Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Pojęcie i rodzaje wykładni prawa
Pojęcie i rodzaje wykładni prawa Wykładnia, czyli interpretacja prawa jest to zespół czynności zmierzających do ustalenia właściwej treści norm prawnych, zawartych w przepisach. Rodzaje wykładni ze względu na podmiot: - wykładnia autentyczna: tłumaczy wątpliwości powstające przy stosowaniu zarządzenia; - wykładnia legalna : obowiązuje powszechnie; - wykładnia sądowa: w trakcie postępowania sądowego; - wykładnia naukowa: przy zmianie przepisów; Rodzaje wykładni ze względu na metodę: - wykładnia gramatyczna: znaczenie słów; - wykładnia celowościowa: do czego ustawodawca zmierzał; - wykładnia systemowa: bada miejsce normy prawnej w systemie prawa; - wykładnia historyczna: ustalenie normy prawnej za pomocą materiałów historycznych; Rodzaje wykładni ze względu na wynik: - wykładnia rozszerzająca: szersze rozumienie normy; - wykładnia zwężająca: węższe rozumienie normy; - wykładnia stwierdzająca: wyniki się pokrywają ;