Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

STRESZCZENIE 3

Business Plan STRESZCZENIE 3 CHARAKTERYSTYKA FIRMY 4 OPIS PRODUKTU 5 ANALIZA RYNKU 6 KONKURENCJA 7 MARKETING 8 ZARZĄDZANIE PERSONELEM 9 PROCES TECHNOLOGICZNY 10 ANALIZA FINANSOWA 11 TECHNICZNY PLAN WPROWADZENIA W ŻYCIE 16 Streszczenie Sklep z artykułami wyposażenia wnętrz „TWÓJ DOM”, który rozpocznie swoją działalność w drugiej połowie bieżącego roku jest inwestycją, której zapotrzebowanie na kapitał może być zrealizowane tylko poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego. Przedsięwzięcie to charakteryzuje się stosunkowo prostym sposobem realizacji, nie wymaga zaangażowania wyszukanych metod, które wiązałyby się ze skomplikowanym procesem technologicznym czy nowatorskim charakterem działalności. Oczywiście cechy te wpływają na możliwości osiągnięcia powodzenia w przypadku realizacji tej działalności. Celem niniejszego biznes planu jest zatem pokazanie jak kształtują się potencjalne możliwości firmy dotyczące działania w danym środowisku, chodzi także o przekonanie kredytodawców co do pewności zwrotu kredytu wraz z odsetkami bez niebezpieczeństwa bankructwa spółki. Dokument ten próbuje oszacować zjawiska, jakie zaistnieją w przyszłości w firmie i jej specyficznym otoczeniu w przewidywanym okresie jej działalności. Zawarte są w nim podstawowe informacje: jak będzie kształtować się przyszła działalność spółki, jak zostaną zrealizowane poszczególne etapy przedsięwzięcia i wreszcie jak kształtują się oczekiwane zyski. Charakterystyka firmy Dane o firmie: Nazwa: spółka cywilna Adres: Rachunek bankowy: będzie prowadzony przez IV Oddział Banku Śląskiego w Myszkowie Telefon: 352 648 FAX: 317 480 Spółka zostanie założona na czas nieokreślony. Pierwotnym obszarem działalności jest teren miasta Myszkowa Planowane rozpoczęcie działalności: III kwartał 1997 (wrzesień) Opis produktu Produktem będzie usługa sprzedaży artykułów wyposażenia wnętrz pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych: biur itp. Od samego początku przewidujemy atrakcyjne dla klientów formy sprzedaży. Między innymi ze względu na charakter sprzedawanych towarów a także rodzaj konsumentów podstawową formę zakupów będzie sprzedaż ratalna - co wiąże się z ogólną tendencją dotyczącą wzrastającej liczby kredytów konsumpcyjnych w Polsce a jednocześnie jest już normą w kontaktach konsument - sprzedawca. Ponadto dla klientów nabywających artykuły o wartości przekraczającej określone kwoty przewidziane będą drobne upominki a także co pewien czas dla tych osób po przeprowadzeniu losowania - cenne nagrody rzeczowe - artykuły z naszego sklepu. Prowadzona będzie również, lecz w niewielkim stopniu sprzedaż bezpośrednia oraz na zamówienie z bezpłatnym dostarczeniem do domu klienta. Sprzedaż promocyjna obejmować będzie upusty cenowe i rabaty na towary nowo wprowadzane na rynek. Dogodne godziny otwarcia pozwolą na zakupy ludziom kończącym pracę w późnych godzinach popołudniowych. Sprzedaż będzie prowadzona w następującym zakresie: • lampy (w różnych przedziałach cenowych 50-300zł), żyrandole (50-300zł), kinkiety (30-150zł) • ozdoby ścienne, zegary (20-100zł), obrazy (30-300zł) • boazerie (20-50zł za m2), panele (20-50 zł za m2), listwy drewniane w szerokim wyborze (20-70 zł za