Starożytny i średniowieczny wzorzec rycerski na przykładzie
Stworzenie świata w Biblii i Mitologii – podobieństwa i różnice.
Kierownictwo hotelu Hilton w Cobham wykorzystuje następujące narzędzia marketingowe:
Na podstawie danych z bilansu spółki „Alfa” z dwóch kolejnych obliczyć i zinterpretować wskaźniki dynamiki majątku
Polemika Mickiewicza ze Słowackim.
Wzorce osobowe średniowiecza i ich związek ze światopoglądem tej epoki.
Informacje o spółce.
Holding jako szczególna forma monopolizacji
INTERWENCJONIZM W UNII EUROPEJSKIEJ
Kwaśne deszcze
Możliwości wyżywienia ludności świata
NIEUCZCIWA KONKURENCJA
Poglądy ekonomiczne przedstawicieli wczesnego socjalizmu
PRZYGOTOWANIE POLSKIEGO ROLNICTWA DO INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ
Znaczenie nadzoru bankowego

ŻYDZI
19. Małżeństwa literackie.
Motyw miłości w Mitologii i Biblii.
Jakie gatunki spotykamy w Biblii – omów trzy wybrane przykłady.
Motywy mitologiczne w literaturze polskiej różnych epok.
Najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego.
Motyw cierpienia w Biblii i w Mitologii.
ROMANTYZM
23. Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i
Filozofia
Młodzież
Żyd-tułacza
\"Grób Agamemnona\"
Analiza notowań akcji „Dębica” w okresie od 06.03.01r. do 03.05.01r.
Decydujący wpływ na kształtowanie się typów gleb w Polsce wywierają takie składniki przyrodnicze jak:
I śmiech niekiedy może być nauką ... Udowodnij, że Krasicki jest klasykiem
Kontrreformacja - jej Ÿródła i przyczyny w Europie i w Polsce, konsekwencje kulturowe i społeczne
WSTĘP
“Monachomachia” Ignacy Krasicki
“Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego
“Pan Tadeusz” czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem.
“Treny” Jana Kochanowskiego
„Być człowiekiem – to być odpowiedzialnym”. Ustosunkuj się do podanej tezy, wykorzystując znane utwory litera
„Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego
"Czucie i wiara" jako zasada romantycznego poznania. Ballada "Romantyczność" A. Mickiewicz
... Człowiek człowiekowi wilkiem”
1. Pieniądz w funkcji środka cyrkulacji obsługuje transakcje:
102. ŻYDZI
Adam Asnyk - życie i twórczość
analisis - grec. rozlozenie
Analiza ekonomiczna
Analiza tendencji centralnej.</
Analiza wskaźnikowa jako metoda analizy ekonomicznej
Artysta jako bohater dzieła literackiego XX wieku (dylematy sztuki).
Barok - charakterystyka epoki(12)
BEZPIECZEŃSTWO NUKLEARNE I OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM
Bitwa o Wielk� Brytanie.
Buczkowski Leopold
Bunt i afirmacja - dwie postawy wobec życia. Rozważania na podstawie wybranych utworów literatury polskiej.
Cel nauki
CIERPIENIE
Co to jest rynek?
Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że Tadeusz Różewicz jest poetą, który nie pisze o miłości?
Definicja finansów
Dwie racje w \"Antygonie\" Sofoklesa
Działalność emisyjna Banku Centralnego - baza monetarna
DZIEJE DOKTORA JUDYMA I OCENA OBRANEJ PRZEZ NIEGO DROGI ŻYCIOWEJ
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA NA TLE FINANSÓW JAKO DYSCYPLINY NAUKI.
Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej
ISTOTA FAKTORINGU
Istota i funkcja marketingu.
Jak rozumiesz termin \"przystosowanie\" ? Podaj takie przykłady, których nie potępiasz i takie, które cię oburzają.
Kronika polska
Kryzys współczesnej Rosji; przyczyny, skutki wewnętrzne, implikacje międzynarodowe
Literatura pozwala możliwie najdokładniej poznać ten świat, zrozumieć i wyrazić...
Maria Konopnicka “Nowele”
Metoda korelacyjna
Motyw domu, z którego się odchodzi i do którego się powraca
Najnowsze odkrycia dotyczące klimatu
Nawiązania i aluzje literackie w „Tangu” Sławomira Mrożka.
NORMA I BŁĄD JEZYKOWY
Oda do młodości
Odbudowa państwa piastowskiego po kryzysie XI wieku.
Odwołując się do konkretnych przykładów, scharakteryzuj gatunki uprawiane w literaturze renesansowej
Opisać założenia teorii rewolucji Keynesowskiej
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
OTOCZENIE MARKETINGOWE FIRMY GLAXO WELLCOME
OUTSOURCING
Pierwiastki klasycystyczne i romantyczne w \"Odzie do mlodosci\" A. Mickiewicza - uniwersalnosc ody
Podmioty polityki zatrudnienia.
PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE ZWIąZANE Z OCENą PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
Pojęcie i mechanizm tworzenia pieniądza bezgotówkowego
Polityka zatrudnienia - Cel i zakres
Polska w okresie transformacji – przywileje
Poziom inwestycji zagranicznych jako przejaw atrakcyjności polskiej gospodarki.
Problemy społeczne i narodowe w twórczości Wacława Potockiego
Przemiana izotermiczna
Rodowód pojęcia "dulszczyzna" - jak rozumiesz i oceniasz taką postawę człowieka?
Rola USA w wielobiegunowym układzie światowym. Szanse i zagrożenia
ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE
Rozwój społeczny. Koncepcja tzw. rozwoju opacznego (maldevelopment)
Różne ujęcia tematu \"wieś\" w literaturze renesansowej: Rej - Kochanowski - Szymonowic
Rynek papierów wartościowych. Akcje
Sprzeczności i konflikty na obszarze krajów tzw. 3-go Świata, sposoby ich rozwiązywania
Tematyka książek francuskich w XVIII wieku
Troska o losy ojczyzny wyrażona w literaturze okresu Odrodzenia .
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
WYRAZY ZAPOŻYCZONE
ZAGADNIENIA PRAWNE.
ZDROBNIENIA I ZGRUBIENIA
Zjawisko sarmatyzmu - charakterystyka na podstawie wybranych dzieł literatury barokowej
ŹRÓDŁA ZAPOŻYCZEŃ
\"Chłopi\" Władysława Stanisława Reymonta
\"Ludzkie przygody, ludzkie noś\"- Treny jako świadectwo przygód człowieka myślącego epoki renesansu
\"Moralność pani Dulskiej\" Gabrieli Zapolskiej
‘Przedwiośnie”Stefana Żeromskiego-powieść pytań.
“Bajki” Ignacy Krasicki
“Beniowski” - Juliusza Słowackiego jako poemat dygresyjny.
“CZŁOWIEK JEST ZDUMIEWAJĄCY, ALE ARCYDZIEŁEM NIE JEST” (JOSEPH CONRAD)
“CZŁOWIEK JEST ZDUMIEWAJĄCY, ALE ARCYDZIEŁEM NIE JEST” (JOSEPH CONRAD). Przedstaw swoje refleksje na temat złożonośc
“Grażyna”
“Grób Agamemnona” Juliusza Słowackiego - elementy pamfletu i retoryczność. “Bema pamięci żałobny rapsod”
“Idziesz przez świat i życiu nadajesz kształt przez swoje czyny”.
“Idziesz przez świat i życiu nadajesz kształt przez swoje czyny”.Rozwiń myśl Stanisława Wyspiańskiego w świetle
“Jeśli masz dwie drogi do wyboru wybieraj zawsze trudniejszą dla siebie”
“Jeśli masz dwie drogi do wyboru wybieraj zawsze trudniejszą dla siebie” - postulat heroizmu moralnego w literaturze
“Kartoteka\" Tadeusza Różewicza jako antydramat - związek między kształtem dramatu a wizją świata i człowieka. Czy wiersz
“Konrad Wallenrod. Powieść poetycka z dziejów litewskich i pruskich”. Adama Mickiewicza
“Kordian” Juliusza Słowackiego
“Monachomachia” Ignacy Krasicki
“Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej
“Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego
“Nieboska Komedia” typ dramatu.
“Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego
“Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego
“Oskarżam\" Zofii Nałkowskiej a “oskarżam\" Tadeusza Borowskiego (w świetle utworów)
“Pan Tadeusz” czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem
“Pan Tadeusz”, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu
“Pieśni” Jana Kochanowskiego
“Powrót posła” Juliana Ursyna Niemcewicza
“Powstanie jakoś opisać\" - wielka odpowiedzialność Mirona Białoszewskiego za mikro-historię z perspektywy cywila - świadk
“Prolog” - polemika na temat roli poety i poezji.
“Przedwiośnie” – książka o rozmijaniu się marzeń z rzeczywistością.
“Prześwity w mrokach\" - poszukiwanie człowieczeństwa i dowody na nie w literackich obrazach lagru i łagru
„ ... Człowiek człowiekowi wilkiem”
„ANALIZA KORELACJI I REGRESJI”
„Antygona” Sofokles
„Bajki” Ignacy Krasicki
„Bank Światowy i jego udział w inwestycjach podejmowanych w Europie Środkowej i Wschodniej”
„Być człowiekiem – to być odpowiedzialnym”. Ustosunkuj się do podanej tezy, wykorzystując znane utwory literac
„Cele reklamy”
„Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta
„Człowiek nie może żyć bez miłości” – rozwiń myśl Jana Pawła II na podstawie literatury i własnych przemyśleń
„Człowiek nie może żyć bez miłości” – rozwiń myśl Jana Pawła II na podstawie literatury i własnych przemyśleń.
„Dziady” A. Mickiewicza i „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego - utwory poetów zbuntowanych
„Dziady” A. Mickiewicza i „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego - utwory poetów zbuntowanych.
„Dziełami wielkimi i moralnymi są tylko dzieła prawdy (Emil Zola). Skomentuj tę opinię, odwołując się do wybranych utworów
„Faraon\" Bolesława Prusa
„Fraszki” Jana Kochanowskiego
„Granica”Z.Nałkowskiej jako nowa odmiana powieści.
„IDZIESZ PRZEZ ŚWIAT I ŻYCIU NADAJESZ KSZTAŁT PRZEZ SWOJE CZYNY”.
„Jedynym sposobem uratowania godności ludzkiej w nieludzkich warunkach jest uwierzyć choćby w otchłań zła w istnienie dobr
„JEŚLI MASZ DWIE DROGI DO WYBORU WYBIERAJ ZAWSZE TRUDNIEJSZĄ DLA SIEBIE” - POSTULAT HEROIZMU MORALNEGO W LITERATURZE
„Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem , nikt na świecie nie jest od niej wolny” - uczyń te słowa mot
„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” (L. Staff „Dziewięć muz”). Co według Ciebie znaczą sło
„Kordian” Juliusza Słowackiego
„Której z bogini przyznalbym zlote jablko i dlaczego ?”- rozprawka na podstawie \"Historii wojny Trojanskiej\"
„Lalka” B. Prusa, jako powieść realizmu wielkiego.
„Lalka\" i „Ojciec Goriot\" przykładem realizmu
„Marketing mix
„Memento mori” i „Non omnis morial”, jako przykłady odmiennych postaw człowieka średniowiecza i człowiek
„Monachomachia” Ignacy Krasicki
„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej
„Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej
„Nic pożądańszego, a nic trudniejszego na ziemi jak prawdziwa rozmowa” – Adam Mickiewicz. Dlaczego ludziom tak
„Nie wszystek umrę.” Rozważania o roli literatury w budowaniu uniwersalnego systemu wartości
„Nie wszystek umrę.” Rozważania o roli literatury w budowaniu uniwersalnego systemu wartości.
„Nie-Boska komedia”
„Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego
„Ocalonych” próby wyjścia z moralnego chaosu (twórczość Tadeusza Różewicza)
„Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama Asnyka - manifesty dwu pokoleń młodzieży polski
„Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego
„Odprawa[1] posłów greckich” Jana Kochanowskiego
„Pan Tadeusz” czyli Ostatni zajazd na Litwie...
„Pan Tadeusz” czyli Ostatni zajazd[1] na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wiersze
„Pierwowzory greckie bierzcie do rąk i czytajcie i w dzień i w nocy” (Horacy). Jak dzisiaj potraktowałbyś polecenie
„Pieśni” Jana Kochanowskiego
„Powołał mnie Pan na bunt.” Zinterpretuj tę myśl, odwołując się do wybranych utworów
„Powołał mnie Pan na bunt.” Zinterpretuj tę myśl, odwołując się do wybranych utworów.
„Powrót posła” Juliana Ursyna Niemcewicza
„Praca jest dobrodziejstwem, praca jest blogoslawienstwem, praca jest ratunkiem” - Slowa Aleksandra Watta uczyn mott
„Praca miernikiem wartości człowieka” – czy słusznie? Przedstaw swoje refleksje na ten temat w oparciu o przyk
„Przedwiośnie” St. Żeromskiego jako powieść: oskarżenie, ostrzeżenie,
„Romantyczność” Adama Mickiewicza
„Różne drogi do szczęścia” - Petrarka,. Rozwiń tę myśl poety odwołujac się do wybranych utworów.
„Rzeczpospolita Szlachecka” w ocenie polskich romantyków
„Samotność, cóż po ludziach?” – najciekawsze Twoim zdaniem literackie portrety bohaterów skazanych na samotnoś
„Sąd nad Polską i sen o Polsce w literaturze
„Serce ma swoje racje, których rozum nie ma.” Udowodnij, że dewiza B. Pascala była bliska wielu bohaterom literackim
„TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU NA LUDZI W NEGOCJACJACH”
„Tragedia jest tam, gdzie jest wybór” – jakie interpretacje tego pojęcia można odnaleźć w literaturze na przes
„TREND LINIOWY”
„Treny” Jana Kochanowskiego
„Trudny i trwały będzie , poeto, twój urząd”- słowa Leopolda Staffa potraktuj jako punkt wyjścia do rozważ
„Wybory moralne Zenona Ziembiewicza
„Wzorce osobowe epoki i ich związek ze światopoglądem średniowiecza”
„Zeby byc dobrym, okrutnym byc musze” – powiedzial Hamlet
„Zemsta” Aleksander Fredro
" Ja kocham cały naród ! (...) . Chcę go dźwignąć, uszczęśliwić (...) " . Jak bohaterowie romantyczni wypełniali tę mi
"Aby istnieć, człowiek musi się buntować"
"Beniowski" - Juliusz Słowacki
"Bogurodzica" jako najstarsza pieśń ludowa
"Bogurodzica" jako zabytek języka polskiego, historia utworu, walory literackie
"Dżuma" jako powieść parabola.
"Ferdydurke" Gombrowicza jako rzecz o formie.
"FERDYDURKE" Witold Gombrowicz.
"Kordian" - wypowiedź poety o powstaniu listopadowym
"Kordian" i "Grób Agamemnona" Słowackiego jako głos w dyskusji na temat przyczyn klęski powstania listopadow
"Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego" A. Mickiewicza.
"Lalka" Bolesława Prusa - powieść o "straconych złudzeniach"
"Lalka" czy "Trzy pokolenia"? Który z tytułów uważasz za bardziej
"Lalka" to powieść o straconych złudzeniach - czy się z tym zgadzasz
"Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego jako powieść modernistyczna
"Ludzkie przygody, ludzkie noś" - Treny jako świadectwo przygód człowieka myślącego epoki renesansu
"Ludzkie przygody, ludzkie noś" - Treny jako świadectwo przygód człowieka myślącego epoki renesansu.
"Młodzież, jej zadania i postawy w literaturze różnych epok"
"Nie-Boska komedia" jako dramat niepełnych racji
"Odprawa posłów greckich" dramatem narodowym opartym na wzorach antycznych
"Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego utworem okolicznościowym czy pierwszym dramatem narodowym wyrosłym z ana
"Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego, a dramat antyczny
"Pamiętniki" J. Ch. Paska świadectwem obyczaju i dokumentem językowym epok
"Pisarze baroku i oświecenia w trosce o dobro kraju".
"Polska Mesjaszem narodów" - "Polska Winkelriedem narodów". Porównaj stanowiska Mickiewicza i Słowackiego wo
"Powrót posła" jako komedia polityczna i obyczajowa
"Prawa i obowiązki"
"Przedwiośnie" jako powieść marzeń i goryczy Stefana Żeromskiego.
"Przedwiośnie" S. Żeromskiego
"Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego pytaniem o kształt przyszłej Polski.
"Treny Kochanowskiego jako utwór renesansowy
"Treny" rozprawą światopoglądową autora i wyrazem bólu ojca po stracie dziecka
"Wesele" Wyspiańskiego jako synteza sztuk
"Z chałupy" J. Kasprowicza i "Kartoflisko" L. Staffa - dwa sposoby wprowadzenia niskiego tematu do sonetu
). Przedmiot i zakres socjologii. Socjologia a wiedza potoczna
,,Zdaje mi sie, ze widze. Gdzie? Przed oczyma duszy mojej
. Pionierzy nauki organizacji i zarządzania.
. Scharakteryzuj ujęcie organizacji w znaczeniu rzeczowym, czynnościowym
. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie
. Zarządzanie – istota i podstawowe funkcje.
.Podstawowe pojęcia.
.Przedsiębiorstwo jest powołane do realizacji celów indywidualnych i zbiorowych tzn. jest systemem:
1 PODSTAWOWYM ZADANIEM MARKETINGU JEST
1. Cechy wyróżniające prawo pracy od innych gałęzi prawa
1. Charakterystyka firmy ze schematem organizacyjnym
1. Literackie i ideowe wyznaczniki epoki.
1. Morsztyn – mistrz konceptu (cechy stylu barokowego).
1. Na czy polega istota decydowania i jaka jest różnica między procesem podejmowania decyzji.
1. Przedsiębiorstwo.
1. Spółka cywilna dwuosobowa z chwilą wypowiedzenia umowy przez jednego ze wspólników
1. Wprowadzenie
1. Zinterpretuj pojęcie zarządzania wg P.Druckera i Griffina.
1. Analiza wskaźnikowa
1. Bóg, życie i śmierć w literaturze średniowiecza, baroku i romantyzmu
1. Cechy finansów publicznych.
1. Co jest charakterystyczną cechą badań w ujęciu sytuacyjnym?
1. Czym jest kierowanie ?
1. Definicja administracji i administracji publicznej.
1. Geneza i ewolucja
1. Istota i przesłanki doskonalenia struktury organizacyjnej
1. Jaki problem został rozwiązany przez nowy produkt?
1. MARKETING jest
1. MODEL ZARZĄDZANIA PERSONELEM
1. Opis problemu organizacyjnego:
1. Pojęcie kierowania, zarządzania i organizacji.
1. Proszę zdefiniować istotę marketingu
1. Rynek finansowy - pojecie, segmenty, gospodarcze znaczenie.
1. SYSTEM INFORMACYJNY RACHUNKOWOŚCI
1. WPROWADZENIE
1. Zdefiniuj pojęcie kierowanie:
1.1 Pojęcie i rodzaje podatków
1.2.Wymień 4 podstawowe funkcje procesu zarządzania.
1.Co jest przedmiotem prawa pracy?
1.Czy przepis prawa to:
1.Definicja prawa handlowego.
1.Gdy osoba zawodowo trudni się wykonywaniem określonych usług to w umowie zlecenia, roszczenie o wynagrodzenie i zwrot wydatków
1.Menadżer w organizacji
1.Objęcie rzeczy w posiadanie jest nabyciem prawa:
1.POJĘCIE ADMINISTRACJI PUB.
1.Stosunki organizacyjne to m.in. stosunki:
1.W ujęciu k.c. wybór należnych kupującemu roszczeń jest dopuszczalny :
10. Człowiek i natura (przyroda) w literaturze polskiej - na podstawie wybranych epok.
10. WIEŚ
11. CIERPIENIE
12. Dom w literaturze - odejścia i powroty
12. Dom zawsze ustępować powinien krajowi". Rozważ słowa J.U.
12. Różnorodny sens cierpienia w życiu człowieka, na podstawie poznanych w szkole utworów literackich.
13. „ ... Człowiek człowiekowi wilkiem”
13. “Kordian” jako dramat romantyczny.
14 punktów Wilsona
14. Człowiek - istota zdeterminowana czy wolna? Rozważ ten problem poprzez wybrane utwory literatury polskiej i obcej.
15. Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utwora
16. Człowiek xx wieku , postawa wobec życia , przemijania , stosunek człowieka do świata , do rzeczywistości
17. “CZŁOWIEK JEST ZDUMIEWAJĄCY, ALE ARCYDZIEŁEM NIE JEST” (JOSEPH CONRAD). Przedstaw swoje refleksje na temat złoż
17. INTELIGENCJA (rola, etos...) w literaturze polskiej.
18. Jakie wartości literatury staropolskiej pozostają aktualne także dzisiaj? - polemika z tematem.
18. MŁODZIEŻ
19. Młodzi gniewni-MŁODOŚĆ
2. B a n k o w y p l a n k o n t
2. „ Pan Tadeusz ” - geneza w świetle inwokacji i epilogu, tło historyczne, ramy czasowe.
2. Dialog z Bogiem w utworach literatury polskiej
2. Pojęcie kapitału własnego.
2. Romantyzm w Europie (Anglia, Francja, Niemcy, Rosja).
2.7. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
20 lecie międzywojenne
20 lecie międzywojenne. Zagadnienia
20. "MŁODZIEŻ, JEJ ZADANIA I POSTAWY W LITERATURZE RÓŻNYCH EPOK"
20. Miłość w utworach literackich.
20. Temat: Miłość niejedno ma imię
20. W kręgu miłości i nienawiści - o bohaterach literackich, których rozumiem, podziwiam, oskarżam.
200 zagadnień o UE
21. Temat: Cała wielka literatura opowiada o moralności- twierdzi angielski pisarz Dawid H. Lawrence. Czy zgadzasz się z tym twi
22. Młodzi wobec wyzwań swoich czasów .
24. Temat: ”Kto mi powiada, że moja ojczyzna, pola zieloność............i kwiaty” (C.K. Norwid). Obraz ojczyzny w pr
26. Obraz małej ojczyzny w wybranych dziełach literackich
28 wyjaśnij pojęcie kierowanie i zarządzanie
28. Temat: Polaków portret własny w literaturze staropolskiej i oświeceniowej
3 rodzaje menadżerów
3. Aktywa banku i ich ewidencja
3. Od afirmacji do kontestacji. Literackie sposoby różnych postaw wobec Boga i świata.
30. „Pierwszym obowiązkiem człowieka jest praca” - rozwiń myśl Staszica w oparciu o znane utwory polskich pisarzy.
300 pytań z Intergacji (25 strony)
31. Prometeusz, Ikar, Syzyf - realizacja określonych postaw
33. LITERACKIE OBRAZY RODZINY W TWÓRCZOŚCI POLSKICH PISARZY; ICH FUNKCJA
34. Rola sztuki i artysty w różnych epokach
35. Różne ujęcia motywu rozstania w literaturze.
36. Sredniowieczne nawiazania w literaturze pózniejszych epok.
37. Temat: Bohaterowie Mickiewicza i Żeromskiego, którzy odrzucają własne szczęście na rzecz narodu
38. Motyw śmierci i jego różne oblicza na podstawie wybranych utworów
39. Taniec - ocena społeczeństwa polskiego.
4. Pasywa banku i ich struktura
40. Topos wędrówki i doświadczeń wynikających z podróży w dziełach literatury polskiej i powszechnej.
41. Tragizm losów i bohaterstwo człowieka w walce z totalitaryzmem we współczesnej literaturze polskiej i obcej.
41. Zaprezentuj twórczość Tuwima, Broniewskiego, Leśmiana oraz futurystów
42. Które wartości proponowane przez literaturę polską należy przenieść w XXI wiek?
43. Wieś polska i jej mieszkańcy w wybranych utworach literatury Młodej Polski i Pozytywizmu.
44. Władza - powołanie, zobowiązanie, zaszczyt, namiętność, pokusa... Do jakich refleksji na ten temat skłania Cię literatura wy
45. II Wojna Swiatowa
45. Obraz wojny w literaturze K. K. Baczyńskiego, Różewicza i Miłosza
45. Temat: Sila i slabosc czlowieka w literaturze o wojnie i okupacji
45. Wplyw wojny na psychike czlowieka (na wybranych przykladach).
47. Zbrodniarz ofiara wlasnej zbrodni. Powolaj sie na wlasciwe utwory literackie.
48. Jakie postawy życiowe wybrałby młody człowiek
48. Życie jest jak proces, można je wygrać lub przegrać. Rozważ w oparciu o wybrane kreacje literackie.
49. KWESTIA ŻYDOWSKA W LITERATURZE.
49. Portret żyda
49. Temat: Problematyka żydowska w literaturze współczesnej
5. Motyw buntu w literaturze.
5. Typowe wartości, postawy, idee i poglądy w literaturze poszczególnych epok
55. Celem życia ludzkiego jest szczęście, tylko jak je osiągnąć. Rozwiń w oparciu o dowolnie wybrane postacie różnych epok.
6. Krytyka szlachty w literaturze polskiej
6. Pokora i bunt jako dominujące postawy wobec Boga.
6.Barok metafizyczny Sępa-Szarzyńskiego (renesans, treść, forma - barok) Daniel Naborowski (motywy - barokowy kryzys świadomo
66. Literackie obrazy okrucieństwa wojny w literaturze dawnej i współczesnej.
7. Chłop i wieś w znanych utworach XIX i początku XX wieku.
8. Pokora i bunt jako dominujące postawy wobec Boga
8. Przyroda ojczysta jako temat, motyw, źródło inspiracji artystycznych
8. Różne oblicza wsi w literaturze polskiej
87. LUD I LUDOWOŚĆ JAKO INSPIRACJA ORAZ JAKO TEMAT W LITERATURZE POLSKIEJ.
93. „JEŚLI MASZ DWIE DROGI DO WYBORU WYBIERAJ ZAWSZE TRUDNIEJSZĄ DLA SIEBIE” - POSTULAT HEROIZMU MORALNEGO W LITERA
94. „Polska to rzecz wielka” ,czy „Polska to wszystko hołota, tylko im złota?”
97. „ROMANTYCZNE I WSPÓŁCZESNE MYŚLENIE O WOLNOŚCI. ROZWAŻ PROBLEM NA WYBRANYCH UTWORACH LITERACKICH”
98. Etos rycerza i spiskowca.
A która jest pierwsza i zasłużeńsza matka jako ojczyzna - motyw ojczyzny w literaturze polskiej.
A N A L I Z A S T R A T E G I C Z N A
A N A L I Z A S T R A T E G I C Z N A
A to Polska wlasnie – Polska i Polacy w roku 1900
A. Zmienna Y jest funkcją zmiennej X: Y=2(X-1). Ponadto, Mo(X)=Me(X)=E(X)=2. Czy wynika z tego, że:
aCustomer Relationship Management
Adam - jeden dzien z pamietnika (na podst.\"Pamietników Adama i Ewy\" M.Twaina\"
Adam Asnyk - poeta czasów niepoetyckich
Adam Asnyk - poeta czasów niepoetyckich.
Adam Asnyk- poeta czasów niepoetyckich
Adam Grywałd
Adam Mickiewicz
Adam Mickiewicz „Dziady” cz. II, IV, I
Adam Mickiewicz byl wielkim twórca epoki romantyzmu
Adam Mickiewicz \"Dziady część III\"
Adam Mickiewicz \"Konrad Wallenrod\"
Adam Mickiewicz \"Lilije\"
Adam Mickiewicz \"Sonety krymskie\"
Adam Mickiewicz \"Świtezianka\"
Adam Mickiewicz \"Świteź\"
Adam Mickiewicz. Ojczyzna - patriotyzm
Adamiecki porównuje przedsiębiorstwo do kranu z kompotem, przez który przepływają
Administracja i prawo administracyjne
Administracja opiera się na kryterium podmiotowym, jest to pewien rodzaj organizacji
Administracja publiczna
Administracja Publiczna w RP
Adwokatura i radcowie prawni - organizacja, kompetencje, zasady działania
Aecjusz, ostatni Rzymianin
Afirmacja codziennej pracy
Afirmacja codzienności w poezji XX - lecia międzywojennego
AFRYKA
AGENT JAKO PODMIOT GOSPODARCZY
Agresja
aI POJĘCIE KULTURY ORGANIZACJI
aJAKIE RODZAJE EGZEKUCJII WYRÓŻNIA PRAWO CYWILNE
Akcja -
Akcja- instrument finansowy emitowany przez spółkę akcyjną, jest częścią kapitału akcyjnego, na wartość realną akcji nie ma wpły
Akcje i obligacje
Akt notarialny
Akt założenia konfederacji targowickiej
Aktualna cena rynkowa
Aktualne zagadnienia doby pozytywizmu w twórczosci Konopnickiej i Sienkiewicza (i innych).
Aktualność dramatów Szekspira
Aktywa trwałe
Aktywacyjne teorie motywacji
Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu
Aktywna i pasywna polityka
aKultura organizacji
Albert Camus \"Buntuje sie, wiec jestem\"
ALIANSE STRATEGICZNE
Alighieri Dante - prekursor odrodzenia. Charakterystyka \"Boskiej komedii\"
Alighieri Dante - prekursor odrodzenia. Charakterystyka \"Boskiej komedii\".
Alkohole - Referat
American Marketing Association definiuje markę w następujący sposób
AMERYKA PÓŁNOCNA
AMERYKA POŁUDNIOWA
AMORTYZACJA MAJĄTKU TRWAŁEGO
Anakreontyk
Analiza
ANALIZA AGENCJI REKLAMOWEJ
ANALIZA AKCJI
Analiza archiwalna
ANALIZA BILANSU
Analiza czynnikowa
ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Analiza efektywności wykorzystania majątku obrotowego w przedsiębiorstwie
Analiza ekonomiczna - podziały i klasyfikacje
ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO
Analiza ekonomiczno-finansowa Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego
ANALIZA FINANSOWA
Analiza finansowa „Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego S.A.”
Analiza finansowa TP S.A.
Analiza fundamentalna
Analiza i interpretacja dziela literackiego:Krzysztof Kamil Baczynski „Romantycznosc \"
Analiza i interpretacja utworu poetyckiego
Analiza kultury w organizacji na podstawie PIA PIASECKI S.A.
Analiza marketingowa Polleny Ewa
Analiza marketingowa Rafinerii Nafty „Sokół” S.A.
ANALIZA ODCHYLEŃ W ANALIZIE FINANSOWEJ
ANALIZA OTOCZENIA FIRMY
ANALIZA PIONOWA I POZIOMA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Analiza pojęć : kierowanie , zarządzanie , kierownik , przywódca.
ANALIZA PORTFELA
Analiza produktów jest jednym z wielu aspektów
Analiza przedsiębiorstwa „ALFA” opiera się o zestaw danych zawartych w bilansie firmy za dwa kolejne lata obrachunko
Analiza przedsiębiorstwa NET
ANALIZA PRZEDSIĘBIORSTWA.
Analiza rynku dla piwa Żywiec
ANALIZA RYNKU PIWA
Analiza sonetu \"Czatyrdah\"
ANALIZA SPACE
Analiza strategiczna
Analiza strategiczna Fabryki Kosmetyków Pollena - Ewa S.A.
ANALIZA STRATEGICZNA FIRMY
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
Analiza strategiczna SPACE
Analiza strategiczna spółdzielni
ANALIZA STRATEGICZNA STRZELCA
ANALIZA STRATEGICZNA ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO „SŁOWIK
ANALIZA STRUKTURY
Analiza stylu przywództwa wybranej osoby na stanowisku kierowniczym na przykładzie Prezesa Agencji Koncertowej
Analiza SWOT „OPOCZNO” S.A.
Analiza SWOT:
Analiza systemu oceny okresowej pracowników
Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa - pionowa i pozioma ocena aktywów i pasywów bilansu
ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ SPÓLKI
Analiza szeregów czasowych
Analiza szeregu szczegółowego
ANALIZA TECHNICZNA DOSTARCZA DANYCH DLA ANALIZY EKONOMICZNEJ
Analiza wiersza Tadeusza Rózewicza pt. \"Ocalony\"
Analiza wiersza Tadeusza Różewicza pt. \"Ocalony\".
Analiza wierszy S. Grochowiaka
Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych – Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Analiza wskaźnikowa.
Andrzej Kmicic
Andrzej Kmicic a Jacek Soplica - konwencja bohatera \'winy i rehabilitacji\'. Czy znasz jeszcze innych wykreowanych według niej?
Andrzej Kmicic i Jacek Soplica - podobieństwa i różnice w życiu i działaniu
Andrzeja Frycza Modrzewskiego propozycje "poprawy Rzeczypospolitej"
Andrzejewski Jerzy
Anielka szuka Karuska
Ankieta dotycząca potrzeb tworzenia uczelni wyższych w Ostrowie Wielkopolskim
Anonim Gall
Anschluss Wolnego Miasta Gdańska
ANTONIMY
Antygona
Antygona i Kreon - prezentacje postaw, analiza motywów
ANTYK
Antyk i wspólczesnosc w \"Odprawie poslów greckich\"
Antyk XIX wiek pne do V wieku naszej ery
Apel
APEL O ODRODZENIE MORALNE POLSKIEJ SZLACHTY
Archaizmy, pojęcie, podział, przykłady
Argumenty za i przeciw polityce przemysłowej
aRóżne interpretacje tytułu powieści "Granica".
Artysta a filister - wg przedstawicieli Mlodej Polski
Artysta a filister. Omów, odwołując się do wypowiedzi przedstawicieli Młodej Polski
Artysta i jego dzieło w średniowieczu
Artysta jako bohater dziela literackiego XX wieku
Artysta jako bohater dziela literackiego XX wieku (dylematy sztuki).
Asceta i rycerz, jako dwie rózne sredniowieczne postawy (parenetyczny charakter lit. sredniowiecza)
Asceta i rycerz, jako dwie różne średniowieczne postawy...
Asnyk Adam
Asnyk i Konopnicka - poeci czasów niepoetyckich
Atmosfera
Atom
Atrakcyjność interpersonalna
Atrybucja wewnętrzna
Atrybucja zewnętrzna
Atrybucje obronne
Atrybucje w służbie ego
August COMTE
Austeria
AUSTRALIA
Autobiografia
Autor – podmiot mówiący – bohater (podobieństwa i różnice)
Awangarda Krakowska
AZJA
B A N K O W O Ś Ć
b>GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Baczyński Krzysztof Kamil
Badania ankietowe
Badania dotyczące zainteresowań muzycznych mieszkańców Ostrowa Wlkp.
Badania eksploracyjne można podzielić na:
BADANIA MARKETINGOWE
BADANIA MARKETINGOWE JAKO SYSTEM INFORMACJI
Badania marketingowe są ważną częścią systemu informacji marketingowej.
Badania marketingowe w Internecie
Badania operacyjne - Sciagi
Badania podstawowe
BADANIA RYNKOWE
Badania rynkowe i marketingowe
BADANIA RYNKU (market research) -
Badania stosowane
BADANIA WSTĘPNE
Badanie cech charakteryzujących wymagania klienta wobec nowej linii produktów
Bajki – Ignacy Krasicki
Bajki jako arcydzieła Ignacego Krasickiego
Bajki Krasickiego a ideały oświeceniowe (analiza wybranych utworów)
Baka Józef
Bakoma S
Bal w operze
Ballada
Ballady Adama Mickiewicza
Ballady i Romanse
Ballady Leśmiana, a tradycja romantyczna gatunku
Bałtyk
Bank
BANK CENTRALNY
Bank centralny Polski
Bank hipoteczny a bank uniwersalny – różnice czynności bankowych
Bank jako przedsiębiorstwo
Bank jako przedsiębiorstwo. Produkty bankowe
Bank Światowy
Banki komercyjne
Banki w Polsce
Bankowa obsługa papierów wartościowych
Bankowa ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych
Bankowe dyskonto weksli
Bankowosc
Bankowość
Bankowość - esencja
Bankowość - podstawy
Bankowość - teoria i zadania
Bankowość - teoria i zadanie
Bankowość - zagadnienia
BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
BANKOWOŚĆ I FINANSE
Bankowość Internetowa
Bankowość w Polsce
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Bankowy system informatyczny
Barańczak Stanisław
Barbarzyńca w ogrodzie
Bariera nadmiernej ufności
Bariery we wprowadzaniu zmian w organizacji
Barok
Barok - architektura i sztuka
Barok - charakterystyka epoki(10)
Barok - charakterystyka epoki(11)
Barok - charakterystyka epoki(13)
Barok - charakterystyka epoki(3).
Barok - charakterystyka epoki(4)
Barok - charakterystyka epoki(8).
Barok - charakterystyka epoki(9)
Barok - charakterystyka epoki.
Barok - charakterystyka epoki.(5)
Barok - charakterystyka epoki.(6)
Barok - czas bóstwem epoki
Barok - geneza epoki.
Barok - konspekt
Barok - konspekt(7)
Barok - literackie i ideowe wyznanie epoki
Barok - motywy miłości, śmierci i przemijania
Barok - nurt dworski
Barok - nurty w literaturze
Barok - nurty w literaturze(dworski i ziemiański)
Barok - pojęcie sarmatyzmu(14)
Barok - Pytania
Barok - Zjawiska i motywy
Barok - znaczenie literatury epoki
Barok 1620 - 1764
Barok i renesans - podobieństwa i różnice w literaturze
Barok jako zaprzeczenie renesansowej koncepcji sztuki.
Barok metafizyczny Sępa-Szarzyńskiego
Barok metafizyczny Sępa-Szarzyńskiego (renesans, treść, forma - barok) Daniel Naborowski (motywy - barokowy kryzys świadomośc
Barok szlachecki, sarmacki i dworski (różnice)
Barok w mojej pamięci (co kojarzy mi się z barokiem)
Barok w Polsce
Barok w pytaniach i odpowiedziach
Barok- dwa oblicza sarmatyzmu w literaturze epoki
Barok- ogólna charakterystyka
Barokowa wizja świata w poezji Mikołaja Sępa - Szarzyńskiego
Barokowe inspiracje w literaturze późniejszych epok.
Barokowe kontrasty u Daniela Naborowskiego
Baudelaire i Rimbaud
Baza monetarna
Behawioryzm
Behawioryzm w socjologii
Benchmarking
Beniowski
Berent Wacław
Bezdomnosc w literaturze XIX w
BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE
Bezpieczeństwo pracy
Bezrobocie
Bezrobocie i kwestia społeczna bezrobocia
bi
Białoszewski Miron
Biały kruk
Biblia
Biblia a sens cierpienia
Bielski Marcin
Biernat z Lublina
BILANS I JEGO WSTĘPNA ANALIZA
Bilans płatniczy i wymiana miedzynarodowa
Biografia
Biografia Adama Mickiewicza z podziałem na 3 okresy jego życia - utwory, okres, gdzie przebywał
Biografia Ignacego Krasickiego i Stanisława Staszica
Biorąc pod uwagę teorię integracji gospodarczej przedstaw konsekwencje eliminacji ceł między państwami tworzącymi unię celną.
BIZNES
BIZNES – PLAN
BIZNES PLAN
BIZNES PLAN FIRMY TRANSPORTOWEJ
Biznes plan jako narzędzie zarządzania w przedsiębiorstwie
BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA
Biznesowy Sawuare Viwre
BIZNESPLAN FIRMY „SAN”
Biznesplan jest to zbiór dokumentów planistycznych, które powinny określać
Bocheński Jacek
Bogactwo myśli we fraszkach Jana Kochanowskiego
Bogactwo refleksji w "Grobie Agamemnona"
Bogactwo refleksji w \"Grobie Agamemnona\"
Bogactwo tematów lirycznych w poezji Jana Kochanowskiego
Bogactwo tematów lirycznych w poezji Jana Kochanowskiego.
