Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

LOKALNE OŚRODKI PAŃSTWOWOŚCI POLSKIEJ

LOKALNE OŚRODKI PAŃSTWOWOŚCI POLSKIEJ Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego – 19 X 1918 – Jan Michejck – Śląsk Cieszyński – 30 X przejmuje władzę państwową na Śląsku Cieszyńskim, 5 XI ustaliła porozumienie z Ceskim Narodnim Viborem pro Slezko – podział Śląska według zasady etnicznej Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie – 28 X 1918 – Wincenty Witos – Zachodnia Małopolska – przejmowała władzę z rąk austriackich, organizowanie lokalnej administracji polskiej, rozbrajanie garnizonów Tymczasowy Rząd Ludowy republiki Polskiej w Lublinie – 6 / 7 Xi 1918 – Daszyński, Rydz-Śmiały – Lubelszczyzna – wydanie manifestu : powstaje państwo, zwołanie sejmu, szerokie reformy socjalne ( nacjonalizacja przemysłu, bezpłatne nauczanie, swobody obywatelskie Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu – 10 XI 1918 – Wojciech Konfanty, Wł. Seyda – Wielkopolska – zwołanie sejmu dzielnicowego na 3 XII, przejmowanie administracji z rąk niemieckich, tworzenie Rad Ludowych i organizacji militarnych Rady Delegatów Robotniczych – 5 XI 1918 – Warszawa, Zamość, Płock, Zagłębie Dąbrowskie : komunistyczne : Z. Dąbrowskie, Łódź – na wzór sowiecki, rewolucja, nacjonalizacja ziem; lewicowe : PPS, zabezpieczenie majątków po okupantach, apel o szerokie reformy społeczne Republika Tarnobrzeska – 6 XI 1918 – Tomasz Dąbala, kś. Okonia – powiat tarnobrzeski – utworzenie Komitetów Gminnych, Milicji Chłopskiej, przejmowanie urzędów austriackich, ukrócić samowolę obszarników Rada Regencyjna – powstała z inspiracji zaborców – 12 IX 1917 – Al. Kwiatkowski, książę Zdzisław Lubomirski, Józef Ostrowski – zasięg na całe Królestwo – namiastka najwyższej władzy państwowej w Królestwie, 7 X 1918 ogłosiła manifest głosząc utworzenie niepodległego Państwa Polskiego, 23 X powołanie rządu z Józefem Świerzym, 27 X dekret o utworzeniu wojska Komitet Narodowy Polski w Paryżu – 15 VIII 1917 – Dmowski, Haller, Paderewski – emigracja – jesień 1917 uznanie przez rządy Francji, Anglii, Włoch, USA jako namiastkę rządu i ambasady kraju za granicą, zwierzchnik sił zbrojnych na emigracji certyfikat gost r