Wyszukiwarka:
Artykuły > Język Polski
Motyw pielgrzyma w literaturze romantycznej
Opisy przyrody i ich funkcje w wybranych utworach romantycznych
Określ cechy gatunkowe dramatu romantycznego w oparciu o wybrany utwór. Porównaj dramat romantyczny z dramatem antycznym i Szeks
Gustaw - kochanek romantyczny i Gucio ze "Ślubów panieńskich" A. Fredry
Komizm i jego rodzaje. "Śluby panieńskie" A. Fredry jako komedia intrygi
Sentymentalizm jako zapowiedź romantyzmu. Krytyka sentymentalizmu w "Ślubach panieńskich" Aleksandra Fredry
Różnorodność tematyki i oryginalność poezji C. K. Norwida
Kult wielkich ludzi w poezji Cypriana Kamila Norwida
Dramat rodzinny i społeczny w "Nie - Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego
"Polska Mesjaszem narodów" - "Polska Winkelriedem narodów". Porównaj stanowiska Mickiewicza i Słowackiego wo
Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że "Kordian" jest dojrzałym dramatem o niedojrzałym bohaterze?
Omów lirykę osobistą i patriotyczną Juliusza Słowackiego
Refleksje o własnej twórczości i zadaniach poety wobec narodu w utworach Juliusza Słowackiego: "Grób Agamemnona" i &qu
Udowodnij, że "Pan Tadeusz" jest romantyczną epopeją narodową
Ewolucja etyczna Jacka Soplicy - bohatera "PanaTadeusza"

strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46]