii Nałkowskiej jako arcydzieło pisarskiej powściągliwości
Kształtowanie świadomości obywatelskiej w publicystyce renesansowej (Modrzewski, Skarga)
"Początek" Andrzeja Szczypiorskiego - książką o Polsce i Polakach
Krzysztof Kamil Baczyński wobec tradycji w świetle swych utworów
Kreacjonizm czyli poszukiwanie nowych form wypowiedzi w prozie polskiej i obcej XX wieku
Konrad, Kordian, hrabia Henryk - trzy kreacje bohaterów romantycznych w Twojej ocenie
Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko - trzy kierunki w literaturze Oświecenia. Scharakteryzuj dokładniej jeden z nich
Katastroficzne wizje literackie w utworach XX wieku
Kat i ofiara - Twoje refleksje po lekturze literatury wojenno - okupacyjnej i obozowej
“Kartoteka" Tadeusza Różewicza jako antydramat - związek między kształtem dramatu a wizją świata i człowieka. Czy wiersz
Kariera a moralność - rozważania w odniesieniu nie tylko do "Granicy". (Weź pod uwagę sądy Zofii Nałkowskiej, innych, wybranyc
Jak żyć? Poszukiwanie życia szczęśliwego w świetle pieśni i trenów Jana Kochanowskiego
Interpretacja i rola tytułu oraz motta w wybranych 3-4 utworach różnych epok
Ideały osobowe średniowiecza a dążenia epoki

strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64]