Wyszukiwarka:
Artykuły > Język Polski
43. Wieś polska i jej mieszkańcy w wybranych utworach literatury Młodej Polski i Pozytywizmu.
Wielkość i tragizm powstań narodowych w znanych Ci utworach literatury polskiej.
42. Które wartości proponowane przez literaturę polską należy przenieść w XXI wiek?
5. Typowe wartości, postawy, idee i poglądy w literaturze poszczególnych epok
Świat wartości biblijnych i ich kontynuacja w literaturze i sztuce późniejszych epok.
Warszawa z lat wojny i okupacji w utworach literackich dotyczących tego okresu.
W kregu milosci i nienawisci - o bohaterach literackich, których rozumiem, podziwiam, oskarzam.
Udowodnij, że twórczość Jana Kochanowskiego była ilustracją hasła: „Nic co ludzkie nie jest mi obce”.
Twórczość Juliusza Słowackiego była i jest szkołą uczuć i myśli patriotycznych.
Trwałe wartości epoki staropollskiej (co dzisiaj przetrwało a co straciło aktualność).
Tresc styl i forma dworskiej poezji barokowej na podstaie utworow J.A. Morsztyna i D. Naborowskiego.
Omów koncepcje tragizmu i ich wyraz dramaturgiczny w teatrze antycznym, szekspirowskim i romantycznym.
Tragedia antyczna
Od naśladownictwa rzeczywistości do deformacji – tradycja i nowoczesność w literaturze XX wieku.
41. Tragizm losów i bohaterstwo człowieka w walce z totalitaryzmem we współczesnej literaturze polskiej i obcej.

strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46]