Bogumil i Barbara - dwie postawy zyciowe
BOGURODZICA
Bogurodzica - archaizmy i osobliwości odmiany
BOGURODZICA JAKO ZABYTEK KULTURY POLSKIEJ
Bohater pozytywny epoki pozytywizmu w świetle przykładów literackich
Bohater romantyczny
Bohater romantyczny i bohater pozytywistyczny - próba porównania
Bohater skazany na samotność lub samotny z wyboru
Bohater skazany na samotność lub samotny z wyboru.
Bohater wybranej powiesci Stefana Zeromskiego wobec swoich czasów
Bohater wybranej powieści Stefana Żeromskiego wobec swoich czasów
Bohater wybranej powieści Stefana Żeromskiego wobec swoich czasów.
Bohaterowie dramatów romantycznych. Przeobrażenia duchowe Gustawa Konrada, Kordiana, hrabiego Henryka
Bohaterowie i wydarzenia \"Antygony\" Sofoklesa
Bohaterowie literaccy przeżywający \'dramat straconych złudzeń\'. Omów na wybranych przykładach
Bohaterowie Mickiewicza i Żeromskiego, którzy odrzucają własne szczęście na rzecz narodu
Bohaterowie Stefana Żeromskiego wobec epoki romantyzmu i pozytywizmu
Bohaterowie Stefana Żeromskiego wobec epoki romantyzmu i pozytywizmu.
Bohaterowie utworów S. Żeromskiego
Bohaterowie Żeromskiego w poszukiwaniu sensu życia
Bohiń
Boleslaw Lesmian - wielki kreacjonista liryczny
Bolesław Prus “Lalka”
Bolesław Prus „Lalka”
Bom kochał najlichsze źdźbło trawy i człeka co z losem się zmaga
Bony skarbowe w zarządzaniu bilansem banku
Borowski Tadeusz
Boska Komedia Dantego Alighieri - arcydziełem poetyckim średniowiecza
Boski Juliusz
Bóg i natura w twórczości Jana Kochanowskiego
Bóg w liryce Kochanowskiego i Sępa-Szarzyńskiego
Bóg w renesansie
Bóg w twórczości Kochanowskiego
Bóg, życie i śmierć w literaturze średniowiecza, baroku i romantyzmu
Bramy raju
Brand Metrics - próba określenia wartości marki
Brandys Kazimierz
Breza Tadeusz
BROKER REASEKURACYJNY
BROKER UBEZPIECZENIOWY
Broniewski - poeta buntu i przeżyć osobistych
Broniewski Władysław
Brzezina
Budowa dramatu romantycznego. Synkretyzm. Symultanizm
Budowa geologiczna
Budowa i cechy poematu dygresyjnego w oparciu o "Beniowskiego"
Budowa komputera
Budowa tragedii na przykładzie Antygony
Budowa wnętrza ziemi
Budżet Francji w 1789 r.
Budżet gminy
Budżet państwa
Budżetowa metoda zarządzania (25 stron)
Budżetowanie działalności przedsiębiorstw.
Budżetowanie kosztów (12 stron)
Bunt i afirmacja - dwie postawy wobec zycia. Rozwazania na podstawie wybranych utworów literatury polskiej.
Bunt i ofiara – dwie postawy polskich bohaterów romantycznych
Bunt jak wyraz niezgody na rzeczywistość. Odwołując się do wybranych tekstów lit. zaprezentuj bohaterów, którzy bunt uznali za k
Burza mózgów
BUSINESS PLAN
BYĆ CZY MIEĆ ?
Byronizm, wallenrodyzm, prometeizm, werteryzm wyjaśnij pojęcia odwołując się do przykładów literackich
Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów
C. Baryka i Z. Ziembiewicz - dwie postawy, dwie drogi życiowe
Cała jaskrawość
CAŁOŚCIOWA ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
Cechy autokratycznego i demokratycznego stylu kierowania
Cechy bezrobocia w Polsce
Cechy charakterystyczne kultury barokowej
Cechy charakterystyczne polskiego bezrobocia
Cechy charakterystyczne romantyzmu
Cechy charakterystyczne systemu gospodarczego
Cechy charakterystyczne zarządzania strategicznego to:
Cechy charakteryzujące ubezpieczenia obowiązkowe
Cechy dramatu
Cechy dramatu awangardowego na przykładzie „Szewców” S. I. Witkiewicza
Cechy dramatu awangardowego na przykładzie \"Szewców\"
Cechy dramatu romantycznego
Cechy dramatu szekspirowskiego. Co to jest sielanka - podaj przykłady
Cechy dramatu szekspirowskiego. Co to jest sielanka- przykłady
Cechy gatunkowe ballady na przykładzie kilku ballad Mickiewicza
Cechy gatunkowe powieści poetyckiej
Cechy i elementy organizacji formalnej
Cechy i postawa Wokulskiego budzące sprzeciw.
CECHY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENTÓW POŻCZKOWYCH PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH
Cechy literatury średniowiecznej
Cechy piœmiennictwa, jego działy i rodzaje
Cechy poetyki romantycznej
Cechy poezji barokowej na przykładach.
Cechy położenia
Cechy powieści
Cechy romantyczne w balladzie \"Świteź\"
Cechy stosunków międzyludzkich w biurokratycznym i w sieciowym modelu organizacji
Cechy stosunku administracyjno - prawnego
Cechy wyróżniające prawo pracy od innych gałęzi prawa
Cechy wyróżnicające mobbing
CEFTA
Cel analizy rynku: rozpoznanie możliwości i warunków rozwoju działalności gospodarczej, znajdującej się w polu zainteresowania p
CEL DZIALALNOSCI PRZEDSIEBIORSTW
Cele a funkcje organizacji. Klasyfikacja celów i funkcji organizacji. Pojęcie misji organizacji
CELE DYDAKTYCZNE:
Cele i organizacja działalności Banku Światowego
CELE I UWARUNKOWANIA POLITYKI EKONOMICZNEJ
Cele polityki gospodarczej
Cele polityki gospodarczej:
Cele polityki pieniężnej
Cele polityki procesowej
Cele polityki przemysłowej
Cele polityki regionalnej
Cele polityki społecznej
Cele polityki społecznej:
Cele społecznej gospodarki rynkowej:
Celem głównym projektu jest określenie działań marketingowych polegających na zwiększeniu sprzedaży na przykładzie fikcyjnej kwi
Celem pracy jest określenie pozycji konkurencyjnej banku na podstawie analizy SWOT, macierzy ADL oraz badania ankietowego
Celem życia ludzkiego jest szczęcie, tylko jak je osiągnąć. Rozwiń w oparciu o dowolnie wybrane postacie różnych epok
Celem życia ludzkiego jest szczęście, tylko jak je osiągnąć. Rozwiń w oparciu o dowolnie wybrane postacie różnych epok
Celem życia ludzkiego jest szczęście, tylko jak je osiągnąć. Rozwiń w oparciu o dowolnie wybrane postacie różnych epok.
Cenotwórstwo jest integralnie związane z realizowaną przez przedsiębiorstwo strategią marketingową. Opatrując zespół środków rea
Cezary Baryka - „młody gniewny”, nowy typ bohatera w twórczości Stefana Żeromskiego
Cezary Baryka - bohater który traci złudzenia
Charakter prawny i rodzaje referendum
Charakterystyczne cechy liryki wybranego poety współczesnego - Zbigniew Herbert
Charakterystyczne cechy poetyki baroku (Naborowski, Morsztyn)
Charakterystyczne cechy poezji młodopolskiej na przykładzie wybranych wierszy Kasprowicza
Charakterystyczne cechy prozy B. Shultza
Charakterystyka
Charakterystyka banku na podstawie bilansu
Charakterystyka bohatera tragicznego
Charakterystyka dysponentów budżetowych
Charakterystyka emocji
Charakterystyka firmy
CHARAKTERYSTYKA FIRMY USŁUGOWEJ „TECHNOMIKS” SP. Z O.O.
Charakterystyka geograficzna Wyżyny Lubelskiej i Roztocza .
Charakterystyka gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych
Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza
CHARAKTERYSTYKA MARKETINGU PRZEMYSŁOWEGO
Charakterystyka Odrodzenia w Europie i w Polsce
Charakterystyka Odrodzenia w Europie i w Polsce (czas, czynniki kształtujące nową epokę, idee, przedstawiciele)
Charakterystyka postawy irenistycznej...
Charakterystyka prawa karnego
Charakterystyka procesów innowacyjnych.
Charakterystyka przedsiębiorstwa
CHARAKTERYSTYKA PRZYWÓDCÓW POWSTANIA LISTOPADOWEGO W „PRZYGOTOWANIU”
CHARAKTERYSTYKA RYNKOWYCH STRUMIENI PIENIĘŻNYCH
CHARAKTERYSTYKA RYNKU KAPITAŁOWEGO
Charakterystyka rynku papierów wartościowych
CHARAKTERYSTYKA RYNKU UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
Charakterystyka społeczeństwa po powstaniu styczniowym w literaturze pozytywistycznej
CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI..............................................................
Charakterystyka stronnictw politycznych w \"Powrocie posła\" Juliana Ursyna Niemcewicza
CHARAKTERYSTYKA STRUMIENI KREDYTOWYCH
CHARAKTERYSTYKA STRUMIENI REDYSTRYBUCYJNYCH (TRANSFEROWYCH)
Charakterystyka średniowiecza oraz sztuka epoki
Charakterystyka twórczości Norwida (1821 - 1883)
Charakterystyka typów ludzkich w wybranych satyrach Krasickiego
Charakterystyka Willego Sonnenbrucha
Charakterystyka zanieczyszczeń powietrza w rejonie Beskidu Śląskiego
Chata bronowicka symbolem Polski przełomu wieków
Chłop i wieś w znanych utworach XIX i początku XX wieku
Chłop i wieś w znanych utworach XIX i początku XX wieku.
Chłopi
Chłopi i inteligencja w \"Weselu\"
CHŁOPI jako epopeja
Chłopi t1
Chmielowski Benedykt (Joachim)
Choroby RP szlacheckiej oraz proces moralnego odradzania się narodu w literaturze XVII i XVIII w.
Choromański Michał
Chudy literat – Adam Naruszewicz
Ciekawostki
Cierpienia Matki Boskiej pod krzyżem ukazane w wierszu \"Posłuchajcie, bracia miła...\".
Cierpienie
CIERPIENIE I OFIARA W III CZ. DZIADÓW
CierpienieIII
Co jest powodem koncentracji ludności w jednych krajach a czemu w innych krajach ten proces jest wolniejszy?
Co jest przedmiotem badania ?
Co jest w czlowieku? szkic do duchowego portretu czlowieka
Co łączy a co dzieli obozowe opowiadania Tadeusza Borowskiego i \"Inny świat\" Gustawa Herlinga- Grudzińskiego
Co łączyło poglądy Modrzewskiego, Kołłątaja i Staszica?
Co nazywamy „szarą strefą gospodarką”. Określ główne jej dziedziny i sposoby jej ograniczania
Co nazywamy polityką gospodarczą i jakie są jej funkcje
Co nowego wniosła do Twojej wiedzy o faszyzmie lektura \"Rozmów z katem\" Kazimierza Moczarskiego
Co oznaczała orientacja produkcyjna firmy „New World” przed rokiem 1980?
Co powinien uwzględnić przekaz promocyjny – 34
Co rozumie się przez pojęcie sys. ekon.?
CO SKŁADA SIĘ NA ORGANIZACJĘ FORMALNĄ I NIEFORMALNĄ ZAKŁADU PRACY?
Co to jest "walenrodyzm"? Budowa powieści poetyckiej w odniesieniu do "Giaura"
Co to jest ekonomia podaży lub reganomika
Co to jest globalizacja?
CO TO JEST GOSPODARKA FINANSOWA I POLITYKA FINANSOWA?
Co to jest klimat?
CO TO JEST KREDYT?
Co to jest kultura "pola ryżowego"?
CO TO JEST MARKETING?
Co to jest naród?
Co to jest operacjonalizacja pojęć teoretycznych?
Co to jest otoczenie gospodarki i jej infrastruktura
CO TO JEST PIENIĄDZ?
CO TO JEST RACHUNKOWOŚĆ SPOŁECZNA?
Co to jest renesansowy humanizm i reformacja? Odwolaj sie do literatury odrodzenia
Co to jest renesansowy humanizm i reformacja? Odwołaj się do literatury odrodzenia
Co to jest sarmatyzm?
Co to jest sentymentalizm, scharakteryzuj kochanka sentymentalnego odwołując się do przykładów z literatury oświeceniowej
Co to jest sentymentalizm?
Co to jest społeczeństwo organizacyjne. Przyczyny i skutki wzrastającego stopnia zorganizowania we współczesnych społeczeństwach
Co to jest substydialność
Co to jest system ekonomiczny (gospodarczy) i co on obejmuje
Co to są cła i jakie są główne rodzaje ceł?
CO TO SĄ FINANSE?
Co to są zakładowe plany emerytalne
CO WIESZ NA TEMAT SYSTEMU REZERW W BANKACH KOMERCYJNYCH
Co z dorobku literatury staropolskiej uważasz za godne ocalenia?
Co zadecydowało o zakończeniu zimnej wojny?
Co zauważył Ignacy Krasicki obserwując świat i ludzi
Co zawiera taryfa składek?
Codzienność przeobrażona w niecodzienność, czyli poszukiwanie czasu utraconego w "Sklepach cynamonowych" Brunona Schul
Codzienność przeobrażona w niecodzienność, czyli poszukiwanie czasu utraconego w \"Sklepach cynamonowych\" Brunona Schulza
COFNIĘCIE ZEZWOLENIA I WYPOWIEDZENIE UMOWY
Commedia dell’arte
Conrad Joseph
CONTROLLING
Controlling bankowy
Credit-rating w procesie pozyskiwania kapitału na międzynarodowym rynku finansowym
Cudzoziemka
Customer Relationship Management
Cyganeria Młodopolska
Cykl adaptacji ludzi do zmiany według E. Scheina
Cykl transakcyjny
Cykl życia produktu
CYKL ŻYCIA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO.
Cyprian Kamil Norwid jako artysta słowa. W czym widzisz wyjątkowość jego poezji w epoce romantyzmu
Cyprian Kamil Norwid o sztuce i roli artysty. Wykorzystaj odpowiednie utwory
Czarne kwiaty
Czarny potok
Czas niepokoju duchowego, głodu, idealizmu, świętości i sensu. Podejmij próbę porównania naszego końca stulecia z ubiegłym - ese
Czas pracy
Czego dotyczą podstawowe funkcje państwa i pol. gosp. we współczesnym sys. kapitalizmu mieszanego?
Czego dowiedziałem się z literatury o świecie duchowym człowieka średniowiecznego?
Czemu służy kategoria należnych dochodów podatków gmin
Czerwone tarcze
Czesław Miłosz - Proteusz poezji polskiej.
Czesław Miłosz a konieczność obrony podstawowych wartości moralnych
Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert - wielcy współcześni moraliści
Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert - wielcy współcześni moraliści.
CZĘŚĆ A – FORMUŁOWANIE MISJI
Część ogólna:
Czlowiek pod wladza despotyzmu - \"Dziady cz. III\"
Czlowiek renesansu i jego sprawy
Czlowiek wobec milosci, smierci i przemijania
Człowiek - główne hasło epoki renesansu, poezja o nim i dla niego (Kochanowski)
CZŁOWIEK - ISTOTA ZDETERMINOWANA CZY WOLNA?
Człowiek a klimat
Człowiek i urząd w "Procesie" Kafki
Człowiek i urząd w \"Procesie\" Kafki
Człowiek jako istota społeczna
Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach l
Człowiek sentymentalny ... Omów na znanych Ci przykładach polskich i obcych
Człowiek w dialogu z Bogiem.
Człowiek w świecie absurdu. Jaki stosunek do świata ma bohater „Procesu” Franza Kafki?
Człowiek w zmaganiu z formą.
Człowiek wobec przestrzeni... Omów na przykładzie \"Sonetów krymskich\" Adama Mickiewicza
Człowiek współczesny poszukuje nowych dróg , nowych wartości, wz
Człowiek zniewolony - łagry sowieckie na przykładzie wybranych utworów literackich
Cztery definicje polityki gospodarczej
Cztery wielkie ideologie świata nowożytnego (po Rewolucji Francuskiej): konserwatyzm, liberalizm, socjalizmy, populizm (narodnic
Czy "Nad Niemnem" można nazwać powieściowym "Panem Tadeuszem"?
Czy antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?
Czy bohaterowie utworów Żeromskiego budzą w tobie podziw czy ironię?
Czy budżet Państwa może dotować bieżącą działalność gminy
Czy cierpienie ma sens ? Rozważ problem przywołując wybrane utwory literackie
Czy cytat z „Bogurodzicy”: „Na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt” – można uznać za d
Czy forma jest niebezpiecznym rodzajem zniewolenia człowieka? Uzasadnij swoje stanowisko odwołując się do utworu Gombrowicza 
Czy gmina może odmówić np. wojewodzie wykonania jakiegoś zadania
Czy Gmina może ustanowić samodzielnie podatki
Czy Gmina posiada osobowość prawną
Czy i jak można zmienić kulturę organizacji
Czy Konstytucja zapewnia gminom udział w dochodach publicznych czyli w dochodach stanowiących część dochodu Skarbu Państwa
Czy lit. renesansu miala charakter odtwórczy ?
Czy literatura może być sumieniem ludzkości ?
Czy literatura może być sumieniem ludzkości?
Czy literatura sredniowieczna jest dowodem zacofania epoki
Czy Maria Konopnicka miala racje twierdzac, ze \"Konrad Wallenrod\" to \"nie apoteoza zdrady, to jej tragizm\"?
Czy Mikotaj Sęp Sarzyński jest twórcą renesansowym czy barokowym?
Czy Parenetyczne wzorce osobowe utrwalone w epoce średniowiecza i renesansu uczą lub interesują dzisiejszego czytelnika?
Czy podatki są potrzebne?
Czy poświęcić się zdobywaniu pieniędzy, czy też poświęcić się dla idei służebnej wobec ludzkości np. nauce, wynalazkom. W jakim
Czy rzeczywiście \"mroki średniowiecza\"?
Czy wyjaśnianie zachowań ludzkich jest tym samym co rozumienie ich ?
Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem Sartre’a: „Człowiek jest wolny całkowicie lub nie jest wolny wcale”. Zbierz
Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że "Kordian" jest dojrzałym dramatem o niedojrzałym bohaterze?
Czy \"Nad Niemnem\" jest powieścią tylko pozytywistyczną?
Czy \"Oda do młodości\" jest dziełem klasycznym czy romantycznym?
Czy \"Tango\" Stanisława Mrożka można nazwać współczesnym \"Weselem\"?
CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ STRAJK JAKO PRZYKŁAD KONFLIKTU?
Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, czy sposobem poszukiwania prawdy o świecie
Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, czy sposobem poszukiwania prawdy o świecie?
Czym jest forma w zyciu czlowieka? Forma a problemy wolnosci i ubezwlasnowolnienia czlowieka w literaturze XIX i XX wieku
Czym jest Gmina wg. Konstytucji
Czym jest i jaką rolę w stosunkach ubezpieczeniowych odgrywa wartość ubezpiecze­niowa? Czym się ona różni od wartości ubezpiecze
CZYM JEST I Z JAKICH ELEMENTÓW SKADA SIĘ SYSTEM SPOŁECZNY ZAKŁADU PRACY?
CZYM JEST KIEROWANIE I JAKIE WYRÓŻNIA SIĘ STYLE KIEROWANIA ZESPOŁAMI LUDZKIMI?
CZYM JEST KULTURA PRACY FIRMY I JAKIE ELEMENTY NA NIĄ SKŁADAJĄ SIĘ?
CZYM JEST METODA A CZYM NARZĘDZIE BADAWCZE, ORAZ JAKIE WYRÓŻNIA SIĘ ETAPY POSTĘPOWANIA BADAWCZEGO?
CZYM JEST POSTAWA , JAKIE SĄ JEJ RODZAJE I JAKI JEST MECHANIZM ICH KSZTAŁTOWANIA?
CZYM JEST PRACA W UJĘCIU SOCJOLOGICZNYM?
CZYM JEST WŁADZA W ZAKLADZIE PRACY I JAKIE SĄ JEJ RODZAJE?
CZYM JEST WZÓR SPOŁECZNO-ZAWODOWY I JAKIE SĄ JEGO RODZAJE?
Czym można wytłumaczyć popularność prozy Sienkiewicza
Czym nam grozi globalne ocieplenie
Czym rózni sie barok szlachecki Potockiego od baroku sarmackiego Paska i baroku dworskiego Morsztyna?
Czym różni się barok szlachecki Potockiego od baroku sarmackiego Paska i baroku dworskiego Morsztyna
Czym różni się podatek leśny (od lasów) od podatku leśnego dla parków narodowych (wzory)
Czym różni się subwencja od dotacji
Czym różni się...
Czym są cła ochronne a czym cła fiskalne?
Czym są finanse publiczne?
CZYM SĄ STOSUNKI SPOŁECZNE ORAZ JAK JE DZIELIMY?
Czym zajmuje się nauka o finansach publicznych
Czym zajmuje się prawo gospodarcze?
Czynniki decydujące o kształcie i wyborze systemu gospodarczego
CZYNNIKI LOKALIZACJI PRZEMYSŁU:
CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ORAZ OGRANICZAJĄCE W PROCESIE INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ
Czynniki warunkujące skuteczne komunikowani
Czynniki wpływające na rentowność banku
Czynniki wydajności pracy odkryte przez szkołę Human Relations
Czynności banków komercyjnych
Czytanie umożliwia spotkanie z prawdą. Do których spośród twoich lektur mógłbyś odnieść te słowa?
Czytanie umożliwia spotkanie z prawdą. Do których spośród twoich lektur mógłbyś odnieść te słowa? Uzasadnij odpowiedź
Czytanie umożliwia spotkanie z prawdą. Do których spośród twoich lektur mógłbyś odnieść te słowa? Uzasadnij odpowiedź.
Czyżewski Tytus
Daniel Naborowski - twórczość(2)
Danton - wielki aktor czy dobry człowiek?
Daty graniczne polskiego pozytywizmu
Daty związane z monarchią Franków (IV - X w.)
Daty związane z Normanami
Dąbrowska Maria
Dążenie do ideału etycznego w literaturze średniowiecza
Dążenie do ideału etycznego w literaturze średniowiecza...
Debiuty poetyckie
Decyzja
DECYZJE PODEJMOWANE
Decyzje menedżerskie w praktyce zarządzania
decyzje strategiczne podejmowane są na najwyższym szczeblu
Dedal i Ikar
Deficyt budżetowy
DEFICYT BUDŻETOWY, MECHANIZM POWSTAWANIA, SKUTKI
Deficyt i nadwyżka budżetowa
Definicja marketingu globalnego i jego ogólne założenia
Definicja zabezpieczenia społecznego
Degradacja lasów - Wprowadzenie
Degradujący wpływ wojny i obozów, pojęcie \"człowieka zlagrowanego\" w świetle utworów Tadeusza Borowskiego i Gustawa Herlinga-G
Dekadentyzm, impresjonizm, symbolizm w utworach Młodej Polski
Deklaracja Narodów Zjednoczonych, Waszyngton 1 I 1942 r
DEKRET o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej
Demaskatorski charakter opowiadań S. Żeromskiego
Demokracja. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania demokracji
Desiderata.
DEZINFORMACJA
Dezintegracja osobowości w świecie form i stereotypów
Dezintegracja osobowości w świecie form i stereotypów.
Dezorganizacja życia rodziny
Diagnozowanie potrzeb społecznych:
DIAGRAM ISHIKAWY
Dialog
Dialog mistrza Polikarpa ze Śmiercią (De morte prologus)
Dialog z Bogiem w utworach literatury polskiej
Dla rozwiązania wielu problemów decyzyjnych potrzebne są różne dane, w tym zwłaszcza o rynku.
Dlaczego „Ballady i romanse” uznano za manifest polskiego romantyzmu?
Dlaczego "Lalkę" B. Prusa można nazwać powieścią o straconych złudzeniach?
Dlaczego Konrad buntuje się przeciw Bogu?
Dlaczego literatura Młodej Polski może być traktowana jako sprzeciw wobec założeń pozytywizmu? Wykorzystaj poznane utwory i teks
Dlaczego mówimy, że treny to nie tylko dramat cztowieka, lecz także artysty - filozofa?
Dlaczego powinniśmy wystrzegać się obłudy?
Dlaczego Powrót posła J. U. Niemcewicza określa się mianem komedii politycznej?
Dlaczego \"człowiek poczciwy\" może być określony jako postać epoki renesansu?
Dlaczego \"Moralność Pani Dulskiej\" jest tragifarsą kołtuńską ?
Dlaczego \"Pana Tadeusza\" uznaje się za najpiękniejszą polską książkę ?
Dług publiczny
DŁUG PUBLICZNY, MECHANIZM POWSTAWANIA, SKUTKI
Długosz Jan
Do czego służą pytania filtrujące?
Do czego służy test socjometryczny?
Do czego zmierza historia ? Historiozoficzna wymowa “Nie - boskiej komedii\"
Do funkcji emocji:
Do jakiej maksymalnej wysokości mogą być dotowane inwestycje gminy
Do Justyny. Tęskność na wiosnę – Franciszek Karpiński
Dobór losowy
Dobra publiczne a dobra prywatne
Dobra publiczne, społeczne i prywatne
DOBRO I ZŁO
Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek powinien dokonywać wyborów.” Jak rozumiesz słowa Mahatmy Gandhiego?
Dobrobyt
Dobrowolne ograniczenia eksportu VER
Dochody gminy (38 stron)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI
Dodatki pielęgnacyjne
Dodatkowy protokół do traktatu radziecko - niemieckiego o granicach i przyjaźni z 28 IX 1939
Dokonaj klasyfikacji literatury średniowiecznej oraz omów jej cechy charakterystyczne
Dokonaj oceny twórczości Kasprowicza
Dokonywanie czynów zgodnych z prawem to:
Doktryna polityki gospodarczej
Doktryny awangardy:
Dokumentacja kredytowa i jej weryfikacja
Dolina Issy
Dołęga-Mostowicz Tadeusz
Dom rodzinny jako ruina
Dom2
Dorobek artystyczny Juliusza Slowackiego
Dorobek czasów stanislawowskich
Dorobek polskiego piśmiennictwa średniowiecznego
DOROBEK PRAWNY UE W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Dostępność
DOSTOSOWANIE POLSKIEGO ROLNICTWA DO WYMOGÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Dostosowanie polskiego systemu bankowego do standardów UE
Dostosowanie produktów bankowych do wymogów Unii Europejskiej
Dostosowanie systemu pieniężnego w Polsce do standardów europejskich
Dotychczasowe funkcjonowanie kilkunastu różnych rejestrów
Drabina Jakubowa
Dramat
Dramat antyczny a dramat szekspirowski - próba porównania
Dramat bohatera romantycznego w "Nie-boskiej komedii"
Dramat bohatera romantycznego w \"Nie-boskiej komedii\"
Dramat ekspresjonistyczny
Dramat epicki
Dramat groteskowy
Dramat historyczny
Dramat liturgiczny
Dramat mieszczański
Dramat Mrożka jako wyzwanie wobec tradycji
Dramat narodu bez państwa w wybranych utworach literatury polskiej
Dramat narodu bez państwa w wybranych utworach literatury polskiej.
Dramat naturalistyczny
Dramat niesceniczny
Dramat obyczajowo-psychologiczny
Dramat ojca, chrześcijanina i filozofa w \"Trenach\"
Dramat ojca, chrześcijanina, poety i filozofa w \"Trenach\" Jana Kochanowskiego
Dramat ojca, filozofa i chrześcijanina w \"Trenach\"
Dramat poetycki
Dramat pychy i dramat pokory w \"Zbrodni i karze\" Fiodora Dostojewskiego
Dramat rodzinny i społeczny w "Nie - Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego
Dramat rodzinny w \"Nie-boskiej komedii\"
Dramat romantyczny
Dramat straconych złudzeń w \"Ojcu Goriot\" Honoriusza Balzaca
Dramat symboliczny
Dramat szekspirowski (cechy, tematyka, bohaterowie)
Dramaty Szekspirowskie - wyjaśnij zainteresowanie nimi trwające od stuleci
Droga donikąd
Drogi naprawy kraju w "Przedwiośniu".
Druga strona wojny w "Pamiętnikach z Powstania Warszawskiego"
Druga strona wojny w \"Pamiętnikach z Powstania Warszawskiego\"
Druga wojna światowa 1939-1945
Dumping
Dwa nurty polskiego baroku na przykladzie tworczosci wybranych autorow
Dwa oblicza sarmatyzmu
Dwa obrazy wsi w literaturze polskiego renesansu
Dwa obrazy wsi w literaturze polskiego renesansu.
Dwa spojrzenia na literaturę - Sienkiewicz - Żeromsk
Dwa spojrzenia na literaturę - Sienkiewicz - Żeromski
Dwa sposoby podejścia do polityki
Dwa watki w \"Weselu\" Wyspianskiego
Dwa wątki w \"Weselu\" Wyspiańskiego.
Dwie mogiły jako symbole określonych idei w "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej
Dwie racje w \"Antygonie\" Sofoklesa
Dworek szlachecki i jego mieszkańcy w literaturze
Dworskość poezji J.A. Morsztyna
Dworzanin polski
Dwór i zaścianek w powieści "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej
Dwór w literaturze polskiej
Dwuwymiarowa klasyfikacja stylów kierowania. Charakterystyka paternalistycznego, afiliacyjnego, instruktażowego i partycypacyjn
Dydaktyczny charakter literatury oświecenia. Jakie były przyczyny takiej funkcji literatury?
Dydaktyzm w literaturze polskiego oświecenia
Dygat Stanisław
Dygresje w "Beniowskim"
Dyktat papieski(Dictatus papae)
Dyktatorzy powstania listopadowego
Dylematy moralne bohaterów Stefana Żeromskiego
Dylematy moralne bohaterów Stefana Żeromskiego.
Dylematy moralne Konrada Wallenroda i Kordiana
Dynastia Piastów
Dyscyplina budżetowa i odpowiedzialność za jej naruszenia
Dysfunkcje biurokracji
Dyskonto weksla w regulowaniu podaży pieniądza (schemat)
Dysonans podecyzyjny
Dysonans poznawczy
DYSTRYBUCJA
DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW BANKOWYCH
Dystrybucja produktów:
Dz.U. Nr 9, poz. 26 z 1980 r., ostatnia uwzględniona zmiana: Dz.U. Nr 162, poz.1126 z 1998 r.
Dz.U.94.121.591- tekst: ost.zm. 1999-01-01 Dz.U.98.155.1014
Dz.U.94.121.592- tekst
Dz.U.98.21.94, ostatnia uwzględniona zmiana: Dz.U. Nr 106, poz.668 z 1998 r.
Dziady
Działalność gospodarcza
DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA BANKU
Działania na Bałkanach.
DZIAŁY PRZEMYSŁU:
Dziedziny polityki gospodarczej
Dzieje diecezji hamburskiej
Dzieje getta jako historia umierania Hanna Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”
Dzieje getta jako historia umierania Hanna Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”.
Dzieje Jacka Soplicy. Uzasadnić, że jest on nowym typem bohatera romantycznego
Dzieje Tristana i Izoldy jako opowieść o miłości i cierpieniu
Dziejopisarze polskiego średniowiecza
Dzielenie i łączenie kont
Dzieła oświeceniowe jako apel do czytelników
Dzieła oświeceniowe jako apel do czytelników.
Dzieło Komisji Edukacji Narodowej
Dziennik
Dziennik podróży do Tatrów
Dziura ozonowa
Echa filozofii epikurejskiej i stoickiej w pieśniach Jana Kochanowskiego
Echa powstania styczniowego i dziedzictwo przeszlosci w \"Nad Niemnem\" i w \"Gloria Victis\"
Echa powstania styczniowego i dziedzictwo przeszłości w "Nad Niemnem" i "Gloria victis"
Echa romantyzmu i pozytywizmu w literaturze okresu międzywojennego
Echa romantyzmu i pozytywizmu w utworach Stefana Żeromskiego
Echa róznych filozofii w liryce Mlodej Polski
Echa różnych filozofii w liryce Młodej Polski
Echa różnych filozofii w liryce Młodej Polski.
ECU
Efekt pierwszeństwa
Efekt uporczywości
Efektywność partycypacyjnego stylu kierowania - wnioski wynikające z eksperymentu Lippita i White˘a oraz Cocha i Frencha
Egzamin z makroekonomii
Egzamin z makroekonomii
Egzystencjalizm
Egzystencjalizm i motywy egzystencjalne w literaturze XX-lecia Gdzie je odnajdujesz? (Kafka, Gombrowicz)
Egzystencjalizm i motywy egzystencjalne w literaturze XX-lecia Gdzie je odnajdujesz?...
Ekologiczne i gospodarcze znaczenie lasów
Ekologiczne i społeczne funkcje lasu
Ekonomia
Ekonomia - definicje
Ekonomia - definicje 2
Ekonomia - krótkie zagadnienia
Ekonomia na Histori
Ekonomia, a ekonomika przedsiębiorstw
Eksperymenty w warunkach naturalnych
Eksplozja demograficzna – gwałtowny przyrost ludności
Elegia
ELEKTRONICZNE KARTY BANKOWE
ELEKTROSTATYKA
Elektrownie geotermiczne
Elektrownie pływowe
Elementy
Elementy baśniowe w \"Panu Tadeuszu\" i ich znaczenie
Elementy krytyki rzeczywistości XVI w. w "Żeńcach" Szymona Szymonowica, a wyidealizowany obraz wsi w "Pieśni świę
Elementy marketingu
Elementy naturalizmu w prozie młodopolskiej
Elementy naturalizmu w wybranych utworach literackich
Elementy naturalizmu w wybranych utworach literackich.
Elementy poznawcze
Elementy składowe sprawozdania finansowego:
Elementy składowe zabezpieczenia społecznego
Elementy strategii marketingowej banku
Elementy systemu finansów publicznych
Elementy systemu podatkowego
Elementy systemu zabezpieczenia społecznego
Elementy teorii klas marksizmu
Emblematy
Emigracja, tragizm losu emigracyjnego w literaturze romantyzmu i współczesności
Emigranci
Emocje i motywacja
Empatia, introspekcja, współczynnik humanistyczny – jako metody badań zachowań ludzi
Encyklopedia
Epigramat
Epitafium
Epitalamium
Epitome rerum germanicarum
Epos antyczny a epos romantyczny
Epos homerycki, jako nieśmiertelny wzór dla literatury póżniejszych epok.
Epos i jego kontynuacja
Epos i jego kontynuacja.
Esej
Esej, felieton, artykuł - omów na przykładzie wybraną formę
Esej, felieton, artykuł - omów na przykładzie wybraną formę.
Esej, reportaż, felieton – cechy gatunku, funkcje
Estymacja przedziałowa parametrów strukturalnych zbiorowości generalnej
Etapy analizy strategicznej
Etapy integracji
Etapy integracji europejskiej
Etapy skutecznej polityki personalnej:
Etapy socjalizacji
Etnogeneza i różne postacie etnicyzmu
Etnos, grupy etniczne i etnograficzne
Etologiczne ujęcie instynktu
Etos rycerza i spiskowca
Etos rycerza i spiskowca.
Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej
Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej.
Etyczny wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim
Etyka w biznesie
EURO
Euro - wprowadzenie i zasady działania
EUROPA - wiadomości encyklopedyczne
Europejska jednostka walutowa
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
Europejskie Wulkany
Ewa Michalska
EWIDENCJA I WYCENA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
EWIDENCJA I SKREŚLENIE Z LISTY BROKERÓW
Ewolucja bohatera romantycznego w twórczości A. Mickiewicza
EWOLUCJA DOKTRYN W POLITYCE EKONOMICZNEJ
Ewolucja etyczna Jacka Soplicy - bohatera "PanaTadeusza"
Ewolucja koncepcji bohatera romantycznego w twórczości Adama Mickiewicza
Ewolucja roli przełożonego w teoriach organizacji i zarządzania
Ewolucja systemu budżetowego
EWOLUCJA TEORII ZARZĄDZANIA
F A C T O R I N G
F. Karpinski - twórca poezji sentymentalnej
Faktoring
Faktoring jako źródło finansowania majątku.
Fantazy
Faraon
Fascynacja, czy poczucie obcosci ? Czlowiek wspólczesny wobec dziel literatury staropolskiej
Fascynacja, czy poczucie obcości ? Człowiek współczesny wobec dzieł literatury staropolskiej
Fascynacja, czy poczucie obcości ? Człowiek współczesny wobec dzieł literatury staropolskiej.
Fascynacje czy poczucie obcości? Człowiek wspólczesny wobec dzieł literatury staropolskiej
Fazy pieniądza w ujęciu historycznym
Ferdydurke
Figliki
Filar I, II i III - omówienie
Filozofia
Filozofia człowieka w \"Pieśniach\" Kochanowskiego
Filozofia i sztuka baroku
Filozofia i sztuka starożytnej Grecji i Rzymu
Filozofia starożytnej Grecji i Rzymu
Filozofia w średniowieczu
Filozofia życiowa Jana Kochanowskiego
Filozofia życiowa zaprezentowana w "Pieśniach" J. Kochanowskiego
Filozofowie greccy.
Finanse
Finanse - zagadnienia (16 stron)
FINANSE JEDNOSTEK DZIAŁAJĄCYCH W SFERZE BUDŻETOWEJ
Finanse jednostek samorządu gminnego
Finanse jednostek samorządu powiatowego
Finanse jednostek samorządu wojewódzkiego
Finanse midędzynarodowe (15 stron)
Finanse międzynarodowe - test
Finanse obejmują 3 podstawowe obszary:
Finanse przedsiębiorstw - zagadnienia (34 strony)
Finanse przedsiębiorstw - zagadnienia egzaminacyjne (20 stro
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA1
Finanse publiczne
Finanse publiczne (13 stron)
Finanse publiczne - ściąga 2
Finanse publiczne - ściąga II
Finanse publiczne a finanse prywatne
Finanse publiczne jako forma interwencjonizmu państwowego
Finanse publiczne jako nauka
FINANSE SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH
Finanse Samorządu Terytorialnego
FINANSE TERYTORIALNE
FINANSE UBEZPIECZEŃ
Finansowanie banku przez emisję papierów wartościowych
Finansowanie deficytu budżetowego oraz obsługa długu publicznego
Finansowanie przedsiębiorstw
Fizyka - Sciaga
Formalizacja
Formalizacja a efektywność organizacji
Formuła telewizji publicznej w Polsce
Formy bezrobocia ze względu na czas trwania
Formy bezrobocia ze względu na obszar
Formy bezrobocia ze względu na przyczyny
Formy bezrobocia ze względu na występowanie
FORMY I ZASADY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW
Formy kredytu
FORMY PREZENTACJI WYNIKÓW
Formy zabezpieczenia zwrotu kredytu
Fortepian Szopena (C.K. Norwid)
Fragment przemówienia W. Lenina z 2. X. 1920 r.
Franchising a kanały dystrybucji
Franciszek Dionizy Kniażnin - przedstawiciel sentymentalizmu
Franciszek Karpiński - twórca poezji sentymentalnej
Fraszka
Fraszka jako gatunek literacki (elementy renesansowe we fraszkach)
Fraszki
Fraszki – Jan Kochanowski
Fredro Aleksander
Frycz Modrzewski Andrzej
Fundusze celowe /parabudżetowe/
Fundusze dla gminy z Unii Europejskiej
Fundusze inwestycyjne i emerytalne
Fundusze strukturalne UE
Funkcja mitu „szklanych domów” w „Przedwiośniu” St. Żeromskiego
FUNKCJA SATYRY W LITERATURZE OSWIECENIA
Funkcja zarządzania potencjałem społecznym organizacji
Funkcje badań socjologicznych
FUNKCJE BANKÓW CENTRALNYCH
Funkcje finansów publicznych
Funkcje i rodzaje celów w organizacji
Funkcje języka na wybranych przykładach tekstów naukowych, publicystycznych i literackich
Funkcje kapitału własnego
Funkcje konfliktów w organizacji. Tradycyjne i współczesne ujęcie konfliktu w organizacji
Funkcje literatury średniowiecznej
FUNKCJE MARKETINGOWE
Funkcje mitu w utworach literackich wybranych epok nowozytnych
Funkcje mitu w utworach literackich wybranych epok nowożytnych
Funkcje mitu w utworach literackich wybranych epok nowożytnych.
