Wyszukiwarka:
Artykuły > Wypracowania
Dworek szlachecki i jego mieszkańcy w literaturze
Jakie rodzaje i gatunki występują w literaturze Oświecenia. Jakie są ich źródła i czemu zawdzięczały popularność?
Co zauważył Ignacy Krasicki obserwując świat i ludzi
Program polityczny Andrzeja Frycza Modrzewskiego - ojca polskiej myśli demokratycznej
"Ludzkie przygody, ludzkie noś"- Treny jako świadectwo przygód człowieka myślącego epoki renesansu
Treści patriotyczne w utworach Jana Kochanowskiego i kazaniach Piotra Skargi
"Ludzkie przygody, ludzkie noś" - Treny jako świadectwo przygód człowieka myślącego epoki renesansu
Bóg i natura w twórczości Jana Kochanowskiego
Praktyczna filozofia Jana Kochanowskiegoi jej źródła
Myśl o poezji i poecie w twórczości Jana Kochanowskiego
Praktyczna filozofia Jana Kochanowskiego i jej źródła
"Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego, a dramat antyczny
Dramaty Szekspirowskie - wyjaśnij zainteresowanie nimi trwające od stuleci
Rodzaje miłości w literaturze XVI i XVII wieku, Kochanowski, Morsztyn, Szarzyński
Różne ujęcia tematyki wiejskiej w literaturze renesansu

strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64]