m2), tapety (20-50 zł), płytki ceramiczne (50-150 zł za m2), wykładziny (30-100zł za mb) • wanny (300-2000zł) umywalki (100-1000zł), armatury(100-400zł), inne elementy wyposażenia łazienek • meble (100-2000zł) Ponadto sklep dysponował będzie ofertą innych firm handlowych, a w szczególności tych, zajmujących się handlem akcesoriami stricte biurowymi tzn. meble biurowe, fotele. Oferta ta będzie przeznaczona dla klientów instytucjonalnych, którzy często domagają się natychmiastowych terminów realizacji zamówień i z tego względu taka forma sprzedaży będzie dla nich ciekawa. Analiza rynku Rynek, na którym będzie działał sklep to rynek krajowy, ograniczający się do terenu tylko jednego miasta - Myszkowa. Sklep będzie usytuowany w pobliżu centrum miasta koło nowo powstającego osiedla, na skrzyżowaniu dwóch ulic z sygnalizacją świetlną co może mieć wpływ zainteresowanie ofertą. Nie wyklucza się jednak szerszego kręgu klientów. Wielkość rynku określona jest przez ilość mieszkańców miasta tj. około 55 tys. Ofertę naszą kierować będziemy głównie do ludzi młodych w przedziale wieku 20-30 lat, którzy rozpoczynają samodzielnie życie zakup, wynajęcie mieszkania. Początkowo z uwagi na lokalny obszar rynku, a także liczbę osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie naszego sklepu i liczbę konkurentów na obszarze działania liczba potencjalnych klientów waha się w granicach 8-10 tysięcy osób. Dla określenia pojemności rynku przeprowadziliśmy ankietę wśród siedmiuset losowo wybranych rodzin na temat ich planów dotyczących zakupów artykułów wyposażenia wnętrz. Ankieta pokazała, że mieszkańcy Myszkowa mają zamiar w ciągu najbliższych 6 miesięcy wydać na te artykuły średnio 132 zł na osobę. W ankiecie pytaliśmy również naszych respondentów czy opowiedzieliby się za powstaniem w sąsiedztwie sklepu tej właśnie branży Zdecydowana większość (około 85%) była za. Aktualny popyt utrzymywał się będzie na stałym poziomie, lecz potencjalny jego wzrost leży w ciągłej rozbudowie pobliskiego osiedla. Z naszych informacji wynika, że będzie tu przybywało około 40-50 nowych mieszkań rocznie. Istotny jest również fakt, iż nie jest to jedyne nowe osiedle mieszkaniowe na terenie Myszkowa. Znaczna liczba konsumentów w ostatnich latach preferuje wykończenia wnętrz przy użyciu listew drewnianych, boazerii, paneli z tworzyw sztucznych, kasetonów, przez co spada zainteresowanie przede wszystkim tapetami. Obserwuje się również odchodzenie od wykorzystywania dywanów na korzyść wykładzin. Oba te zjawiska zamierzamy uwzględnić w trakcie prowadzenia naszej działalności. Innym bardzo ważnym z punktu widzenia naszej spółki faktem jest znaczna liczba nowo powstających pomieszczeń użytkowych głównie biur. Tendencja w tej dziedzinie obejmuje jednak nie tylko nowe lokale użytkowe ale także te, których wnętrza przypominają lata minionego okresu a więc biurowce byłych przedsiębiorstw państwowych, które w chwili obecnej zmieniają swój wizerunek rynkowy i w celu zdobycia prestiżu remontują swoje pomieszczenia - jest to naszym zdaniem bardzo chłonny rynek. Dlatego nasza oferta oprócz sprzedaży będzie w przyszłości obejmowała kompleksowe usługi - projektowanie i wyposażanie wnętrz. Ogólna analiza szans i zagrożeń tkwiących w otoczeniu wykazała, że popyt na