Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Przez pocieranie

1. Przez pocieranie - podczas tarcia rośnie Ew . - rosną szybkości elektronów - elektrony odrywają się od atomu jednego ciała i przechodzą do atomu drugiego ciała - jedno ciało elektryzuje się „+” a drugie „-„ - wartości ładunku na obu ciałach są takie same - -jest to elektryzowanie stałe - -jest spełniona zasada zachowania ładunku elektrycznego 2. Przez dotyk - musi posiadać ciało naelektryzowane - po zetknięciu następuje przepływ elektronów między ciałami - jedno ciało ładunek traci (częściowo)a drugie zyskuje - ciało obojętne elektryzuje ładunkiem tego samego znaku co ciało naelektryzowane - przepływ ładunku trwa do momentu wyrównania się gęstości ładunku w ciałach - spełniona jest zasada zachowania ładunku - ta sama temperatura - ten sam materiał - jedno naelektryzowane - jest elektryzowanie trwałe 3. Przez indukcję elektrostatyczną(wpływ, zbliżenie) - aby naelektryzować ciało przez indukcję musimy dysponować ciałem naelektryzowanym - ciało obojętne dozna oddziaływań kulombowskich od ciała naelektryzowanego -poruszać się mogą tylko elektrony - w ciele obojętnym nastąpi rozdzielenie ładunku(elektrony przepłyną na jedną stronę ciała pozostawiając po sobie nieobojętne jony dodatnie) - rozdzielone ładunki pozostaną tak długo jak długo działają siły kulombowskie - gdy oddalimy ciało którym elektryzujemy elektrony powrócą na swoje miejsce - elektryzowanie przez indukcję jest elektryzowanie nietrwałym - nie ma przepływu elektronów między ciałami - spełniona jest zasada zachowania ładunku