Wyszukiwarka:
Artykuły > Wypracowania
Ideał człowieka i obywatela oświecenia w wybranych utworach epoki
Grupy poetyckie w XX leciu. Scharakteryzuj odwołując się do konkretnych utworów
Gatunki literackie oświecenia wyrazem tendencji epoki i ich charakterystyka
Ewolucja koncepcji bohatera romantycznego w twórczości Adama Mickiewicza
Epos antyczny a epos romantyczny
Elementy baśniowe w "Panu Tadeuszu" i ich znaczenie
Egzystencjalizm i motywy egzystencjalne w literaturze XX-lecia Gdzie je odnajdujesz? (Kafka, Gombrowicz)
Echa różnych filozofii w liryce Młodej Polski
Dramat
Dramat ojca, chrześcijanina, poety i filozofa w "Trenach" Jana Kochanowskiego
Degradujący wpływ wojny i obozów, pojęcie "człowieka zlagrowanego" w świetle utworów Tadeusza Borowskiego i Gustawa Herlinga-G
Człowiek wobec przestrzeni... Omów na przykładzie "Sonetów krymskich" Adama Mickiewicza
Człowiek sentymentalny ... Omów na znanych Ci przykładach polskich i obcych
Codzienność przeobrażona w niecodzienność, czyli poszukiwanie czasu utraconego w "Sklepach cynamonowych" Brunona Schulza
Charakterystyka Odrodzenia w Europie i w Polsce (czas, czynniki kształtujące nową epokę, idee, przedstawiciele)

strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64]