Wyszukiwarka:
Artykuły > Język Polski
97. „ROMANTYCZNE I WSPÓŁCZESNE MYŚLENIE O WOLNOŚCI. ROZWAŻ PROBLEM NA WYBRANYCH UTWORACH LITERACKICH”
Romantyczna miłość i romantyczni kochankowie w świetle "Cierpień młodego Wertera" i "Giaura".
Romantyczny model miłości . Omów odwołując się do literatury polskiej i obcej tego okresu.
Jakie prawdy zawarte są w „Balladach i romansach” oraz w drugiej części „Dziadów” A. Mickiewicza?
Scharakteryzuj typ bohatera byronicznego i werterowskiego, występujący w literaturze polskiego romantyzmu.
„Rzeczpospolita Szlachecka” w ocenie polskich romantyków
Przedstaw synkretyzm rodzajów, gatunków i tradycji literackich w „Panu Tadeuszu”
Przedstaw model osobowości bohatera romantycznego i jego ewolucje w literaturze polskiej tego okresu.
Program polskiego romantyzmu zawarty w „Odzie do młodości” i „Romantyczności” A. Mickiewicza.
Porównaj stanowisko A. Mickiewicza i J. Słowackiego wobec klęski powstania listopadowego.
Dylematy moralne Konrada Wallenroda i Kordiana
rom - Biografia polskiego poety romantycznego - zbuduj jej model na podstawie wybranych faktów z życia poznanych pisarzy tego ok
34. Rola sztuki i artysty w różnych epokach
Rola szatana i jego wpływ na jednostkę i naród
„Nie wszystek umrę.” Rozważania o roli literatury w budowaniu uniwersalnego systemu wartości.

strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46]