Wyszukiwarka:
Artykuły > Wypracowania
Związki twórczości Jana Kochanowskiego z antykiem
Znaczenie mitu w życiu greków, podaj definicję pojęcia i udowodnij, że mity fascynują i inspirują ludzi różnych epok - omów na w
Wybrane postacie biblijne jako symbole ludzkich postaw np. : Hiob, syn marnotrawny, miłosierny Samarytanin
Wpływ literatury antycznej na twórczość pisarzy epok późniejszych (omów na dowolnie wybranych przykładach)
Wielkie polemiki epoki romantyzmu. Wykorzystaj odpowiednie przykłady literackie
Wacław Potocki - przedstawiciel baroku sarmackiego, jego rozważania o Polsce i Polakach
W labiryncie historii ... . Tragizm losów poety - "Kolumba"
Trzy koncepcje naprawy rzeczywistości państwowej w "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego. Jak je oceniasz?
Tragizm patrioty - spiskowca w "Konradzie Wallenrodzie" i w "Kordianie"
Temat 'wieś' w różnych ujęciach literackich Renesansu
Tadeusz Różewicz i Sławomir Mrożek - dwaj surowi sędziowie współczesności
Średniowieczne nawiązania w literaturze późniejszych epok
Sposoby funkcjonowania motywów ludowych w poezji romantycznej (omów na wybranych przykładach)
Społeczeństwo polskie w oczach przedstawicieli polskiego społeczeństwa
Socrealizm "odwrócony", czyli źródła niepokoju i poszukiwanie wartości przez Marka Hłaskę w wybranych opowiadaniach

strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64]