Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Mszaki

Mszaki Cykl rozwojowy: Gametofit (plemnik+ kom. Jajowa)> zygota 2n > sporofit 2n > zarodnia 2n >zarodniki 1n >splątek 1n > Gametofit: składa się z łodygi i liścia, odżywia się samoistnie, rozmnaża się płciowo -podczas rozmnażani na szczycie pojawiają się gametangia, gamety żeński (rodnie)-ściany rodni są wielokomórkowe-na gametoficie męskim tworzą się plemnie(a w nich plemniki) Zapłodnienie odbywa się tylko w środowisku wodnym. Nie mogą być daleko od siebie. Budowa nie mają korzeni, są niedużych rozmiarów -mają słabo rozwiniętą tk. przewodzącą Skład łodygi : tkanki wzmacniającej koncentrycznej wiązki przewodzącej, skórki, miękiszu, Przegląd gromady mszaków Dzielą się na 2 klasy :-mchy -wątrobowce gametofit ZNACZENIE W PRZYRODZIE -rośliny pionierskie z porostami zamieszkują nowe terytoria -powoduje wietrzenie chemiczne skał -przygotowuje glebę -gromadzą duże ilości wody -stwarzją środowiska dla pewnych roślin bagiennych Paprotniki Cykl rozwojowy: Gametofit-przedrośle 1n > zygota 2n > sporofit 2n > w zarodniach po mejozie 2n > zarodnik 1n > Cykl widliczki: Makrosporangia > makrospory > przedrośle żeń >rodnie Mikrosporangia > mikrospory > przedrośle męskie > plemnie > plemniki Cechy: W budowie wewnętrznej zauważamy dobre wyodrębnienie się wiązek przewodzących: Drewna i łyka. Sa roślinami zarodnikowymi, których sporofit zdecydowanie góruje nad gametofitem Ich sporofity mają typowo dla roślin naczyniowych zbudowane wiązki przewodzące, zróżnicowane na część sitową i naczyniową. W budowie anatomicznej pokolenia bezpłciowego można odnaleźć większość tkanek występujących u roślin naczyniowych. Zarodnie wykształcają się na powierzchni liści, zwanych zarodnionośnymi. Rozmnażają się płciowo: przez gamety i bezpłciowo przez zarodniki oraz niekiedy przez podział kłączkowatych łodyg Do zapłodnienia (rozmnażanie płciowe) może dojść tylko w obecności wody, która warunkuje przeżycie gamet.