Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Po zakończeniu okresu świątecznego

Po zakończeniu okresu świątecznego (Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku) zapytałem mieszkańców mojego bloku o czas, jaki poświęcili w tym okresie na oglądanie telewizji. Pytania zadałem wyłącznie osobom dorosłym. Podane przez mieszkańców mojego bloku wyniki dotyczyły następujących dni: Wigilii, Bożego Narodzenia, Drugiego dnia Świąt, Sylwestra i Nowego Roku. Uzyskane dane zaokrągliłem do całych liczb. Dane indywidualne, wyliczające: 9, 8, 10, 12, 16, 4, 24, 32, 16, 21, 20, 16, 14, 28, 33, 10, 24, 33, 13, 14, 24, 26, 6, 14, 16, 28, 26, 15, 27, 19, 32, 30, 28, 13, 22. Dane indywidualne, wyliczające: 4, 6, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 24, 24, 26, 26, 27, 28, 28, 28, 30, 32, 32, 33, 33. Obszar zmienności cechy: R = Xmax - Xmin R = 33 – 4 R = 29 Liczba przedziałów klasowych: K = K = K = 5,9 6 Długość przedziału klasowego: x = x = = 4,8 Szereg rozdzielczy punktowy: 4 1 6 1 8 1 9 1 10 2 12 1 13 2 14 3 15 1 16 4 19 1 20 1 21 1 22 1 24 3 26 2 27 1 28 3 30 1 32 2 33 2 x 35 Szereg rozdzielczy, przedziałowy: 4 - 9 3 6,5 19,5 3 -13,57 184,14 552,42 40,71 9 - 14 6 11,5 69 9 -8,57 73,44 440,64 51,42 14 - 19 8 16,5 132 17 -3,57 12,74 101,92 28,56 19 - 24 4 21,5 86 21 1,43 2,04 8,16 5,72 24 - 29 9 26,5 238,5 30 6,43 41,34 372,06 57,87 29 - 34 5 31,5 157,5 35 11,43 130,64 653,2 57,15   35   702,5       2128,4 241,43 Średnia arytmetyczna = Średni czas poświęcony na oglądanie telewizji (w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku) wyniósł 20,07 h. Dominanta Najczęściej poświęcono 26,8 h na oglądanie telewizji. D > Czas najczęściej poświęcony na oglądanie telewizji przekroczył średni czas oglądalności. Mediana Poz. Me = (czyli w przedziale od 19 -24) Jedna połowa mieszkańców poświęciła na oglądanie telewizji nie mniej niż 19,6 h, a druga połowa nie więcej niż 19,6 h. Kwartyle Poz. (czyli w przedziale 9-14) W badanej zbiorowości 25% mieszkańców mojego bloku poświęciła na oglądanie telewizji nie więcej niż 13,79 h, a pozostali 75% nie mniej niż 13,79 h. Poz. (czyli w przedziale 24-29) W badanej zbiorowości 75% mieszkańców mojego bloku poświeciło na oglądanie telewizji nie więcej niż 26,91 h a 25% nie mniej niż 26,91 h. Wariancja Wariancja nie ma interpretacji merytorycznej. Odchylenie standardowe Standardowo wartości badanej zmiennej odchylają się od średniej arytmetycznej o 7,79 Odchylenie przeciętne Przeciętnie wartości badanej zmiennej odchylają się od średniej arytmetycznej o 6,90 Odchylanie ćwiartkowe Po odrzuceniu 25% jednostek o wartościach najmniejszych i 25% jednostek o wartościach najczęstszych, przeciętnie odchylenie od mediany w dwóch środkowych ćwiartkach zbiorowości wynosi 8,48. Względna miara zróżnicowania Badana zbiorowość jest zbiorowością o średnim zróżnicowaniu. Współczynnik skośności Pearsona Rozkład oglądalności telewizji mieszkańców mojego bloku charakteryzuje się silną asymetrią ujemną, lewostronną. Pozycyjny współczynnik asymetrii Rozkład o słabej, ujemnej asymetrii lewostronnej. W moim bloku mieszkalnym w czasie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku średnio poświecono 20,07 h. Badana zbiorowość jest zbiorowością jednorodną o średnim zróżnicowaniu. Połowa mieszkańców poświęciła na oglądanie telewizji nie mniej niż 19,6 h. Typowa ilość godzin poświęcona na oglądanie telewizji to 26,8 h. Zróżnicowanie oglądalności telewizji wyniosło 39%. Rozkład oglądalności telewizji charakteryzuje się słabą asymetrią lewostronną tzn. większość moich sąsiadów spędziła przed odbiornikiem telewizyjnym powyżej średniej.