Wyszukiwarka:
Artykuły > Gatunki >

Tren

Tren

• Liryka •

Jeden z gatunków poezji żałobnej ukształtowany w starożytnej Grecji. Pieśń lamentacyjna o charakterze elegijnym, wyrażająca żal z
powodu czyjejś śmierci, rozpamiętująca czyny i myśli zmarłego oraz zawierająca pochwałę jego zalet i zasług. Czołowym
przedstawicielem tego gatunku w literaturze polskiej jest Jan Kochanowski, którego Treny powstałe po śmierci córeczki należą do
arcydzieł europejskiej poezji żałobnej.