Funkcje NBP
FUNKCJE NBP OKREŚLONE USTAWĄ Z 1989R
FUNKCJE PIENIĄDZA
Funkcje polityki budżetowej
FUNKCJE POLITYKI EKONOMICZNEJ W RÓŻNYCH SYSTEMACH SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH
Funkcje polityki gospodarczej:
Funkcje polityki rolnej
Funkcje polityki zatrudnienia
Funkcje procesów poznawczych w motywacji
Funkcje społeczne rodziny
Funkcjonalna teoria stratyfikacji
Funkcjonowanie informatycznych systemów wspomagających
FUNKCJONOWANIE FIRMY W GOSPODARCE RYNKOWEJ NA PRZYKŁADZIE BROWARU W LEŻAJSKU
FUNKCJONOWANIE POWSZECHNYCH TOWARZYSTW
FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH
Funkcjonowanie sprywatyzowanego przedsiębiorstwa
Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Futuryzm jako awangarda poetycka...
Futuryzm, ekspresjonizm, surrealizm jako techniki artystyczne
Gajcy Tadeusz
Galeria bohaterów romantycznych
Gałczyński i jego twórczość.
Gałczyński Konstanty Ildefons
Gatunki charakterystyczne
Gatunki charakterystyczne dla baroku
Gatunki charakterystyczne dla epoki romantyzmu (cechy, przyklady)
Gatunki charakterystyczne dla epoki romantyzmu (cechy, przykłady).
Gatunki dramatu średniowiecznego
Gatunki epoki renesansu.
Gatunki literackie charakterystyczne dla baroku
Gatunki literackie charakterystyczne dla odrodzenia
Gatunki literackie oświecenia - charakterystyka, przydatność, przykłady utworów
Gatunki literackie oświecenia wyrazem tendencji epoki i ich charakterystyka
Gatunki literackie Pozytywizmu - uzasadnienie ich żywotności tendencjami epoki. (także ich charakterystyka)
Gatunki literackie średniowiecza
Gatunki literackie średniowiecza.
Gatunki pozytywistyczne i ich przydatność dla realizowania ideałów epoki
Gawęda
GAZ ZIEMNY
Gdzie szukać prawdy o człowieku? Czy i w jakim stopniu znajdujesz odpowiedź na to pytanie w \"Granicy\"
Gdziekolwiek ziemia...
GEJZERY
Generał Barcz
GENEZA I ROZWÓJ HISTORII GOSPODARCZEJ , JEJ PRZYDATNOŚĆ I ŹRÓDŁA
Geneza i cele EWG
Geneza i istota marketingu:
Geneza i kompozycja \"Dziadów\"
Geneza i rozwój zarządzania strategicznego
Geneza i Treść Mitu Sarmackiego
GENEZA I TYTUŁ „PANA TADEUSZA” A. MICKIWICZA. 1 CHARASTERYSTYKA POLSKIEJ EMIGRACJI NA PODSTAWIE EPILOGU „PANA
GENEZA I WOJNY ŚWIATOWEJ
GENEZA MARKETINGU
Geneza mitu sarmackiego
GENEZA POWSTANIA UE
Geneza socjologii jako dyscypliny naukowej
Geneza szkoły Human Relations
GENEZA TEATRU W ANTYKU I ŚREDNIOWIECZU. OMÓW ZNANE CI ŚREDNIOWIECZNE FORMY TEATRALNE
Geneza teorii „naukowego zarządzania”
Geneza teorii biurokracji M. Webera
Geneza \"Pana Tadeusza\" Adama Mickiewicza
GEOFRAFIA EKONOMICZNA
Geografia
Geografia - Rzeki
Geografia - Sciagi
Geografia 2
Geografia 3
Geografia ekonomiczna
Geografia ekonomiczna - ściąga
Geografia ekonomiczna - Test
Geografia fizyczna - ściąga
GEOGRAFIA FIZYCZNA ŚWIATA
Geografia- Ukształtowanie
George Byron \"Giaur\"
Giełda
Giełda i transakcje na giełdzie
Giełda Papierów Wartościowych
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
GLOBALIZACJA
GLOBALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW
Globalne ocieplenie
Globalne ocieplenie a warunki życia roślin i zwierząt
GLONY
Glówne prady umyslowe sredniowiecza
Główne argumenty podnoszone w teorii ekonomii na rzecz protekcjonizmu
Główne argumenty podnoszone w teorii ekonomii na rzecz wolnego handlu
GŁÓWNE CELE
Główne hasła pozytwizmu polskiego
Główne narzędzia zagranicznej polityki ekonomicznej
Główne nurty literatury barokowej (twórczosc wybranego poety)
Główne nurty literatury barokowej (twórczość wybranego poety).
Główne podmioty międzynarodowej polityki ekonomicznej
Główne prądy, szkoły filozoficzne i filozofowie starożytności
Główne twierdzenia o motywacji do pracy zawarte w modelu Lawlera i Portera
Główne założenia polskiej polityki zagranicznej po 1989 r.
Główne zmiany w systemie bankowym w Polsce po 1989 roku
Godzina myśli
Goetel Ferdynand
Gombrowicz Witold
GOSPODARCZE I SPOŁECZNE ZNACZENIE UBEZPIECZEŃ
Gospodarka
Gospodarka finansowa funduszy celowych
Gospodarka finansowa NBP
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GOSPODARKA ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY
GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM OBROTOWYM PRZEDSIĘBIORSTWA
Goszczyński Seweryn
Górnicki Łukasz
GPW
Granica
Granica moralna, której nie mozna przekroczyc
Granice czasowe epoki oświecenia w Polsce. Wyjaśnij nazwę epoki
Granice czasowe i wyjaśnienie nazwy epoki
Granice czasowe pozytywizmu w Polsce (sytuacja polityczna Polaków po klęsce powstania 1863)
Granice czasowe, wyjaśnienie nazwy epoki, sytuacja polityczna kraju
Grażyna
Grecja Homera, Fidiasza, Sofoklesa, Platona spełnia zadania uwertury i jest prologiem, powołując się na znane przykłady wykaż zw
Groteska jako sposób ujęcia rzeczywistości (Gombrowicz, Witkacy, Bułhakow - do wyboru)
Groteska jako sposób ujęcia rzeczywistości...
Groteska to moda czy tez sposób na wyrazenie problemów wspólczesnego swiata ?
Groteska w literaturze 20 - to lecia
Groteskowa, z czarna utopia (antyutopia), aluzje polityczne i uniwersalna wymowa \"Folwarku zwierzęcego\" George`a Orwella
Groza świata, zagrożenie dla człowieka w literaturze XX-lecia
Grupa społeczna i jej główne składniki
Grupy celowe. Scharakteryzować prawidłowości w nich występujące
GRUPY JĘZYKOWE
Grupy literackie okresu XX — lecia międzywojennego (próba porównania)
GRUPY LUDZKIE
Grupy odniesienia
Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego
Grupy poetyckie w XX leciu. Scharakteryzuj odwołując się do konkretnych utworów
GRUPY SPOLECZNE W ZAKLADZIE PRACY- POJĘCIE I CECHY GRUPY SPOŁECZNEJ
Grzegorz Ziółkowski
Grzegorz Ziółkowski Recenzja wiersza i jego tłumaczenia
Grzyby
Gustaw - kochanek romantyczny i Gucio ze "Ślubów panieńskich" A. Fredry
Gwarancje bankowe
HANDEL ZAGRANICZNY
Handel Zagraniczny - SCIAGA
Haslo \"Memento mori\" w literaturze sredniowiecza
Hasła i tendencje epoki w publicystyce i nowelistyce okresu pozytywizmu
Hasła polskiego pozytywizmu i ich realizacja w literaturze
Hasło \"Memento mori\" w literaturze średniowiecza
Hedonistyczne ujęcie motywacji
Hektor i Roland - najwyższe autorytety moralne pana Cogito. Czy twoje także?
Henryk Sienkiewicz “Nowele”
Henryk Sienkiewicz “Pan Wołodyjowski”
Henryk Sienkiewicz “Potop”
Henryk Sienkiewicz „Nowele”
Henryk Sienkiewicz „Ogniem i mieczem”
Henryk Sienkiewicz „Pan Wołodyjowski”
Henryk Sienkiewicz „Potop”
Henryk Sienkiewicz \"Potop\"
Herakles
Herbert Zbigniew
Herling-Grudziński Gustaw
Herodot o bitwie pod Maratonem
Herodot o demokracji ateńskiej
Herodot o organizacji państwa perskiego
Heroiczne tworzenie siebie w świecie grozy i absurdu treścią „Dżumy” - powieści parabolicznej Alberta Camusa.
Heroizacja i deheroizacja postaci w literaturze wojennej i powojennej
Heroizm moralny bohaterów romantycznych i postaci z utworów Stefana Żeromskiego
Heroizm moralny bohaterów romantycznych i postaci z utworów Stefana Żeromskiego.
Herzberg wyodrębnił dwie grupy potrzeb:
Heurestyka reprezentatywności
Heurestyka zakotwiczenia/dostosowania
Heurystyka dostępności
Heurystyki wydawania sądów
Himilsbach Jan
Hiob, Samson, syn marnotrawny, miłosierny samarytanin. Uniwersalna wymowa opowieści i przypowieści biblijnych
Hipnoza pieniadza - Czy takie okreslenie \"Ojca Goriot\" mozna uznac za sluszne?
Historia
HISTORIA - RENESANS
Historia bankowości centralnej w Polsce
Historia gospodarcza
Historia Integracji Europejskiej
Historia myśli ekonomiczne - zagadnienia 2
HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ
Historia myśli ekonomicznej - Teorie i postacie
Historia myśli ekonomicznej - zagadnienia
Historia myśli ekonomicznej - Adam Smith
Historia myśli ekonomicznej - instytucjonalizm
Historia myśli ekonomicznej - Karol Marks.
Historia myśli ekonomicznej - Keynes
Historia myśli ekonomicznej - merkantynizm
Historia myśli ekonomicznej - rewolucja
Historia myśli ekonomicznej - szkoły historyczne
Historia myśli ekonomicznej - teoria równowagi
Historia myśli ekonomicznej - wstęp
Historia polska
Historia polski XXw do 1945r
HISTORIA POLSKICH GIEŁD PIENIĘŻNYCH
Historia powstania
HISTORIA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W POLSCE
Historia Unii Europejskiej
Historia w wybranych utworach literackich różnych epok i w wierszach
Historia, a współczesność w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego
Historia, a współczesność w \"Weselu\" Stanisława Wyspiańskiego
Historiografia średniowieczna
Historiozofia dziejów w ‘Nie-Boskiej komedii’
Historiozofia dziejów w "Nie-Boskiej komedii"
Historiozofia w “Nieboskiej Komedii” Z. Krasińskiego
Historyczne przemiany lasów Beskidu Śląskiego
Historyczny proces powstania banknotów
Hłasko Marek
HOLDING
Holocaust w literaturze wspólczesnej
Holocaust w literaturze współczesnej
Holocaust w literaturze współczesnej.
Homer
Homer, cechy stylu homeryckiego, epos i jego budowa, \"Iliada\" i \"Odyseja\"
Horacjański motyw \"non omnis moriar\" w wybranych utworach różnych epok
Horacjańskie inspiracje w wybranych utworach Jana Kochanowskiego.
HORTEX S.A.
HOTEL „ Hellena ”
Hrabia Henryk - przedstwiciel ginacej arystokracji
Hrabina Cosel. Powieść historyczna
Huelle Paweł
Humanistyczne treści poezji Kochanowskiego
Humanistyczne treści poezji Kochanowskiego...
humanizacja pracy
HUMANIZM I DEMOKRATYZM POGLĄDÓW
HUMANIZM I DEMOKRATYZM POGLĄDÓW Andrzeja Frycza- -Modrzewskiego
HUMANIZM I DEMOKRATYZM POGLĄDÓW Andrzeja Frycza- -Modrzewskiego.
Humanizm w \"Piesniach\" i \"Fraszkach\" J. Kochanowskiego
Humanizm, racjonalizm i irracjonalizm wyjaśnij pojęcia; z jakimi epokami Ci się kojarzą, omów na przykładach
Humor i refleksje we fraszkach Kochanowskiego.
HUTNICTWO ŻELAZA I STALI
Hydrologia Polski
Hydry wojny i hydry cywilizacji w poezji Tadeusza Różewicza.
Hymn
Hymn “SMUTNO MI BOŻE” Juliusza Słowackiego
Hymny
I Istota i cele polityki pieniężnej.
I WOLNA ELEKCJA
I , II , III , Prawo Keplera
I BEZKRÓLEWIE i WOLNE ELEKCJE
I śmiech niekiedy może być nauką ... Udowodnij, że Krasicki jest klasykiem
I śmiech niekiedy może być nauką\" - jak o tym przekonywali Ignacy Krasicki i Julian Ursyn Niemcewicz
I śmiech niekiedy może być nauką\" - Jak rozumiesz powyższe słowa w odniesieniu do twórczości Ignacego Krasickiego?
I WOJNA SWIATOWA - SCIAGA
I. Analiza całkowitych kosztów własnych działalności operacyjnej w układzie rodzajowym
I. Istota i rodzaje innowacji
I. Streszczenie
I. WPROWADZENIE
I. M i ę d z y n a r o d o w y p o d z i a ł p r a c y.
I. Karta podatkowa
I. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo usługowe (PPHU)
I. Bilans płatniczy i równowaga płatnicza kraju
I. CYKL PRODUKCYJNY
I. Filozofia działania w ramach poszczególnych orientacji
I. ISTOTA RYNKU I JEGO STRUKTURA
I. MIĘDZYNARODOWY RYNEK KREDYTOWY - ISTOTA
I. O FIRMIE ( EFL )
IBM
IDEA EKOROZWOJU
Idea prometejska i mesjanistyczna w III części "Dziadów" A. Mickiewicza
Idea przedsiębiorczości w wymiarze teoretycznym i praktycznym
Idea \'krzepienia serc\' i jej przejawy w \"Potopie\" Henryka Sienkiewicza
Idealisci i marzyciele – zbyteczni, czy potrzebni swiatu?
Idealiści i marzyciele
Idealizm młodzieńczy a koszmar wojny na podstawie poznanych wierszy K. K. Baczyńskiego.
Ideał ascety w \"Legendzie o św. Aleksym\"
Ideał człowieka i obywatela oświecenia w wybranych utworach epoki
Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej
Ideał człowieka oświeconego w Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach Ignacego Krasickiego.
Ideał człowieka poczciwego Mikołaja Reja
Ideał rycerza na podstawie \"Pieśni o Rolandzie\"
Ideał szlachcica i ziemianina w \"Żywocie człowieka poczciwego\" M. Reja.
Ideały osobowe średniowiecza a dążenia epoki
Ideały osobowe w literaturze średniowiecznej
Ignacy Krasicki - ksiaze poetów polskich
Ignacy Krasicki - obserwator i krytyk polskiego społeczeństwa...
Ignacy Krasicki jako nauczyciel i wychowawca ówczesnego spoleczenstwa
Ignacy Krasicki jako nauczyciel i wychowawca ówczesnego społeczeństwa
Ignacy Krasicki jako nauczyciel i wychowawca ówczesnego społeczeństwa.
Ignacy Krasicki jako twórca - sposób poetyckiej perswazji
Ignacy Krasicki jako twórca - sposób poetyckiej perswazji.
III programy uzdrowienia Rzeczypospolitej w swietle powiesci \"Przedwiosnie\" S. Zeromskiego
III programy uzdrowienia Rzeczypospolitej w świetle powieści \"Przedwiośnie\" S. Żeromskiego
III programy uzdrowienia Rzeczypospolitej w świetle powieści \"Przedwiośnie\" S. Żeromskiego.
III. Studium przypadku Miller Brewing Company
Iliada
Immunitety poselskie i senatorskie
Imperium
Indeksy (17 stron)
Indeksy giełdowe (7 stron)
Indywidualista – jednostka społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości
Indywidualista - istota społeczna. Bohater literacki szuka
Inflacja markowa i bilonowa w PL (1918-1925)
Informacja o proporcji podstawowej
Informacje i konsultacje pracowników
INFORMATYKA
Informatyka - podstawy
Informatyka w biznesie
Inicjatywy międzynarodowe
Inicjatywy S. Augusta (teatr, czasopisma, szkolnictwo, mecenat)
Inne nazwy Młodej Polski i ich uzasadnienie
INNOWACJE
INNOWACJE W STRATEGII ROZWOJU FIRM
Inny świat
INNY ŚWIAT - CIERPIENIE
Inside the Whale
Inspiracje biblijne w literaturze
Instrukcja maskująca
Instrumenty ekonomicznego oddziaływania NBP na banki komercyjne
Instrumenty kształtowania podaży i popytu na pieniądz (rezerwy
Instrumenty pochodne (26 stron)
Instrumenty polityki fiskalnej
Instrumenty polityki pieniężnej
Instrumenty polityki regionalnej
Instrumenty polityki zwalczania bezrobocia
Instrumenty pośrednictwa bankowego w sferze rozliczeń krajowych
INSTRUMENTY SYSTEMU KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ: 1)
Instrumenty wykorzystywane przez NBP w celu kształtowania podaży pieniądza
INSTYTUCJE I ORGANIZACJE
INSTYTUCJE NA RYNKU KAPITAŁOWYM
Instytucje społeczne
Instytucje ubezpieczeniowe
Instytucje Wspólnot Europejskich
Instytucje zagranicznej i międzynarodowej polityki handlowej:
Integracja europejska
Integracja europejska - w pytanich i odpowiedziach (14 stron
Integracja gospodarcza
Integracja grupy
Integracja Polski z Unią Europejską – przepływ osób i kapitałów
Inteligencja emocjonalna
Interakcyjne ujęcie organizacji
Internacjonalizm państwowy
Internet jako nowa forma przekazu
Interpretacja i rola tytułu oraz motta w wybranych 3-4 utworach różnych epok
Interpretacja i rola tytułu oraz motta w wybranych 3-4 utworach różnych epok.
Interpretacja mitu o Syzyfie
Interpretacja słów Wysockiego"Nasz naród jak lawa..."
Interpretacja słów Wysockiego\"Nasz naród jak lawa...\"
Interpretacja tytulu \"Granicy\" Zofii Nalkowskiej
Interpretacja tytułu "Ludzie bezdomni" - problematyka "bezdomności", czy tytuł trafnie oddaje wymowę ideową
Interpretacja tytułu \"Granicy\" Zofii Nałkowskiej.
Interpretacja utworów J. Słowackiego \"Grób Agamemnona\" i \"Testament mój\"
Interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. "Historia".
Interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. \"Historia\"
Interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. \"Z lasu\"
Interpretacja wybranego wiersza
Interwencjonizm państwowy
Inwestowanie finansowe - ściąga
Inwestycje
Inwestycje 6
Inwestycje kapitałowe (21 stron)
Inwestycje kapitałowe banków
INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTWA
Inwestycje zagraniczne
IPG – Instrumenty polityki gospodarczej
Irzykowski Karol
Istnienie i rozwój każdego przedsiębiorstwa jest uzależniony w dużym stopniu od doboru kadr
istoria polskich giełd pieniężnych
ISTOTA OCENY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
ISTOTA ANALIZY 1
ISTOTA ANALIZY I JEJ MIEJSCE W SYSTEMIE ANALIZ
Istota badań rynkowych i marketingowych
Istota cła, ich rodzaje i funkcje
ISTOTA CONTROLLINGU
ISTOTA FInansów
Istota gospodarki budżetowej
ISTOTA GOSPODAROWANIA KAPITAŁEM
Istota i formy faktoringu
Istota i funkcje mechanizmów obronnych
Istota i funkcje podatków
Istota i klasyfikacja dochodów publicznych
Istota i klasyfikacja podatków
Istota i pojęcie finansów publicznych
Istota i psychologiczne składniki frustracji
Istota i rodzaje ryzyka bankowego
ISTOTA I ZNACZENIE MARKETINGU
Istota i znaczenie rozrachunków
ISTOTA KONCEPCJI MARKETINGOWEJ
Istota marketingu bankowego
Istota miłości romantycznej
Istota miłości romantycznej (posłuż się konkretnymi przykładami)
ISTOTA OCENY I RODZAJE OCENY
Istota oraz funkcje opłat
Istota oraz rodzaje wydatków publicznych
Istota oraz uwarunkowania równowagi finansów publicznych
Istota systemu bankowego
Istota twórczości Ignacego Krasickiego
Istota zarządzania personelem
ISTOTA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
ISTOTA, STRUKTURA I ANALIZA SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH
ISTOTA, ZNACZENIE, DEFINICJE MARKETINGU BANKOWEGO
IV Konferencja Ministerialna WTO w Doha, Katar, 9-14 listopada 2001 r.
Iwaszkiewicz Jarosław
Izolda o jasnych włosach
J. Słowacki „Testament mój” – testament literacki.
Jacek Soplica - nowy typ bohatera
Jacek Soplica jako nowy typ polskiego bohatera romantycznego
Jak brzmiały główne hasła pozytywizmu i jakie odzwierciedlenie znalazły one w powieści E. Orzeszkowej - "Nad Niemnem"?
Jak doszło do zjednoczenia Niemiec (przesłanki wew. i zew.)
Jak doszło do zjednoczenia Niemiec? (przesłanki wewnętrzne i zewnętrzne)
Jak działa stopa % jako narzędzie ZPE?
Jak dzieli się następstwa realizacji ryzyka?
Jak Konstytucja definiuje dochody Gminy (jak je określa)
Jak literatura polska XIX lub XX wieku tworzy i demaskuje mity narodowe?
Jak literatura ukazuje mechanizmy władzy i jej wynaturzenia. Rozwiń temat na przykładzie znanych Ci utworów.
JAK LITERATURA XVI, XVII, XVIII, WIEKU UJMOWAŁA PROBLEM POWINNOŚCI OBYWATELA WOBEC PAŃSTWA? JAK DOSTRZEGASZ PROBLEM WŁASNEJ POWI
Jak ludzie średniowiecza wyobrażali sobie śmierć i jakie odczucia, skojarzenia, refleksje ona w nich wywoływała?
Jak można określić główne etapy procesu integracyjnego w ramach regionalnej integracji gospodarczej?
Jak można określić sys. ekon. PRL w latach osiemdziesiątych
Jak można podzielić zadania gminy
Jak można zinterpretować ostatnią scenę \"Przedwiośnia\"?
Jak napisać interpretację wierszy?
Jak nazywa się ustawa, która wprowadza podział zadań między gminą a administracją rządową
Jak odbierasz przesłanie wiersza Zbigniewa Herberta „Apollo i Marsjasz”?
Jak polscy pisarze pozytywistyczni realizowali postulat utylitaryzmu literatury?
JAK POWSTAJĄ LUDZKIE POSTAWY ?
Jak rozumiesz pojęcie \"alegoryzm średniowieczny\"?
Jak rozumiesz słowa motta "Ludzie ludziom zgotowali ten los" ?
Jak rozumiesz słowa motta \"Ludzie ludziom zgotowali ten los\" ?
Jak rozumiesz termin "przystosowanie" ? Podaj takie przykłady, których nie potępiasz i takie, które cię oburzają
Jak rozumiesz termin ,,przystosowanie”? Podaj takie przykłady, których nie potępiasz i takie, które cię oburzają
Jak rozumiesz termin \"przystosowanie\" ? Podaj takie przykłady, których nie potępiasz i takie, które cię oburzają
Jak rozumiesz tytuł powieści Nałkowskiej - "Granica"?
Jak rozumiesz tytuł powieści Nałkowskiej - \"Granica\"?
Jak systemy odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej wpływają na wysokość od­szkodowania (świadczenia) ubezpieczeniowego?
Jak szybko i skutecznie zdemotywować pracownika?
Jak ten sam temat potraktował Jan Kochanowski we fraszce "O doktorze Hiszpanie", a jak Ignacy Krasicki w satyrze "
Jak to się dzieje
Jak uleczyć Świat śmiechem
Jak uleczyć Świat śmiechem.
Jak wiadomo, uczestnicy organizacji nie poruszają się po własnych nie przecinających się orbitach
Jak żyć? Poszukiwanie życia szczęśliwego w świetle pieśni i trenów Jana Kochanowskiego
Jaka decyzja może zapaść w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego
Jaka jest różnica między analizą wariancji a regresji?
Jaka jest różnica między wzrostem, a rozwojem gosp
Jaka pol. gospod. może stymulować długookresową stopę wzrostu gosp
Jaka powieść historyczna dała ci największą wiedzę o średniowieczu?
Jaką podstawową funkcję spełnia suma ubezpieczeniowa?
Jaką prawdę o człowieku i rzeczywistości ukazuje literatura
Jaką rolę odegrały bajki i satyry I. Krasickiego
Jaką rolę odgrywają zasady ubezpieczeń gospodarczych?
Jaką rolę pełni telewizja w moim życiu
Jaką rolę pełni telewizja w moim życiu.
Jaką rolę pełnią współczesne wydatki budżetowe w gosp
Jaką rolę w umowie ubezpieczenia odgrywają warunki ogólne? Jakie postanowienia za­wierają
Jaką strukturę posiada składka ubezpieczeniowa?
Jaki typ strategii realizował browar Millera , a jaki pozostałe browary?
Jaki był główny cel pol. gosp. krajów realnego socjalizmu po II wojnie światowej
Jaki jest cel zmian w podatkach
Jaki model życia proponowali Mikołaj Rej i Jan Kochanowski? Omów na wybranych przykładach literackich.
Jaki wizerunek Jana Kochanowskiego wyłania się z jego fraszek i pieśni?
Jakich argumentów należy użyć dla obrony lub oskarżenia Zenona Ziembiewicza? („Granica” Z. Nałkowskiej)
Jakich bohaterów potrzebujemy? Rozwazania nad idea bohaterstwa
Jakich podmiotów może dotyczyć umowa ubezpieczenia
Jakich problemów dotyczy polemika między Podkomorzym a Starostą w "Powrocie posła" J. U. Niemcewicza?
Jakie były następstwa ekspansji inwestycyjnej lat siedemdziesiątych
Jakie były priorytety pol. gosp. w okresie planu sześcioletniego (następstwa gospod. i społ.
Jakie były rozwiązania sys. w Polsce bezpośrednio po II wojnie światowej
Jakie były skutki uboczne przekształceń sys
Jakie cechy można przypisać ubezpieczeniom jako usługom?
Jakie cechy powieści tendencyjnej, a jakie cechy realizmu wielkiego dostrzegasz w powieści „Nad Niemnem”?
Jakie działania obejmował plan stabilizacyjny Balcerowicza
Jakie elementy wchodzą w skład ryzyka ubezpieczeniowego?
Jakie fazy obejmuje transformacja sys. ekon
Jakie funkcje cząstkowe są realizowane w ramach działalności finansowej firmy ubez­pieczeniowej
Jakie funkcje pełni stopa procentowa we współczesnej gosp
JAKIE FUNKCJE REALIZUJE ZAKŁAD PRACY JAKO SYSTEM SPOŁECZNY?
JAKIE FUNKCJE SPEŁNIA MENEDŻER W ZAKŁADZIE PRACY?
Jakie funkcje spełniają ubezpieczenia gospodarcze? Na czym polega realizacja tych funkcji?
Jakie gatunki literackie były typowe dla literatury romantycznej?
Jakie gatunki literackie pochodzą ze starożytności?
Jakie gatunki literackie uznasz za charakterystyczne dla epoki romantyzmu?
Jakie hasła programy pozytywistycznego odnajdujemy w nowelistyce tego okresu.
Jakie informacje są potrzebne aby móc rozpocząć proces planowania
Jakie jest najbardziej skuteczne narzędzie pol. budżetowej
Jakie kryteria służą klasyfikowaniu ryzyka?
Jakie podstawowe zasady, metody i systemy przyjmuje się w procesie wyznaczania wysokości składek
Jakie postawy życiowe wybrałby młody człowiek
Jakie powiązania z Grottgerem i Konopnicką odnajdujesz w opowiadaniu Stefana Żeromskiego "Rozdziobią nas kruki, wrony...&qu
Jakie prawdy zawarte są w „Balladach i romansach” oraz w drugiej części „Dziadów” A. Mickiewicza?
Jakie problemy Twoje i Twojego pokolenia odnajdujesz w „Tangu” Sławomira Mrożka?
Jakie propozycje reform zawarte zostały w publicystyce doby oświecenia?
Jakie refleksje budzi w Tobie postawa doktora Judyma?
Jakie relacje występują pomiędzy umową ubezpieczenia i prawnym stosunkiem ubez­pieczeni
Jakie rodzaje i gatunki literackie występują w literaturze...
Jakie rodzaje i gatunki występują w literaturze Oświecenia. Jakie są ich źródła i czemu zawdzięczały popularnoś
Jakie rodzaje i gatunki występują w literaturze Oświecenia. Jakie są ich źródła i czemu zawdzięczały popularność?
Jakie różnice dostrzegasz między powieścią a nowelą?
Jakie są - Twoim zdaniem - przyczyny poczytności "Trylogii" H. Sienkiewicza?
Jakie są cele ekon. pol. gosp. państwa
Jakie są główne cele polityki gospodarczej w Polsce w okresie transformacji ustrojowej
Jakie są główne zasady ustalania podatku od nieruchomości
JAKIE SĄ NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W KIEROWANIU?
Jakie są podstawowe zasady zaciągania zobowiązań przez Gminę
Jakie są pozytywne i negatywne konsekwencje istnienia struktur nieformalnych dla uczestników organizacji
JAKIE SĄ PRZYCZYNY ZJAWISK DEZORGANIZUJĄCYCH I PATOLOGICZNYCH W ZAKLADZIE PRACY?
Jakie są składniki umowy ubezpieczenia
Jakie są zasady tworzenia i podziału subwencji oświatowej (dwa zadania, jak się rozdziela)
Jakie są zasady ustalania subwencji wyrównawczej (jak się tworzy subwencję wyrównawczą)
Jakie stosuje się formy prywatyzacji w Polsce, które z nich miały dotychczas największe znaczenie
Jakie stronnictwo ukazał Niemcewicz w "Powrocie posła". Scharakteryzuj ich program
Jakie szanse i zagrożenia stoją przed krajami Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji systemowej?
Jakie treści utworów dotyczących drugiej wojny światowej wywarły na Tobie największe wrażenie? Dlaczego?
Jakie uzasadnienie filozoficzne mają w „Granicy” różne opinie o głównym bohaterze powieści? O jakich jeszcze granica
Jakie wartości epoki Oswiecenia przetrwały do dzis ajakie okazały sie pozorne
Jakie wartości epoki Oświecenia przetrwały do dziś,
Jakie wartości ideowe i artystyczne dzieł Norwida zdecydowały o ich trwałym miejscu w literaturze polskiej
Jakie wartości poznawcze i artystyczne posiada powieść "Chłopi" Wł. St. Reymonta?
Jakie wielkości przyjmuje się do oceny rozmiarów działalności gosp. i jej dynamiki
JAKIE WYRÓZNIA SIĘ SYSTEMY PŁAC I JAKA JEST SPOŁECZNA ROLA PŁACY?
JAKIE WYRÓŻNIA SIĘ METODY BADAŃ W SOCJOLOGII PRACY? SCHARAKTERYZOWAĆ OBSERWACJE JAKO METODĘ BADŃ
Jakie znaczenie militarne i polityczne miała bitwa Wiedeńska w 1683roku dla Polski i Europy
Jakie związki łączą odrodzenie z kulturą antyczną?
Jakim typem powiesci jest \"Granica\" Zofii Nalkowskiej
JAKIMI METODAMI POZNAJEMY , A JAKIMI KSZTAŁTUJEMY STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE W ZAKLADZIE PRACY?
JAKIMI METODAMI ROZWIĄZYWANE SĄ KONFLIKTY W ZAKŁADZIE PRACY?
Jan A. Morsztyn - życie
Jan A. Morsztyn jako - polski marinista
Jan Andrzej Morsztyn
Jan Andrzej Morsztyn - dworski nurt poetycki
Jan Andrzej Morsztyn jako poeta dworski
Jan Andrzej Morsztyn jako przedstawiciel baroku w literaturze
Jan Chryzostom Pasek i W. Potocki - Sarmaci polscy
Jan Kasprowicz
Jan Kochanowski i Mikołaj Sęp-Szarzyński o człowieku i jego miejscu w świecie.
Jan Kochanowski jako obywatel, mysliciel, artysta
Jan Kochanowski jako obywatel, myśliciel, artysta
Jan Kochanowski jako obywatel, myśliciel, artysta.
Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego cz
Jan z Koszyczek
Janicki Klemens
Japonia LM outsourcing Organizacja wirtualna i telepraca Telepraca Shigeo Shingo
Jaskinia Smocza Jama
Jaskinia Wierzchowska Górna
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy
Jednostka wobec gromady w świetle \"Chłopów\" Reymonta.
Jednostki podziału terytorialnego Rzeczypospolitej
Jezioro Bodeńskie
JĘZYKI ŚWIATA
Join venture
Józef Babicki jako moja romantyczna refleksja
Judym - co mnie fascynuje i budzi szacunek, a co drażni i wzbudza sprzeciw
Judym - co mnie fascynuje i budzi szacunek, a co drażni i wzbudza sprzeciw.
Juliusz Słowacki \"Beniowski\"
Juliusz Słowacki \"Kordian\"
Kaden-Bandrowski Juliusz
Kadłubek Wincenty
Kameralizm, Merkantylizm, Kolbertyzm, Fizjokratyzm
Kamień na kamieniu
KAMPANIA REKLAMOWA BANKU „PHONE BANK”
Kanikuła albo Psia gwiazda
KAPITAŁ INTELEKTUALNY W BIZNESIE
KAPITAŁ OBROTOWY
Kapitał-
Kapitały (fundusze) własne banku – wielkość, struktura, znaczenie dla
Kapuściński Ryszard
Kariera a moralnosc - rozwazania w odniesieniu nie tylko do \"Granicy\". (Wez pod uwage sady Nalkowskiej, innych pisarzy i swoje
Kariera a moralność - rozważania w odniesieniu nie tylko do \"Granicy\". (Weź pod uwagę sądy Nałkowskiej, innych pisarzy i swoje
Kariera a moralność - rozważania w odniesieniu nie tylko do \"Granicy\". (Weź pod uwagę sądy Zofii Nałkowskiej, innych, wybranyc
Kariera Nikodema Dyzmy
Kariery polityczne i awanse społeczne w ujęciu pozytywnym i negatywnym. Przedstaw przykłady literackie i dokonaj próby wartościo
Karmazynowy poemat
Karpiński Franciszek
KARTA PODATKOWA
Kartoteka” Tadeusza Różewicza wyrazem nowej koncepcji dramatu.
Kary i środki karne
Kary zasadnicze i dodatkowe za wykroczenia
Kasowa obsługa budżetu
Kasprowicz Jan
Kat i ofiara - Twoje refleksje po lekturze literatury wojenno - okupacyjnej i obozowej
Katastroficzna wizja przyszłości świata w „Szewcach” S. I. Witkiewicza
Katastroficzne wizje literackie w utworach XX wieku
Katastrofizm w liryce lat 30-tych
KATEGORIA PODAŻY PIENIĄDZA
Kazania i psałterze
Kazania sejmowe
Kazania sejmowe – Piotr Skarga
Kazanie
Kazimierz Przerwa- Tetmajer - piewca uczuć schyłkowych
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Każda epoka tworzy bohaterów na miarę swoich czasów. Antyk stworzył Achillesa, średniowiecze Rolanda. Kim był bohater XIX wieku?
Kiedy politykę pieniężną można określić jako ekspansywną i restrykcyjną. Kiedy jest zalecana pol. ekspansywna
Kiedy występują cła eksportowe?
Kiedy zaczęły się tworzyć narody
Kierowanie i kierownicy
Kierowanie konfliktem w organizacji
Kierowanie transakcyjne i transformatywne
Kierownictwo hotelu Hilton w Cobham wykorzystuje następujące narzędzia
Kierownik
Kierunki artystyczne
Kierunki artystyczne w okresie Mlodej Polski
Kierunki artystyczne: dekadentyzm, modernizm, impresjonizm, neoklasycyzm, symbolizm, ekspresjonizm
Kierunki filozoficzne
Kierunki filozoficzne okresu Dwudziestolecia
Kierunki filozoficzne w XVIII wieku
Kierunki literackie oświecenia
Kierunki przemian politycznych poza Europą w XIX w.
Kim jest człowiek ?
Kim jesteśmy
Kitowicz Jędrzej
Klasy ekonomiczne i społeczne w ujęciu M. Webera
Klasy społeczne, warstwy i stany
Klasycyzm francuski XVII wieku
Klasycyzm i sentymentalizm
Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko - trzy kierunki w literaturze Oświecenia. Scharakteryzuj dokładniej jeden z nich
Klasyfikacja strategii na poziomie firmy
Klient banku - przedsiębiorstwo
Klimat
Klimat - Podsumowanie
Klimat Polski
Kluczową różnicę między dobrymi i złymi firmami stanowi to, jacy ludzie są w nich zatrudnieni oraz w jakim stopniu motywuje się
KOBIETY Z NOCY I DNIE ORAZ GRANIA
Kochanowski Jan
Kodeks Moralny
Kodeks postępowania administracyjnego
Kodeks Pracy został uchwalony w czerwcu 94r a wszedł w życie w styczniu 95r, później
Kolizja norm w czasie
Kolizja norm w przestrzeni
Kolokwium z makroekonomii
Kolokwium z makroekonomii 2
Komedia
Komedia charakterów
Komedia intrygi
Komedia klasyczna
Komedia mięsopustna
Komedia obyczajowa
Komedia rybałtowska
Komedia satyryczna
Komedia sytuacyjna
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Komizm i jego rodzaje. "Śluby panieńskie" A. Fredry jako komedia intrygi
Kompetencja kulturalna
Kompetencje menedżerskie i kultura organizacyjna – wyniki badań
Kompleks polski
Komunikacja niewerbalna
KOMUNIKOWANIE
Koncentracja gazów
Koncepcja anomii wg Mertona: relacja między celami a środkami/ instytucjami kultury
Koncepcja Boga, życia, świata w twórczości Kochanowskiego
Koncepcja Boga, życia, świata w twórczości Kochanowskiego i Sępa-Szarzyńskiego
Koncepcja bohatera III cz. Dziadów, dlaczego ponosi klęskę. Co to jest prometeizm?
Koncepcja bohatera w "Konradzie Wallenrodzie" (na czym polega wielkość i tragizm)
Koncepcja człowieka oświeconego w drugiej połowie XVIII wieku
Koncepcja człowieka w Biblii
Koncepcja doskonalenia poziomu jakości wytwarzanych wyrobów w przemyśle spożywczym
Koncepcja dysonansu poznawczego
Koncepcja Humanistyczna (Maslow)
Koncepcja natury człowieka w czasach Oświecenia
Koncepcja patriotyzmu w ujęciu romatyków (Mickiewicz, Słowacki, Norwid)
KONCEPCJA POETY I POEZJI W POSZCZEGÓLNYCH EPOKACH
Koncepcja poety i poezji w renesansie
Koncepcja poety i poezji w utworach romantycznych
Koncepcja Poznawcza
KONCEPCJA ROZWOJU SPÓŁKI
Koncepcja teorii klasycznej.
Koncepcja trzech zakresów kultury (A. Kłoskowska) i kultura masowa
Koncepcja życia szczęśliwego w poezji Leopolda Staffa
Koncepcje agresji
Koncepcje jaźni
Koncepcje motywacji oparte na pojęciu homeostazy
Koncepcje naprawy kraju według A.F. Modrzewskiego i Piotra Skargi.
