Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Polityka zagraniczna USA po rozpadzie ZSRR
Polityka zagraniczna USA po rozpadzie ZSRR .Rozpad bloku wschodniego i Związku Radzieckiego wywarł zasadniczy wpływ na kształtowanie się stosunków globalnych. Państwa zachodnie zainteresowane były ich stabilizacją oraz postępem pokoju oferując pomoc nowo odradzającej się Rosji. Wyrażono chęć integracji ZSRR z gospodarką światową. Waszyngton obawiał się także sytuacji zbrojeniowej na terenie Rosji, a nawiązując współpracę mógłby ją kontrolować. Uznano, że nowa, silna i demokratyczna Rosja będzie, potrzebna w nowym ładzie międzynarodowym. · Wprowadzenie sojuszniczych stosunków z Rosją oraz wsparcie w propagowaniu jej na arenie międzynarodowej. Wspieranie reform ekonomicznych w Rosji nakładem 24 mld $ oraz wpływ dużego kapitału · Przyjęcie Rosji do WNP wymusza stabilizację finansową: - rozwój gospodarczy, podpisywanie umów ekonomicznych oraz Deklaracji Waszyngtońskiej, która zobowiązała strony do pokojowej współpracy i poszanowania granic · Po wyborach Billa Clintona na prezydenta rośnie obawa przed Rosją ciągle potężną w systemie jądrowym - dla większego bezpieczeństwa powołano pełnomocnika ds. Rosji czuwającego nad bezpieczeństwem narodowym · "Szczyt 1” między prezydentami Rosji i USA spowodował dyskusję na temat problemów międzynarodowych oraz poparcie finansowe dla reform w Rosji · Próby prowadzenia wspólnej polityki jądrowej oraz sprawa zabezpieczania arsenałów radzieckiej broni jądrowej w obozie i ze względu na niestabilność obietnic Rosji w sprawie zbrojeń · 31.07.91 podpisanie .układu "Start", przez Busha i Gorbaczowa, mającego za zadanie redukcję istniejących systemów rakietowych broni jądrowej. Zamyka on także okres kontroli zbrojeń (mniej kontroli = mniej wojny ). Doprowadziło to do redukcji sił jądrowych i wycofania (jednostronnego) wszystkich systemów broni taktycznej z Europy. · Opowiedzenie się prezydenta USA za porozumieniem o rozmieszczeniu systemu obrony przed rakietami balistycznymi, co doprowadziło do utworzenia przez Gorbaczowa nowego planu, ogłaszającego odwołanie pogotowia bojowego oraz ciężkich bombowców. · Zainteresowanie się USA kontrolą arsenałów nuklearnych .byłego ZSSR, a więc nakłaniania pozostałych republik do poddania się Rosji jako kontroli centralnej. · 1991 – Kongres USA uchwala pomoc-. 400 mln $ przeznaczoną na zniszczenie części dawnego arsenału jądrowego · Zgłoszenie propozycji przez Jelcyna o połączeniu systemów wczesnego ostrzegania obu mocarstw. · Deklaracja Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu na stanie się państwami bezatomowymi · Oczekiwany kompromis między 2 mocarstwami "Start 2" · Gwarancja bezpieczeństwa dla Ukrainy przez USA na wolę ratyfikacji "Start 1" i zgoda na wycofanie rakiet z jej terytorium - szef dyplomacji USA przekazał Ukrainie 27 mln $ w celu poprawienia bezpieczeństwa. 18.XL93 ratyfikacja "Start" jednak z wieloma zastrzeżeniami. · Potwierdzenie bezatomowego statusu Ukrainy mającej korzystać teraz z gwarancji Rosji i USA · Anulowanie zadłużenia za dostawę ropy i gazu · Clinton obiecuje na spotkaniu z Krawczukiem podwojenie wsparcia finansowego; - podobnie było w sprawie Kazachstanu. Obaj prezydenci podpisali kartę partnerstwa demokratycznego; wykraczającą poza koncepcję NATO (zawierała ona elementy współpracy gospodarczej). Pomoc USA została wprowadzona przed .wyborami prezydenckimi (w celu większego poparcia). · Deklaracja Moskiewska podpisana między Jelcynem a Clintonem podkreślała wielkie znaczenie współpracy rosyjsko-amerykańskiej dla utrzymania stabilności na świecie(i zatrzymania doświadczeń z bronią jądrową, zakaz produkcji materiałów rozszczepialnych) oraz opowiedzenia się za koncepcją „partnerstwo dla pokoju", która miała być filarem nowej struktury bezpieczeństwa w Europie. · Partnerstwo to miało silne znaczenie dla Waszyngtonu ze względu na aspekty wojskowe, jednak nie było ono do końca respektowane ze strony Rosji · 'Nawiązanie współpracy policji USA i Rosji, co doprowadziło do podpisania pierwszego porozumienia (5VII) o współpracy policji obu państw · Umocnienie się pozycji Rosji zmusza Waszyngton do kompromisów i ustępstw · „Szczyt 3” Clinton-Jelcyn, który miał skonkretyzować zasady partnerstwa (nowy aspekt –zakaz broni masowego rażenia) · USA obawia się nielojalności Rosji w sprawach likwidacji broni jądrowej · Rosja nie .udziela swojego poparcia na członkostwo w NATO; mówiąc o "natocentryzmie”- a mając uprzywilejowaną pozycję Znaczący etap stosunków to także kwestia ekonomiczna: · Wspieranie reform w Rosji · Zapobieganie izolacji z zachodem · Inwestycje wysoko gotówkowe w Rosji (wspólna budowa stacji kosmicznej) · Poparcie dla Rosji w udziale w G-7 · Wprowadzenie Rosji do finansów międzynarodowych "Szczyt" 4: - stała dyskusja o rozszerzeniu NATO (specjalne względy dla Rosji) - poparcie stanowiska Rosji w CFE rozmowy na temat rozszerzenia stosunków z Ukrainą (chce przystąpić do paktu ewolucyjnie) - wybory prezydenckie w Rosji - nieoficjalne poparcie USA - sukces w walce z bronią jądrową (czerwiec 96—całkowite jej wycofanie z Ukrainy) Na przełomie lat zaobserwować można wielkie przemiany USA dokonujące się z całym zachodem. - modyfikacja koncepcji bezpieczeństwa narodowego - sojusz z krajami WNP - więcej integracji między międzynarodowymi organizacjami politycznymi – rozwój stosunków z krajami bałtyckimi - utworzenie globalnego systemu bezpieczeństwa - zbliżenie z NATO Duże przemiany w Rosji pod wpływem kapitału z USA, który zajął czołową pozycję w inwestycjach na rynku rosyjskim. Chwilowy spokój zachodu w kwestii pokoju