Wyszukiwarka:
Artykuły > Wypracowania
Sarmata o sobie, inni o sarmacie. Omów na podstawie przykładów literackich XVII i VIII wieku. Blaski i cienie sarmatyzmu
Różne poglądy pisarzy XX- lecia międzywojennego na cywilizację i kulturę
Różne koncepcje poezji i jej stosunku do tradycji w Polsce lat międzywojennych
Rozprawa Stanisława Wyspiańskiego z narodem w "Weselu"
Romantyczny charakter ballad Adama Mickiewicza
"Romantyczność" A. Mickiewicza jako manifest programu literatury romantyzmu w Polsce
Romantyczne gatunki literackie, ich żywotność uzasadniona tendencjami epoki
Romantyczna profetyka Wykorzystaj odpowiednie utwory
Renesansowa parenetyka. Omów odwołując się do wybranych utworów literackich
"Renesans dramatyczny" - wyjaśnij pogląd odwołując się do wybranych utworów renesansowych
"Pytania zadawane sobie" - problemy egzystencjalne w poezji Wisławy Szymborskiej
Przykłady polifoniczności konstrukcji świata przedstawionego wybranych powieści. Jaką funkcję ona pełni w danym utworze?
“Prześwity w mrokach" - poszukiwanie człowieczeństwa i dowody na nie w literackich obrazach lagru i łagru
"Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego w kontekście problemów społeczno-politycznych młodego państwa polskiego
"Przedwiośnie" jako powieść marzeń i goryczy Stefana Żeromskiego

strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64]