Wyszukiwarka:
Artykuły > Język Polski
33. LITERACKIE OBRAZY RODZINY W TWÓRCZOŚCI POLSKICH PISARZY; ICH FUNKCJA
Nawiązania do antyku w literaturze polskiego odrodzenia.
Wizja Boga i człowieka w twórczości Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego.
Pogląd na świat we „Fraszkach” i „Pieśniach” Jana Kochanowskiego.
Ogólnoludzkie i ponadczasowe treści dramaturgii W Szekspira (na przykładzie dowolnie wybranego utworu).
Obraz wsi w utworach pisarzy polskich doby odrodzenia.
Między renesansem, a barokiem – które arcydzieła literatury polskiej i obcej umieściłbyś na pograniczu tych dwóch epok? D
Kostium mitologiczny (‘Odprawa posłów greckich”) i kostium historyczny („Konrad Walenrod”), jako dwa spo
Horacjańskie inspiracje w wybranych utworach Jana Kochanowskiego.
Problematyka patriotyczna w literaturze i publicystyce polskiego odrodzenia
Jaki model życia proponowali Mikołaj Rej i Jan Kochanowski? Omów na wybranych przykładach literackich.
Tragedia antyczna, a tragedia szekspirowska – podobieństwa i różnice. Omów na przykładzie „Antygony” Sofoklesa
Kryzys światopoglądowy i jego przezwyciężenie w „Trenach” Jana Kochanowskiego.
Radość życia – jej źródła i przejawy w literaturze polskiej.
Psychika "człowieka zlagrowanego" ("Opowiadania" T. Borowskiego).

strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46]