Wyszukiwarka:
Artykuły > Wypracowania
Na podstawie części I i II dramatu "Nie-boska komedia" zreferuj zasadnicze myśli o poezji i poecie.
Analiza sonetu "Czatyrdah"
Różne ujęcia tematu "wieś" w literaturze renesansowej: Rej - Kochanowski - Szymonowic
Troska o losy ojczyzny wyrażona w literaturze okresu Odrodzenia .
Zjawisko sarmatyzmu - charakterystyka na podstawie wybranych dzieł literatury barokowej
Literatura pozwala możliwie najdokładniej poznać ten świat, zrozumieć i wyrazić...
Ignacy Krasicki jako nauczyciel i wychowawca ówczesnego społeczeństwa.
Fascynacja, czy poczucie obcości ? Człowiek współczesny wobec dzieł literatury staropolskiej
Poeta i poezja w utworach romantycznych
Analiza wiersza Tadeusza Różewicza pt. "Ocalony".
Bunt i afirmacja - dwie postawy wobec życia. Rozważania na podstawie wybranych utworów literatury polskiej.
Artysta jako bohater dzieła literackiego XX wieku (dylematy sztuki).
Dwie racje w "Antygonie" Sofoklesa
"By czas nie zaćmił, i niepamięć" - co z dorobku literatury staropolskiej średniowiecze - oświecenie) uważasz za godne ocaleni
Jak rozumiesz termin "przystosowanie" ? Podaj takie przykłady, których nie potępiasz i takie, które cię oburzają.

strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64]