Koncepcje narodu
Koncepcje patriotyzmu i służby ojczyźnie w polskiej literaturze pozytywizmu
Koncepcje pomocy krajom słabo rozwiniętym
Koncepcje społeczeństwa obywatelskiego
Koncepcje systemu społecznego i społeczeństwa globalnego
Konfederacja barska i I rozbiór Polski
Konfederacja targowicka
Konflikt klasyków z romantykami
Konflikt moralny w \"Antygonie\"
Konflikt, typy konfliktów i ich rola w zachowaniu
Konflikty ludzkie w "Chłopach" Wł. St. Reymonta
Konflikty polsko-szwedzkie w XVII wieku
KONFLIKTY SPOŁECZNE W ZAKŁADZIE PRACY- POJĘCIE , PRZYCZYNY I SKUTKI
Konformizm
Konkordat wormacki z 23 września 1122 r.
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
Konkurencyjność sektora bankowego. Marketing bankowy
Konopielka
Konrad Walenrod jako typowy bohater romantyczny. Rola poety i poezji
Konrad Wallenrod
Konrad Wallenrod - bohater czy zdrajca?
Konrad Wallenrod to zdrajca , bohater , szaleniec czy polityk ?
Konrad Wallenrod.
Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów
Konrad, Kordian, hrabia Henryk - trzy kreacje bohaterów romantycznych w Twojej ocenie
Konsekwencje zjednoczenia Niemiec dla Europy i dla Polski. Zagrożenia i korzyści.
Konsolidacja banków
Konstrukt
Konstytucja jako ustawa zasadnicza
Konstytucja Księstwa Warszawskiego
Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu z 1818
Konsumpcja
Konta wykazują salda:
Konta wynikowe
Konto księgowe
KONTRAKTY TERMINOWE FUTURES
KONTROLA KOSZTÓW ZA POMOCĄ BUDŻETOWANIA
KONTROLA MARKETINGOWA
Kontrola społeczna i jej rodzaje
Kontrola wykonania budżetu
KONTROLOWANIE
Kontrowersje w sprawach granic
Kontrowersje wokół określenia Skarbu Państwa oraz gospodarowania jego mieniem
Kontrreformacja
Kontynuacja epickich tradycji epopei w utworach pozytywizmu (Młodej Polski) - \"Nad Niemnem\", \"Potop\", Chłopi\".
Kontynuacja epickich tradycji epopei w utworach pozytywizmu i Mlodej Polski (\"Nad Niemnem\", \"Potop\")
Konwicki Tadeusz
Kordian
Kordian - bohater romantyczny, \"Kordian\" Slowackiego - dramat romantyczny
Kordian - bohater romantyczny, \"Kordian\" Słowackiego - dramat romantyczny.
Kordian - Juliusza Słowackiego
Kordian jako marzyciel i spiskowiec
Kordian, Cezary Baryka, Zenon Ziembiewicz - czy dokonali właściwego wyboru w życiu
Korelacja dodatnia
Korelacja pozorna
Korelacja ujemna
Korzyści wynikające z partycypacji uczestników organizacji w ustalaniu celów organizacji
KORZYŚCI Z ISTNIENIA POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO
Korzyści z wprowadzenia umowy outsourcingowej.
Kosmogonia mityczna
Kostium mitologiczny (‘Odprawa posłów greckich”) i kostium historyczny („Konrad Walenrod”), jako dwa spo
Koszty w przedsiębiorstwie
Krasicki Ignacy
Krasiński Zygmunt
Kraszewski Józef Ignacy
Kreacje Achillesa, Hektora i Priama w \"Iliadzie\" Homera
Kreacje Achillesa, Hektora i Priama w \"Iliadzie\" Homera.(epos rycerski)
Kreacjonizm czyli poszukiwanie nowych form wypowiedzi w prozie polskiej i obcej XX wieku
Kreatywność jako czynnik sukcesu firmy
Kredyt
Kredyt bankowy
Kredyt dyskontowy i faktoring
KREDYT GOTÓWKOWY
Kredyt lombardowy i hipoteczny
Kredyt w rachunku bieżącym
Kredyty
KREDYTY GOTÓWKOWE NA CELE KONSUMPCYJNE NA PRZYKŁADZIE BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. KATOWICE</
Kreon czy Antygona? ( analiza)
Kręgosłup Orograficzny Europy
Kronika
Kronika Gala Anonima
Kronika wszytkiego świata
Kroniki sredniowieczne. Omówienie fragmentów kroniki Galla Anonima
Kroniki średniowieczne. Omówienie fragmentów kroniki Galla Anonima
Kroniki: Galla Anonima, Wincentego Kadłubka, Janko z Czarnkowa, Jana Długosza
Król Obojga Sycylii
Królowie
Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem,
Krótka rozprawa między trzema osobami: Panem, Wójtem a Plebanem
Kryteria ingerencji w kształtowaniu struktury przemysłu
Kryteria oceny czlowieka w \"Nad Niemnem\" i w \"Lalce\"
Kryteria oceny człowieka w "Nad Niemnem" i w "Lalce"
Kryteria oceny projektu inwestycyjnego.
Kryteria pomiaru treści pracy według J.Hackmana i Oldhama
Kryteria prawne dla domów maklerskich
Kryteria segmentacji rynku na przykładach dobra konsumpcyjnego i usługi
Krytyka społeczna w renesansie...
Krytyka szkoły systemów społecznych
Krytyka wychowania młodego człowieka na przykładzie pierwszej polskiej powieści
Kryzys światopoglądowy i jego przezwyciężenie w „Trenach” Jana Kochanowskiego.
Kryzys współczesnej Rosji; przyczyny, skutki wewnętrzne, implikacje międzynarodowe
Krzycki Andrzej
Krzysztof Kamil Baczyński wobec tradycji w świetle swych utworów
Krzysztof Kamil Baczyński wobec tradycji w świetle swych utworów.
Krzysztoń Jerzy
Krzyżacy
Ksiądz Marek
KSIESTWO WARSZAWSKIE
Księga czwarta
Księga druga
Księga piąta
Księga pierwsza
Księga trzecia
Księga ubogich
Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego
Księgowanie
Kształt miłości romantycznej
Kształtowanie i zmiana postaw. Zmiana społeczna
Kształtowanie świadomości obywatelskiej w publicystyce renesansowej
Kształtowanie świadomości obywatelskiej w publicystyce renesansowej (Modrzewski, Skarga)
Kształtowanie uczuć patriotycznych w polskiej literaturze renesansowej
Kształtowanie uczuć patriotycznych w polskiej literaturze renesansowej (omów na podstawie wybranych utworów)
Kto jest najczęściej prześladowany?
Kto z państwa Kowalskich zadecydował o zakupie kuchenki mikrofalowej?
Która z formuł określających „Lalkę” wydaje ci się najsłuszniejsza? Jest to powieść o miłości, o narodzinach kapital
Które gminy mogą otrzymać subwencję wyrównawczą
Które utwory literatuey swiatowej podobaly Ci sie, a które nie i dalczego ?
Które utwory literatuey światowej podobały Ci się, a które nie i dalczego ?
Które utwory literatury średniowiecznej podobały ci się, a które nie i dlaczego?
Którego z bohaterów utworu ,,Ten Obcy” wybrał bym sobie na przyjaciela i dlaczego.
Który z poetów 20-lecia miedzywojennego jest Ci najblizszy (na wybranych przykladach)
Który z poetów 20-lecia międzywojennego jest Ci najbliższy (na wybranych przykładach).
Których bogów greckich chetnie widzialbym jako swych przyjaciól, a których nie i dlaczego?
Kult ludzi wielkich w poezji C. K. Norwida
Kult wielkich jednostek w twórczosci K. C. Norwida
Kult wielkich jednostek w twórczości K. C. Norwida.
Kult wielkich ludzi w poezji Cypriana Kamila Norwida
Kultura a cywilizacja
KULTURA A GOSPODARKA
Kultura baroku i sarmatyzmu.
Kultura Drugiej Rzeczpospolitej
Kultura jawna i ukryta
Kultura marginalna i kultura ubóstwa
Kultura materialna, społeczna i niematerialna
Kultura menadżerska
KULTURA ORGANIZACJI
KULTURA ORGANIZACYJNA
Kultura uczenia się
Kultura wczesnego średniowiecza
Kulturotwórcza rola antyku (dawniej i dzis)
Kulturotwórcza rola antyku (dawniej i dziś)
Kulturowe różnice w emocjach
Kulturowy ideał osobowości a osobowość podstawowa
Kuncewiczowa Maria
Kuśniewicz Andrzej
Kwestia wschodnia w polityce Polski
Kwestie społeczne
Kwiatki św. Franciszka
Kwiaty polskie
Kwiaty zła Charlesa Baudelairea
Kwoty podatków przypadające na 1 mieszkańca w 1785 r.
Lalka
Lalka Bolesława Prusa - powieść o straconych złudzeniach
Lasy w ochronie przyrody i krajobrazu
Laura i Filon – Franciszek Karpiński
Leasing
Leasing – istota i rodzaje
Leasing 2 (10 stron)
Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstw
Lechoń Jan
LEGIONY
Lektura prac myślicieli oświeceniowych
Lektury optymistyczne gloszace pochwale zycia i potrzebe zgody czlowieka ze swiatem w Twoich doswiadczeniach czytelniczych
Lem Stanisław
Leopold Staff
Leopold Staff jako poeta nie tylko jednego pokolenia
Leśmian Bolesław
Lęk i jego znaczenie dla zachowania człowieka
Liberalna myśl ekonomiczna i jej przedstawiciele
Liryka modernistyczna (polska i obca) jako wyraz niepokojów, fascynacji i poszukiwań artystycznych jej twórców
Liryka patriotyczna i spoleczna Marii Konopnickiej
Liryka patriotyczna i społeczna Marii Konopnickiej
Liryka rewolucyjna Władysława Broniewskiego
Liryka rewolucyjna Władysława Broniewskiego .
Liryki Adama Mickiewicza
Liryki Juliusza Słowackiego
Liryki lozańskie
Liryki lozańskie A. Mickiewicza.
Liryki lozańskie Adama Mickiewicza
List Karola Wielkiego do papieża Leona III
List milosny utrzymany poniekad w konwencji romantycznej
Lista najlepiej znanych firm o największej wartości rynkowej, które są pozytywnym przykładem sposobu w jakim powinny być dostarc
Literackie i ideowe wyznaczniki epoki
Literackie obrazy okrucieństwa wojny w literaturze dawnej i współczesnej
Literackie obrazy okrucieństwa wojny w literaturze dawnej i współczesnej.
Literackie wzorce osobowe średniowiecza; omów odwołując się do odpowiednich utworów
Literatura „czasów pogardy” swoistą kroniką losów człowieczych
Literatura „czasów pogardy” swoistą kroniką losów człowieczych.
Literatura a prawda o człowieku I rzeczywistości - Na przykładzie utworów pisarzy współczesnych, przedstaw swoje refleksje
Literatura baroku - przerost formy nad treścią
Literatura oświeceniowa w służbie wychowania nowego pokolenia polaków
Literatura oświeceniowa w służbie wychowania nowego pokolenia polaków.
Literatura parenetyczna; ideał rycerza i władcy, ascety - świętego, oraz kochanka
Literatura pozwala mozliwie najdokladniej poznac ten swiat, zrozumiec i wyrazic...
Literatura pozwala możliwie najdokładniej poznać ten świat, zrozumieć i wyrazić
Literatura pozwala poznać ten świat
Literatura przedmiotu wyróżnia cztery podstawowe rodzaje potrzeb
Literatura reagująca na wydarzenia; sztuka na usługach; utylitaryzm pewnych epok
Literatura reagująca na wydarzenia_ sztuka na usługach_ utyl
Literatura romantyczna – relikt przeszłości czy wciąż żywa tradycja?
Literatura wieków średnich o śmierci i ascezie
Literatura XVII i XVIII wieku
Literatura XX-lecia wobec problemów ówczesnej rzeczywistości
LITERATURA:
Logistyka
Logistyka - definicje
Logistyka - Pojecia
LOKALNE OŚRODKI PAŃSTWOWOŚCI POLSKIEJ
Lokaty towarzystw ubezpieczeniowych
Los człowieka w twórczości Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego i Daniela Naborowskiego
Losowe przydzielanie do sytuacji
Losy młodego pokolenia w czasie II wojny światowej i ich poetycki wyraz w wierszach Krzysztofa K. Baczyńskiego.
LUBLIN
Lublin - ogolne
LUD I LUDOWOŚĆ JAKO INSPIRACJA ORAZ JAKO TEMAT W LITARATURZE POLSKIEJ
Lud i ludowość jako inspiracja oraz jako temat w literaturze polskiej.
Ludnosc
LUDNOŚĆ ŚWIATA I PROBLEMY OSADNICZE
Ludowość i prawdy moralne w II części "Dziadów" A. Mickiewicza
Ludowość w twórczości romantyków polskich
Ludowy i romantyczny charakter "Ballad" i "Dziadów II"
Ludowy i romantyczny charakter ballad A. Mickiewicza
Ludzie ludziom zgotowali ten los
Ludzie morza w "Lordzie Jimie" Josepha Conrada.
Ludzkie przygody, ludzkie nos\". W jaki sposób Kochanowski w \"Trenach\" zmienia renesansowe rozumienie czlowieczenstwa?
Luki w prawie i metody ich wypełniania
LUTER
Lutnia
Ład serca
ŁAŃCUCH WARTOŚCI
Łąka
Łoziński Walery
M A R K E T I N G M I X
M.S. Szarzyński i D. Naborowski o wartościach trwałych i przemijających.
Macierz BCG
MACIERZ McKINSEYA
Mackiewicz Józef
Madrygał
Majątek obrotowy
MAJĄTEK TRWAŁY I JEGO WYKORZYSTANIE
Makroekonimia - zagadnienia
Makroekonomia
Makroekonomia - ponad 100 pytań i odpowiedzi
Makroekonomia - pytania i odpowiedzi
Makroekonomia - zagadnienia
Makrostruktury społeczne
MALARSTWO I ARCHITEKTURA OSWIECENIA
Malczewski Antoni
Mała konstytucja z 20 II 1919
Małopolska Wyżyna
MAŁY, WIELKI KORDIAN
Manewry polityki regionalnej
Manifest Rządu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków, 22 II 1846 r.
Manifesty i programy poetytckie dwudziestolecia miedzywojennego
Manifesty i programy poetytckie dwudziestolecia międzywojennego.
Manipulacja miejscem i czasem
Mapa polityczna świata
Mapy strategiczne produktów – firma komputerowa
Maria Konopnicka “Nowele”
Maria Konopnicka „Nowele”
Maria Konopnicka - życie i twórczość
Maria Konopnicka i Adam Asnyk - poeci \'czasów niepoetyckich\'
Maria Konopnicka Nowele
Maria. Powieść ukraińska
Mariusz Buśko kl. Vc
Marketing
Marketing -
Marketing - podstawy
Marketing - studium przypadków
MARKETING I STRATEGIA MARKETINGOWA
Marketing Międzynarodowy
Marketing mix
Marketing pochodzi od słowa market co oznacza rynek.
Marketing przemysłowy jest
Marketing test !!
Marketing ubezpieczeń
Maskowanie
Matematyka w makroekonomii
Matka Polka jako komentarz do Konrada Wallenroda
Matura 1
Matura ustna
Mazurek Dąbrowskiego odpowiedzią na III rozbiór Polski, na utratę niepodległosci.
Mądrość i piękno literatury staropolskiej
Mądrość i piękno literatury staropolskiej.
Mechaniczny i organiczny (sieciowy) model organizacji. Podać przykłady organizacji odpowiadających wyróżnionym modelom
Mechanizm mnożnikowy kreacji pieniądza bezgotówkowego
Mechanizmy finansowania ochrony środowiska
Mechanizmy i skutki dzialania systemu totalitarnego (na wybranych przykladach)
Mechanizmy i skutki działania systemu totalitarnego (na wybranych przykładach)
Mechanizmy i skutki działania systemu totalitarnego (na wybranych przykładach).
Mechanizmy wpływające na wzrost gospodarczy:
Mechanizmy wpływu grupy społecznej na zachowania jednostki: a) normy grupowe (badania Mayo, Seashore˘a, Lewina), b) konformizm
Medaliony" Z. Nałkowskiej jako dokument męczeństwa narodu.
Mega trendy
Menedżer: kierownik, menedżer, lider
Mesjanizm Adama Mickiewicza i Juliusza Slowackiego
Mesjanizm narodowy w \"widzeniu ks. Piotra\"
Metaforyczny sens "Dżumy" i filozoficzna wymowa powieści
Metaforyczny sens przygód bohatera \"Ferdydurke\" Witolda Gombrowicza czyli o Treści i Formie w życiu człowieka
Metaforyczny sens \"Dżumy\" i filozoficzna wymowa powieści
Metoda eksperymentalna
Metodologia: proces przeprowadzania badań
METODY
METODY OKREŚLANIA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
Metody dotyczące motywowania :
Metody i procedury windykacji kredytów i restrukturyzacji tzw. złych
Metody interwencji na rynku rolnym
Metody kierowania konfliktem
METODY OCENY POZYCJI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
Metody oceny projektów inwestycyjnych (13 stron)
Metody oceny wartości projektów inwestycyjnych.
Metody organizacji i zarządzania
Metody portfelowe
METODY PREZENTACJI I OCENY BADANIA
METODY RACHUNKOWE W ANALIZACH
Metody restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw przez banki
Metody statyczne
METODY UWZGLĘDNIANIA RYZYKA W RACHUNKU OPŁACALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO
Metody wspomagające wybór strategii
Metody Zarządzania
Metody zarządzania ryzykiem kredytowym
Męczennicy, prorocy, karierowicze, kanalie, błazny. Galeria postaci i postaw ludzkich w III części \"Dziadów\" (lub w \"Lalce\")
Miary średnie
Miary zmienności
Mickiewicz Adam
Mickiewicz wielkim poeta byl, czy Slowacki wielkim poeta byl?
Mickiewiczowskie widzenie natury w Panu Tadeuszu
MIEJSCE ANALIZY W SYSTEMIE
Mieszczaństwo w oczach pisarzy polskich i obcych II poł. XIX oraz XX wieku. Omów w sposób syntetyczny, odwołując się do wybranyc
Między renesansem, a barokiem – które arcydzieła literatury polskiej i obcej umieściłbyś na pograniczu tych dwóch epok? D
Między złem a poczuciem skruchy - przeżycia Francoisa Villona zapisane w \"Wielkim testamencie\"
Międzynarodowe Organizacje Gospodarcze
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - test
Międzynarodowe Transakcje Gospodarcze
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Międzynarodowy podział pracy – efekt globalizacji
Międzynarodowy podział pracy:
Międzynarodowy układ sił na linii Północ-Południe po rozpadzie systemu dwubiegunowego
Miękka Twarda Oparta na zasadach
Migracje
Mikołaj Kopernik
Mikołaj Rej jako człowiek swoich czasów w świetle znanych ci utworów
Mikołaj Rej jako człowiek swoich czasów.
Mikołaj Rej jako humanista
Mikołaj Sęp-Sarzyński - utowry
Mikołaj Sęp-Szarzyński - ogólna charakterystyka twórczości
Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki przez niegoż
Mikołaja Reja “Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem,
Mikołaja Reja „Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem,
Mikrostruktury społeczne i struktury pośrednie
Milosc
Milosc jako podstawa szczescia. O poezji sentymentalistów
Milosc ojcowska w \"Ojcu Goriot\"
Miłosz Czesław
MIŁOŚĆ
Miłość - siła budująca czy niszcząca?
Miłość jako naczelny temat utworów Andrzeja Morsztyna
Miłość jako podstawa szczęścia. O poezji sentymentalistów.
Miłość niejedno ma imię.
MIŁOŚĆ W LITERATURZE ŚREDNIOWIECZA I RENESANSU
Miłość w literaturze średniowiecznej
Mimetyzm czy kreacjonizm? Które tendencje w sztuce odpowiadają ci bardziej i dlaczego? Uzasadnij, odwołując się do wybranych utw
Mini kompendium bankowości inwestycyjnej
Mini Streszczenia
Minimum socjalne
Minister jako naczelny organ administracji państwowej
Misja przedsiębiorstwa
Misterium
Mit
Mit arkadyjski w twórczości Reja i Kochanowskiego
Mit arkadyjski w twórczości Reja i Kochanowskiego
Mit arkadyjski w twórczości Reja i Kochanowskiego.
Mit grecki - pojęcie i podział
Mit i archetyp. Relacje między tymi pojęciami (interpretacja 2-3 mitów)
Mity greckie źródłem stałych motywów i wzorów zachowań
Mity o szczególnej zywotnosci w kulturze
Mity o szczególnej żywotności w kulturze
mity parandowskiego
Mloda Polska - kierunki artystyczne i nastroje epoki
Mloda Polska - nastroje konca wieku
Młoda polska
Młoda Polska. Pytania
Młodopolskie sny o znużeniu, sny o potędze
Młodzi gniewni
MŁODZI WOBEC WYZWAŃ SWOICH CZASÓW
MŁODZIEŻ
MŁODZIEŻ 2
Młodzież, jej zadania i postawy w literaturze różnych epok
Model człowieka i obywatela w twórczości Reja, Modrzewskiego i Kochanowskiego.
Model miłości barokowej zawarty w różnych utworach poetyckich
Model org. wg Leavitta
Model Portera – identyfikacja optymalnego otoczenia.
Model postawy czlowieka i obywatela zawarty w tworczosci Mikolaja Reja
Model systemu produkcji w gospodarce rynkowej
Model systemu produkcyjnego na przykładzie konkretnej firmy
Model systemu produkcyjnego oraz jego otoczenia na przykładzie przedsiębiorstwa
Model współzmienności
Modele Analizy Portfelowej
Modele polityki gospodarczej:
Modele polityki społecznej:
MODELE ZACHOWAŃ KONSUMENTA
Modernizacja społeczna
Modernizm - charakterystyka na podstawie utworów literackich
Modrzewski, Kołłątaj, Staszic - co łączy ich poglądy?
Modyfikujący wpływ motywów na percepcję
Moja ocena postepowania Zenona Ziembiewicza
Moja ocena postępowania Zenona Ziembiewicza
Moje pierwsze boje
Molier jako mistrz komedii
Molier \"Świętoszek\" - charakterystyka Tartuffe\'a
Molier \"Świętoszek\" - postacie kobiece w utworze
Monachomachia Ignacy Krasicki
Monachomachia, czyli wojna mnichów
Monarchia Karola Wielkiego
Monitoring
Monografia
Moralistyka i sceptycyzm w bajkach i satyrach Ignacego Krasickiego
Moralitet
Moralne problemy w "Granicy" Zofii Nałkowskiej
Moralne problemy w \"Granicy\" Zofii Nałkowskiej
Moralność i etyka. Zarys
Moralność pani Dulskiej
Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej
Morsztyn – mistrz konceptu (cechy stylu barokowego)
Morsztyn Jan Andrzej
Motto “Medalionów” “Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatu
Motto „Medalionów” „Ludzie ludziom zgotowali ten los” w oparciu o zagadnienia etyczne i moralne literatu
Motto medalionów
Motyw Boga
Motyw buntu w literaturze
Motyw buntu w literaturze.
MOTYW CIERPIENIA
Motyw domu w literaturze.
Motyw dziecka w twórczosci polskich pozytywistów.
Motyw Ikara
Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia w liryce mlodopolskiej
Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia w liryce młodopolskiej
Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia w liryce młodopolskiej.
MOTYW MATKI
Motyw matki Polki
MOTYW MIŁOŚĆI
Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze
Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze.
Motyw Nike
Motyw pielgrzyma w literaturze romantycznej
Motyw poety i poezji
MOTYW PRACY W LITERATURZE,SPOJRZENIE NA PRACĘ(POZYTYWIZM)
MOTYW REWOLUCJI
MOTYW RODZINY
Motyw rozmowy
Motyw Samotnośći
Motyw szczęścia
Motyw tanca w polskiej literaturze (na wybranych przykladach)
Motyw tańca śmierci - przestroga czy pocieszenie?
Motyw tańca w literaturze różnych epok
Motyw tańca w polskiej literaturze
Motyw tańca w polskiej literaturze (na wybranych przykładach)
Motyw tańca w polskiej literaturze (na wybranych przykładach).
MOTYW TOTALITARYZMU
Motyw tragedii
Motyw vanitas vanitatum w poezji Daniela Naborowskiego
Motyw wesela w literaturze polskiej (na wybranych przykladach)
Motyw wesela w literaturze polskiej (na wybranych przykładach).
Motyw wędrowca , tułacza był często podejmowany przez twórców epoki romantyzmu .
MOTYW WŁADZY
Motyw wolność
Motyw wolność - wstęp
MOTYW WSI
MOTYW ŻYDA - WIECZNEGO TUŁACZA W LITERATURZE POLSKIEJ
MOTYWACJA
Motywacja (potrzeby człowieka wg Masłowa)
Motywacja a procesy poznawcze
Motywacja a sprawność działania
MOTYWACJA A ZWIĘKSZANIE EFEKTYNOŚCI
Motywacja do pracy
Motywacja jako funkcja zarządzania
Motywacja osiągnięć
MOTYWACJA PRACOWNIKÓW
MOTYWOWANIE
Motywowanie jest zestawem sił, które powodują, że ludzie zachowują się w określony sposób. W dowolnym dniu roboczym pracownik mo
MOTYWOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Motywy a procesy pamięci
Motywy antyczne w literaturze nowozytnej
Motywy antyczne w literaturze nowożytnej
Motywy autobiograficzne w twórczości Adama Mickiewicza
Motywy biblijne i ich funkcje w literaturze pózniejszych epok
Motywy biblijne i ich funkcje w literaturze późniejszych epok
Motywy biblijne i ich funkcje w literaturze późniejszych epok.
MOTYWY BIBLIJNE W LITERATURZE POLSKIEJ
Motywy biblijne w literaturze polskiej różnych epok.
Motywy biblijne w literaturze późniejszych epok
Motywy biblijne w znanych Ci utworach literatury polskiej
Motywy Ikaryjskie
Motywy Literackie
Motywy malarskie i muzyczne w literaturze
Motywy miłości w wybranych utworach romantycznych i pozytywistycznych. Twoje refleksje i oceny
Motywy mitologiczne i biblijne inspiracja dla twórców wspólczesnych (\"Dedal i Ikar\", \"Nike\", \"Apollo i Marsjasz\", \"Promet
Motywy patriotyczne w literaturze polskiej
Motywy przyrody i ich rola w literaturze renesansowej
Motywy romantyczne w literaturze polskiego pozytywizmu
Motywy romantyczne w literaturze polskiego pozytywizmu.
Motywy tesknoty za krajem w literaturze romantycznej
Motywy tęsknoty za krajem w literaturze romantycznej.
Motywy związane z pojęciem „ja – idealnego” człowieka
Mój sąd na temat stałej obecności epiki rycerskiej w kulturze europejskiej
Mój świat. Pieśni na gęśliczkach i malowanki na szkle
Mój wiek. Pamiętnik mówiony.
Mrożek Sławomir
MSP W POLSCE
Msza za miasto Arras
Mszaki
Myśl o poezji i poecie w twórczości Jana Kochanowskiego
Myśl polityczna w publicystyce i literaturze renesansu
MYŚL SPOŁECZNA I POLITYCZNA
Myśli oświeconych pisarzy o Ojczyźnie i różny sposób ich wyrażania
Myśliciele oświeceniowi
Myśliwski Wiesław
Na czym polega aktywna pol. budżetowa
Na czym polega funkcja redystrybucyjna budżetu państwa
Na czym polega globalizacja i kto jest nią zagrożony?
Na czym polega mechanizm podejmowania decyzji o fakcie reasekuracji pojedynczego ryzyka lub grupy ryzyka?
Na czym polega mesjanizm narodowy w widzeniu ksiedza Piotra?
NA CZYM POLEGA NADZÓR BANKOWY?
Na czym polega negatywny i pozytywny aspekt zasady substydialności
Na czym polega nowatorstwo "Sonetów krymskich" A. Mickiewicza?
Na czym polega nowatorstwo kompozycji \"Lalki\"?
Na czym polega odmienny charakter składki w ubezpieczeniach na życie?
Na czym polega paradygmat ubezpieczalności ryzyka? Jakie jest jego znaczenie dla teorii i praktyki ubezpieczeniowej?
Na czym polega polityka liberalizmu ekonomicznego w handlu zagranicznym?
Na czym polega polityka protekcjonizmu w handlu międzynarodowym?
Na czym polega rentowność przedsiębiorstwa i jak ją mierzymy?
Na czym polega różnica między potencjalnym, a realnym produktem społecznym
Na czym polega specyfika \"Potopu\" jako powieści historycznej?
Na czym polega wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
Na czym polega znaczenie twórczości M. Reja dla rozwoju literatury narodowej?
Na czym polegają różnice pomiędzy dramatami antycznym i szekspirowskim?
Na czym polegają tzw. progi bezpieczeństwa finansowego w firmach ubezpieczenio­wyc
Na czym polegają uwarunkowania pol.-gosp. ustrojowo-sys. wew, zew
Na czym polegał spór klasyków z romantykami?
Na czym polegał średniowieczny uniwersalizm ?
Na czym polegała hybrydalność polskiego oświecenia? Charakterystyka 3 kierunków artystycznych
Na czym polegały strukturalne dysproporcje w pol. uprzemysłowienia PRL
Na dowolnym przykładzie omów cechy epopei jako gatunku literackiego
Na ławce w parku
Na podstawie "Żeńców" Szymona Szymonowica scharakteryzuj sielankę jako gatunek literacki
Na podstawie części I i II dramatu \"Nie-boska komedia\" zreferuj zasadnicze myśli o poezji i poecie.
Na podstawie wybranych utworów omów charakterystyczne cechy baroku
Na przykładzie romantyzmu i pozytywizmu rozważ problem służebności literatury, oraz przedstaw swój sąd o miejscu i roli twórcy w
Na przykładzie twórczości F. Karpińskiego omów sentymentalizm w literaturze polskiej
Na przykładzie wiersza Morsztyna scharakteryzuj styl barokowy
Na rozmowę kwalifikacyjną należy pójść odpowiednio ubranym: estetycznie i w dobrze dobranym stroju (bez płaszcza, koniecznie w c
Na Skalnym Podhalu
Na wybranych przykładach omów cechy liryki młodopolskiej
Na wybranych przykładach scharakteryzuj główne elementy stylu sentymentalnego
Na wybranym przykładzie omów cechy poematu dygresyjnego
Na wysokiej połoninie
NACZELNE ZASADY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
Naczelny Sąd Administracyjny
Nad Niemnem
Nadpłynność systemu bankowego
Nadzór bankowy
Nadzór bankowy - funkcje i cele
Najczęstsze cele szczegółowe projektu:
Najdawniejsze zabytki języka polskiego. \"Bogurodzica\"
Najdawniejsze zabytki pismiennictwa polskiego
Najpiekniejsza postac swietego to...
Najstarsza poezja polska
Najstarsze zabytki języka polskiego
Najważniejsze postanowienia traktatu o zjednoczeniu Niemiec
Najważniejsze wydarzenia kulturalne lat 1995 i 1996
Największe miasta Europy w XVIII wieku
Najwyższa Izba Kontroli - skład, kompetencje
Nałkowska Zofia
Narodowe Fundusze Inwestycyjne.
Narodziny nowozytnej propagandy politycznej w dobie oswiecenia
Narodziny nowożytnej propagandy politycznej w dobie oświecenia
Narodziny nowożytnej propagandy politycznej w dobie oświecenia.
Narodziny powieści
Narracja w „Lalce\"
Narrator bohater wobec doświadczeń w hitlerowskich obozach i sowieckich łagrach. (\'człowiek złagrowany\' a \'człowiek zlagrowan
Narrator w epice i jego różne funkcje w literaturze (jego wiedza o przedstawionym świecie, dystans, stosunek do bohatera)
Naruszewicz Adam Stanisław
NARZĘDZIA I INSTRUMENTY POLITYKI EKOLOGICZNEJ
Narzędzia oddziaływania Banku Centralnego na politykę kredytową banków handlowych
Narzędzia organizatorskie - ogół usystematyzowanych sposobów postępowania i środków orgatechnicznych.
Narzędzia regulacji rynku pracy.
Nastroje dekadenckie w poezji młodopolskiej
Nastroje końca XIX w. i początku XX w. , szukanie celu i sensu życia
NATO
Natura - rola natury w utworach A. Mickiewicza
NAUKA FINANSÓW A NAUKA EKONOMII
Nawiązania do antyku w literaturze polskiego odrodzenia.
Nawiązania do Średniowiecza w literaturze polskiej późniejszych epok
Nawiązania do Średniowiecza w literaturze polskiej późniejszych epok.
Negatywne konsekwencje pracy wyspecjalizowanej
Negocjacje
Negocjacje indywidualne a negocjacje grupowe
NEGOCJACJE CENOWE
Neoklasyczna teoria bezrobocia - ujęcie tradycyjne.
Neologizmy, pojęcie, podział, przykłady
Neopozytywizm w socjologii
NET LINE
Nie jest zadaniem trudnym określenie podstawowego doboru cech dobrego człowieka
NIE SUGERUJCIE SIĘ ODPOWIEDZIAMI !
NIE SUGERUJCIE SIĘ ODPOWIEDZIAMI!
NIE SUGERUJCIE SIĘ ODPOWIEDZIAMY!
Nie targuj się o stanowiska
Nie–Boska komedia
Nie-Boska komedia" jako dramat niepełnych racji
Niebo w płomieniach
Niemcewicz Julian Ursyn
Nienasycenie
Niepokój o przyszłość RP w pamiętnikach Paska (krytyka sarmatyzmu)
Niepokój Piotra Skargi o los państwa w \"Kazaniach sejmowych\"
Nierealistyczny optymizm
Nietypowa praca
Niezlomni rycerze
Niezłomna wierność ideałom - fanatyzm, imperatyw, postawa nierealistyczna, dobrowolny wybór
Niezłomni rycerze
Noce i dnie
NORMALIZACJA I NORMY
NORMY PRAWA FINANSOWEGO
Norwid - poeta myśli
Norwid Cyprian Kamil
Norwida praca w jezyku
Nota ministra sprwa zagranicznych Wiaczesława Mołotowa do ambasadora RP w Moskwie Wacława Grzybowskiego z 17 IX 1939 r
Notariat - organizacja, czynności notarialne
Nowakowski Tadeusz
Nowatorstwo poezji Norwida
Nowatorstwo prozy Witolda Gombrowicza i Bruno Schulza
Nowatorstwo prozy Witolda Gombrowicza i Bruno Schulza.
Nowe Ateny
Nowe elementy w teorii i praktyce poetyckiej poetów polskich po 1918r. (wybrane przykłady)
Nowe uwarunkowania bezpieczeństwa Polski
Nowe zasady współżycia i płaszczyzny współpracy Polski ze zjednoczonymi Niemcami.
Nowela
Nowela pozytywistyczna jako narzedzie polityki spolecznej
Nowela pozytywistyczna jako narzędzie polityki społecznej
Nowy program poezji XX-lecia...
Nowy typ bohatera w programach i praktyce literackiej pozytywizmu
NURT DWORSKI POEZJI BAROKOWEJ (JAN ANDRZEJ MORSZTYN)
Nurt społeczny i dworski w literaturze baroku
Nurt troski patriotycznej w twórczości poetów i pisarzy staropolskich.
Nurt tyrtejski w literaturze romantycznej i jego kontynuacje
Nurty poetyckie w poezji Staffa
Nurty Pozytywizmu
Nurty w nauce o polityce społecznej:
O demokracji ateńskiej
O godnym umieraniu - \"Zdążyć przed Panem Bogiem\". Interpretacja tytułu
O poprawie Rzeczypospolitej – Andrzej Frycz Modrzewski
O poprawie Rzeczypospolitej (De Republica emendanda)
O Ropie - Referat
O walkach pod Verdun
O zachowaniu się przy stole
Obecna sytuacja rynkowa wymusza na przedsiębiorcach zmianę spojrzenia, na sposób funkcjonowania swojej firmy w nowych warunkach
OBECNY SYSTEM EMERYTALNY
Objaśnij pojęcia: odrodzenie, humanizm, reformacja
Oblicza sarmatyzmu (Potocki - pozytywny, Pasek - negatywny)
OBLIGACJE
Obłęd
Obóz Wszystkich Świętych
Obraz "chorego" społeczeństwa w "Lalce" Bolesława Prusa
Obraz Boga w literaturze baroku i romantyzmu
Obraz dworu w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza i „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej
Obraz inteligencji i mieszczaństwa w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego
Obraz Moskwy lat 20 w Mistrzu i Małgorzacie Bułhakowa.
Obraz rewolucji w \"Nie-Boskiej komedii\" Zygmunta Krasińskiego i nie tylko. W których utworach literackich znajdziesz podobne?
Obraz społeczeństwa polskiego w "Nad Niemnem" i w "Lalce" - ocena poszczególnych warstw społecznych, jakie p
Obraz społeczeństwa polskiego w Dziadach i Kordianie
Obraz społeczeństwa polskiego w \"Lalce\" Bolesława Prusa
Obraz starożytnego Rzymu i narodzin chrześcijaństwa w \"Quo vadis\" Henryka Sienkiewicza
Obraz stosunków społecznych w \"Krótkiej rozprawie...\" Mikołaja Reja.
Obraz śmierci i umierania w literaturze średniowiecza.
Obraz wsi polskiej i jej mieszkanców na podstawie nawel pozytywistycznych
Obraz wsi polskiej XVI –XVII w.
Obraz wsi w utworach pisarzy polskich doby odrodzenia.
Obraz współczesnej Polski i stosunek do tradycji w utworach K.Wierzyńskiego
Obraz życia chłopów pańszczyźnianych w \"Żeńcach\" Szymona Szymonowica
Obraz życia chłopów pańszczyźnianych w \"Żeńcach\" Szymona Szymonowica.
Obraz życia pod okupacją podczas II wojny światowej. Człowiek złagrowany i zlagrowany
Obraz życia pod okupacją podczas II wojny światowej. Człowiek złagrowany i zlagrowany.
Obraz \"chorego\" społeczeństwa w \"Lalce\" Bolesława Prusa
Obrazy martyrologii narodowej w III części "Dziadów" A. Mickiewicza
Obrazy rewolucji w „Szewcach” Witkacego
Obrazy wsi w literaturze
Obrona stanowiska niezgodnego z własną postawą
Obrońcy chłopa w literaturze renesansowej
Obserwacja systematyczna
Obserwacja uczestnicząca
OBSZARY I PRZEJAWY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 1
OBSZARY ZMIAN I RODZAJE RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW
Obyczajowosc polski xvi wieku
obywatelska troska o losy ojczyzny w publicystyce polskiego
Obywatelska troska o losy ojczyzny w publicystyce polskiego oswiecenia
Obywatelska troska o losy ojczyzny w publicystyce polskiego oświecenia
Obywatelska troska o losy ojczyzny w publicystyce polskiego oświecenia.
Ocena arystokracji i mieszczaństwa w "Lalce" B. Prusa
Ocena efektywności mechanicznego i sieciowego modelu organizacji
Ocena ideałów Średniowiecza i Renesansu
Ocena kierowników we współczesnych przedsiębiorstwach
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Ocena postawy społeczeństwa polskiego w III cz. "Dziadów"
Ocena postepowania Jacka Soplicy z \"Pana Tadeusza\" Adama Mickiewicza
Ocena powstania listopadowego w \"Kordianie \" Juliusza Słowackiego
Ocena powstania listopadowego w \"Kordianie\"
Ocena słuszności dokonywania swojego wybory bohaterów utworów Stefana Żeromskiego: Doktor Piotr, Tomasz Judym i Cezary Baryka
Ocena słuszności swojego wyboru bohaterów utworów S.Żeromskiego.
