Wyszukiwarka:
Artykuły > Język Polski
Na przykładzie twórczości F. Karpińskiego omów sentymentalizm w literaturze polskiej
Jakich problemów dotyczy polemika między Podkomorzym a Starostą w "Powrocie posła" J. U. Niemcewicza?
Udowodnij, że Ignacy Krasicki swoją twórczość podporządkował dewizie: "bawiąc uczyć"
W jaki sposób Ignacy Krasicki dopomógł swą "Monachomachią" w działalności Komisji Edukacji Narodowej? Określ rodowód i
Jak ten sam temat potraktował Jan Kochanowski we fraszce "O doktorze Hiszpanie", a jak Ignacy Krasicki w satyrze "
Społeczeństwo polskie XVIII wieku w "Satyrach" J. Krasickiego
Wyjaśnij, na czym polega uniwersalny charakter bajek Ignacego Krasickiego
Życie umysłowe i kulturalne w Polsce epoki oświecenia (teatr, czasopisma, szkolnictwo, malarstwo, mecenat króla)
W oparciu o wybrane przykłady wskaż różnice między liryką Jana Kochanowskiego i Jana Andrzeja Morsztyna
"Pamiętniki" J. Ch. Paska świadectwem obyczaju i dokumentem językowym epok
Wykaż cechy barokowe w twórczości wybranego poety tej epoki (Daniel Naborowski)
Jan Andrzej Morsztyn jako przedstawiciel baroku w literaturze
Problemy społeczne i narodowe w twórczości Wacława Potockiego
Odwołując się do konkretnych przykładów, scharakteryzuj gatunki uprawiane w literaturze renesansowej
Jakie związki łączą odrodzenie z kulturą antyczną?

strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46]