nasze usługi ma atrakcyjny charakter i przeważa tu trend rosnący. Konkurencja W Myszkowie znajdują się jeszcze dwa sklepy, których działalność podobna jest do naszej. Sklepy te oferują równie zróżnicowany asortyment. Ponadto na terenie miasta istnieje pięć mniejszych sklepów wyspecjalizowanych w sprzedaży asortymentu zawężonego do jednej grupy produktów np. lampy, meble. Jakość sprzedawanych wyrobów przez konkurentów jest dość zróżnicowana od bardzo dobrej do niskiej. Sklepy nie posiadają określonych zasięgów działania gdyż ich lokalizacja uniemożliwia rozdzielenie miasta na takie właśnie obszary. Sklepy te znajdują się zarówno w centrum miasta jak i na jego obrzeżach, a także w innych miejscach dostępnych dla klientów. Silne strony konkurentów koncentrują się głównie na dobrej jakości usług i specjalizacji sprzedaży. Słabe strony to stosunkowo mała obecność na lokalnym rynku spowodowana przede wszystkim brakiem promocji, nieatrakcyjnymi formami sprzedaży czy wreszcie po prostu nieciekawymi dekoracjami. Nie istnieje określona marki, która byłaby najchętniej sprzedawana przez konkurencję, ich oferta to produkty i małych i dużych firmy. Czas działania czyli godziny otwarcia sklepów konkurencji podobny jest do planowanego czasu działania naszego sklepu. Możliwości rozwojowe tej części rynku zależą od koniunktury w kraju jak i ilości powstających nowych mieszkań. Przewiduje się możliwość współpracy z konkurencją. Marketing Atrakcyjność oferowanych przez nasz sklep produktów w porównaniu z konkurencją polega przede wszystkim na dobrej jakości. Również w związku z przewidywaną dużą skalą obrotów będziemy mogli konkurować cenowo z innymi sklepami, gdyż wielkość sprzedaży pozwoli nam funkcjonować i rozwijać się nawet przy niewielkich narzutach. Planujemy, że na terenie naszego sklepu będą znajdowały się stoiska firm renomowanych: • meble - SWARZĘDZ • sprzęt oświetleniowy - OSRAM, PHILIPS • płytki ceramiczne - MARAZZI • wykładziny - KOMFORT Wnętrze naszego sklepu będzie estetycznie wykonane na podstawie projektu dekoratora wnętrz. Wolna mużyka będzie miała za zadanie uprzyjemnianie zakupów i spotęgowanie miłego nastroju sklepu. Ze względu na wyniki przeprowadzonych badań, w formie ankiet wśród mieszkańców Myszkowa, na etapie przygotowań do otwarcia sklepu, które stanowiły jeszcze przed otwarciem doskonałą dla niego reklamę, nie uważaliśmy za stosowne wydatkować dużych kwot na promocję i reklamę. Ograniczyliśmy się więc do umieszczania ogłoszeń w prasie lokalnej i postawieniu kilku tablic reklamowych najbardziej uczęszczanych miejscach, które będą jednocześnie wskazywały lokalizację naszego sklepu. Jeżeli zabiegi reklamowe nie odnoszą zamierzonych przez nasz skutków, wówczas mamy zamiar zastosować strategię bardziej agresywną (lokalna stacja radiowa telewizja kablowa). Zamierzamy również stosować różnego rodzaju preferencja wobec klienta (obniżka marży przy dużych zakupach, dostarczenie towaru na koszt firmy itp.) Zarządzanie personelem Zatrudniony czteroosobowy personel będzie podlegał dwuosobowemu kierownictwu w składzie Andrzej Folwarczyk i Michał Ogórek. Pracownicy będą pełnili przede wszystkim funkcje sprzedawców - zamierzamy zatrudnić dwóch mężczyzn i dwie kobiety. Mężczyźni, jako fachowcy zajmowali by się obsługą