Ocena społeczeństwa polskiego w III cz. \"Dziadów\"
Ocena społeczeństwa polskiego w poznanych utworach doby romantyzmu
Ocena społeczeństwa w "Weselu" (sentencje)
Ocena szkoły stosunków międzyludzkich
Ocena zagrożenia upadłością.
OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE
OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
Ochrona różnorodności biologicznej lasów
OCHRONA ŚRODOWISKA
Ochrona ubezpieczeniowa
Ochrona ubezpieczeniowa dla wybranego podmiotu gospodarczego
Oczekiwana stopa zwrotu
Oczekiwania oparte na kategorii
Oczekiwania oparte na obiekcie
Od 1 stycznia 2001 r. obowiązuje nowy Kodeks spółek handlowych, który zastąpił (z wyjątkami) dotychczasową regulację prawną tj.
Od afirmacji do kontestacji. Literackie sposoby różnych postaw wobec Boga i świata
Od afirmacji do kontestacji. Literackie sposoby różnych postaw wobec Boga i świata.
Od antyku do pozytywizmu - pytania na ustną
Od Hektora do... – rózne literackie i filmowe obrazy rycerza bez skazy
Od Kreona do Edka... Literackie portrety dyktatorów jako ostrzeżenie dla ludzkości
Od naśladownictwa rzeczywistości do deformacji – tradycja i nowoczesność w literaturze XX wieku
Od naśladownictwa rzeczywistości do deformacji – tradycja i nowoczesność w literaturze XX wieku.
Oda
Odbicie prądów artystycznych epoki w liryce (Tetmajer, Kasprowicz, Staff) - cechy młodopolskiej liryki
Odczucia po zakupie
Oddelegowania pracowników do pracy w innym kraju
ODDZIAŁYWANIE PAŃSTWA NA GOSPODARKĘ ZA POMOCĄ DOCHODÓW I WYDATKÓW PUBLICZNYCH A FUNKCJE POLITYKI EKONOMICZNEJ
Odezwa Józefa Piłsudskiego do narodu, Kraków 6 VIII 1914
Odezwa Rady Administracyjnej, 30 XI 1830 r.
ODKRYCIA GEOGRAFICZNE W XV WIEKU
Odojewski Włodzimierz
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIE AGENTA
Odpowiedź ambasadora Wacława Grzybowskiego na notę Wie Mołotowa, Moskawa 17 IX 1939 r
Odpowiedź Napoleona deputowanym Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego z 11 VII 1812 r.
Odprawa posłów greckich – Jan Kochanowski
Odprawa postów greckich Jana Kochanowskiego
ODRADZANIE SIĘ NIEPODLEGŁEGO PAŃSTWA POLSKIEGO
Odrodzenie
Odrodzenie - charakterystyka epoki
Odrodzenie 1506 - 1622 - epoka odkryć
Odrodzenie. Podział epoki na okresy
Odrodzenie. Wyjaśnij nazwę epoki
ODSTAWOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Odwolujac sie do dwóch wybranych utworów uzasadnij, ze sa one zwierciadlem czasu, w którym powstaly
Odwołania do tradycji kultury to sposób, w jaki przemawia także i współczesna poezja. Uzasadnij słuszność tego stwierdzenia, wyj
Odwołując się do dwóch wybranych utworów uzasadnij, że są one zwierciadłem czasu, w którym powstały.
Odwołując się do powieści Orzeszkowej „Nad Niemnem” wyjaśnij, na czym polegała romantyczna i pozytywistyczna koncepc
Odwołując się do utworów średniowiecznych spróbuj odtworzyć hierarchię wartości i mentalność człowieka tamtej epoki
Odwołując się do utworów średniowiecznych...
ODYS, LUB INNY BOHATER MITOLOGICZNY JAKO PODSTAWA KREACJI POSTACI LITERACKICH W LITERATURZE NOWOŻYTNEJ
Odzwierciedlanie pogladów w publicystyce
Odzwierciedlenie idealów pozytywizmu w wybranej powiesci tej epoki
Odzwierciedlenie ideałów pozytywizmu w wybranej powieści tej epoki
Odzwierciedlenie programu Pozytywizmu warszawskiego w literaturze epoki i sądy pisarzy o jego realizacji
Ogniem i mieczem, czyli dzieje wielkiej i burzliwej miłości sięgającej aż po kres ukraińskiego stepu recenzja
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FINANSÓW BANKÓW I INSTYTUCJI KREDYTOWYCH
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FINANSÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Ogólna charakterystyka okresu 20 lecia
Ogólna charakterystyka podatku dochodowego w Polsce.
Ogólna charakterystyka procesu motywacji
Ogólna charakterystyka systemu budżetowego
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYCENY
Ogólna pozycja branży
Ogólne charakterystyka budżetu państwa
Ogólne i szczegółowe pojęcia klasy społecznej wg S. Ossowskiego
Ogólne informacje o Biblii. Narodziny świata i człowieka na podstawie \"Księgi rodzaju\"
Ogólne zasady koncesjonowania działalności gospodarczej.
Ogólne zasady kredytowania, umowa kredytowa
Ogólnoludzkie i ponadczasowe treści dramaturgii W Szekspira (na przykładzie dowolnie wybranego utworu).
Ogólny system działania i system społeczny u Parsonsa
Ograniczenia dewizowe w wymianie zagranicznej
Ograniczenia ilościowe w wymianie zagranicznej – na czym polegają
Ojcowie i synowie w \"Nad Niemnem\"
Ojczyzna - patriotyzm
Ojczyzna - patriotyzm.
Ojczyzna prywatna i ideologiczna wg S. Ossowsiego
Ojczyzny romantyków – męczeńska i sentymentalna oraz odpowiadające im typy bohaterów: Konrad i Tadeusz Soplica. Jak je spo
Okoliczności wyłączające bezprawność czynu
Okoliczności wyłączające winę
Okres przedkapitalistyczny i jego przedstawiciele
Określ cechy gatunkowe dramatu romantycznego w oparciu o wybrany utwór. Porównaj dramat romantyczny z dramatem antycznym i Szeks
Określ istotę i funkcje prognoz, programów i planów gospodarczych oraz funkcje planowania gospodarczego w makroskali.
Określ metody i instrumenty oddziaływania państwa na gospodarkę w systemie rynkowym.
Określ podstawowe cechy systemu nakazowo-rozdzielczego i systemu rynkowego
Określ podstawowe czynniki rozwoju gospodarczego
Określ podstawowe metody badań w polityce gospodarczej
Określ podstawowe metody i instrumenty polityki gospodarcze
OKREŚL POJĘCIA: SEKTOR, KONTO, TRANSAKCJA - UŻYWANE W RACHUNKOWOŚCI SPOŁECZNEJ
Określ sektory, formy własności i formy prawno– organizacyjne w gospodarce narodowej
OKREŚLENIE FORMY PRAWNO-ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
OKREŚLENIE PLANOWANIA BIEŻĄCEGO
Określenie przedmiotu nauki o przedsiębiorstwie.
OKREŚLENIE ZARZĄDZANIA I FUNKCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
Oktostych
Oktostychy
Omów akredytywę dokumentową
Omów cechy dramatu Szekspirowskiego wykazując różnice w stosunku do dramatu antycznego
Omów cechy epopei
Omów cechy średniowiecznej literatury hagiograficznej
Omów doktryny społeczno-ekonomiczne mające istotny wpływ na kształt polityki gospodarczej
Omów dwa spojrzenia na przeszłość narodową: w „Grobie Agamemnona” J. Słowackiego i w „Potopie
Omów elementy techniki podatkowej
Omów funkcje języka
Omów istotę procesów motywacyjnych
Omów kapitały ubezpieczeniowej spółki akcyjnej
Omów koncepcje tragizmu i ich wyraz dramaturgiczny w teatrze antycznym, szekspirowskim i romantycznym
Omów koncepcje tragizmu i ich wyraz dramaturgiczny w teatrze antycznym, szekspirowskim i romantycznym.
Omów lirykę osobistą i patriotyczną Juliusza Słowackiego
Omów literacka realizacje motywu wedrówki. Powolaj sie na wlasciwie dobrane utwory (wez pod uwage równiez inne motywy np. Szatan
Omów literacką realizację motywu wędrówki. Powołaj się na właściwie dobrane utwory (weź pod uwagę również inne motywy np. Szatan
Omów mnożnik bazy monetarnej
Omów najbliższe Ci wiersze Zbigniewa Herberta
Omów podobieństwa i różnice biblijnego i mitologicznego stworzenia świata
Omów podstawowe mechanizmy obronne
Omów pojęcie instynktu
Omów pojęcie kontreformacji
Omów postawę stoicką i epikurejską
Omów potrzeby poznawcze człowieka
Omów rejonizację hodowli trzody chlewnej, bydła, owiec i koni w Polsce
Omów rejonizację upraw zbóż w Polsce i czynniki na nią wpływające
Omów rejonizację uprawy ziemniaków i roślin przemysłowych w Polsce
Omów rodzaje religijności w średniowieczu
Omów rodzaje religijności w średniowieczu...
Omów różnice między wekslem własnym i trasowanym
Omów różnorodność refleksji i konstrukcji poetyckich we fraszkach Jana Kochanowskiego
Omów strukturę użytkowania ziemi w Polsce i jej zróżnicowanie przestrzenne
Omów symptomy \"Choroby wieku\" na którą cierpiał Werter
Omów synkretyzm rodzajowy i gatunkowy wybranego dramatu romantycznego
Omów wyposażenie rolnictwa Polski w podstawowe środki produkcji
Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego
Omówić różne umiejętności potrzebne kierowników i role jakie mogą odgrywać?
On nie zasługuje na światłość...\" - \"Mistrz i Małgorzata\" jako traktat o kondycji artysty i jego stosunku do własnej twórczoś
Ontologiczne interpretacje grupy społecznej
ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych
ONZ jako czynnik utrzymania pokoju na świecie.
OPCJE
Opcje i instrumenty pochodne
Operacje bankowe
Operacje gotówkowe
Operacje otwartego rynku i czynniki go kształtujące
OPERACJE WYNIKOWE
Opis obszaru problemowego - stan istniejący
Opis obyczajów za panowania Augusta III
Opisowe miary siły korelacji dwóch zmiennych
Opisy przyrody i ich funkcje w wybranych utworach romantycznych
OPISZ REDYSTRYBUCYJNĄ FUNKCJĘ FINANSÓW
Opłacalność leasingu
Opłaty wyrównawcze – ich zastosowanie
Opodatkowanie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych
Opowiadanie
OPOWIADANIE Z OPISEM SYTUACJI- \"AKCJA POD ARSENAŁEM\"
Opowieści o św. Franciszku zawarte w książce pt. \"Kwiatki z ogrodu św. Franciszka\"
Opracowanie systemu wspomagającego prowadzenie sklepu komputerowego
Orędzie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do narodu z 1 IX 1939 r.
ORGANIZACJA
ORGANIZACJA – grupa ludzi którzy współpracują ze sobą, w sposób uporządkowany i skoordynowany aby osiągnąć pewien zestaw
Organizacja - wieloznaczność
Organizacja handlu zagranicznego
ORGANIZACJA i ZARZĄDZANIE
Organizacja i dezorganizacja grupy
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Organizacja i zasady rozrachunków międzybankowych.
ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
Organizacja nie jest pojęciem jednoznacznym są używane trzy podstawowe ujęcia: 1)
Organizacja wirtualna i fraktalna
Organizacja, motywowanie, kierowanie
Organizacje pozarządowe
Organizacje integracyjne
Organizacje: Nato
Organizacje: ONZ
Organizacje: Phare
ORGANIZOWANIE
Organizowanie – decydowanie o najlepszym grupowaniu działań i zasobów organizacji.
Organizowanie i kontrola działań marketingowych
Organy władzy w starożytnych Atenach
Orientacja na pracę i na podwładnych. Siatka kierownicza wedug Blake˘a i Mouton
Orientalizm w sonetach krymskich Adama Mickiewicza
Ortodoksyjna teoria finansów publicznych
Oryginalny świat poezji Leśmiana
Orzeczenia wydawane przez organy drugiej instancji w świetle kodeksu postępowania administracyjnego
Orzeszkowa Eliza
Orzeszkowa i Prus wobec programu pozytywistów
Oskarżenia i refleksje nad systemami totalitarnymi. Powołaj się na właściwe utwory XX wieku
Osobowosci biblijne na wybranych przykladach
Osobowości biblijne na wybranych przykładach.
Osobowość społeczna człowieka i jej elementy
Osobowość typu A (odmienne reakcje osobowościowe na stres)
OSOBY PRAWNE
Oswiecenie - dydaktyczny charakter epok
Oswiecenie - formy literackie
Oswiecenie - zainteresowanie pisarzy epoki edukacja czlowieka
Oswieceniowa publicystyka polityczna w Polsce
Oszczędność poznawcza
Oświecenie
Oświecenie - epoka polemiki z sarmatyzmem
Oświecenie a romantyzm - kontrast
Oświecenie w Polsce
Oświecenie- ogólna charakterystyka
Oświecenie. Pytania.
Otwarty Fundusz Emerytalny „Złota Jesień”
OUTSOURCING JAKO METODA RESTRUKTURYZACJ
ozkaz rozwiązania Armii Krajowej z 19 I 1945
Pakt Ribbentrop - Mołotow
PALIWA NUKLEARNE: URAN I TOR
Pałuba
Pamiątki Soplicy
Pamietnik Rzeckiego jako przyklad postawy romantycznej
Pamiętnik
Pamiętnik Rzeckiego jako przykład postawy romantycznej
Pamiętnik z powstania warszawskiego
Pamiętnikarstwo i epistolografia
Pamiętniki
Pamiętniki i diariusze J. Ch. Paska
Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska
Pamiętniki Paska zwierciadłem epoki
Pan Cogito
Pan Jowialski. Komedia w 4 aktach.
Pan Tadeusz - epopeja, historia, bohaterowie
Pan Tadeusz - rola etykiety
Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia
Państwa scentralizowane i o strukturze federalnej
Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok
Państwo jako przedmiot socjologii
PAŃSTWO POLSKIE ZA BOLESŁAWA CHROBREGO ( 992 -1025 )
Państwo_jako_najwyższa
Papier wartościowy
PAPIERY WARTOSCIOWE W DZIAŁALNOŚCI BANKU
PAPIERY WARTOŚCIOWE
Papiery wartościowe – pojęcie, rodzaje,
PAPROTNIKI
PAPROTNIKI KOPALNE
Paraboliczny sens „Dżumy” A. Camusa
Paradoks krajów trzeciego świata
PARADYGMAT RACJONALNOŚCI STRATEGICZNEJ
Paradygmaty uprawiania socjologii. Modele, kierunki i podziały
Parafina
Parandowski Jan
Parenetyczna funkcja literatury średniowiecznej
Pareneza, literatura parenetyczna - wzorce osobowe
Pareneza, literatura parenetyczna - wzorce osobowe.
Pareto – Lorenzo
Parnicki Teodor
Pasek Jan Chryzostom
Pastorałki
Patriotyczny charakter "Kazań" Piotra Skargi
Patriotyzm czy zadza zemsty? O Konradzie Wallenrodzie polemicznie
Patriotyzm Polaków – mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sad odwolujac sie do wybranych przykladów literackich z róznyc
Patriotyzm w lit. staropolskiej
Patriotyzm w utworach Piotra Skargi
Patriotyzm w utworach Potockiego
Pejzaż romantyczny w literaturze
Periodyzacja baroku w Polsce
Personalistyczne (interakcyjne) ujęcie organizacji
Perspektywa nowego ładu europejskiego po upadku systemu komunistycznego
Pesymizm i dekadentyzm w liryce Kazimierza Przerwy Tetmajera
Pesymizm i dekadentyzm w liryce Kazimierza Przerwy Tetmajera.
Pieniądz - siłą deprawującą (“Ojciec Goriot” H. Balzaka)
PIENIĄDZ I WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY
PIENIĄDZ W CHARAKTERZE ZASOBÓW I STRUMIENI
Pieniądze przeciw ideii
Pierścień wielkiej damy czyli Ex–machina Durejko
Pierwiastki dobra i zła
Pierwowzory literackie postaci Andrzeja Kmicica z "Potopu" H. Sienkiewicza
Pierwsze państwa słowiańskie .
Pierwsze próby interwencjonizmu
Pierwszy krok w chmurach
Pieśni – Jan Kochanowski
Pieśni - filozofia życia
Pieśń dziada sokalskiego – Franciszek Karpiński
Pieśń Filaretów
Pieśń legionów polskich we Włoszech – Józef Wybicki
Pieśń-hymn \"Czego chcesz od nas, Panie\" jako manifest poetycki i filozoficzny
Piłsudski Józef
Piotr Skarga
Pisarze baroku i oświecenia w trosce o dobro kraju
Pisarze drugiej polowy XIX w. próbuja realizowac zasade typowosci \"wcielajac to co ogólne w to co jednostkowe\"
Pisarze Młodej Polski wobec kryzysu kultury
Plan badań marketingowych mających na celu określenie poglądów i opinii konsumentów płynu do mycia naczyń „Ludwik”
Plan Burza. Aspekty militarne i polityczne
PLAN PRACY
Plan sześcioletni H. Minca
Plan wieloczynnikowy
Plan:
Planowa
Planowanie a skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem
Planowanie jako element działalności gospodarczej (rozumienie i potrzeba planowania).
Planowanie nakładów kapitałowych
PLANOWANIE OPERATYWNE ELEMENTEM PLANOWANIA PRODUKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Planowanie zasobów ludzkich:
Platon (427-347 p.n.e.)
Plemię i plemienność
Płace
Płatnik
Po zakończeniu okresu świątecznego
Pobudzający wpływ motywów na czynności człowieka
pochwała życia
Początki chrześcijaństwa w Polsce
początki kapitalizmu
Podaj definicje ryzyka ubezpieczeniowego.
Podaj kilka sposobów definiowania pojęcia motyw
Podaj przyklady sredniowiecznej literatury hagiograficznej i omów jej cechy
PODAJ PRZYKŁAD SYSTEMU OPARTEGO NA SPECJALIZACJI BANKÓW
PODAJ PRZYKŁAD SYSTEMU OPARTEGO NA UNIWERSALIZMIE BANKÓW
PODAJ PRZYKŁADY NAWIĄZAŃ DO HORACJUSZOWSKIEJ IDEI \"EXEGI MONUMENTUM\" W LITERATURZE POLSKIEJ
Podaj przykłady średniowiecznej literatury hagiograficznej i omów jej cechy
PODATEK
PODATEK – DEFINICJA, CECHY, KLASYFIKACJA. ZASADY PODATKOWE, FUNKCJE PODATKÓW
PODATEK AKCYZOWY
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I OPŁATA SKARBOWA:
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
PODATEK ROLNY:
Podatek VAT
Podatek Vat - zadania
Podatki - zagadnienia (27 stron)
Podatki bezpośrednie
Podatki i opłaty lokalne (15 stron)
Podatki i opłaty lokalne (25 stron)
Podatki i opłaty publiczne (31 stron)
Podatki jako forma dochodów budżetu państwa
PODATKI LOKALNE
Podatki majątkowe
Podatki pośrednie
PODATNIK W ROZUMIENIU USTAWY O PODATKU VAT
PODEJMOWANIE DECYZJI W ZARZĄDZANIU
Podmiot gospodarczy (przedsiębiorca) to podmiot zajmujący się zawodowo stałą działalnością
Podmiotowa klasyfikacja zjawisk finansowych
Podmiotowość i tożsamość społeczna
Podmioty finansów publicznych
Podmioty i przedmiot rachunkowości bankowej
Podmioty polityki gospodarczej
Podmioty polityki regionalnej
Podmioty polityki społecznej wyróżnia się pod względem:
PODMIOTY PRAWA FINANSOWEGO
Podobieństwa i różnice dramatu klasycznego i dramatu szekspirowskiego
Podobieństwa i różnice w postawie i losach A. Kmicica i J. Soplicy oraz ich wymowa symboliczna
Podróż do Ciemnogrodu
Podróż i jej wersje w literaturze romantycznej
Podstawa prawna
PODSTAWOWE DEFINICJE
Podstawowe filary ubezpieczeń społecznych
PODSTAWOWE GRUPY MAJATKU I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA
PODSTAWOWE POJĘCIA W ZARZĄDZANIU
Podstawowe rodzaje i funkcje rachunków bankowych
Podstawowe struktury organizacyjne i ich charakterystyka.
Podstawowe style zarządzania - istota przywództwa
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI DOT. FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW
Podstawowe wskaźniki oceny ekonomicznej przedsiębiorstwa.
Podstawowe zasady „naukowego zarządzania”
Podstawowe zasady wykonania budżetu
Podstawowy błąd atrybucji
Podstawowy błąd atrybucji (Ross)
Podstawowy zakres decyzji w zakresie dystrybucji
Podstawowym składnikiem sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa jest bilans
Podstawy bankowości
Podstawy finansów - ściąga
Podstawy i czynniki rozwoju gospodarczego
Podstawy i metody oceny inwestycji kapitałowych
Podstawy marketingu
Podstawy marketingu.
PODSTAWY NAUKI O PRZEDSIĘBIORSTWIE.
PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI
Podstawy rachunkowości (22 strony)
Podstawy socjologii
PODSTAWY ZARZĄDZANIA
PODSTAWY ZARZĄDZANIA.
Podsumowanie prywatyzacji gospodarki polskiej do roku 1998
Podsumowanie"mobing"
Podział grup społecznych na wspólnoty i zrzeszenia oraz na grupy pierwotne i wtórne. Jakim typem grupy społecznej jest organizac
Podział polityki społecznej
Podział systemu prawa polskiego na gałęzie
Podział terytorialny wód
Poeci romantyczni o sobie... Rozrachunek z życiem: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida. Wykorzystaj
Poeci współcześni o roli poezji. Powołaj się na przykłady
Poemat
Poemat dydaktyczny
Poemat dygresyjny
Poemat epicki
Poemat filozoficzny
Poemat liryczny
Poemat opisowy
Poemat prozą
Poeta i poezja w utworach romantycznych
Poetyka lingwistów - różnica Białoszewski i nowa fala
Poezja Adama Mickiewicza to najwyższe osiągnięcie artystyczne polskiego romantyzmu
Poezja Adama Mickiewicza to najwyższe osiągnięcie artystyczne polskiego romantyzmu.
Poezja barokowa
Poezja Cypriana Kamila Norwida
Poezja Jana Kochanowskiego - wytwór XVI wieku i wartosci ponadczasowe
Poezja Jana Kochanowskiego - wytwór XVI wieku i wartości ponadczasowe.
Poezja Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej to „absolutny słuch kobiecości” (opinia T. Kwiatkowskiego). Rozwiń i uza
Poezja młodopolska bliska czy daleka współczesnemu odbiorcy ?
Poezja młodopolska jako wyraz niepokoju człowieka końca wieku
Poezja Morsztyna
Poezja polska wobec wrzesnia i okupacji
Poezja polska wobec września i okupacji
Poezja polska wobec września i okupacji.
poezja polska xx-lecia
Poezja polsko–łacińska
Poezja pozytywizmu
Poezja Staffa na tle współczesnych mu nurtów poetyckich
Poezja średniowieczna
Poezja \"apokalipsy przewidywanej\" a poezja \"apokalipsy spełnionej
Poezja \"czasów niepoetyckich\"
Poezje Asnyk Adam
Poezje Barańczak Stanisław
Poezje Broniewski Władysław
Poezje Gajcy Tadeusz
Poezje Gałczyński Konstanty Ildefons
Poezje Karpiński Franciszek
Poezje Miłosz Czesław
Poezje Różewicz Tadeusz
Poezje Szymborska Wisława
Poezje Tetmajer Przerwa Kazimierz
Poganka. Powieść przy kominkowym ogniu opowiadana
Pogląd na świat we „Fraszkach” i „Pieśniach” Jana Kochanowskiego.
Poglądy A.F. Modrzewskiego na kształt państwa
Poglądy Józefa Babickiego na postawę opiekuńczo- wychowawczą
Poglądy Juliana Tuwima w utworze „Do prostego człowieka”
Poglądy narodowe Sienkiewicza
Pojecia do oswiecenia
Pojecia do romantyzmu
Pojecia renesans barok
pojecia z antyku i sredniowiecza
POJĘCIA 2
Pojęcia
POJĘCIE ADMINISTRACJI
POJĘCIE AKCJI
Pojęcie bodźca, motywu, postawy i zadowolenia z pracy
POJĘCIE BUDŻETU I JEGO FUNKCJE
Pojęcie ceny, cena równowagi.
Pojęcie heterostazy
POJĘCIE I CECHY BUDŻETÓW SAMORZĄDOWYCH
Pojęcie i cechy budżetu państwa
Pojęcie i cele kary oraz zasady jej wymiaru
Pojęcie i cele polityki pieniężnej
Pojęcie i elementy kultury organizacji
Pojęcie i funkcje wynagradzania pracowników.
Pojęcie i istota budżetu państwa
POJĘCIE I ISTOTA POLITYKI ZATRUDNIENIA
Pojęcie i istota polityki zatrudnienia.
Pojęcie i miary równowagi na rynku pracy.
Pojęcie i narzędzia międzynarodowej polityki handlowej.
Pojęcie i narzędzia zagranicznej polityki handlowej
Pojęcie i przyczyny autonomizacji celów organizacji
Pojęcie i rodzaje aktów administracji
Pojęcie i rodzaje domniemań
Pojęcie i rodzaje grup społecznych. Czy grupa społeczna jest bytem realnym
Pojęcie i rodzaje konfliktów w organizacji
Pojęcie i rodzaje postępowania administracyjnego
Pojęcie i rodzaje praw podmiotowych
Pojęcie i rodzaje przestępstw
Pojęcie i rodzaje szeregów czasowych
Pojęcie i rodzaje wykładni prawa
Pojęcie i rodzaje zdarzeń prawnych
Pojęcie i środki kontroli społecznej
Pojęcie i zakres materialnego prawa administracyjnego
Pojęcie i zakres materialnego prawa administracyjnego.
Pojęcie i zakres prawa handlowego
POJĘCIE I ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Pojęcie instytucji, instytucjonalizacji i formalizacji organizacji
Pojęcie integracji. Formy integracji organizacji wg Kurnala
Pojęcie Ja
Pojęcie katastrofizmu generacyjnego i historiozoficznego w świetle wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Pojęcie kodeksu i kodyfikacji, ustawy ogólnej i szczgólnej
Pojęcie kontraktów forward
Pojęcie kredytu, klasyfikacja kredytów
Pojęcie kultury organizacji
Pojęcie makrostruktury społecznej:
Pojęcie motywacji
Pojęcie nieświadomej motywacji
Pojęcie prawa
Pojęcie prawa gospodarczego
Pojęcie rachunkowości
Pojęcie racjonalności człowieka w poszczególnych teoriach organizacji i zarządzania
Pojęcie racjonalności zarządzania w biurokratycznym i w sieciowym modelu organizacji
Pojęcie roli społecznej ( organizacyjnej ). Wpływ roli społecznej na zachowanie człowieka
Pojęcie struktury społecznej
Pojęcie treści pracy
Pojęcie wartości i rola wartości w działaniu człowieka
Pojęcie weksla i jego rodzaje
Pojęcie wewnętrznej i zewnętrznej obserwacji zachowań ludzi
Pojęcie winy w prawie karnym i jej rodzaje
Pojęcie władzy, kierowania i zarządzania w organizacji
Pojęcie wykroczenia i zasady odpowiedzialności za wykroczenia
Pojęcie wzoru osobowego. Wzór osobowy „ człowieka organizacji”
Pojęcie wzoru zachowania
Pojęcie, budowa i rodzaje norm prawnych
Pojęcie, cel i funkcje inżynierii finansowej
Pojęcie, elementy i przyczyny rozwoju organizacji nieformalnej – przykłady grup nieformalnych w organizacji
Pojęcie, funkcje i klasyfikacja ubezpieczeń gospodarczych
Pojęcie, zakres i zasady prawa cywilnego
POKORA I BUNT JAKO DOMINUJĄCE POSTAWY CZŁOWIEKA WOBEC BOGA W POZNANYCH UTWORACH
Pokora i bunt jako dominujące postawy wobec Boga
Pokora i bunt jako dominujące postawy wobec Boga.
Polaków portret własny w literaturze romantyzmu
Pole Grawitacyjne
Polemika z romantyczną koncepcją miłości(„Śluby panieńskie”)
Polityka Bolesława Chrobrego i jej ocena.
Polityka budżetowa
POLITYKA BUDŻETOWA – ISTOTA, CELE, INSTRUMENTY, TYPY
POLITYKA CEN I DOCHODÓW – ISTOTA, CELE, INSTRUMENTY, DOŚWIADCZENIA MIĘDZYNARODOWE
Polityka depozytowa banku. Znaczenie depozytu, źródła pozyskiwania. Nominalna i efektywna stopa procentowa
POLITYKA EKOLOGICZNA - HISTORIA
POLITYKA FINANSOWA
POLITYKA FISKALNA PAŃSTWA
Polityka fiskalna w Polsce
Polityka fiskalno-budżetowa w warunkach gospodarki rynkowej
Polityka gospodarcza
Polityka gospodarcza Hilarego Minca (1944/45 – 1948)
Polityka gospodarcza państwa
Polityka gospodarcza wiąże się z oddziaływaniem państwa na gospodarkę
Polityka gospodarcza władz rządowych Polski (1926-39)
POLITYKA HANDLOWA
Polityka handlowa krajów Unii Europejskiej
POLITYKA KADROWA
POLITYKA NIEMIEC HITLEROWSKICH PRZED II WOJNĄ SWIATOWĄ
Polityka pieniądza
POLITYKA PIENIĘŻNA – ISTOTA, CELE, INSTRUMENTY, DZIAŁANIE, WADY, ZALETY
Polityka pieniężna funkcje pieniądza
Polityka podatkowa państwa (co to jest podatek, rodzaje podatków, zastosowanie podatków przez rząd)
Polityka procesowa
Polityka przemysłowa
POLITYKA PRZEMYSŁOWA – ISTOTA, CELE, INSTRUMENTY
Polityka regionalna
POLITYKA REGIONALNA – ISTOTA, CELE, INSTRUMENTY
Polityka regionalna w okresie transformacji
Polityka regionalna w regionie łódzkim
Polityka rolna
Polityka rolna UE
Polityka społeczna
Polityka społeczna jako dyscyplina naukowa
Polityka społeczna jako działalność praktyczna
POLITYKA STRUKTURALNA – ISTOTA, CELE, INSTRUMENTY
POLITYKA WEWNĘTRZNA
Polityka wewnętrzna i zewnętrzna Kazimierza Wielkiego
POLITYKA WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ – ISTOTA, CELE, INSTRUMENTY
POLITYKA ZAGRANICZNA
Polityka zagraniczna Rosji po 1991r. Podstawowe koncepcje i orientacje
Polityka zagraniczna USA po rozpadzie ZSRR
Polityka zatrudnienia
Polityka zatrudnienia Unii Europejskiej
Polityką ludnościową nazywamy
Politykę można wiązać z działalnością państwa
Polityki szczegółowe chodzące w skład systemu polityki społecznej:
Polska
Polska literatura lat wojennych i powojennych wobec totalitaryzmu XX wieku
Polska literatura lat wojennych i powojennych wobec totalitaryzmu XX wieku.
POLSKA A UNIA EUROPEJSKA
Polska i Polacy w ocenie Juliusza Slowackiego (na wybranych przykladach)
Polska i Polacy w ocenie Juliusza Słowackiego (na wybranych przykładach).
Polska Izba Ubezpieczeń
Polska moich marzeń i moich możliwości
Polska moich marzeń i moich możliwości.
Polska myśl publicystyczna w XVI wieku
POLSKA W DOBIE PANOWANIA BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO
Polski rynek ubezpieczeniowy
POLSKI SYSTEM PODATKOWY ORAZ JEGO PRAWNE
Polski wkład w dorobku teorii organizacji i zarządzania:
Polskie dziejopisarstwo średniowieczne
Polskie systemy wersyfikacyjne, omów podaj przykłady
Polskie XV-wieczne wiersze obyczajowe
Polsko jaka jesteś ? Polska i Polacy w ocenie Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Cypriana Kamila Norwida w świetle odpowi
Pomoc społeczna
Poniższy tekst jest w dużej mierze oparty na skrypcie Moniki Kostery “Podstawy organizacji i zarządzania”, książce &
Porównaj „Wesele” – dramat nowatorski z początku XX w. z „Tangiem” – dramatem nowoczesnym
Porównaj bohatera romantycznego (Konrada, Wallenroda, Kordiana) i Artura z „Tanga” Mrożka
Porównaj dekalog bohaterów utworu Gustawa Herlinga - Grudzińskiego i Tadeusza Borowskiego
Porównaj dwie kosmogonie: biblijną i mitologiczną (podobieństwa i różnice)
Porównaj dwie wybrane relacje literackie z życia w obozach
Porównaj emocje zwierząt i człowieka
Porównaj i ocen cechy idealu rycerza starozytnego i sredniowiecznego na przykladzie \"Iliady\" i \"Piesni o Rolandzie\"
Porównaj i oceń cechy ideału rycerza starożytnego i średniowiecznego na przykładzie \"Iliady\" i \"Pieśni o Rolandzie\"
Porównaj i oceń cechy ideału rycerza starożytnego i średniowiecznego na przykładzie \"Iliady\" i \"Pieśni o Rolandzie\".
Porównaj stanowisko A. Mickiewicza i J. Słowackiego wobec klęski powstania listopadowego.
Porównanie dwóch kreacji Maryi na podstawie „Bogurodzicy” i „Lamentu swietokrzyskiego”
Porównanie wsi ukazanej w \"Pieśni świętojańskiej o Sobótce\" i w \"Żeńcach\"
Porównanie z rynkiem europejskim
Porównanie... Shakespear\'a i Molier\'a
Portrek kobiet kochanych w romantyzmie
Portret inteligenta w literaturze polskiej
Portret Jurgena Stroopa
Portret polskiego sarmaty
Portret spoleczenstwa polskiego w romantyzmie i renesansie
Portrety i karykatury Polaków w twórczości pisarzy oświecenia
Portrety kobiet w literaturze
Portrety kobiet w literaturze epoki pozytywizmu. Który z nich budzi Twe zainteresowanie i dlaczego?
Portrety matek w literaturze
Portrety psychologiczne bohaterów \"Zbrodni i kary\" F. Dostojewskiego
Portrety Sarmatów i ludzi światłych w literaturze polskiego oświecenia
Porządek gospodarczy
Postacie buntowników i szaleńców w utworach romantycznych
Postacie historyczne jako bohaterowie utworów C. K. Norwida
Postanowienia Rundy Urugwajskiej:
Postawa buntu wobec rzeczywistości
Postawa Jana Kochanowskiego wobec życia, pochwała cnoty i dobrej sławy w \"Pieśniach\".
POSTAWA WACŁAWA POTOCKIEGO I JANA CHRYZOSTOMA PASKA...
Postawa wobec życia w pieśniach
Postawa, cechy, działania wzbudzające fascynację i szacunek dla Wokulskiego
Postawy heroiczne (nowe oblicze heroizmu) w literaturze obozowej
Postawy i zmiany postaw
Postawy obywateli wobec zagrożenia - „Dżuma” Alberta Camusa
Postawy społeczne
Postawy społeczne a zachowania
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
Postępowanie naprawcze, postępowanie
Postępowanie po zaistnieniu szkody
POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ:
Postępowanie w przypadku mobbingu – Jak z nim walczyć?
Postępowy charakter polskiej publicystyki oświeceniowej
Pośrednictwo banków w zagranicznych rozliczeniach bezgotówkowych
POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE – POJĘCIE I RODZAJE
POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W ROZWOJU POLSKIEGO PRAWA UBEZPIECZENIOWEGO
Pośrednictwo w zakresie działalności ubezpieczeniowej
Potocki Jan
Potocki Stanisław Kostka
Potrzeba
Powiastka filozoficzna na przykładzie Kandyda Woltera
Powiązania sektora ubezpieczeń z innymi sektorami gospodarki
Powiedzieli i napisali o Józefie Piłsudskim
Powierzchnia kuli ziemskiej
Powieść
Powieść autobiograficzna
Powieść biograficzna
Powieść brukowa
Powieść dziennik
Powieść epistolarna
Powieść fantastyczna
Powieść gotycka
Powieść grozy
Powieść historyczna
Powieść kryminalna
Powieść łotrzykowska
Powieść minionych lat
Powieść otwartych perspektyw - "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego
Powieść otwartych perspektyw - \"Przedwiośnie\" Stefana Żeromskiego.
Powieść podróżnicza
Powieść poetycka
Powieść psychologiczna
Powieść psychologiczna w XX-leciu...
Powieść radiowa
Powieść realistyczna
Powieść reportażowa
Powieść sensacyjna
Powieść tendencyjna
Powieść w listach
Powieść z kluczem
Powieść-rzeka
POWODZENIE INNOWACJI
Powrót posła
Powrót posła – Julian Ursyn Niemcewicz
Powstał też kierunek klasyczny w TOiZ
Powstania narodowe i konspiracje jako temat literatury polskiej
Powstania narodowe i konspiracje jako temat literatury polskiej.
POWSTANIE BANKÓW CENTRALNYCH NA ŚWIECIE
Powstanie i rozwój tragedii greckiej
Powstanie Kościuszkowskie
Powstanie listopadowe. Geneza i przyczyny upadku
POWSTANIE PAŃSTWA POLSKIEGO.
POWSTANIE RUCHU NARODOWEGO
Powstanie teatru greckiego
Powstanie warszawskie
Powstanie, podstawy prawne oraz cel działania funduszy emerytalnych.
Powszechnie Obowiązujące Normy Postępowania
Powszechnie uznawany stereotyp każe sądzić, że rolą organizacji jest generowanie nadwyżki
Powszechnie Używane związki frazeologiczne
Powszechnie Używane związki frazeologiczne.
Powszechniki ewolucyjne Parsonsa
Powtarzalność
Pozataryfowe narzędzia polityki handlowej w wymianie zagranicznej
Poziomy integracji wg Landeckera
POZIOMY TWORZENIA Rzis
Poznanie społeczne
Poznawanie społeczne
Poznawcze teorie motywacji
Pozorność jako oświadczenie woli:
Pozycja finansowa firmy
Pozycja i status społeczny jednostki
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin (36 stron)
Pozytywizm
Pozytywizm
Pozytywizm 1864-1890
POZYTYWIZM ZAGADNIENIA
Pozytywizm- ogólna charakterystyka
Pozytywizm. Pytania
Pozytywne skutki tayloryzmu
Pozytywny i negatywny wpływ kultury organizacji na jej efektywność
Pożegnanie z Marią
Półwyspy
Praca jako czynnik odradzający i umoralniający jednostkę i społeczeństwo. Czy teza ta jest nadal aktualna ?
Praca jako czynnik odradzający i umoralniający jednostkę i społeczeństwo.Czy teza ta jest nadal aktualna ?
PRACA JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ CZŁOWIEKA
PRACA JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ CZŁOWIEKA.
Praca ta ma na celu przedstawić ogólne założenia marketingu
Pracownicy młodociani
Pracownik - kapitał przedsiębiorstwa
Prady i kierunki artystyczne XX-lecia miedzywojennego
Praktyczna filozofia Jana Kochanowskiego i jej źródła
Praktyczna filozofia Jana Kochanowskiegoi jej źródła
PRAWA CZŁOWIEKA DRUGIEJ GENERACJI
Prawdy moralne \"Ballad\" i II czesci \"Dziadów\" Adama Mickiewicza
Prawdy moralne \"Ballad\" i II części \"Dziadów\" Adama Mickiewicza.
