Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Na podstawie danych z bilansu spółki „Alfa” z dwóch kolejnych obliczyć i zinterpretować wskaźniki dynamiki majątku
1. Na podstawie danych z bilansu spółki „Alfa” z dwóch kolejnych obliczyć i zinterpretować wskaźniki dynamiki majątku i kapitału. 1999 2000 Odchylenia Dynamika Aktywa trwałe 14 500 130100 897,141 Aktywa obrotowe 12 800 15 400 20,312 Razem 27 300 28 500 Kapitał własny 14 300 14 600 Kapitał obcy 13 000 13 900 Razem 27 300 28 500 Interpretacja: Dobrze jest, jeżeli majątek trwały wolniej rośnie niż majątek obrotowy. Niesyte w tym przypadku jest odwrotnie. 2. Na podstawie danych z bilansu spółki „Beta” oceń płynność finansową w latach 1999/2000. 1999 2000 Aktywa trwałe 9 753 10 124 Aktywa obrotowe 7 755 11 433 - zapasy 106 343 - należności 7 157 9 249 - krótkoterm. aktywa obrotowe - 150 - środki pieniężne 492 1 69 Kapitał własny 9 000 10 036 Zobowiązania długoterminowe 1 864 5 000 Zobowiązania krótkoterminowe 6 654 6 521 Tabela do uzupełnienia: Wskaźnik 1999 2000 III stopień płynności (bieżącej) 1,2 1,7 Interpretacja: Wskaźnik płynności III stopnia ukazuje nam w jakim stopniu śr. Obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące. Bieżąco informują czy firma jest w stanie spłacić wszystkie zobowiązania przez upłynnienie całości środków obrotowych. Najkorzystniej 1,5- 2,0 krytyczny 1,2 duże trudności 3. Kiedy kapitał obrotowy netto (pracujący) wynosi „0”? a) gdy kapitał obcy długoterminowy = majątek trwały b) gdy kapitał stały = majątek trwały c) gdy kapitał stały < majątek trwały Podstawy analizy finansowej Zestaw 1 4. Na podstawie danych z bilansu z zadania 2 ustalić wskaźnik obrotowości należności w dniach, jeżeli przychody ze sprzedaży brutto wynoszą w 1999 roku 9 759,- a w 2000 roku 10 521,-. Do interpretacji wyników. Wskaźnik 1999 2000 obrotowości należności 264,01 316,47 Interpretacja: Wskaźnik obrotowości należności oznacza w ciągu ilu dni inkasujemy spłatę należności , im niższy tym lepszy. Tak więc na podstawie powyższych danych możemy stwierdzić że dla firmy bardziej korzystny był rok 1999 gdyż spłatę inkasujemy po około 264 dniach a nie tak jak w roku 2000 po 316 dniach. 5. Obliczyć i zinterpretować rentowność sprzedaży oraz wskaźnik poziomu kosztów. 1999 2000 Kapitał własny 9 000 10 036 Kapitał całkowity 17 518 21 557 Przychody ze sprzedaży 19 541 23 811 Koszty sprzedanych produktów 15 296 20 674 Zysk netto 1 563 2 247 Odsetki zapłacone 10 210 Tabela do uzupełnienia: Wskaźnik 1999 2000 Rentowność sprzedaży Poziomu kosztów Interpretacja: 6. Złota zasada bilansowa mówi o tym że: a) Kapitał stały finansuje w 100% majątek trwały b) Kapitał własny finansuje w 100% majątek trwały c) Kapitał stały finansuje w 100% kapitał obrotowy d) Kapitał własny finansuje w 100% kapitał obrotowy pożyczka bez banku