klientów zwracających się o pomoc techniczną. Do ich obowiązków należałaby także pomoc przy rozładunku dostaw towarów, montaż nowych ekspozycji. Kobiety, jedna zatrudniona w skomputeryzowanej kasie, a druga jako ekspedientka. Do obowiązków personelu oprócz obsługi stoisk, będzie należało utrzymanie w czystości i porządku pomieszczeń sklepowych. Przy zatrudnianiu personelu będziemy kierować się wiekiem (do 30 lat), znajomością obsługi prostych programów komputerowych, miłą aparycją i łatwością w nawiązywaniu kontaktów. Od mężczyzn wymagana będzie znajomość podstawowych metod stosowanych przy kafelkowaniu, tapetowaniu i innych czynnościach wykończeniowych. Jest to nieodzowna umiejętność ze względu na fakt, iż klienci są coraz bardziej wymagający. Proces technologiczny Majątkiem produkcyjnym naszej firmy będzie sklep, którego powierzchnia wynosi 178 m kw. oraz 40 m kw. zaplecza zawierającego pomieszczenie sanitarne i magazyn. Głównymi źródłami zaopatrzenia naszego sklepu będą trzy hurtownie, które oferują pełny zakres artykułów, jakie zamierzamy sprzedawać w naszym sklepie. W związku z planowaną sprzedażą tylko za pomocą katalogów prowadzić będziemy współpracę z indywidualnymi producentami, którzy sprzedawać będą tylko na zamówienia. Mamy również opracowane kalendarium odbywających się cyklicznie targów branżowych, w których zamierzamy uczestniczyć zawierając umowy z wytwórcami, oferując naszym klientom najnowsze rozwiązania pojawiające się na rynkach, przez co znacznie uatrakcyjnimy prowadzoną sprzedaż. Analiza finansowa Koszty początkowe 1) Wydatki na środki obrotowe • potrzebny zapas gotówki 300zł • wszystkie wydatki opłacone z góry: a) czynsz za pierwszy miesiąc 1000zł b) opłata za elektryczność 200zł c) ubezpieczenie 75 zł d) reklama opłacana przed otwarciem firmy 30zł • zapasy początkowe 8000zł • zezwolenia i opłaty administracyjne 30 zł • pozostałe (ubrania, obrusy itp.) 500zł 2) Wydatki na środki trwałe przedsiębiorstwa • wyposażenie firmy 5000zł • sprzęt biurowy 20zł • pojazdy - samochód dostawczy 20000zł • dekoracje 500zł RAZEM: koszty początkowe 35655zł Miesięczne koszty działalności 1) Wydatki związane ze sprzedażą • płace sprzedawców 1600zł • promocja i reklama 75zł • koszty transportu 500zł 2) Wydatki ogólnoadministracyjne • płace właścicieli 1800zł • wydatki na prowadzenie biura 20zł • opłata za telefon 50zł • czynsz 1000zł • opłata za prąd, gaz, ogrzewanie 1500zł • podatki, ubezpieczenia pracowników 2300zł • ubezpieczenie firmy 75zł 3) Wydatki na obsługę zadłużenia • opłaty bankowe i spłata odsetek 870zł • miesięczna spłata kredytu 625zł RAZEM miesięczne koszty działalności 10436 zł Potrzebny kapitał: • koszty początkowe 25655zł • rezerwa (20% ustalonych kosztów początkowych) 7131zł • miesięczne koszty działalności 10436zł RAZEM 53222zł Bilans otwarcia Aktywa: ŚRODKI TRWAŁE: • maszyny i urządzenia 3000zł • meble i wyposażenie 2500zł • samochód 20000zł ŚRODKI OBROTOWE • gotówka 300zł • pieniądze na rachunku 18700zł • zapasy produktów 8500zł RAZEM 53000zł Pasywa: KAPITAŁY: • kapitał własny 23000zł • kapitał obcy: kredyt bankowy 30000zł RAZEM 53000zł Zestawienie spodziewanych dochodów Planowane obroty 300000zł odjąć: • koszt towarów sprzedanych 96000zł Zysk brutto 204000zł odjąć: • planowane koszty