Prawdy żywe w twórczości Adama Mickiewicza z okresu wileńsko-kowieńskiego
Prawidłowość procesu uświadamiania sobie własnych emocji
Prawne aspekty mobbingu
Prawne formy działania administracji
Prawo
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Prawo a inne systemy normatywne
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Prawo administracyjne – zbiór norm regulujących organizacje i zachowanie się osób fizycznych i innych podmiotów w zakresie
Prawo administracyjne jest jedną z trzech gałęzi prawa obok prawa karnego i cywilnego
Prawo bankowe
PRAWO CYWILNE
PRAWO CYWILNE – to zespół norm regulujących stosunki majątkowe i niektóre stosunki osobiste pomiędzy równorzędnymi podmiot
PRAWO GOSPODARCZE
Prawo gospodarcze - test
Prawo handlowe
Prawo handlowe nie jest wyodrębnioną dziedziną prawa, jest gałęzią prawa cywilnego.
Prawo i biznes
Prawo miejscowe jako źródło prawa
PRAWO PRACY
Prawo pracy jest stosunkowo młode liczy sobie ok.100 lat, jego rozwój następuje w drugiej połowie XIXw. Przedmiot i metody regul
Prawo salickie
PRAWO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Prawo Ściągi
Prawo Ściągi 2
Prawo w UE
Prąd Elektryczny
PREKURSORZY
Premia jest - obok płacy zasadniczej
Preromantyzm
Prezentacja firmy „BUDEX” S.C. i profilu jej działalności.
Prezydenci i premierzy Polski międzywojennej 1918-1939
Prezydenci i premierzy Polski powojennej
Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
Prezydent - wybór, kompetencje
Problem odpowiedzialnosci moralnej w swietle dwóch powiesci z róznych epok
Problem odpowiedzialności moralnej w literaturze XX wieku
Problem odpowiedzialności moralnej w świetle dwóch powieści z różnych epok
Problem odpowiedzialności moralnej w świetle dwóch powieści z różnych epok.
PROBLEM PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA
Problem poety i poezji w literaturze romantyzmu i modernizmu
Problem prawa i władzy w \"Antygonie\"
Problem przed którym stoi każde przedsiębiorstwo działające na obecnym rynku
Problem przestępstw giełdowych
Problem rolnictwa, a Unia Europejska
Problem walki narodowo - wyzwoleńczej w twórczości Adama Mickiewicza
Problem winy, odpowiedzialnosci i wiernosci idealom moralnym w \"Lordzie Jimie\" Josepha Conrada
Problem winy, odpowiedzialności i wierności ideałom moralnym w \"Lordzie Jimie\" Josepha Conrada
Problem władzy - na podstawie Kreona i Makbeta
Problematyka III cz. \"Dziadów\"
Problematyka moralna "Antygony"
Problematyka moralna \"Antygony\"
Problematyka nowel pozytywistycznych - ich związek z hasłami epoki (też "Szkice węglem")
Problematyka nowelistyki pozytywistycznej
Problematyka państwa i ojczyzny w publicystyce renesansu
Problematyka patriotyczna w literaturze i publicystyce polskiego odrodzenia
Problematyka polityki zatrudnienia
Problematyka społeczna w prozie i poezji Marii Konopnickiej
Problematyka transportu samochodowego
Problematyka twórczości Bolesława Prusa
PROBLEMATYKA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Problemy gospodarki finansowej zakładu ubezpieczeń
Problemy i osiągnięcia europejskiego średniowiecza
PROBLEMY METODYCZNE WYKORZYSTANIA ANALIZ 3
Problemy Polski w drodze do Unii Europejskiej
Procedura budżetowa jednostek samorządu terytorialnego
Procedura przyznawania kredytów
Procedury opracowania i uchwalania budżetu państwa w Polsce
Proces doboru pracownika
PROCES GOSPODARCZY I JEGO ELEMENT
Proces likwidacji systemu kolonialnego i jego skutki
Proces likwidacji systemu kolonialnego i jego skutki.
PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI
Proces rekrutacji pracowników
Proces socjalizacji
Proces zakupu obejmuje dwa fakty :
PROCES ZARZĄDZANIA I ROZPIĘTOŚĆ KIEROWANIA
Proces zarządzania zwykło się określać jako ciąg następujących po sobie działań
Procesy adaptacji, asymilacji, akulturacji
Procesy globalizacji; ich skutki dla współczesnych stosunków międzynarodowych
Procesy społeczne
PROCESY TRANSFORMACJI W POLSCE
PROCESY URBANIZACYJNE
PRODUKCJA ROŚLINNA
Produkcyjne funkcje lasu
Produktywność systemu produkcyjnego
Profil działalności firmy
PROGNOZOWANIE TRENDÓW
Prognozy
Prognozy na przyszłość
Program artystyczny Awangardy
Program artystyczny w "Confiteorze" Przybyszewskiego (pozycja artysty, hasło "sztuka dla sztuki")
Program ideowy i artystyczny romantyków
Program literacki i społeczny polskiego pozytywizmu na tle historii narodu i w kontekście filozofii zachodnioeuropejskich
Program literacki romantyzmu. Omów temat na podstawie wybranych utworów przed listopadowej twórczości Adama Mickiewicza
Program polityczny Andrzeja Frycza Modrzewskiego - ojca polskiej myśli demokratycznej
Program polityczny i społeczny publicystyki Sejmu Czteroletniego.
Program polskich pozytywistów (publicystyka)
Program polskiego romantyzmu zawarty w „Odzie do młodości” i „Romantyczności” A. Mickiewicza.
Program pozytywistów warszawskich
Programowanie publicznych wydatków wieloletnich
PROJEKT INWESTYCYJNY
Projekt procesu produkcyjnego
PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCJI ELEKTRONIKI STERUJĄCEJ OŚWIETLENIEM „BED
PROJEKT STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA
Projekt systemu zarządzania agencji reklamowej
Projektowanie i usprawnianie przedsiębiorstwa produkcyjnego
PROJEKTOWANIE ORGAN
PROJEKTOWANIE SYSTEMU WYNAGRADZANIA
Projekty reform zawartych w dziele Andrzeja Frycza Modrzewskiego pt. \"O poprawie Rzeczypospolitej\"
Prokura
Prokuratura - organizacja, kompetencje, zasady działania
Prometeizm i mesjanizm w \"Dziadach części III\" Adama Mickiewicza
Prometeusz
Prometeusz, Ikar, Syzyf - realizacja określonych postaw
Promethidion
Propozycje moralne w ujęciu Josepha Conrada i Alberta Camusa
Propozycje reform i różne sposoby argumentacji w publicystyce okresu Sejmu Czteroletniego
Propozycje zbawcze w III części "Dziadów"
Propozycje zbawcze w III części \"Dziadów\"
PROSZĘ NIE SUGEROWAĆ SIĘ ODPOWIEDZIAMI 
Proszę nie sugerować się odpowiedziami, gdyż mogą być błędne 
Proszę nie sugerować się odpowiedziami.
Proszę podać podstawowe zasady podatku rolnego (na jakich zasadach jest ustalany, obliczany, wzór)
Proszę wyjaśnić co to jest Europejska Karta Samorządu Terytorialnego
Proszę wyjaśnić jak należy rozumieć należne dochody podatkowe gmin
Proszę wymienić główne składowe elementy dochodów własnych gmin
Protekcjonizm i liberalizm gosp
Proton
Proza Nałkowskiej i Borowskiego wobec doświadczeń "epoki pieców"
Proza Nałkowskiej i Borowskiego wobec doświadczeń \"epoki pieców\"
Proza poetycka
Proza średniowieczna
Próba oceny efektów Planu Balcerowicza
Próby reform gospodarczych ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego
Próby reform gospodarczych ekipy Władysława Gomułki (1956-70)
Próchno
Próg rentowności
Próg rentowności ilościowy.
Prus Bolesław
Prywatyzacja - cele i podział
Przebieg i skutki wojen prowadzonych przez Rzeczypospolitą ze Szwecją i Rosją w XVII wieku
Przebieg negocjacji akcesyjnych między Polską a Unią Europejską
PRZEBIEG PIERWSZEJ WOJNY SWIATOWEJ
Przechodzenie między poziomami analizy makro- i mikrostrukturalnej
Przedmiot badań socjologii pracy, socjologii przemysłu i socjologii organizacji
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
Przedmiot finansów publicznych
Przedmiot nauki organizacji i zarządzania
PRZEDMIOT ODDZIAŁYWAŃ POLITYKI EKONOMICZNEJ
Przedmiot prawa pracy – oznacza, że prawo zajmuje się świadczeniem pracy podporządkowanej za wynagrodzeniem.
PRZEDMIOT SOCJOLOGII I SOCJOLOGII PRACY
Przedmiotowa klasyfikacja zjawisk finansowych
Przedsiębiorstwa musza poświęcać wiele wysiłku sprawie rozwoju nowych produktów.
PRZEDSIĘBIORSTWO
Przedsiębiorstwo „System”
Przedsiębiorstwo Budowlane
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Auto-Lak jest zlokalizowane w Katowicach, zajmuje się dystrybucją materiałów blacharsko-lakie
PRZEDSIĘBIORSTWO, PRZEDSIĘBIORCA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Przedstaw cechy charakterystyczne działalności lokacyjnej zakładu ubezpieczeń
Przedstaw cechy dramatu awangardowego na przykładzie \"Szewców\"
Przedstaw cechy poezji barokowej na przykładzie twórczości Jana Andrzeja Morsztyna i Daniela Naborowskiego
Przedstaw cechy poezji barokowej na przykładzie twórczości...
Przedstaw cel i skutki stosowania charakterystyk obniżających stopień odpowiedzialno­ści firmy ubezpieczeniowej.
Przedstaw determinanty wysokości odszkodowania (świadczenia) ubezpieczeniowego.
Przedstaw dokładnie budowę tragedii antycznej
Przedstaw funkcje finansów
Przedstaw historiografię średniowieczną
Przedstaw i omów najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego
Przedstaw klasyfikację ubezpieczeń gospodarczych
Przedstaw kryteria oceny wartości człowieka w „Nad Niemnem”
Przedstaw model osobowości bohatera romantycznego i jego ewolucje w literaturze polskiej tego okresu.
Przedstaw na podstawie wybranych utworów cechy fircyka i damy modnej
Przedstaw poglądy społeczno-polityczne publicystów oświecenia
Przedstaw poglądy Tolmana na motywację
Przedstaw przebieg prawnego stosunku ubezpieczenia
Przedstaw różnice między ubezpieczeniami społecznymi i gospodarczymi
Przedstaw schemat tworzenia się popędu wtórnego na przykładzie popędu strachu
Przedstaw synkretyzm rodzajów, gatunków i tradycji literackich w „Panu Tadeuszu”
Przedstaw własną interpretację cytatów i związane z nią refleksje
Przedstaw wstęp do wybranej przez Ciebie epoki literackiej
Przedstaw znane ci słowniki języka polskiego. Kiedy i w jaki sposób z nich korzystasz?
Przedstaw znane typy powieści historycznej
Przedstaw zróżnicowanie struktury własności i wielkości gospodarstw rolnych na obszarze Polski
Przedstawiciele polskiego Romantyzmu o poecie i roli poezji. Omów odwołując się do właściwych utworów
Przedświt
Przedwiośnie
Przedwiośnie – Stefan Żeromski
Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego w kontekście problemów społeczno-politycznych młodego państwa polskiego.
Przegląd metod selekcji stosowanych w agencjach doradztwa personalnego w Polsce
Przejawy troski o losy ojczyzny w twórczości pisarzy renesansu
Przekształcanie form sprawozdawczych w formy analityczne.
Przełom pomiędzy epokami: pozytywizm - Młoda Polska
Przemiana adiabatyczna
Przemiana izobaryczna
Przemiana izochoryczan
Przemiana wewnętrzna jako motyw określający odrębność polskiego bohatera romantycznego
Przemiana wewnętrzna jako motyw określający osobowość polskiego bohatera romantycznego
Przemiany gospodarcze po 1956 roku
Przemiany obyczajowe i społeczne wsi w "Chłopach" W. Reymonta
Przemiany postaw i poetyki Jana Kasprowicza
Przemiany postaw i poetyki Jana Kasprowicza.
Przemówienie J. Cyrankiewicza w dniu pogrzebu J. Stalina
Przemówienie Józefa Piłsudskiego do posłów i senatorów BBWR z 13 III 1928 r.
Przemówienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Pana Janusza Kaczurby,
PRZEMYSŁ METALURGICZNY
PRZEPŁYW KAPITAŁU W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
Przeprowadź charakterystykę porównawczą Hanki i Jagny z "Chłopów" Reymonta
Przepychanka
Przesłanki i geneza reengineeringu
Przesłanki i proces przebudowy polskiego systemu bankowego
Przesłanki polityki regionalnej
Przestrzeganie i stosowanie prawa, etapy stosowania prawa
Przesuwanie się uprawnień decyzyjnych
Przeszłość i teraźniejszość
Przez pocieranie
Przy budowie
Przybyszewski Stanisław
Przyczyny bezrobocia w Polsce
Przyczyny i skutki konfliktów między komórkami organizacyjnymi.
Przyczyny mobbingu
Przyczyny niepowodzeń polityki pierestrojki M. Gorbaczowa
Przyczyny odrzucenia poezji Norwida przez mu wspólczesnych
Przyczyny powstawania controllingu.
Przyczyny rozpadu ZSRR
Przyczyny wybuchu,przebieg i skutki pierwszej wojny światowej.
PRZYKŁADY HAGIOGRAFII ŚREDNIOWIECZNEJ. JAKIE WARUNKI MUSIELI SPEŁNIAĆ BOHATEROWIE ŻYWOTÓW, ABY OSIĄGNĄĆ ŚWIĘTOŚĆ
Przykłady kwestii społecznych:
Przykłady polifoniczności konstrukcji świata przedstawionego wybranych powieści. Jaką funkcję ona pełni w danym utworze?
Przykłady zagranicznej i międzynarodowej polityki handlowej.
Przynależność klasowo-warstwowa jako czynnik warunkujący zachowania jednostkowe i zbiorowe
Przypadki Mikołaja Doświadczyńskiego - pierwsza polska powieść nowożytna
Przyroda ojczysta jako temat, motyw, źródło inspiracji artystycznych
Przystępując do rozważania na temat etyki biznesu celowym wydaje się określenie przedmiotu etyki w ogóle.
Przyzwolenie
Psychika "człowieka zlagrowanego" ("Opowiadania" T. Borowskiego).
Psychika \"czlowieka zlagrowanego\" (\"Opowiadania\" T. Borowskiego)
Psychika \"człowieka zlagrowanego\" (\"Opowiadania\" T. Borowskiego).
Psychoanalityczna koncepcja motywacji
PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA
Psychologia emocji
Psychologia osobowości
Psychologia postaci
Psychologia reklamy
Psychologia społeczna
Publicystyka
Publicystyka epoki oświecenia
Publicystyka okresu sejmu czteroletniego
Publiczność
Puławka racjonalizacji
Puszcza Tropikalna
PYTANIA MATURALNE
Pytania na kolokwium z prawa
Pytania na maturę ustną z języka polskiego
Pytania z finansow przedsiebiorstw (21 stron)
Quo Vadis
Rachunek kosztow (9 stron)
Rachunek kosztów
RACHUNEK KOSZTÓW W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNKOWOŚĆ
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
Rachunkowość zarządcza
Rachunkowość zarządcza - przykładowe zadania
Rachunkowość zarządcza - zadania
Rachunkowość zarządcza - zadanie
Rachunkowość zarządcza to
Racjonalizacja wydatków publicznych
Rada Ministrów - skład, tryb powoływania, kompetencje
Radość życia – jej źródła i przejawy w literaturze polskiej
Radość życia – jej źródła i przejawy w literaturze polskiej.
RASY LUDZKIE
Reagowanie, adaptacja i łagodzenie skutków
Reakcje podatników na obowiązek podatkowy:
Realizacja dewizy \"homo sum et nihil humanum...\" w pieśniach Kochanowskiego
Realizacja sredniowiecznego \"memento mori\" w \"Piesni o Rolandzie\" i \"Legendzie o sw. Aleksym\"
Realizacja zasady - uczyć bawiąc w satyrach i poematach heroikomicznych oświecenia
Realizm krytyczny w \"Nad Niemnem\" a w \"Lalce\"
Realizm psychologiczny
Realizm sytuacyjny
Realne i etymologiczne znaczenie pojęć biblijnych i mitologicznych
Realne i etymologiczne znaczenie wyrazów...
Recepta pozytywistów na zycie wsród ludzi
Redliński Edward
Reduty – Adam Naruszewicz
REDYSTRYBUCJA
Refleksje o własnej twórczości i zadaniach poety wobec narodu w utworach Juliusza Słowackiego: "Grób Agamemnona" i &qu
Refleksje o życiu w twórczości Jana Kochanowskiego
Refleksyjnie, żartobliwie, groteskowo. Twoje rozważania o różnych sposobach ukazywania świata i człowieka w wybranych utworach l
Reforma rolna w II RP
Reforma ubezpieczen spolecznych
Reforma ubezpieczeń społecznych
REFORMACJA
Reformacja a sztuka
REFORMACJA KOSCIOLA W XVI WIEKU
Reformacja w Polsce
REFORMY SYSTEMÓW UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NA INNYCH KONTYNENTACH
Region ekonomiczny
Regiony fizycznogeograficzne
REGULOWANIE RYNKU PRACY – ISTOTA, CELE, INSTRUMENTY
Reguły ujawniania
Reguły zabezpieczania płynności
Rej i Kochanowski o powinnościach \"człowieka poczciwego
Rej Mikołaj
Reklama
REKRUTACJA
Rekrutacja i selekcja.
Relacja o apelu papieża Urbana II na soborze w Clermont, 18 XI 1095 r.
Relacja z miejsca akcji
Relacje między Skarbem Państwa a finansami publicznymi
RENESANS
Renesans - problematyka panstwa i ojczyzny w publicystyce
Renesans a Barok - kontrast
Renesans a barok...
Renesans dramatyczny - wyjasnij poglad odwolujac sie do wybranych utworów renesansowych
Renesans to optymizm i harmonia, a barok niepokój i nadmiar
Renesans w Europie
Renesans wyrazem indywidualizmu człowieka
Renesans, humanizm, reformacja
Renesansowa parenetyka. Omów odwołując się do wybranych utworów literackich
Renesansowe kontynuacje w utworach pisarzy późniejszych epok
Renesansowy charakter fraszek Jana Kochanowskiego
Renty
Renty i zasiłki z Ubezpieczenia Społecznego
Renty rodzinne
Renty szkoleniowe
Renty z tytułu niezdolności do pracy
Reportaż
Reprywatyzacja lasów - niebezpieczeństwa
Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych jako istotny przedmiot zwiększania efektywności zarządzania
Restrukturyzacja operacyjna i organizacyjna przedsiębiorstwa
REWOLUCJA
REWOLUCJA
REWOLUCJA FRANCUSKA
Rewolucja społeczna w ujęciu Krasińskiego, Żeromskiego i Witkacego
REWOLUCJA W ROSJI
Reymont Władysław Stanisław
Rezerwy podmiotów gospodarczych
Rezerwy w budżecie
Rezultaty nietożsame
Rękopis znaleziony w Saragossie
Ricky w. Griffin: „Podstawy Zarządzania Organizacjami”
RODZAJE ANALIZ SPORZĄDZANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
RODZAJE ANALIZ, TECHNIKI I ETAPY ANALIZ
Rodzaje bezrobocia
Rodzaje bodźców wywołujących emocje
RODZAJE GRUP SPOLECZNYCH W ZAKLADZIE PRACY I ICH CHARAKTERYSTYKA
Rodzaje grup społecznych
Rodzaje i formy działalności depozytowej banków
Rodzaje i gatunki literackie uprawiane w literaturze XVI w.
Rodzaje miłości w literaturze XVI i XVII wieku, Kochanowski, Morsztyn, Szarzyński
Rodzaje miłości w literaturze XVI i XVII wieku, Kochanowski, Morsztyn, Szarzyński.
Rodzaje pieśni i cechy tego gatunku, pochodzenie pieśni
RODZAJE PORÓWNAŃ
Rodzaje potrzeb
Rodzaje procesów emocjonalnych
Rodzaje symboli i ich funkcja w „Weselu” Wyspiańskiego
RODZAJE SYSTEMÓW UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Rodzaje zabezpieczenia społecznego
RODZINA
Rodzina a małżeństwo
Rodzina jako grupa i jako instytucja społeczna
Rola celów w działaniu. Podstawowe rodzaje celów ludzkich
Rola controllingu w zarządzaniu produkcją
Rola frustracji w procesach motywacyjnych
Rola GATT i WTO w rozwoju handlu międzynarodowego
Rola i istota systemu ubezpieczeń w Polsce
Rola inwestycji w strategii rozwoju przedsiębiorstwa
Rola kapitału zagranicznego w rozwoju gospodarczym Polski
ROLA KONFLIKTU W INTERESACH
Rola kredytowania w przedsiębiorstwie (5 stron)
Rola motta i tytułu oraz ich wpływ na interpretację i znaczenie tekstu
Rola ONZ we współczesnym świecie
Rola pieśni i poezji w życiu narodu na podstawie \"Konrada Wallenroda\"
Rola podatku dochodowego od osób fizycznych w systemie podatkowym
ROLA POETY I POEZJI
Rola poety i poezji w utworach literackich epoki romantyzmu
Rola poety i poezji w życiu narodu. Omów temat na podstawie wybranych utworów literackich doby romantyzmu
Rola ryzyka w działalności gospodarczej
Rola satyry i komedii w walce o postęp w dobie polskiego oświecenia
Rola szatana i jego wpływ na jednostkę i naród
Rola sztuki i artysty w programach i utworach Młodej Polski
Rola teatru narodowego w okresie oświecenia
Rola tytułu i motta w utworze literackim (wybrane przykłady)
Rola tytułu literackiego na wybranych przykładach
Rola udziałowców w zarządzaniu projektami
Rola USA w wielobiegunowym układzie światowym. Szanse i zagrożenia
Rola Władysława Łokietka w odbudowie państwa polskiego.
Roland - ocena postaci
Role społeczne
ROLNICTWO ŚWIATA:
rom - Biografia polskiego poety romantycznego - zbuduj jej model na podstawie wybranych faktów z życia poznanych pisarzy tego ok
Romans
Romantyczna biografia Kordiana
Romantyczna koncepcja natury na przykładzie wybranych utworów
Romantyczna milosc i romantyczni kochankowie w swietle \"Cierpien mlodego Wertera\" i \"Giaura\"
Romantyczna miłość i romantyczni kochankowie w świetle "Cierpień młodego Wertera" i "Giaura".
Romantyczna miłość i romantyczni kochankowie w świetle \"Cierpień młodego Wertera\" i \"Giaura\"
Romantyczna profetyka Wykorzystaj odpowiednie utwory
Romantyczne gatunki literackie, ich żywotność uzasadniona tendencjami epoki
ROMANTYCZNE I WSPÓŁCZESNE MYŚLENIE O WOLNOŚCI. ROZWAŻ PROBLEM NA WYBRANYCH UTWORACH LITERACKICH
Romantyczne rozumienie roli poezji i poety
Romantyczny bohater ballad A. Mickiewicza
Romantyczny charakter ballad Adama Mickiewicza
Romantyczny i pozytywistyczny sens patriotyzmu na wybranych przykładach z literatury polskiej
Romantyczny i pozytywistyczny sens patriotyzmu na wybranych przykładach z literatury polskiej.
Romantyczny model miłości . Omów odwołując się do literatury polskiej i obcej tego okresu.
Romantyczny pielgrzym - omów na znanych ci przykładach
Romantyzm
Romantyzm – \"Siła fatalna\" czy polska \"święta księga\"? Jakie funkcje twoim zdaniem pełniła literatura tego okresu w ży
Romantyzm - siłą niszczącą czy kreującą? Wykaż, charakteryzując i oceniając stosunek do życia wybranych bohaterów \"Lorda Jima\"
Romantyzm w Europie (Anglia, Francja, Niemcy, Rosja)
Romantyzm w oczach twórców literatury późniejszych epok .
Romantyzm. Pytania.
Ropa Naftowa - REFERAT
ROPA NAFTOWA
Rozdział I
Rozdział I Istota zdolności kredytowej jako element strategii
Rozkaz w rocznicę powstania styczniowego, 21 I 1919 r.
Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe
Rozmieszczenie ludności na świecie
Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią
Rozmowy, które miał król Salomon mądry z Marchołtem
Rozporządzenie jako źródło prawa
Rozprawa Stanisława Wyspiańskiego z narodem w \"Weselu\"
Rozrachunek z mitami w \"Weselu\"
Rozróżnienie skutecznego i efektywnego wzoru osobowości człowieka
Rozumienie siebie
Rozwazania o marnosci zycia i nieuchronnosci smierci w \"Rozmowie Mistzra Polikarpa ze Smiercia\"
Rozważania nad sensem życia na podstawie literatury antycznej, staropolskiej i współczesnej
Rozważania nad sensem życia na podstawie literatury antycznej, staropolskiej i współczesnej.
Rozważania o marności życia i nieuchronności śmierci w \"Rozmowie Mistrza Polikarpa ze Śmiercią\"
Rozważania o marności życia i nieuchronności śmierci w \"Rozmowie Mistzra Polikarpa ze Śmiercią\"
Rozważanie nad psychiką Polaków, przywarami, na podstawie “Wesela” i utworów romantycznych
Rozwiń i uzasadnij stwierdzenie Wisławy Szymborskiej: „Jest taki świat, nad którym los sprawuję niezależny” („
Rozwój bankowości w Polsce
Rozwój demograficzny w Europie w XVIII w
Rozwój emocji w ontogenezie
Rozwój i postęp społeczny
Rozwój państwa „nocnego stróża” –
Rozwój powieści pozytywistycznej (od tendencyjności do realizmu krytycznego)
Rozwój religii greckiej oraz świat bogów greckich wg \"Mitologii\" J. Parandowskiego
Rozwój religii greckiej oraz świat bogów greckich wg. \"Mitologii\" J. Parandowskiego
Rozwój sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce
Rozwój teatru greckiego. Wybitni dramatopisarze
Rozwój teatru w dobie oświecenia...
ROZWÓJ TRAGEDII ANTYCZNEJ. JEJ CECHY I FUNKCJE - OMÓW ODWOŁUJĄC SIĘ DO WYBRANEGO PRZYKŁADU
ROZWÓJ UBEZPIECZEŃ W POLSCE I ICH KLASYFIKACJA
Rózne ujecia tematu \"wies\" w literaturze renesansowej
Różewicz Tadeusz
Różne aspekty cierpienia w literaturze
Różne formy narracji w literaturze międzywojennej...
Różne koncepcje poezji i jej stosunku do tradycji w Polsce lat międzywojennych
Różne modele miłości romantycznej
Różne modele miłości romantycznej. Omów temat na podstawie wybranych utworów literatury romantycznej
Różne modele miłości romantycznej. Omów temat na podstawie wybranych utworów literatury romantycznej.
Różne oblicza miłości
Różne oblicza wsi w literaturze polskiej
Różne poglądy pisarzy XX- lecia międzywojennego na cywilizację i kulturę
Różne poglądy pisarzy XX- lecia międzywojennego na cywilizację i kulturę. Uzasadnij.
Różne postawy człowieka wobec życia w wierszach poetów młodopolskich: "Koniec wieku XIX" i "Kowal"
Różne przykłady postaw patriotycznych w Twojej ocenie
Różne przykłady postaw patriotycznych w Twojej ocenie (nazwij je i omów w świetle utworów).
Różne rozumienie pojęcia patriotyzm w wybranych utworach polskich romantyków.
Różne spojrzenia na wieś polską XVI w.
Różne sposoby definiowania kultury
Różne sposoby nawiązania do antyku w literaturze polskiej
Różne sposoby nawiązania do antyku w literaturze polskiej.
Różne techniki artystyczne w prozie modernistycznej: realizm, symbolizm, impresjonizm
Różne ujecia tematu \"wies\" w literaturze renesansowej: Rej - Kochanowski - Szymonowic
Różne ujęcia tematu wieś w literaturze
Różne ujęcia tematu \"wieś\" w literaturze renesansowej
Różne ujęcia tematu \"wieś\" w literaturze renesansowej: Rej - Kochanowski - Szymonowic
Różne ujęcia tematyki wiejskiej w literaturze renesansu
Różne wizje powstania styczniowego w literaturze
Różnica między aktorem a obserwatorem
Różnice
Różnice między renesansową a barokową wizją świata
Różnice między średniowiecznym i renesansowym widzeniem świata i człowieka
Różnice w podejściu do planowania w modelu mechanicznym i sieciowym (organicznym )
Różnice w poziomie wzrostu gospodarczego
Różnorodne ujęcia motywu utopii w wybranych utworach literackich. Scharakteryzuj na przykładzie starożytnej Arkadii, wyspy Eldor
Różnorodność form powieściowych w XX-leciu
Różnorodność tematów liryki A. Asnyka
Różnorodność tematyki i oryginalność poezji C. K. Norwida
Różnorodny sens cierpienia w życiu człowieka, na podstawie poznanych w szkole utworów literackich
Różnorodny sens cierpienia w życiu człowieka, na podstawie poznanych w szkole utworów literackich.
Ruch krajów niezaangażowanych. Charakter, uczestnicy, działalność
Ruchliwość społeczna
Ruchy natywistyczne i millenarystyczne
Ruchy społeczne stare i nowe
RWPG i Układ Warszawski
Rycerz, swiety, kochanek - jako bohaterowie charakterystyczni dla literatury sredniowiecznej
Rycerz, święty, kochanek jako bohaterowie charakterystyczni dla literatury średniowiecza
RYGORYZM A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACY
RYNEK FINANSOWY
Rynek papierów wartościowych
RYNEK PIENIĘŻNY
RYNEK FINANSOWY można określić jako ogół transakcji papierami
Rynek kapitałowy
Rynek kapitałowy w strukturze gospodarki kapitałowej
RYNEK KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW KOMERCYJNYCH
Rynek lokat między-bankowych w zarządzaniu płynnością
Rynek papierów wartościowych
Rynek papierów wartościowych i giełda - ściąga
Rynek pierwotny
Rynek produktów i usług bankowych a rynek finansowy
RYNEK UBEZPIECZENIOWY W POLSCE
RYNEK WALUTOWY
RYS HISTORYCZNY.
Rytmy abo Wiersze polskie
Ryzyka objęte ochroną ubezpieczeniową
Ryzyko – rodzaje ryzyka i miary ryzyka
Ryzyko bankowe
Ryzyko działalności w działalności przedsiębiorstw (14 stro
RYZYKO KREDYTOWE
Ryzyko ubezpieczeniowe
Ryzyko w działalności przedsiębiorstw
Ryzyko zagranicznych operacji bankowych i metody jego ograniczania
Rządy ekipy Edwarda Gierka
Rzecki i Wokulski. Scharakteryzuj postacie. Jakie znaczenie dla idei utworu ma kreacja takiej pary bohaterów?
Rzecznik Praw Obywatelskich - tryb powoływania, kompetencje
Rzeki
Rzewuski Henryk
S. Wokulski - romantyk czy pozytywista?
Samokontrola emocjonalna
Samoocena
Samorząd terytorialny - ściąga
Samorządy terytorialne
Samospełniające się proroctwo
SAMOTNOŚĆ
Samuel Zborowski
Sarmata a człowiek XX wieku
Sarmata o sobie, inni o sarmacie. Omów na podstawie przykładów literackich XVII i VIII wieku. Blaski i cienie sarmatyzmu
SARMATÓW PORTRET WŁASNY W LITERATURZE XVII w. PRZEDSTAW ODWOŁUJĽC SIĘ DO WYBRANYCH UTWORÓW J.CH.PASKA I W.POTOCKIEGO
Sarmatyzm
Sarmatyzm w \"Potopie\"
Sarmatyzm wczoraj i dziś
Sarmatyzm.
Satyra
Satyra na leniwych chłopów
Satyry
Satyry – Ignacy Krasicki
Satyryczna prawda o szlachcie polskiej w twórczości I. Krasickiego.
Satyryczne sylwetki w literaturze polskiego oświecenia
Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego w średniowiecznych utworach świeckich
SAUVY – wymyślił 5 cykli demograficznych
Sąd nad Polską, sen o Polsce w \"Panu Tadeuszu\"
Sąd nad społeczeństwem polskim w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego
Sąd nad własną twórczością i Polakami w "Grobie Agamemnona"
Sąd Najwyższy - skład, kompetencje
Sądy - struktura, zasady działania
Sądy romantyków o polskim społeczeństwie
Scenka malrzenska poniekad w oparciu o \"Nie-boska komedie\"
Scharakteryzować funkcje budżetu
SCHARAKTERYZOWAĆ GŁÓWNE ZJAWISKA DEZORGANIZUJĄCE I PATOLOGICZNE W ZAKŁADZIE PRACY
SCHARAKTERYZOWAĆ GRUPY PRACOWNICZE
Scharakteryzować neoliberalizm
SCHARAKTERYZOWAĆ PRZEDMIOT, ZAKRES I FUNKCJE SOCJOLOGII PRACY
SCHARAKTERYZOWAĆ PRZEKONYWANIE JAKO METODĘ ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTU
SCHARAKTERYZOWAĆ ROLE I POZYCJE SPOŁECZNE W ZAKŁADZIE PRACY
SCHARAKTERYZOWAĆ STYLE KIEROWANIA ZAKŁADEM PRACY
Scharakteryzować teorie Lernera i Buchanana
Scharakteryzować teorię Wagnera i Hansena
SCHARAKTERYZOWAĆ TYPY KULTURY FIRMY
SCHARAKTERYZOWAĆ WAŻNIEJSZE RODZAJE KONFLIKTÓW W ZAKLADZIE PRACY
SCHARAKTERYZOWAĆ WYWIAD, ANKIETĘ I POMIAR SOCJOMETRYCZNY
Scharakteryzuj infrastrukturę gospodarczą i społeczną kraju oraz główne jej funkcje
Scharakteryzuj "Dziady" jako dramat romantyczny
Scharakteryzuj Agencję Rynku Rolnego jako instrument interwencjonizmu państwa w gospodarce żywnościowej
Scharakteryzuj cele i instrumenty zagranicznej polityki gospodarczej Polski oraz zmiany w niej w latach 90-tych
Scharakteryzuj cele, formy i podstawy prawne prywatyzacji gospodarki w Polsce
Scharakteryzuj dorobek naukowy Taylor’a i Fayol’a.
Scharakteryzuj filozoficzne poglądy średniowiecza, jaki wpływ wywarły na kształt ówczesnej literatury
SCHARAKTERYZUJ FORMY PRAWNE BANKÓW KOMERCYJNYCH
Scharakteryzuj główne cele i środki polityki dochodowej państwa
Scharakteryzuj główne cele i środki polityki fiskalnej (budżetowej) państwa
Scharakteryzuj główne cele i środki polityki pieniężnej państwa
Scharakteryzuj główne systemy ekonomiczne i ich modele
Scharakteryzuj głównego bohatera „Lalki”. Wyjaśnij, na czym polega złożoność jego osobowości.
Scharakteryzuj gospodarkę żywnościową Polski i bezpieczeństwa żywnościowe kraju
Scharakteryzuj i określ funkcje gatunków charakterystycznych dla literatury oświeceniowej
Scharakteryzuj na dowolnie wybranym przykładzie felieton, recenzję i esej
Scharakteryzuj nowelę jako gatunek typowy dla literatury pozytywistycznej
SCHARAKTERYZUJ OPERACJĘ OTWARTEGO RYNKU, POLITYK STOPY DYSKONTOWEJ W ROLI ŚRODKÓW KONTROLI SPRAWOWANEJ PRZEZ BANK CENTRALNY
Scharakteryzuj podejście monetarystów do funkcji państwa i pol. gosp. (podejście Keynsa)
Scharakteryzuj podmioty polityki gospodarczej
Scharakteryzuj podstawowe cele polityki regionalnej w Polsce i środki jej realizacji
Scharakteryzuj poglądy A.F. Modrzewskiego na kształt państwa
Scharakteryzuj poglądy romantyków na rolę poezji i poety w życiu jednostki i narodu
Scharakteryzuj pojęcia: odrodzenie, humanizm, reformacja
SCHARAKTERYZUJ POJĘCIA: RYNEK FINANSOWY, RYNEK PIENIĘŻNY, RYNEK KAPITAŁOWY
Scharakteryzuj politykę inwestycyjna w strategii rozwoju kraju oraz metody oddziaływania państwa w tym zakresie
Scharakteryzuj Produkt Krajowy Brutto i proces jego wytwarzania
Scharakteryzuj rolę i zadania Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
Scharakteryzuj stan i tendencje rozwojowe wsi i rolnictwa, strukturę agrarną rolnictwa polskiego oraz politykę państwa wobec wsi
Scharakteryzuj strukturę krajów tzw. Trzeciego Świata. Główne przyczyny istniejącego zróżnicowania
Scharakteryzuj strukturę tzw. Krajów Trzeciego Świata. Główne przyczyny istniejącego zróżnicowania.
Scharakteryzuj system gospodarki rynkowej w Polsce i funkcje państwa w tym systemie
Scharakteryzuj twórczość jednego ze Skamandrytów...
Scharakteryzuj twórczość Kasprowicza
Scharakteryzuj typ bohatera byronicznego i werterowskiego, występujący w literaturze polskiego romantyzmu.
Scharakteryzuj wzorce osobowe zaszyfrowane w literaturze renesansu
Scharakteryzuj wzór "szlachcica poczciwego" nakreślony przez M. Reja
Scharakteryzuj zasoby pracy i zmiany na rynku pracy w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, bezrobocie oraz sposoby jego og
Scharakteryzuj zjawisko sarmatyzmu
Scharakteryzuj zjawisko sarmatyzmu wykorzystując znane Ci utwory literackie
SCHEMAT PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH: RACHUNKI SEKTOROWE
SCHEMAT PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH: TABLICA SZACHOWNICOWA
Schematy
Schulz Bruno
Sciaga 1
Sciaga 2
Science fiction
SEGMENTY RYNKU FINANSOWEGO
Sejm - skład, organy, kompetencje
Sekrety negocjacji
SELEKCJA I REKRUTACJA KANDYDATÓW – PODEJŚCIE PRACODAWCY.
Selekcja pracowników
Sen srebrny Salomei
Senat - skład, organy, kompetencje
Sens życia
Sentymentalizm jako zapowiedź romantyzmu. Krytyka sentymentalizmu w "Ślubach panieńskich" Aleksandra Fredry
Sentymentalizm w literaturze oświecenia
Sesja wyjaśniająca
Sęp Szarzyński
Sęp Szarzyński Mikołaj
Sęp-Szarzyński i Morsztyn - podobieństwa i różnice
Sęp-Szarzyński o człowieku i jego miejscu w świecie
Sfera stosunków gospodarczych nie jest obca żadnej z gałęzi prawa. Termin „prawo gospodarcze”
Shakespeare - cechy dramatu
Sieć jako struktura społeczna
Sielanka
Sielanka - wieś u Reja, Kochanowskiego i Szymonowica
Sielanka - wieś w ujęciu Reja, Kochanowskiego i Szymonowica
Sielanka konwencjonalna i realistyczna na przykładzie \"Pieśni o sobótce\" i \"Żeńców\"
Sielanki
Sienkiewicz Henryk
Sily napędowe klimatu.
Siła i słabość człowieka w literaturze o wojnie i okupacji
Skamandryci - hymn do codzienności...
Skamandryckie obrazy poetyckie jako nowa formula sztuki slowa
SKARB PAŃSTWA
Skarga Piotr
Skąd biorą się i czego dotyczą zarzuty stawiane usługom ubezpieczeniowym?
Sklepy cynamonowe – Bruno Schulz
Sklepy cynamonowe, Sanatorium Pod Klepsydrą
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
Skłonność do podejmowania ryzyka
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Skorupa ziemska
Skuteczne zarządzanie kapitałem obrotowym polega na:
Skutki bezrobocia
Skutki cła importowego dla kraju.
SKUTKI I WOJNY ŚWIATOWEJ
Skutki rozpadu ZSRR dla świata i Polski.
Skutki wojen polskich w XVII wieku
Skutki zjednoczenia Niemiec w sferze gospodarczej
Sława i chwała
Słota (Złota?)
Słowa Alberta Camus: \"Trzeba zobaczyć Syzyfa szczęśliwym\" Uczyń mottem rozważań nad kształtem i celem życia
Słowacki Juliusz
SŁOWNIK
Słówka
Służyć temu, cóż ci jest w niebie (Legenda o św. Aleksym) jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej
Sny o potędze
Socjalizacja a wychowanie
Socjologia
Socjologia a inne nauki społeczne
Socjologia ogólna a socjologie szczegółowe
Socjologiczna definicja organizacji
Socjotechnika rozwiązywania konfliktów
Socrealizm \"odwrócony\", czyli źródła niepokoju i poszukiwanie wartości przez Marka Hłaskę w wybranych opowiadaniach
Sofiówka w sposobie topograficznym opisana wierszem
Solaris
Sonet
Sonet IV Sępa-Szarzyńskiego
Sonet V Sępa-Sarzyńskiego
Sonety krymskie
Soplicowo krainą idylli
Sól ziemi
Specyfika poezji Wislawy Szymborskiej. Omów na konkretnych przykladach (takze innych poetów wspólczesnych, np. Mirona Bialoszews
Specyfika poezji Wisławy Szymborskiej. Omów na konkretnych przykładach (także innych poetów współczesnych, np. Mirona Białoszews
Specyfika zarządzania marketingowego na rynkach dóbr przemysłowych
SPIS ZAGADNIEŃ
SPIS PYTAŃ:
SPIS TREŚCI 2
Spis treści 3
SPIS TREŚCI
Spis treści.
SPIS TREŚCI:
Społeczeństwo i gospodarka w okresie dzielnicowym
Społeczeństwo informacyjne a komunikowanie międzynarodowe
Społeczeństwo internetowe
Społeczeństwo polskie w III części "Dziadów" A. Mickiewicza
Społeczeństwo polskie w oczach pisarzy Młodej Polski i XX-lecia
Społeczeństwo polskie w oczach przedstawicieli polskiego społeczeństwa
Społeczeństwo polskie w oczach przedstawicieli polskiego społeczeństwa. (Pozytywizm)
Społeczeństwo polskie XVIII wieku w "Satyrach" J. Krasickiego
Społeczeństwo przemysłowe i poprzemysłowe
Społeczeństwo tradycyjne i nowoczesne
Społeczne konsekwencje bezrobocia
Społeczność lokalna
Społeczny schemat a przekonanie o jednostkowości i niezwykłości własnego losu...
Spory i dyskusje literackie doby pozytywizmu
SPORZĄDZONY W CELU ZAKUPU ZIEMII
Sposoby (strategie) rozwiązywania konfliktów: rywalizacja, dostosowanie się, unikanie, współpraca, kompromis
Sposoby amortyzacji kredytów
Sposoby finansowania działalności gospodarczej
Sposoby funkcjonowania motywów ludowych w poezji romantycznej (omów na wybranych przykładach)
Sposoby funkcjonowania motywów ludowych w poezji romantycznej...
SPOSOBY STWIERDZENIA
Sposoby upadlania człowieka w sowieckich obozach w świetle książki Gustawa Herlinga - Grudzińskiego „Inny świat”.
Sposoby zmniejszania oporu pracowników wobec zmiany. Rola rzecznika zmiany
Sposób naprawienia szkody
Sposób obliczania funduszy własnych
Sposób urządzenia monety
Spostrzeganie społeczne
Spośród wybranych wierszy Wisławy Szymborskiej najbardziej podoba mi się...
Spójność informacji
Spółdzielnia Mleczarska „DEMI”
Spółdzielnie, a w zasadzie ruch spółdzielczy wywodzi się z dziewiętnastowiecznej Anglii
Spółka Akcyjna
Spółka jawna
SPÓŁKA JAWNA, POWSTANIE, STOSUNEK DO OSÓB TRZECICH, STOSUNKI WEWNĘTRZNE, ROZWIĄZANIE
Spółka z o.o.
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKI OSOBOWE
Spółki osobowe są nie posiadającymi osobowości prawnej organizacjami prywatnoprawnymi co najmniej dwóch osób, z wyodrębnionym od
Sprawa polska podczas I wojny światowej
Sprawa polska w czasie I wojny światowej
Sprawa polska w czasie II wojny światowej
SPRAWA POLSKA W I WOJNIE ŚWIATOWEJ
SPRAWDZIAN Z HISTORII
SPRAWDZIAN Z HISTORII 2
SPRAWOZDANIA FINANSOWE FIRMY
SPRAWOZDANIA FINANSOWE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORSTWIE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Sprawy ojczyzny i państwa w twórczości przedstawicieli odrodzenia w Polsce
Spróbuj odczytać \"Wesele\" Wyspiańskiego jako zapis świadomości narodowej dwóch warstw społecznych inteligencji i chłopstwa na
Sprzeczności i konflikty na obszarze krajów tzw. 3-go Świata, sposoby ich rozwiązywania
SPRZEDAŻ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I AKCESORII
sredniowiecze
Sredniowieczne nawiazania w literaturze pózniejszych epok
Sredniowieczne tematy i motywy w literaturze romantycznej
Stachura Edward
Stadia dokonywania przestępstw
Staff Leopold
STAŁY KURS WALUT
Stan dzisiejszy lasów Beskidu Śląskiego
Stan wojenny
Stanislaw Wokulski - romantyk czy pozytywista?
Stanisław Barańczak - wzór współczesnego humanisty.
Stanisław Ignacy Witkiewicz - malarz, teoretyk sztuki, pisarz Sylwetka twórcza niezwykłego człowieka
Stanisław Wokulski - romantyk czy pozytywista? Przyczyny klęski bohatera
Stanisław Wokulski - ten który nie miał szczęścia... Dlaczego?
Stanisław Wokulski jako bohater przełomu dwóch epok - pozytywizmu i romantyzmu
Stanisław Wyspiański “Wesele”
Stanisław Wyspiański „Wesele”
Stanowiska antypozytywistyczne: historyzm, teoria działania społecznego, interakcjonizm symboliczny, socjologia humanistyczna
STANOWISKO NEGOCJACYJNE
Stany społeczne wg M. Webera
Stara baśń
Starożytność
Starożytność daty
Starożytność. Spis pytań:
STARY SYSTEM EMERYTALNY
Stasiuk Andrzej
Staszic i Kołłątaj jako czołowi publicyści oświecenia (biografia, tytuły, programy reform)
STATUS PRAWNO-EKONOMICZNY AGENTA
Statut Bolesława Krzywoustego i jego konsekwencje
Statystyczna analiza kursów akcji KGHM S.A. i BŚK S.A.
STATYSTYKA
Statystyka - teoria i zadnia z rozwiązaniami (15 stron)
Statystyka w rozumieniu tego wykładu to zbiór metod służących
Stefan Żeromski “Ludzie bezdomni”
Stefan Żeromski “Przedwiośnie”
Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni”
Stefan Żeromski „Przedwiośnie”
Stefan Żeromski \"Ludzie bezdomni\"
Stereotypy etniczne i narodowe. Etnocentryzm
stęp
Stoicyzm i epikureizm jako elementy renesansowego światopoglądu
STOPA ZWROTU
Stosunek do Boga - Mikołaj Sęp Szarzyński
Stosunek do przeszłości szlacheckiej w literaturze polskiego romantyzmu
Stosunek do rewolucji w literaturze romantycznej i współczesnej
Stosunek prawny i jego elementy
Stosunek społeczny i jego rodzaje
STOSUNKI FORMALNE I NIEFORMALNE W ZAKLADZIE PRACY
Stosunki handlowe między Polską a Unią Europejską
Stosunki pokrewieństwa rzeczywistego i fikcyjnego (rytualnego)
Stosunki polsko- krzyżackie od XIII do XVI
Stosunki polsko-litewskie XIV-XVI w.
Stosunki wodne
Stosunki współdziałania w przedsiębiorstwie
STOSUNKU PRACY pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem,
Strategia
Strategia biznesu
STRATEGIA ORGANIZACJI
Strategia podatkowa firmy
STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA
STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO
STRATEGIA ROZWOJU SKLEPU Iglo
Strategia to program definiowania i realizacji celów (długo- i krótkoterminowych) organizacji oraz pełnienie jej misji.
Strategia współczesnej polityki zagranicznej USA (główne koncepcje i kierunki)
Strategiczne cele zarządzania finansami przedsiębiorstw
Strategiczne planowanie marketingowe obejmuje wybór rynków, na których przedsiębiorstwo będzie konkurować oraz określa sposób os
Strategie dostosowań strukturalnych przemysłu
STRATEGIE ROZWOJU FIRMY
STRATEGIE ROZWOJU I KONKURENCJI PRZEDSIĘBIORSTW
Strategie wprowadzania zmian w organizacji w zależności od orientacji na ludzi lub na sytuację: żywioł, idealizacja, manipulacja
Straty ludnościowe - I Wojna Światowa
Straty ludnościowe - II Wojna Światowa
Stratyfikacja polskiego społeczeństwa
Stratyfikacja społeczna
STRES, FRUSTRACJA, AGRESJA
STRESY W PRACY
Streszczene Wierszy – Bolesława Leśmiana
Streszczenia Bajek – Ignacy Krasicki
Streszczenia Chudy literat – Adam Naruszewicz
Streszczenia Wierszy – Jana Kasprowicza
Streszczenia Wierszy – Kazimierza Przerwy-Tetmajera
Streszczenia Wierszy – Leopolda Staffa
Streszczenia ZBRODNI I KARY
STRESZCZENIE 3
STRESZCZENIE
Streszczenie Do Justyny. Tęskność na wiosnę – Franciszek Karpiński
Streszczenie Dziady część IV – Adam Mickiewicz
Streszczenie Kamizelki – Bolesława Prusa
Streszczenie O zachowaniu się przy stole
Streszczenie Publicystyka okresu sejmu czteroletniego
Streszczenie - Powrót posła – Julian Ursyn Niemcewicz
Streszczenie - Pieśń legionów polskich we Włoszech – Józef Wybicki
Streszczenie Antygony
Streszczenie Ballady i romanse – Adam Mickiewicz
Streszczenie Bibli
Streszczenie Cierpienia młodego Wertera – Johann Wolfgang Goethe
Streszczenie Confiteor – Stanisław Przybyszewski
Streszczenie Cyd albo Roderyk
Streszczenie Dziady część II – Adam Mickiewicz
Streszczenie Dziady część III – Adam Mickiewicz
Streszczenie Fraszek – Jana Kochanowskiego
Streszczenie Hymny – Jan Kasprowicz
Streszczenie Janko Muzykanta – Henryka Sienkiewicza
Streszczenie Kazania sejmowe – Piotr Skarga
STRESZCZENIE KIEROWNICZE
Streszczenie Konrada Wallenroda – Adama Mickiewicza
Streszczenie Kordiana – Juliusza Słowackiego
Streszczenie Krótka rozprawa między trzema osobami: Panem, Wójtem a Plebanem – Mikołaj Rej
Streszczenie Kwiatki św. Franciszka
Streszczenie Kwiaty zła
Streszczenie Lalki – Bolesława Prusa
Streszczenie Laura i Filon – Franciszek Karpiński
Streszczenie Liryki lozańskie – Adam Mickiewicz
Streszczenie Makbeta
Streszczenie Mendel gdański – Maria Konopnicka
Streszczenie Miłosierdzie gminy – Maria Konopnicka
Streszczenie Moralność pani Dulskiej – Gabriela Zapolska
Streszczenie nad niemnem
Streszczenie Nasza szkapa – Maria Konopnicka
Streszczenie Nie-Boska komedia – Zygmunt Krasiński
Streszczenie O poprawie Rzeczypospolitej – Andrzej Frycz Modrzewski
Streszczenie Odprawa posłów greckich – Jan Kochanowski
Streszczenie Ody do młodości – Adama Mickiewicza
Streszczenie Ojciec Goriot – Honoriusz Balzak
Streszczenie Pamiętników
Streszczenie Pana Tadeusza – Adama Mickiewicza
Streszczenie Pieśni – Jan Kochanowski
Streszczenie Pieśni dziada sokalskiego – Franciszek Karpiński
Streszczenie Potopu – Henryka Sienkiewicza
Streszczenie Powracająca fala – Bolesław Prus
STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA
Streszczenie Reduty – Adam Naruszewicz
Streszczenie Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią
Streszczenie Sachem
Streszczenie Satyra na leniwych chłopów
Streszczenie Satyry – Ignacy Krasicki
Streszczenie Skąpca
Streszczenie Sonety – Adam Asnyk
Streszczenie Sonety – Jan Kasprowicz
Streszczenie Sonety – Leopold Staff
Streszczenie Sonety krymskie – Adam Mickiewicz
Streszczenie Sonety Morsztyna
Streszczenie Syzyfa
Streszczenie Śluby panieńskie – Aleksander Fredro
Streszczenie Św. Alexy
Streszczenie Świętoszka
Streszczenie Trenów Kochanowskiego
Streszczenie Tristan i Izolda
Streszczenie Wielki Testament
Streszczenie Wiersze – Daniel Naborowski
Streszczenie Wierszy – Adama Asnyka
Streszczenie Wierszy – Cypriana Kamila Norwida
Streszczenie Wierszy – Juliusza Słowackiego
Streszczenie Wierszy – Mari Konopnickiej
Streszczenie wierszy – Mikołaj Sęp Szarzyński
Streszczenie Wojny chocimskiej – Wacław Potocki
Streszczenie Wojny Trojańskiej
Streszczenie Źwierzyniec – Mikołaj Rej
Streszczenie Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta – Franciszek Karpiński
Streszczenie Żywot człowieka poćciwego – Mikołaj Rej
Streszcznie Dedala i Ikara
Streszcznie Hamletu
Streszcznie Heraklesa
Streszcznie Iliady
Streszcznie Prometeusza
STRTEGIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA
Strug Andrzej
Struktura aktywów banku komercyjnego
Struktura biznes planu firmy „Ogrodnik”
STRUKTURA BUDŻETU
Struktura dochodów budżetowych
Struktura i działalność Spółki Mennica Państwowa S.A.
Struktura i organizacja władz gminy
STRUKTURA KAPITAŁOWO – MAJĄTKOWA
Struktura kultury organizacji według E. Scheina
STRUKTURA MAJĄTKU I KAPITAŁÓW
Struktura narodowościowa świata
Struktura organizacyjna
Struktura otoczenia
Struktura pasywów banku komercyjnego
Struktura płci na świecie
Struktura przestrzenna gospodarki i zadania polityki regionalnej
Struktura rynku kapitałowego
Struktura wydatków budżetowych
STRUKTURY ORGANIZACYJNE
Strumienie dzielimy na grupy :
Stryjkowski Julian
Studium przypadku "New World" Gas Cooker Company - producent kuchenek gazowych
Studium przypadku - kuchenki państwa Kowalskich
Styl perswazyjny, retoryczny
Style i metody kierowania
Style uprawiania socjologii
Stylizacja – istota zjawiska, różne możliwe odmiany i funkcje w literaturze (ewentualnie w innych sztukach)
Stylizacja językowa i jej odmiany
Subkultury i kontrkultura
Subsydia eksportowe bezpośrednie oraz subsydia pośrednie
Subsydia i ich stosowanie
Subsydiarność
Suma ubezpieczenia
Super i hipermarkety
SWAP
Swiat pojec i zainteresowan czlowieka sredniowiecza
Swobodny przepływ usług w świetle dyrektyw Unii Europejskiej
Sylwetka twórcza Henryka Sienkiewicza
Sylwetka twórcza Henryka Sienkiewicza.
Symbol jako synteza, przeciwstawienie sztuki analitycznej...
Symbol, alegoria, przypowieść i parabola – definicje i wynikające z nich podobieństwa i różnice
Symbole w \"Weselu\" Stanislawa Wyspianskiego
Symbole w \"Weselu\" Stanisława Wyspiańskiego.
Symboliczna wymowa tytułów powieści Żeromskiego...
Symbolika w "Weselu" - jej rola w dramacie
SYMBOLIZM
Symbolizm i impresjonizm jako glówne prady literatury okresu modernizmu
Symbolizm w literaturze Mlodej Polski
Symbolizm, symbol
SYNDYK
Synkretyzm w literaturze romantycznej
SYNOIMY
Synonimy jako jednostki wspólnofunkcyjne
Synteza sztuk w "Weselu" (muzyka, malarstwo, słowo) - nowatorstwo dramatu
SYSTEM BUDŻETOWY
System ekonomiczny
System emerytalny
SYSTEM FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA
SYSTEM GATT
System gospodarczy
System gwarantowania depozytów w Polsce - Bankowy Fundusz
System jakości
SYSTEM MIESZANY
SYSTEM MOTYWACYJNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE
SYSTEM OPARTY NA UBEZPIECZENIACH KAPITAŁOWYCH
System planowania budżetowego
SYSTEM PODATKOWY
SYSTEM PRODUKCYJNY
SYSTEM PRODUKCYJNY.
SYSTEM REPARTACYJNY.
System rozliczeń pieniężnych Polsce
System to całość złożona z elementów, a struktura to sposób powiązania tych elementów
System zabezpieczenia zwrotności kredytów
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ISO 14000
System źródeł prawa
Systematyczne badania aliansów przedsiębiorstw są prowadzone na świecie
Systemowe (strukturalno–funkcjonalne) ujęcie organizacji
Systemowe rozwiązania minimalizujące ryzyko kredytowe
SYSTEMY INFORMACYJNE BIZNESU
Systemy notowań
SYSTEMY SPRAWOWANIA WŁADZY
Systemy zawierania ubezpieczeń majątkowych
Systemy-światy I. Wallersteina
SYTUACJA FINANSOWA BANKÓW
Sytuacja na polskim rynku ubezpieczeń emerytalnych
Sytuacja na polskim rynku ubezpieczeń majątkowych
Sytuacja na polskim rynku ubezpieczeń życiowych
Sytuacja Polaków w 3 zaborach po roku 1864
Sytuacja polskiego rynku ubezpieczeniowego
SYTUACJA W POLSCE
SYTUACJA W POLSCE PRZED WEJŚCIEM DO U.E. ORAZ WYMOGI STAWIANE
Sytuacyjne teorie kierowania: a) teoria Fiedlera, b) teoria Herseya i Blancharda, c) teoria ścieżki do cel według House˘a, d) t
Syzyf
Szacowanie współzmienności
Szarzyński i Naborowski o wartościach trwałych i przemijających
SZCZĘŚCIE
Szczypiorski Andrzej
Szekspirowska koncepcja losów ludzkich. Zestawienie z antykiem
SZEREG CZASOWY”
Szerzej o polityce regionalnej w Unii Europejskiej
Szewcy. Naukowa sztuka ze «śpiewkami» w trzech aktach
Szkola i nauka jako tematy literatury pozytywistycznej
Szkolenia
Szkolnictwo w Rzeczpospolitej
Szlachecki ruch egzekucyjny w Rzeczypospolitej
Sztuka i kultura średniowiecza
Sztuka renesansowa
Szymborska Wisława
Szymonowic Szymon
ŚLĄSKA, WYŻYNA
Śluby panieńskie czyli Magnetyzm serca
Śmiech, refleksja, świata opisanie... Czego oczekuje od literatury jej współczesny odbiorca?
Śnieg
Śpiew z pożogi
Śpiewy historyczne
ŚREDNIOWIECZE
Średniowieczne formy teatralne. Wymień i scharakteryzuj
ŚREDNIOWIECZNE INSPIRACJE W LITERATURZE ROMANTYCZNEJ
Średniowieczne nawiązania w literaturze późniejszych epok
Średniowieczne nawiązania w literaturze późniejszych epok.
Średniowieczne tematy i motywy w literaturze romantycznej
Średniowieczny uniwersalizm
ŚRODKI REALIZACJI CELU:
Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia
Środki realizacji polityki
Środki trwałe
Św. Alexy
Świadczenia alimentacyjne
Świadczenia rehabilitacyjne
Świadomościowe i sytuacyjne przyczyny oporu pracowników wobec wprowadzanych zmian w organizacji
Świadomość społeczna, wyobrażenia zbiorowe, ideologie, doktryny
Świat obozów koncentracyjnych i łagrów, ratowanie człowieczeństwa w sytuacjach ekstremalnych
Świat pojęć i zainteresowań człowieka średniowiecza
Świat przedstawiony we \"Fraszkach\" J. Kochanowskiego
Świat roślinny
Świat szlachecki w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza
Świat szlachecki w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza.
Świat szlachecki w \"Panu Tadeuszu\" Adama Mickiewicza
Świat wartości a determinacja człowieka przez historię - moje rozważania o „Innym Świecie” Grudzińskiego
Świat wartości a determinacja człowieka przez historię - moje rozważania o „Innym Świecie” Grudzińskiego.
Świat wartości biblijnych i ich kontynuacja w literaturze i sztuce późniejszych epok
Świat wartości biblijnych i ich kontynuacja w literaturze i sztuce późniejszych epok.
Świat wartości bohaterów średniowiecznych a system wartości człowieka współczesnego
Świat wartości wyłaniający się z \"Pieśni\" Kochanowskiego
Świat zwierzęcy
Świeckie utwory średniowieczne i ich znaczenie
Świetlicki Marcin
Święty Aleksy - ideał ascety
T R E Ś Ć Z A D A Ń
Tabela nr 1. Zaległości w spłacie kredytu mieszkaniowego w zasobach spółdzielni mieszkaniowych w 1993 r.
Tadeusz Borowski Zofia Nałkowska Gustaw Herling Grudziński - tropienie zła na świecie
Tadeusz Borowski - kochanek zawiedziony w miłości do świata i ludzi. Spróbuj uzasadnić to stwierdzenie.
Tadeusz Różewicz i Sławomir Mrożek - dwaj surowi sędziowie współczesności
Tajny artykuł konwencji zawartej między Rosja a Prusami w sprawie polskiej z 15/26 I 1797
Tango Mrożka.
Targowica i II rozbiór Polski
Tatry w poezji młodopolskiej
Teatr narodowy
Teatr średniowiecza
Technika niskiej piłki
Telegram Józefa Piłsudskiego z 16 XI 1918
TEMAT I
Temat \'wieś\' w różnych ujęciach literackich Renesansu
Temat: Krajobraz jako motyw literacki - przedstaw jego funkcjonowanie w twórczości pisarzy różnych epok
Temat: Krajobraz jako motyw literacki - przedstaw jego funkcjonowanie w twórczości pisarzy różnych epok.
Temat: Wieś, tematyka ludowa w literaturze młodej polski
Tematy
Tematy i gatunki literackie charakterystyczne dla epoki baroku
Tematy i gatunki literatury. Charakterystyczne dla baroku
Tematy i idee liryki młodopolskiej
Tematyka społeczna i obyczajowa w poezji polskiej XV w
Tematyka wiejska w twórczości Reja i Kochanowskiego
Temperament i styl afektywny
Tendencje do równowagi w ramach wzrostu gospodarczego
Tendencje klasycystyczne i awangardowe w liryce XX wieku
Tendencje pozytywistyczne w \"Nad Niemnem\" Elizy Orzeszkowej
TENDENCJE ROZWOJOWE WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYZNY
Teoria
Teoria przedsiębiorstwa
Teoria A. Maslowa i praktyczne wnioski wynikające z tej teorii
Teoria atrybucji
Teoria autoafirmacji
Teoria cech osobowości kierownika
Teoria Herzberga
Teoria hierarchii potrzeb Maslow’a
Teoria Keynesowska bezrobocia.
Teoria państwa absolutnego Tomasza Hobbesa, 1651 r.
Teoria podtrzymywania poczucia własnej wartości
Teoria redukcji popędu C.Hull’a
Teoria roli społecznej
Teoria samopotwierdzania
Teoria Vrooma
Teoria wniokowania z czynników towarzyszących
Teoria X i Y Mc Gregora
Teorie emocji
Teorie klas społecznych w socjologii francuskiej(Halbwachsa i Gurvitcha)
Terapeutyczny sens "Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego" oraz "Pana Tadeusza"
Terapeutyczny sens \"Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego\" oraz \"Pana Tadeusza\"
Terlecki Władysław
Termin wypłaty odszkodowania
TERMODYNAMIKA
TEST:
TESTY Z ZARZĄDZANIA
TESTY BANKOWOŚĆ
Testy przykładowe – statystyka matematyczna
TESTY Z ZARZĄDZANIA
Tetmajer Przerwa Kazimierz
Teza o związku zadowolenia z pracy z wydajnością. Interpretacje i krytyka
TEZY RAMSTEINA
Themerson Stefan
Thriller
Tło filozoficzne Młodej Polski (Schopenhauer, Nietzsche, Bergson)
Tło historyczne "Pana Tadeusza" - akcja współczesna i retrospekcja
Topos rycerza
Topos rycerza.
Topos śmierci w kulturze i sztuce średniowiecza
Topos śmierci w literaturze
Topos śmierci w literaturze.
TOTALITARYZM
Totalitaryzm czasów wojny i okupacji
Totalitaryzm czasów wojny i okupacji.
Tradycje chwały wojennej i codzienności życia szlacheckiego w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza.
Tradycyjne ujęcie rachunkowości
Trafność wewnętrzna
Trafność zewnętrzna
Tragedia
Tragedia antyczna
Tragedia antyczna, a tragedia szekspirowska – podobieństwa i różnice. Omów na przykładzie „Antygony” Sofoklesa
Tragedia młodych w poezji Krzysztof Kamil Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego
Tragedie jednostek i ich ponadczasowy wymiar na wybranych przykładach literackich z różnych epok
Tragedie jednostek i ich ponadczasowy wymiar na wybranych przykładach literackich z różnych epok.
Tragiczny konflikt Konrada Wallenroda
Tragikomedia
Tragizm Antygony - bohaterki tragedii Sofoklesa i uniwersalnosc \"Antygony\" - utworu
Tragizm Antygony - bohaterki tragedii Sofoklesa i uniwersalność \"Antygony\" - utworu
Tragizm bohaterów dramatu Williama Szekspira \"Makbet\"
Tragizm i tragedia w literaturze greckiej i rzymskiej
Tragizm i tragedia, wyjaśnij pojęcia, podaj przykłady
Tragizm Konrada Wallenroda
Tragizm patrioty - spiskowca w \"Konradzie Wallenrodzie\" i w \"Kordianie\"
Tragizm powstań narodowych
Tragizm, drwina i ironia w prozie lat trzydziestych
Tragizm, drwina i ironia w prozie lat trzydziestych.
Traktat
Traktat z Maastricht
Traktaty rozejmowe i pokojowe Polski w XVII w.
Traktaty rzymskie
Trans–Atlantyk
TRANSAKCJE SWAP
Transformacja polskiego systemu bankowego
TRANSFORMACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA W POLSCE, PRZEJŚCIE Z GOSPODARKI NAKAZOWEJ DO GOSPODARKI RYNKOWEJ.
TRANSPORT + ŁĄCZNOŚĆ = KOMUNIKACJA
Transpozycja wybranego mitu w sztuce
Trembecki Stanisław
Tren
Tren jako gatunek, pochodzenie, budowa "Trenów" Kochanowskiego (gradacja, środki artystyczne)
Treny
Treny Jana Kochanowskiego
Treny Jana Kochanowskiego jako wyraz bólu i żalu ojca, poety i filozofa
Treny Jana Kochanowskiego na tle konwencji gatunku
Treny Kochanowski
Tresc styl i forma dworskiej poezji barokowej na podstaie utworow J.A. Morsztyna i D. Naborowskiego.
Treści patriotyczne w utworach Jana Kochanowskiego i kazaniach Piotra Skargi
TREŚĆ I ZAKRES WYRAZU
Tristan 1946
Tristan i Izolda
Troska o losy ojczyzny od średniowiecza do oświecenia
Troska o losy ojczyzny w dorobku twórców polskiego renesansu
Troska o losy ojczyzny w romantyzmie i pozytywizmie
Troska o losy ojczyzny wyrazona w literaturze okresu Odrodzenia
Troska o losy ojczyzny wyrażona w literaturze okresu Odrodzenia
Trójstopniowa struktura produktu na przykładzie usług hotelowych
TRUDNOŚCI W UNIFIKACJI : OSIĄGNIĘCIA ODBUDOWY I INTEGRACJI PAŃSTWA
Trwałe wartości epoki staropollskiej (co dzisiaj przetrwało a co straciło aktualność)
Trwałe wartości epoki staropollskiej (co dzisiaj przetrwało a co straciło aktualność).
Trwałe wartości epoki staropolskiej (co dzisiaj przetrwało a co straciło aktualność)
Trwałe wartości odrodzenia i oświecenia (co do dzisiaj przetrwało a co straciło aktualność)
Trybunał Konstytucyjny - skład, kompetencje
Trybunał Stanu - skład, kompetencje
Trylogia
Trzej idealiści w “Lalce\"
Trzy koncepcje naprawy Rzeczpospolitej zawarte w \"Przedwiośniu\" Żeromskiego
Trzy koncepcje naprawy rzeczywistości państwowej w \"Przedwiośniu\" Stefana Żeromskiego. Jak je oceniasz?
Trzy po trzy
Trzy pokolenia w \"Lalce\" Boleslawa Prusa
Trzy pokolenia w \"Lalce\" Bolesława Prusa
Trzy pokolenia w \"Lalce\" Bolesława Prusa.
Tubylcy (ludność rodzima) i tubylczość
Tuwim jako przedstawiciel Skamandrytów
Tuwim Julian
Twierdzi się, że antyk i Biblia to korzenie kultury europejskiej - jak to rozumiesz
Twoja znajomość teatrów warszawskich, repertuar, aktorzy, reżyserzy
TWORZENIE I PODZIAŁ WYNIKU FINANSOWEGO
Tworzenie marketingu – mix
Tworzenie oraz funkcjonowanie jednostek budżetowych
Tworzenie oraz funkcjonowanie zakładów budżetowych
TWORZENIE STRATEGII FIRMY
Twój STYL” – STRATEGIA MARKETINGOWA
Twórcy i założenia konwencji klasycystycznej we Francji, jej wpływ na literaturę polskiego oświecenia
Twórcy pozytiwizmu
Twórczosc Horacego i motywy zawarte w jego utworach - filozofia piesni (stoicyzm, epikureizm).
Twórczosc okresu Sejmu Wielkiego
Twórczość Adama Mickiewicza “chlebem powszednim” dla narodu.
Twórczość Adama Mickiewicza w życiu narodu polskiego
Twórczość Daniela Naborowskiego
Twórczość Jana Kochanowskiego jako wyraz renesansowego poglądu na świat i życie ludzkie
Twórczość Juliusza Słowackiego była i jest szkołą uczuć i myśli patriotycznych
Twórczość Juliusza Słowackiego była i jest szkołą uczuć i myśli patriotycznych.
Twórczość Marka Hłaski - wyrazem pokoleniowej reakcji na stalinizm i pozorność październikowej odwilży
Twórczość Mikołaja Reja: omówienie konfliktów społecznych "Krótkiej rozprawie"; dlaczego popularną formą był dialog po
Twórczość Norwida jako kontynuacja i przekroczenie tradycji romantycznych
Twórczość poetycka Stanisława Trembeckiego
Twórczość satyryczna Adama Naruszewicza
Twórczość Wergiliusza i Horacego
Typ idealny M. Webera
Typologie osobowości
Typologie społeczeństw współczesnych
Typowe cechy sztuki greckiej, hellenskiej i rzymskiej
Typowe gatunki literackie pozytywizmu
Typy bajek w literaturze polskiego oświecenia Jaką funkcję spełniał ten gatunek?
Typy bohaterów romantycznych
Typy bohaterów romantycznych (literatura europejska)
Typy kierowania ludźmi: a) przymus, b) manipulacja, c) przekonywanie, d) partycypacja
Typy kultury organizacji według Deala i Kennedy˘ego
Typy przystosowania społecznego jednostki
Typy zachowań w procesie komunikowania się
Tyrmand Leopold
Tytuły u Żeromskiego
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczenia - ściąga
Ubezpieczenia finansowe
Ubezpieczenia finansowe – gwarancje ubezpieczeniowe
Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów służbowych
Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC)
Ubezpieczenia osobowe dla pracowników
Ubezpieczenia społeczne
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ
Ubezpieczenie emerytalne
Ubezpieczenie majątkowe – przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczenie mienia
Ubezpieczenie należności eksportowych
Ubezpieczenie należności faktoringowych
Ubezpieczenie należności krajowych
Ubezpieczenie utraty zysku
Ubezpieczeniowa gwarancja kaucyjna
Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty długu celnego
Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych
Ubezpieczeniowe gwarancje kontraktowe
UBEZPIECZENIOWY RYNEK PRACY W POLSCE
Uchwała i zarządzenie jako źródło prawa
Uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów PRL z 7 marca 1953 roku
Uchwała sejmu o detronizacji Mikołaja I, 25 I 1831 r.
Uczestnictwo w postępowaniu likwidacyjnym
Uczucia Juliusza Slowackiego na podstawie utworów \"Hymn\", oraz \"Do matki\"
Uczucia osobiste i patriotyczne w poezji Juliusza Słowackiego
Uczucia romantyczne w IV cz. \"Dziadów\"
Udowodnienie szkody
Udowodnij na podstawie wybranych utworów słowa Kasprowicza:
Udowodnij na podstawie znanych ci utworów, że poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi
Udowodnij, że "Krzak dzikiej róży" J. Kasprowicza i "Deszcz jesienny" L. Staffa to utwory symboliczne
Udowodnij, że "Pan Tadeusz" jest romantyczną epopeją narodową
Udowodnij, że "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego uznać można za realizację jego koncepcji "teatru ogromnego"
Udowodnij, że Ignacy Krasicki swoją twórczość podporządkował dewizie: "bawiąc uczyć"
Udowodnij, że polskie oświecenie ucząc bawiło
Udowodnij, że twórczość Jana Kochanowskiego była ilustracją hasła: „Nic co ludzkie nie jest mi obce”
Udowodnij, że twórczość Jana Kochanowskiego była ilustracją hasła: „Nic co ludzkie nie jest mi obce”.
UE – STRUKTURA INSTYTUCJONALNA I ZASADY FUNKCJONOWANIA
Ugrupowania i kierunki poetyckie w Polsce
Ugrupowania polityczne okresu romantyzmu
UKŁAD BILANSU
Układy paryskie
Ukryta teoria osobowości
Ukształtowanie pionowe
Ukształtowanie poziome
Ulepszanie funkcjonowania rynku pracy
Umorzenie akcji
Umowa dzierżawy
Umowa międzynarodowa jako źródło prawa
Umowa przedwstępna
UNIA EUROPEJSKA
Unia Europejska - praca (20 stron)
UNIA MONETARNA UNII EUROPEJSKIEJ
Uniłowski Zbigniew
UNIWERSALIZM A SPECJALIZACJA W SYSTEMIE BANKOWYM
Uniwersalny charakter bajek i satyr Ignacego Krasickiego
Uniwersalny charakter poezji Ignacego Krasińskiego
Uniwersalny wymiar sporu o powinności człowieka wobec Boga, państwa i jednostek na podstawie \"Antygony\"
UPADEK POLSKI W XVIII WIEKU
UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY 1
Upadłość. Dochodzenie wierzytelności w drodze egzekucji jest uzasad¬nione i celowe w sytuacji
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI FINANSOWO - PRAWNE
Uprawnienie i roszczenie
Uprawy
Uprzedzenie
Uroda i brzydota świata jako kategorie estetyczne w utworach Żeromskiego
Urok romantycznej poezji i kryjące się w niej niebezpieczeństwa dla poety i społeczeństwa
Usprawiedliwianie samego siebie
Ustalenie granic Polski
USTAWA
Ustawa jako źródło prawa
Ustawa o
Ustawa o Narodowym Banku Polskim
Ustawa o Narodowym Banku Polskim z 1989 r.
USTAWODAWSTWO ANTYMONOPOLOWE
Ustawy o bankowości
Utrwalić siebie i swój czas; co to znaczyło w kulturze barokowej?
Uwagi śmierci niechybnej
UWARUNKOWANIA I BARIERY ROZWOJU SEKTORA MSP NA TLE NOWEGO PROGRAMU POLITYKI RZĄDU WOBEC MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW.
Uwarunkowania polityki gospodarczej
Uwarunkowania polityki oświatowej:
Uwarunkowania polityki regionalnej
Uwarunkowania polityki regionalnej mogą być
Uzasadnianie wysiłku
UZASADNIĆ POZYTYWNE I NEGATYWNE ZNACZENIE KONFLIKTU W ZAKLADZIE PRACY
Uzasadnienie wewnętrzne
Uzasadnienie zewnętrzne
Uzasadnij bujny rozwój publicystyki, form epickich w czasach pozytywizmu
Uzasadnij ukazanie się w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego widm postaci historycznych tym, a nie innym osobom
Uzasadnij, że „Lalka” B. Prusa jest powieścią o kryzysie dwóch ideologii: romantycznej i pozytywistycznej.
Uzasadnij, że "Trylogia" H. Sienkiewicza to utwór, który powstał "ku pokrzepieniu serc” Polaków
Uzasadnij, że słowa St. Żeromskiego “jestem towarzyszem tych, którzy cierpią, walczą, dążą do wolności” były myślą p
Uzasadnij, że słowa St. Żeromskiego „jestem towarzyszem tych, którzy cierpią, walczą, dążą do wolności” były myślą p
Vade–mecum
VAT
VENTURE CAPITAL JAKO FORMA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĘKSZONEGO RYZYKA
Vincenz Stanisław
W analizie przyczynowej
W CZYM PRZEJAWIA SIĘ BIUROKRATYZM W KIEROWANIU ZAŁOGĄ?
W czym przejawiają się słabości mechanizmu rynkowego
W czym tkwi istota tragizmu "Antygony" Sofoklesa?
W JAKI SPOSÓB ( JAKIMI SPOSOBAMI ) MOTYWUJE SIĘ PRACOWNIKÓW DO PRACY?
W jaki sposób Bank Centralny oddziałuje na podaż pieniądza
W jaki sposób działa kurs walutowy jako narzędzie zagranicznej polityki ekonomicznej?
W jaki sposób Ignacy Krasicki dopomógł swą "Monachomachią" w działalności Komisji Edukacji Narodowej? Określ rodowód i
W jaki sposób Mikołaj Rej przedstawił społeczeństwo polskie XVI wieku w "Krótkiej rozprawie"?
W jaki sposób pisarze i publicyści oświecenia włączyli się do walki o reformy polityczne i społeczne
W jaki sposób pisarze odrodzenia wyrażali swoją troskę o przyszłość ojczyzny?
W JAKI SPOSÓB POLACY WALCZYLI Z OKUPANTEM
W jaki sposób udowadnia E. Orzeszkowa wartość pracy? Odpowiedz w oparciu o powieść pt. \"Nad Niemnem\"
W jaki sposób Wyspiański przedstawił w "Weselu" inteligencję i lud?
W jakich kierunkach szły propozycje reform sys. ekon. w PRL
W jakich utworach skrytykowana jest cudzoziemszczyzna i sarmatyzm
W jakim stopniu słowa Mickiewicza "szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie" odnieść można do życia sa
W kregu milosci i nienawisci - o bohaterach literackich, których rozumiem, podziwiam, oskarzam.
W którym cyklu życia znajdują się „pluszaki”?