działalności: • płace, podatki, ubezpieczenia pracowników 4460zł • amortyzacja środków trwałych 4375zł • wydatki biurowe 1570zł • ubezpieczenie firmy 900zł • eksploatacja samochodu 8000zł • reklama 930zł • odsetki kredytu bankowego 10500zł • czynsz 12000zł Ogółem koszty działalności 42727zł ZYSK z działalności 155623zł Dochód od zainwestowanego kapitału A. Zysk netto z planowanego przedsięwzięcia 155623zł B. Kapitał właścicieli 23000zł C. Zysk jaki właściciel mógłby uzyskać gdzie indziej 43200zł D. Odsetki jakie można by uzyskać inwestując kapitał gdzie indziej 25% Dochód od zainwestowanego kapitału =(155623-43200):23000=0,483*100%=483% Próg rentowności rozważanego przedsięwzięcia KOSZTY STAŁE KOSZTY ZMIENNE • czynsz 12000zł • płace pracowników 40800zł • odsetki +rata kredytu 18000zł • telefon 600zł • materiały biurowe 240zł • ubezpieczenie firmy 900zł • ubezpieczenie pracowników 17352 • opłata za energię, wodę, gaz 18000zł • zakupy towaru 96000zł • benzyna 6000zł • promocja reklama 900zł • podatek dochodowy 10500zł RAZEM 89892zł RAZEM 131400zł Koszt zmienny przypadający na złotówkę obrotu = 131400:300000=0,438 Próg rentowności = 89892:0,438 = 159950 zł Kwota zysku = obrót planowany-próg rentowności= =300000-159950=140050*(1-131400/300000)=78707,1 Jeżeli firma zrealizuje obrót 159950 to zapewni sobie zysk 78707,1 Przepływy gotówki do końca 1998 roku IX-97 X-97 XI-97 XII-97 I-98 II-98 III-98 IV-98 V-98 VI-98 VII-98 VIII-98 IX-98 X-98 XI-98 XII-98 1.Bilans otwarcia 300 1 189 3 989 9 509 16 477 22 749 28 343 27 357 26 470 27 711 26 579 27 517 29 593 27 200 29 919 29 330 Wpływy gotówki 20 000 22 000 25 000 27 000 27 000 27 000 18 000 18 000 21 000 20 389 21 321 22 573 20 707 24 950 23 289 25 220 Razem: gotówka w firmie 20 300 23 189 28 989 36 509 43 477 49 749 46 343 45 357 47 470 48 100 47 900 50 090 50 300 52 150 53 208 54 550 Koszty stałe 7 491 7 491 7 491 7 491 7 491 7 491 7 491 7 491 7 491 7 491 7 491 7 491 7 491 7 491 7 491 7 491 Koszty zmienne 11 590 11 590 11 590 11 590 11 590 11 640 8 660 8 660 9 623 11 259 10 234 10 255 12 650 12 070 13 400 14 162 Rezerwa 10% bilansu otwarcia 30 119 399 951 1 648 2 275 2 834 2 736 2 647 2 771 2 658 2 752 2 959 2 720 2 992 2 933 Wydatki gotówkowe 19 111 19 200 19 480 20 032 20 729 21 406 18 986 18 887 19 759 21 521 20 383 20 497 23 100 22 231 23 878 24 581 Bilans zamknięcia 1 189 3 989 9 509 16 477 22 749 28 343 27 357 26 470 27 711 26 579 27 517 29 593 27 200 29 919 29 330 29 969 Techniczny plan wprowadzenia w życie Realizacja przedsięwzięcia jakim jest powołanie spółki i rozpoczęcie sprzedaży będzie składało się z kilku podstawowych kroków: 1.Sporządzenie umowy spółki 1-2 VIII 2. Rejestracja w ewidencji działalności gospodarczej 4 VIII 3. Otwarcie rachunku bankowego 4 VIII 4. Spisanie umowy najmu lokalu 4 VIII 5. Ubezpieczenie lokalu 20 VIII 6. Podpisanie umów o pracę z personelem 5-6 VIII 7. Modernizacja lokalu - malowanie 7-13 VIII 8. Zamontowanie szyldu 14 VIII 9. Zamontowanie drzwi 14 VIII 10. Transport wyposażenia 15-16 VIII 11. Montaż wyposażenia 18-22 VIII 12. Montaż oświetlenia 21-23 VIII 13. Montaż zabezpieczenia przeciwpożarowego 27 VIII 14. Transport zapasów 27-30 VIII 15. Czynności wykończeniowe 29-30 VIII 16. Planowane rozpoczęcie działalności WRZESIEŃ ’97