W którym roku przyjęła Polska Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego (EKST)
W labiryncie historii ... . Tragizm losów poety - \"Kolumba\"
W nauce o zarządzaniu rozróżnia się dwa podejścia instytucjonalne –
W oczach Zachodu
W oparciu o wybrane przykłady wskaż różnice między liryką Jana Kochanowskiego i Jana Andrzeja Morsztyna
W procesie zarzadzania można wyróżnić pięć podstawowych_funkcji:
W warunkach polskich gdzie rośnie bezrobocie, a wiele z dotychczas istniejących branż upada musimy kreować odpowiednią politykę
W.1. DZIEDZINY KLUCZOWE
Wacław Potocki - krytyka stosunków społecznych i patriotyzm poety
Wacław Potocki - przedstawiciel baroku sarmackiego, jego rozważania o Polsce i Polakach
Wacław Potocki - rozważania o Polsce i Polakach
Walka dobra ze zlem w \"Mistrzu i Malgorzacie\" Bulhakowa
Walka dwóch uczuć: miłości i obowiązku (honoru) na podstawie \"Cyda\"
Walka o granice II Rzeczypospolitej
Walka o kształt granic odradzającego się państwa polskiego w latach 1918-1922
Walka Polaków z germanizacją i rusyfikacją
Walka z bezrobociem
Walka z ciemnotą i zacofaniem w "Monachomachii" (sentencje)
Wallenrodyzm, prometeizm, mesjanizm (wyjasnienie pojec, przyklady utworów)
Wallenrodyzm, prometeizm, mesjanizm (wyjaśnienie pojęć, przykłądy utworów).
Walory artystyczne utworów renesansowych
Wariacje pocztowe
Warstwy społeczne w Polsce międzywojennej
Warszawa z lat wojny i okupacji w utworach literackich dotyczących tego okresu
Warszawa z lat wojny i okupacji w utworach literackich dotyczących tego okresu.
WARSZAWSKA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Wartości filmów Kieślowskiego
Wartość pieniądza w czasie
WARTOŚĆ PRACY W ŻYCIU CZŁOWIEKA NA PRZYKŁADZIE \"NAD NIEMNEM\"
Warunki prawne
WARUNKI ZEZWOLENIA I REJESTR AGENTÓW
Warunki życia w lagrach i łagrach
Warunkowe umorzenie postępowania
Warunkowe zawieszenie wykonania kary
Wat Aleksander
Wchodzisz w dorosłe życie
We współczesnym świecie daje się zauważyć duże zróżnicowanie w strukturze
We współczesnym życiu gospodarczym
Według jakich kryteriów będziemy oceniać efektywność i rentowność przedsiębiorstwa
Weiser Dawidek
WEKSEL
Werteryzm
Wesele
WEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA.
WĘGIEL BRUNATNY
WĘGIEL KAMIENNY
Wiązania
wiązanie atomowe
Widzenie filistra w literaturze polskiej
Wielcy artyści włoskiego renesansu
Wielcy ludzie w poezji Norwida
Wielka Karta Swobód (Magna Charta Libertatum)
WIELKA LICYTACJA
WIELKI KRYZYS GOSPODARCZY
Wielki kryzys gospodarczy (1929-33/35)
Wielki Testament
Wielkie indywidualności europejskiego renesansu
Wielkie polemiki epoki romantyzmu. Wykorzystaj odpowiednie przykłady literackie
Wielkosc i slabosc Konrada – poety wypowiadajacego sie w „Wielkiej Improwizacji” z III czesci „Dziadów&#
Wielkość i tragizm powstań narodowych w znanych Ci utworach literatury polskiej
Wielkość i tragizm powstań narodowych w znanych Ci utworach literatury polskiej.
Wielkość potrzeb a motywacja
Wielostronne Umowy Handlowe
WIELOZNACZNOŚĆ WYRAZÓW
WIERNOŚĆ IDEAŁOM
Wiersz
Wierzenia i bogowie Słowian
Wierzenia i legendy starożytnych Rzymian
Wierzyciel może żądać osobistego świadczenia dłużnika tylko wtedy, gdy to wynika z treści czynności prawnej, z ustawy albo z wła
Wieś w utworach Żeromskiego i Reymonta
Wieża i inne opowiadania
Wieża.
Więź społeczna i jej składniki
Więź społeczna może być wyrażona przez takie pojęcia jak :
WIĘŹ SPOŁECZNA W ZAKŁADZIE PRACY-POJĘCIE, RODZAJE I ZNACZENIE
Wiklina
Wina i kara w wybranych utworach literatury romantycznej
WIOSNY LUDÓW W EUROPIE
Wislawa Szymborska - poetka pytan i watpliwosci
Wisława Szymborska - poetka pytań i wątpliwości.
WITAMINY
Witkiewicz Stanisław Ignacy
Wittlin Józef
Wizerunek Boga w epoce średniowiecza
Wizerunek kobiety w malarstwie i poezji barokowej
Wizerunek, rola inteligencji w literaturze
Wizja Boga i człowieka w twórczości Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego.
Wizja Boga, świata i człowieka...
Wizja przyszłych losów Polski w "Widzeniu Księdza Piotra". Co to jest mesjanizm?
Wizja rewolucji w „Nie - Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego i w„Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego
Wizja rewolucji w "Nie-Boskiej komedii"
Wizja rewolucji w \"Nie-boskiej komedii\"
Wizje życia ludzkiego (antropologia filozoficzna) w literaturze średniowiecznej
Wizyjność i symbolika w hymnach Jana Kasprowicza: "Dies irae", "Święty Boże"
Władza
Władza - zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca
Władza a wpływ społeczny
Władza to przywilej, obowiązek czy przekleństwo?
WŁADZA USTAWODAWCZA
Wnioskowanie z prób niereprezentatywnych
Wobec Boga i świata: modele postaw w utworach średniowiecznych
Wojna obronna Polski
Wojna Rosyjsko - Fińska
WOJNA SECESYJNA W STANACH ZJEDNOCZONYCH
Wojna trojanska
Wojna Trojańska
Wojna zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka
Wojna zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka.
Wokulski - co mnie fascynuje i budzi szacunek, a co drażni i wzbudza sprzeciw
Wokulski - co mnie fascynuje i budzi szacunek, a co drażni i wzbudza sprzeciw.
Wokulski - romantyk czy pozytywista?
Wokulski, Judym, Ziembiewicz - bohaterowie z awansu
Wolne Miasto Kraków
Wplyw klimatu na miasto, wpływ miasta na klimat
Wplyw wojny na psychike czlowieka (na wybranych przykladach)
Wpływ człowieka na klimat
Wpływ domu oraz doświadczeń życiowych na kształtowanie się postawy moralnej i społecznej Cezarego Baryki i Zenona Ziembiewicza
Wpływ literatury antycznej na twórczość pisarzy epok późniejszych (omów na dowolnie wybranych przykładach)
Wpływ miasta na klimat
Wpływ motywów na kierunek działania
Wpływ ocieplenia na ekosystem
Wpływ pragnienia sukcesu
Wpływ rewolucji przemysłowej i narodzin społeczeństwa kapitalistycznego na powstanie socjologii
Wpływ struktur nieformalnych na funkcjonowanie organizacji
Wpływ wojny na psychikę człowieka (na wybranych przykładach).
Wpływ wojny na psychikę ludzką. Omów temat, odwołując się do przykładów z literatury
WPŁYW ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA NA ORGANIZMY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM CZŁOWIEKA
Wpływy mezo- i mikroklimatyczne
Wpływy mikroklimatyczne
Wprowadzenie
Wprowadzenie strategii globalnej w firmie Thomson Polkolor
Wprowadzenie - Co to jest mobbing?
Wprowadzenie do antyku
Wprowadzenie do psychologii społecznej
WPROWADZENIE DO STRATEGII.
Wprowadzenie do średniowiecza
Wprowadzenie do twórczości Ignacego Krasickiego
Wprowadzenie euro 1. PORZĄDEK PRAWNY PO WPROWADZENIU EURO.
Wskaźniki efektywności zaangażowania kapitałów
Wskaźniki obrotowości i rentowności.
Wskaźniki płynności finansowej Wart.
Wskaźniki rynku kapitałowego.
Wskaż w Biblii i w literaturze antyku nieprzemijalne postawy ludzkie, przykłady uniwersalnych wartości i wiecznie aktualnych mot
WSM
Wspólczesnosc i Historia w \"Weselu\" Stanislawa Wyspianskiego
Wspólnota Niepodległych Państw. Powstanie, charakter, główne cele, perspektywy
Wspólnota Niepodległych Państw. Powstanie, charakter, główne cele, perspektywy.
Wspólny pokój
Współczesna literatura faktu, jej tematy i znaczenie
Współczesna literatura faktu, jej tematy i znaczenie.
WSPÓŁCZESNE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Wstep do informatyki
WSTĘP 2
WSTĘP
WSTĘPNA ANALIZA Rzis
Wszystkie społeczności ulegają rozwojowi społecznemu
Wszystko o pozytywizmie
Wybierz dwu bohaterów – antycznego i biblijnego. Co z ich postępowania chciałbyś przejąć?
Wybiorczość informacji
WYBÓR FORMY PRAWNO-ORGANIZACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
Wybór wierszy – Mikołaj Sęp Szarzyński
Wybrane mity greckie, ich sens oraz ponadczasowy charakter
Wybrane postacie biblijne jako symbole ludzkich postaw np. : Hiob, syn marnotrawny, miłosierny Samarytanin
Wybrane problemy i tematy nowel pozytywistycznych
Wybrane problemy zarządzania
Wybrane przykłady z mitologii inspiracją dla twórców różnych epok
Wybrane tematy i problemy noweli pozytywistycznej
Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych
Wycena zwykłych akcji.
WYDATKI PUBLICZNE
Wydatki publiczne są najczęściej rozumiane jako wydatkowanie środków pieniężnych przez
Wygrał czy przegrał życie. Mój sąd o Jimie
Wyjaśnić twierdzenie Znanieckiego i Thomasa :”Jeśli ludzie uznają jakieś sytuacje za rzeczywiste, to są one rzeczywiste w
Wyjaśnić zasady budżetowe
Wyjaśnij hasła: “organizacja bez ludzi” i “ludzie bez organizacji”
Wyjaśnij nazwę epoki i podaj jej granice czasowe w Europie i w Polsce
Wyjaśnij pochodzenie i znaczenie wyrażeń: "nić Ariadny", "stajnia Augiasza", "koszula Dejaniry", &
Wyjaśnij pojęcia związane z wekslem: trasant, akceptant, remitent, awal, indos
Wyjaśnij pojęcia: gospodarka finansowa i polityka finansowa
Wyjaśnij pojęcie konfliktu tragicznego na podstawie tragedii antycznej. Omów cechy dramatu klasycznego
Wyjaśnij pojęcie naturalizmu odwołując się do „Chłopów” Reymonta
WYJAŚNIJ POJĘCIE WALUTY
Wyjaśnij pojęcie \"literatura realistyczna\" odwołując się do wybranych przykładów
Wyjaśnij przyczyny zróżnicowanych sądów krytyków i czytelników o powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza
Wyjaśnij różnice między podatkami i opłatami. Wymień rodzaje opłat
Wyjaśnij sens tytułu powieści Stefana Żeromskiego - "Ludzie bezdomni"
Wyjaśnij sens tytułu powieści Zofii Nałkowskiej \"Granica\"
Wyjaśnij znaczenie tytułu powieści Stefana Żeromskiego \"Ludzie bezdomni\"
Wyjaśnij, dlaczego powieść "Chłopi" Władysława Reymonta uznana została za epos chłopski
Wyjaśnij, na czym polega uniwersalny charakter bajek Ignacego Krasickiego
Wyjaśnij, na czym polegał przełomowy charakter "Ody do młodości" Adama Mickiewicza
Wyjaśnij: humanizm, reformacja
Wykaż cechy barokowe w twórczości wybranego poety tej epoki (Daniel Naborowski)
Wykaż prawdziwość sądu, że przżycia osobiste pisarza mają wpływ na jego twórczość artystyczną.
Wykład profesora Mmaa
WYKORZYSTANIE RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ DO KONTROLOWANIA PROCESU REALIZACJI DECYZJI
Wykształcenie wyższe:
Wymagania stawiane przez otoczenie organizacjom gospodarczym
Wymień funkcje składki ubezpieczeniowej?
Wymień gatunki literackie romantyzmu, wymień cechy jednego z nich
Wymień gatunki literackie uprawiane w wybranej przez ciebie epoce. Jakiemu prądowi literackiemu one służyły?
Wymień główne cechy szlachcica Sarmaty i scharakteryzuj je
Wymień główne problemy twórczości I. Krasickiego...
Wymień i scharakteryzuj główne makroekonomiczne strategie gospodarcze
Wymień i scharakteryzuj średniowieczne formy teatralne
Wymień konieczne warunki istnienia gospodarki rynkowej, jej cechy oraz cele i zadania społecznej gospodarki rynkowej
Wymień najistotniejsze przyczyny sytuacji krajów najsłabiej rozwiniętych i wskaż sposoby jej przezwyciężenia
Wymień najważniejsze mocarstwa światowe i uzasadnij ich aktualną pozycję
Wymień nurty literackie baroku, utwory reprezentujące każdy z nurtów
Wymień przedstawicieli myśli postępowej i omów ich dzieła
Wymień zasługi i dorobek twórczy S. Konarskiego
Wymowa ideowa \"Makbeta\". Cechy dramatu Szekspira
WYNAGRORDZENIA
Wypłata odszkodowania
Wyrazistość spostrzeżeniowa
Wysokie drzewa
Wyspiański Stanisław
Wyszczególnienie Cywilna Jawna Partnerska Komandytowa Komandytowo-akcyjna Z ograniczoną odpowiedzialnością
Wywieranie wpływu na ludzi
Wywóz zboża przez Gdańsk w latach 1470 - 1650
Wyznaczniki światoglądu europejskiego (scjentyzm, ewolucjonizm, utylitaryzm)
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
WYŻYNA LUBELSKA
Wyżyna Małopolska
Wyżyna Śląsko-Krakowska
Wyżyna Zachodniopomorska
Wzbudzanie motywacji
Wzbudzanie schematu pod wpływem zdarzeń poprzedzających
Wzorce osobowe renesansu
Wzorce osobowe w literaturze średniowiecza wyrazem ideałów epoki
Wzorce parenetyczne
Wzorce umowne- doktrynalne określenie wszelkich jednostronnych, przygotowanych z góry ,
WZORCOWY MODEL NEGOCJATORA
Wzory osobowe człowieka przyjmowane w poszczególnych teoriach organizacji (człowiek racjonalny, społeczny, samorealizujący się,
Wzór ascezy z Kroniki Thietmara
XVII-wieczna kultura plebejska a pozycja szlachcica-sarmaty
XVII-wieczna kultura plebejska jako wyraz opozycji wobec uprzywilejowanej pozycji szlachcica-Sarmaty
Z czego śmieje się Ignacy Krasicki w swoich satyrach
Z dnia na dzień
Z jakimi epokami kojarzysz style: gotyk, barok, klasycyzm; omów je i podaj przykłady
z Lublina Biernat
Z Małym Księciem wędruję przez współczesny świat
Za i przeciw UE
Za pomocą jakich instrumentów można manipulować ryzykiem?
ZABEZPIECZENIA KREDYTÓW
Zabezpieczenie przy zastosowaniu kontraktu futures.
Zabezpieczenie społeczne - Uwagi ogólne
Zachowania zbiorowe
Zachowanie prospołeczne
ZADANIA DOTYCZĄCE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Zadania polityki zatrudnieniowej
Zadania samorządu terytorialnego oraz źródła ich finansowania
Zadania szczegółowe polityki zatrudnienia
ZADANIE 1
Zadanie 1.
ZADŁUŻENIE PUBLICZNE
ZADŁUŻENIE PUBLICZNE WE WSPÓŁCZESNYCH GOSPODARKACH RYNKOWYCH
Zagadnienia do ustnej matury
Zagadnienia z ekonometrii
Zagraniczne operacje rozliczeniowe
Zaiteresowanie MSG wynakało z:
Zaklęty dwór
Zakład pracy chronionej jako element świadomej polityki podatkowej
Zakopanoptikon
Zakres konstytucyjnych regulacji spraw finansów publicznych
Zakres regulacji ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku prawo działalności gospodarczej
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Zalety i wady pytań otwartych i zamkniętych
Zależność korelacyjna
ZAŁOŻENIA KONCEPCJI CIĄGŁEGO DOSKONALENIA PROCESU ZARZĄDZANIA TJ. KONCEPCJI LEAN MANAGEMENT
ZAŁOŻENIA ONTOLOGICZNE ORGANIZACJI
Założenia polityki i plan gospodarczy na rok 2002 (dochody, wydatki, inflacja, bezrobocie)
Zamek kaniowski. Powieść
ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE
Zanalizuj konsekwencje społeczno- gospodarcze rewolucji przemysłowej na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich.
ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA
ZANIECZYSZCZENIE WÓD
Zapolska Gabriela
Zapożyczenia językowe
Zapożyczenia językowe.
Zaprezentuj interpretację wybranego opowiadania Stefana Żeromskiego
Zaproponuj hasło reklamowe dla dowolnie wybranego produktu.
Zarządzane strategiczne
ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW
Zarządzanie przez konflikt
Zarządzanie – polega na wykonywaniu określonych zadań przez zespoły pracowników.
ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW
Zarządzanie jako forma kierowania
ZARZĄDZANIE KADRAMI
ZARZĄDZANIE KADRAMI – obejmuje ogól technik, narzędzi i procedur stosowanych do ukształtowania załogi sprawnie realizujące
Zarządzanie kadrami (personelem) wg Listwana stanowi zbiór działań związanych z ludźmi
ZARZĄDZANIE KADRAMI - PYTANIA TES
ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI
Zarządzanie logistyką
Zarządzanie marketingowe
Zarządzanie należnościami
Zarządzanie nauka czy sztuka.
Zarządzanie organizacją jako proces decyzyjny, funkcje menedżera w zarządzaniu organizacją - Podejmowanie decyzji jest istotą pr
ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA.
Zarządzanie płynnością firmy
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie przez cele
Zarządzanie przez cele - geneza teorii i podstawowe zasady
ZARZĄDZANIE PRZEZ ZADANIA
Zarządzanie ryzykiem - definicja
Zarządzanie strategiczne
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I OPERACYJNE
Zarządzanie strategiczne w/g definicji Gryfina:
Zarządzanie Strukturą Kapitału
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
ZARZĄDZANIE ZAPASAMI
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zasada jedności, równowagi, jednoroczności i powszechności
Zasadnicze elementy klasyfikacji budżetowej
Zasadnicze kierunki współczesnej poezji. Ulubiony poeta
Zasadnicze kierunki współczesnej poezji. Ulubiony poeta.
Zasady biurokracji według teorii M. Webera
Zasady budżetowe
Zasady funkcjonowania rynku kapitałowego
Zasady funkcjonowania systemu bankowego w gospodarce rynkowej. Rodzaje banków
ZASADY GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM
Zasady i tryb ogólnego postępowania administracyjnego
ZASADY KONSTRUOWANIA BUDŻETU GMINY
Zasady odpowiedzialności karnej
Zasady prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych
Zasady przy podejmowaniu decyzji i postanowienia w sprawie polskiej w czasie kongresu wiedeńskiego
Zasady tworzenia i funkcjonowanie fundacji
Zasady tworzenia rezerw celowych na ryzyko wynikające z działalności
Zasady ubezpieczeń
Zasady ubezpieczeń społecznych
Zasiłek macierzyński
Zasiłek opiekuńczy
Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pogrzebowy
Zasiłek porodowy
Zasiłek rodzinny
Zasiłek wychowawczy
Zasiłek wyrównawczy
Zasiłki chorobowe
Zasypie wszystko, zawieje...
ZAWODY PRZYSZŁOŚCI
Zazdrość i medycyna
Zbiorowiska i tłumy
Zbiór społeczny, kategoria a zbiorowość społeczna
Zbrodnia jako motyw literacki, różny stosunek do niej bohaterów literackich wybranych epok
Zbrodniarz ofiara wlasnej zbrodni. Powolaj sie na wlasciwe utwory literackie
Zbrodniarz ofiarą własnej zbrodni. Powołaj się na właściwe utwory literackie
Zbrodniarz ofiarą własnej zbrodni. Powołaj się na właściwe utwory literackie.
Zbyszko Dulski - kołtun czy młody zbuntowany? Jak interpretujesz podtytuł "Moralności pani Dulskiej"?
Zdążyć przed Panem Bogiem
Zdefiniuj podstawowe założenia polityki państwa w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw
Zdefiniuj politykę państwa wobec sektorów wysokiej szansy (naukochłonnych) i sektorów tradycyjnych w przemyśle
Zdefiniuj politykę przemysłową, określ jej cele i zadania oraz główne jej elementy
Zdefiniuj strategię gospodarczą Polski, określ podstawowe jej założenia i zagrożenia
Zdolność prawna i zdolność do czynności pr
Zemsta. Komedia w 4 aktach wierszem
Zeromski wobec tradycji romantycznej i pozytywistycznej
ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA.
ZEZWOLENIE NA DZIAŁALNOŚĆ BROKERSKĄ I COFNIĘCIE ZEZWOLENIA
Zgodność informacji
Zgodność sędziów kompetentnych
ZIEMIE POLSKIE PO UPADKU POWSTANIA LISTOPADOWEGO
Ziemie polskie w czasie drugiej wojny światowej
Zimne kraje
Zintegrowany system zarządzania:
Zinterpretuj tytuł powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”
ZJAWISKA URBANIZACJI NA ŚWIECIE
Zjawisko „trudnych kredytów” i ich restrukturyzacja
Zjawisko myślenia grupowego (groupthinking według Janisa)
Zjawisko przerzucalności podatków
Zjawisko sarmatyzmu - charakterystyka na podstawie wybranych dziel barokowych
Zjawisko sarmatyzmu - charakterystyka na podstawie wybranych dziel literatury barokowej
Zjawisko sarmatyzmu na podstawie dzieł barokowych
Zjawisko Sarmatyzmu. Scharakteryzuj i oceń tę XVII-wieczną postawę życiową polskiej szlachty
Zjawisko wrogich mediów
Zjednoczenie Europy - organizacje
Zjednoczenie Włoch
Złoty wiek
Złożone kreacje bohaterów realizmu wielkiego. Scharakteryzuj je na podstawie bohaterów Balzaca, Prusa, Dostojewskiego.
Zły
Zmagania człowieka z przeciwnościami losu
Zmiany geopolityczne w świecie po rozpadzie ZSRR i ich skutki
Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych
Zmiany w sprawozdaniach finansowych w oparciu o znowelizowaną ustawę o rachunkowości
Zmiany zachodzące w motywacji człowieka w rozwoju ontogenetycznym
Zmienna niezależna
Zmienna zależna
Zmierzch konfliktu Wschód-Zachód; zarys nowego podziału sił na arenie międzynarodowej
ZNACZENIE POLITYKI PERSONALNEJ. STRATEGICZNA FUNKCJA ZARZĄDZANIA PERSONELEM.
Znaczenie Biblii dla kultury europejskiej, wpływ na język potoczny i literaturę
Znaczenie i reformy Konstytucji 3 maja
Znaczenie i zwiazek tytulu z trescia utworu \"Ludzie bezdomni\" Stefana Zeromskiego
Znaczenie i związek tytułu z treścią utworu \"Ludzie bezdomni\" Stefana Żeromskiego.
Znaczenie inwestycji w gospodarce narodowej i związany z tym problem podziału Dochodu Narodowego na:
Znaczenie mitu w życiu greków, podaj definicję pojęcia i udowodnij, że mity fascynują i inspirują ludzi różnych epok - omów na w
ZNACZENIE MSZAKÓW W PRZYRODZIE
Znaczenie pojęć
Znaczenie przedsiębiorczości dla gospodarczego rozwoju kraju
Znaczenie przedsiębiorczości dla gospodarki rozwoju kraju.
Znaczenie terminu popęd w teoriach motywacji
Znane archetypy w literaturze okresu starozytnosci
Znani mi bohaterowie w literaturze XIX i XX wieku
Znani mi bohaterowie w literaturze XIX i XX wieku.
Zniewolenie formą w "Ferdydurke" Gombrowicza
Zniewolenie formą w "Ferdydurke" Gombrowicza.
Zniewolenie formą w \"Ferdydurke\" Gombrowicza
ZNOWELIZOWANE AMERYKAŃSKIE DEFINICJE W HANDLU ZAGRANICZNYM
Zróżnicowanie stylistyczne współczesnej polszczyzny
Zryczałtowany podatek dochodowy:
Zwiazek renesansu polskiego z antykiem
Związek literatury oświecenia z działalnością Sejmu Czteroletniego
Związek między polityką zatrudnienia a polityką oświatową
Związek renesansu polskiego z antykiem.
Związek rozwoju społecznego z rozwojem gospodarczym
Związki frazeologiczne i kryteria ich podziału
Związki Młodej Polski z romantyzmem
Związki poezji Jana Kochanowskiego z antykiem
Związki poezji Kochanowskiego z antykiem
Związki Polski z Litwą
Związki twórczości Jana Kochanowskiego z antykiem
Zwolnienia grupowe
Zygmunt Krasiński \"Nie-boska komedia\"
Zysk operacyjny
Źródła dochodów oraz zadania realizowane przez fundusze celowe
Źródła dochodu samorządu terytorialnego
Źródła finansowania MSP
Źródła i charakter władzy kierownika w organizacji sieciowej
Źródła i typy homonimii wyrazów
Źródła prawa
Źródła tragizmu bohatera powieści F. Kafki \"Procesu\".
Źródła władzy w organizacji wg Frencha i Ravena
Źwierzyniec – Mikołaj Rej
Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta
Żeleński (Boy) Tadeusz
Żeńcy – Szymon Szymonowic
Żeromski i jego bohaterowie wobec rewolucji...
Żeromski Stefan
Żeromski wobec pozytywizmu i romantyzmu ...
Żeromski wobec tradycji romantycznej i pozytywistycznej.
Żmichowska Narcyza
Życie dla siebie i życie dla innych - ocena postaw obywatelskich w twórczości pisarzy renesansu, oświecenia i romantyzmu.
Życie kulturalne i umysłowe w czasach stanisławowskich
Życie kulturalne w Polsce w czasach Stanisławowskich
Życie społeczne i jego uwarunkowania
Życie umysłowe i kulturalne w Polsce epoki oświecenia (teatr, czasopisma, szkolnictwo, malarstwo, mecenat króla)
Życie umysłowe i kulturalne w Polsce epoki oświecenia -
Życie umysłowe i kulturalne w Polsce epoki oświecenia - szkolnictwo, teatr, mecenat króla, czasopiśmiennictwo
Żywot Ezopa Fryga
Żywot Karola Wielkiego
\" Ja kocham cały naród ! (...) . Chcę go dźwignąć, uszczęśliwić (...) \" . Jak bohaterowie romantyczni wypełniali tę misję ?
\" Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju, stal dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmurowany \"
\" W kręgu miłości i nienawiści - o bohaterach literackich, których rozumiem, podziwiam, oskarżam
\"ABC\" Elizy Orzeszkowej
\"Aby istnieć, człowiek musi się buntować\"
\"Aby istnieć, człowiek musi się buntować\" (Albert Camus). Zastanów się nad źródłami i sensem buntu wybranych bohaterów literac
\"Analiza językowa wybranych tekstów reklamowych, z wyszczególnieniem metod i narzędzi wywierania perswazji.\"
\"Antygona\" Sofokles
\"Bagnet na bron\" - analiza wiersza
\"Bagnet na broń\" - analiza wiersza
\"Bogurodzica\" - najstarsza pieśń polska, jej znaczenie dla kultury polskiej
\"Bogurodzica\" - najstarsza pieśń polska, świadectwo języka staropolskiego
\"Bogurodzica\" - najstarszy zabytek literatury polskiej (tresc i jezyk)
\"Bogurodzica\" - najstarszy zabytek literatury polskiej (treść i język).
\"Bogurodzica\" i \"Lament Swietokrzyski\" jako zabytki literatury polskiej
\"Bogurodzica\" jako zabytek ciekawy dla historyka literatury i językoznawcy
\"Bogurodzica\" jako zabytek języka polskiego, historia utworu, walory literackie
\"Bogurodzica\" jako zabytek języka polskiego, historia utworu, walory literackie.
\"Boska komedia\" Dantego - elementy średniowiecza i zapowiedź renesansu.
\"By czas nie zacmil, i niepamiec\" - co z dorobku literatury staropolskiej sredniowiecze - oswiecenie) uwazasz za godne ocaleni
\"By czas nie zaćmił, i niepamięć\" - co z dorobku literatury staropolskiej średniowiecze - oświecenie) uważasz za godne ocaleni
\"Być czy mieć?\" - rozważania na temat kondycji współczesnego człowieka końca XX wieku
\"Byłeś jak wielkie, stare drzewo...\" K. K. Baczyńskiego - analiza
\"Bywa nieraz, że stoimy w obliczu prawd dla których brakuje słów.\" Jan Paweł II. Czy literatura łagrowa i lagrowa potwierdza t
\"Charakterystyka Achillesa\" - wiadomosci zebrane w jedna calosc, dotyczaca tematu, zaczerpniete z innych prac
\"Chlopi\" W. S. Reymonta jako epopeja zycia wsi (dlaczego Nagroda Nobla)
\"Chłopi\" W. S. Reymonta jako epopeja życia wsi (dlaczego Nagroda Nobla).
\"Chłopi\" Władysława Stanisława Reymonta
\"Czlowiek jest święty! Czlowiek jest potworem!\" Które z powyższych twierdzeń uznasz za prawdziwe gdy myślisz o portrecie człow
\"CZŁOWIEK JEST ZDUMIEWAJĄCY, ALE ARCYDZIEŁEM NIE JEST\" (JOSEPH CONRAD). Przedstaw swoje refleksje na temat złożoności ludzkiej
\"Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek musi dokonywać wyboru\". Jak rozumiesz słowa Mahatmy Gandhiego - odwołaj się
\"Dusiołek\" Leśmiana - ballada z podtekstem filozoficznym
\"Dziady część III\" jako dramat o problemach narodu w niewoli
\"Dziady\" jako arcydramat romantyczny
\"Dzuma\" jako powiesc parabola
\"Dżuma\" jako powieść parabola.
\"Echa lesne\" S. Zeromskiego a archetyp \"Antygony\"
\"Faraon\" Bolesława Prusa
\"Faszyzm siega dusz ludzkich\" - na podstawie \"Medalionów\" Nalkowskiej
\"Faszyzm sięga dusz ludzkich\" - na podstawie \"Medalionów\" Nałkowskiej.
\"Ferdydurke\" Gombrowicza jako rzecz o formie
\"Ferdydurke\" jako powieść awangardowa
\"Fraszki\" i \"Piesni\" Jana Kochanowskiego jako manifest humanisty
\"Fraszki\" i \"Pieśni\" Jana Kochanowskiego jako manifest humanisty.
\"Fraszki\" Jana Kochanowskiego
\"Giaur\" i \"Konrad Wallenroda\" - romantyczny indywidualizm
\"Giaur\" jako przyklad powiesci poetyckiej
\"Granica\" jako nowy typ powieści
\"GRANICA\" Zofia Nałkowska
\"Hamlet\" Szekspira - dramat o miłości i nienawiści
\"Inny świat\" Gustawa Herlinga- Grudzińskiego jako dokumentalna relacja z przeżyć obozowych
\"Inny świat\" Gustawa Herlinga- Grudzińskiego jako dokumentalna relacja z przeżyć obozowych.
\"Iż by nas nie pohańbiono w pieśni\"
\"Iż by nas nie pohańbiono w pieśni\". Czy zgadzasz się, że słowa te ujmują istotę etosu rycerskiego ?
\"Jakaż jest przeciw włóczni złego Twoja tarcza? (...)\". Moje podróże po krainie literatury w poszukiwaniu systemu wartości.
\"Jest sie takim, jak mysla ludzie, nie jak myslimy o sobie my, jest sie takim, jak miejsce w którym sie jest\"
\"Kartoteka\" Tadeusza Rózewicza - nowoczesna forma dramatu
\"Kartoteka\" Tadeusza Różewicza - nowoczesna forma dramatu
\"Kartoteka\" Tadeusza Różewicza jako antydramat - związek między kształtem dramatu a wizją świata i człowieka. Czy wiersz \"Oca
\"Kordian\" - wypowiedź poety o powstaniu listopadowym
\"Krótka rozprawa...\" Reja a \"Żeńcy\" Szymonowica
\"Lalka\" Boleslwa Prusa - powiesc realizmu krytycznego
\"Lalka\" Bolesława Prusa
\"Lalka\" Bolesława Prusa - powieść o \"straconych złudzeniach\"
\"Lalka\" Bolesłwa Prusa - powieść realizmu krytycznego.
\"Lalka\" jako powieść o straconych złudzeniach
\"Lalka\" Prusa wyrazem rozczarowania społeczeństwem polskim...
\"Lalka\" to powieść o straconych złudzeniach - czy się z tym zgadzasz
\"Literatura powinna być obrazem, a nie parawanem życia. Niepodobna jej darować samowolnego zaślepienia na fakty w oczy bijące\"
\"Ludzkie przygody, ludzkie noś\" - Treny jako świadectwo przygód człowieka myślącego epoki renesansu
\"Makbet\" W. Szekspira. Akcja dramatyczna i charakterystyka głównych postaci.
\"Mała Apokalipsa\" Tadeusza Konwickiego jako groteskowa powieść polityczna.
\"Medaliony\" Z. Nałkowskiej jako dokument męczeństwa narodu
\"Medaliony\" Z. Nałkowskiej jako dokument męczeństwa narodu.
\"Medaliony\" Zofii Nałkowskiej jako arcydzieło pisarskiej powściągliwości
\"Mendel Gdański\" Marii Konopnickiej
\"Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki\"
\"Miłość\"
\"Mistrz i Małgorzata\" jako wypowiedź w sprawie dobra i zła
\"Moralnosc pani Dulskiej\" G. Zapolskiej i \"Wesele\" S. Wyspianskiego - dwa typy dramatu modernistycznego
\"Moralność pani Dulskiej\" G. Zapolskiej i \"Wesele\" S. Wyspiańskiego - dwa typy dramatu modernistycznego.
\"Może być wstyd, że człowiek jest szczęśliwy\" Refleksje na temat różnych koncepcji szczęścia na przykładzie wybranych utworów
\"Myśli\" Pascala oraz praca...
\"Najpiękniejsza postać świętego to...
\"Najpiękniejsza postać świętego to...\"
\"Nie-Boska Komedia\" dramat dwu racji? Wykaż odwołując się do treści tytułu i dramatu właściwego
\"Nie-Boska komedia\" jako dramat niepełnych racji
\"Obraz wsi\" wg. Kochanowskiego i Szymonowica.
\"Ocalałem prowadzony na rzeź\" - o konsekwencjach ocalenia w poezji Tadeusza Różewicza
\"Odprawa poslów greckich\" Jana Kochanowskiego (zwiazki z tragedia antyczna)
\"Odprawa posłów greckich\" - polska tragedia humanistyczna
\"Odprawa posłów greckich\" J. Kochanowskiego - dramat polityczny o sprawach państwa
\"Odprawa posłów greckich\" jako polska tragedia i jej związek z tragedią antyczną
\"Odprawa posłów greckich\" Jana Kochanowskiego (związki z tragedią antyczną)
\"Odprawa posłów greckich\" Jana Kochanowskiego, a dramat antyczny
\"Ojciec Goriot\" Balzaca
\"Ojczyzna moja wolna, wolna ... Więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada\" - Julian Tuwim jako czołowy Skamandryta wobec deklaracj
\"On nie zasluguje na swiatlosc...\" - \"Mistrz i Malgorzata\" jako traktat o kondycji artysty i jego stosunku do wlasnej twórcz
\"Pamiętniki\" J.Ch. Paska jako dokument epoki
\"Pamiętniki\" Paska
\"Pan Tadeusz\" - czy to epos? Zajmij stanowisko, odwołując się do treści i formy
\"Pan Tadeusz\" - epopeja narodowa
\"Pan Tadeusz\" - epopeja narodowa.
\"Pieśni\" Jana Kochanowskiego
\"Pieśń Filaretów\"
\"Początek\" Andrzeja Szczypiorskiego - książką o Polsce i Polakach
\"Portrety psychologiczne bohaterów \"Zbrodni i kary\" F. Dostojewskiego\"
\"Potop\" Henryka Sienkiewicza - \"Ku pokrzepieniu serc\"
\"Potop\" jako powieść historyczna
\"Potop\" jako powieść \"ku pokrzepieniu serc\"
\"Powrót posła\" - komedia polityczna i obyczajowa.
\"Powstanie jakoś opisać\" - wielka odpowiedzialność Mirona Białoszewskiego za mikro-historię z perspektywy cywila - świadka pow
\"Proces\" - o czym to książka
\"Proces\" F. Kafki jako metafora ludzkiego losu
\"Proces\" Franca Kafki jako metafora
\"Proces\" jako powieść parabola
\"Przedwiośnie\" jako powieść marzeń i goryczy Stefana Żeromskiego
\"Przedwiośnie\" książka irytująco aktualna.
\"Przedwiośnie\" Stefana Żeromskiego pytaniem o kształt przyszłej Polski
\"Przedwiośnie\" Stefana Żeromskiego w kontekście problemów społeczno-politycznych młodego państwa polskiego
\"Przedwiośnie\" Żeromskiego - powieść pytań...
\"Pytania zadawane sobie\" - problemy egzystencjalne w poezji Wisławy Szymborskiej
\"Pytania zadawane sobie\" - problemy egzystencjalne w poezji Wisławy Szymborskiej.
\"Renesans dramatyczny\" - wyjaśnij pogląd odwołując się do wybranych utworów renesansowych
\"Romantyczność\" A. Mickiewicza jako manifest programu literatury romantyzmu w Polsce
\"Romantyczność\" A. Mickiewicza jako manifest programu literatury romantyzmu w Polsce.
\"Romantyczność\" Adama Mickiewicza jako manifest światopoglądowy .
\"Serce ma swoje racje, których rozum nie zna \" slowa B. Paskala byly bliskie bohaterom poznanych Ci utworów literackich?
\"Skąpiec\" Moliera jako komedia charakterów
\"Stajesz się na zawsze odpowiedzialny za to co oswoiłeś\" - \"Mały Książę\"
\"Szewcy\" jako dramat o rewolucji...
\"Szkice węglem\" Henryka Sienkiewicza
\"Świętoszek” Molier’a – charakterystyka postaci
\"Świętoszek\" Moliera jako komedia klasyczna.
\"Tango\" Sławomira Mrożka - uniwersalna problematyka ukryta pod maską błazeńskiej groteski.
\"Tango\" Stanisława Mrożka jako groteskowa tragikomedia.
\"Treny\" - wyraz przeżyć i filozofii Jana Kochanowskiego
\"Treny\" J. Kochanowskiego
\"Treny\" J. Kochanowskiego jako cykl liryczny
\"Treny\" Jana Kochanowskiego
\"Treny\" Jana Kochanowskiego (pamietnik ojca i traktat filozoficzny)
\"Treny\" Jana Kochanowskiego (pamiętnik ojca i traktat filozoficzny)
\"Twórczość Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Jana Kasprowicza i Leopolda Staffa.\"
\"Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę\" J, Liebert Przedstaw bohaterów literackich w sytuacji wyboru i oc
\"Wesele\" Wyspiańskiego jako synteza sztuk
\"Zbrodnia i kara\" Fiodora Dostojewskiego
\"Zemsta\" Aleksander Fredro
\'Powrót posła\' - komedia polityczna i obyczajowa
Gatunki
Biografie
Epoka - Antyk
Epoka - Barok
Biblia
Epoka - Oświecenie
Epoka - Pozytywizm
Epoka - Renesans
Epoka - Romantyzm
Epoka - Średniowiecze
Starożytność
Epoka - Współczesność
Epoka - XX-lecie
Streszczenia
Epoka - Młoda Polska
Cytaty
Utwory, dzieła
Wypracowania
Opisy lektur
Konspekty
Język Polski
Przedmioty ścisłe
Pozostałe
Studia
Pomoce z umiarem.
Co dwie ściągi to nie jedna.
Ze ściągami za pan brat
Ściągi w ostatniej chwili.
Ściągi to nie grzech.