Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Księgowanie

Czeki obce bez pokrycia w-n: inne rozrachunki ma: inne sr pieniezne Dodatnia roznica miedzy cena rzeczywista a ewidencyjna wn: odchylenia od cen ewidencyjnych materialow ma: rozliczenie zakupu Dodatnie roznice kursowe dot sr pienieznych w walutach obcych w-n: rach. Bankowe ma: przychody finansowe Dodatnie roznice kursowe w-n: kasa ma: przychody finansowe Dokonano odpisow amortyzacyjnych sr. Trwalych: w-n: amortyzacja ma: umorzenie sr. Trwalych Dyskonto otrzymane przy przyjeciu weksla w-n: inne sr pieniezne ma: przychody finansowe Faktura dostawcy wn: rozliczenia zakupu ma: RzOiD Falszywe znaki pieniezne zatrzymane przez policje lub bank w-n: rozliczennie niedoborow i nadwyzek ma: kasa Kapitalizacja naleznych odsetek od krotkoterminowych pap dluzniczych w-n: PW pzrzeznaczone do obrotu ma: przychody finansowe Koszty inw. Rozliczane na podstawie faktury VAT: w-n: inwestycje ma: rozliczenie zakupu Koszty inwestycji bez efektu gospodarczego: w-n: pozostale koszty operacyjne ma: inwestycje Koszty robot, dostaw i uslug inwestycyjnych wg obcych rach uproszcz.: w-n: Inwestycje ma: RzDiO Koszty zakupu fakturowane z materialami, towarami(transport itp.) wn: uslugi obce ma: rozliczenie zakupu Lista wynagrodzeń pracowników firmy (PK): a)wynagrodzenia brutto: wn: Wynagrodzenia: ma: Rozrachunki Z Tytułu Wynagrodzeń b)zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych: wn: Rozrachunki Z Tytułu Wynagrodzeń ma: Inne Rozrachunki Publiczno-Prawne c)potrącenia różne(np. PZU): wn: Rozrachunki Z Tytułu Wynagrodzeń ma: Inne Rozrachunki Na skutek pozaru ulegly zniszczeniu sr. Trwale( war. Pocz – umorzenie): w-n: straty nadzwyczajne ma: sr. Trwale Na skutek zdarzenia losowego zniszczone zostaly materialy: w-n: straty nadzwyczajne ma: materialy Naliczone odsetki od srodkow na rach. Bankowych dzialalnosci gosp w-n: rach. Bankowe ma: przychody finansowe Naliczone odsetki od srodkow na rach. Bankowych ZFSS w-n: rach. Bankowe ma: fundusze specjalne Naliczono i zaksięgowano miesięczne zużycie środków trwałych: wn: Amortyzacja ma: Umorzenie Środków Trwałych Naliczono odsetki i prowizje od kredytow i pozyczek na inne cele w-n: koszty finansowe ma: rach. Bankowe Naliczono odsetki i prowizje od kredytow i pozyczek na inwestycje w realizacji w-n: inwestycje ma: rach. Bankowe Niedobory gotowki w kasie wn: rozl niedob i nadwyzek ma: kasa Niedobory i szkody spowodowane przyczynami uzasadniajacymi ich powstanie wn: pozostale koszty operacyjne ma rozl niedob i nadwyzek Niedobory i szkody spowodowane zdarzeniami losowymi wn: straty nadzwyczajne ma: rozliczenie niedob i nadwyzek Niedobory i szkody uznane za zawinione przez osobe materialnie odpo Wn: inne roz z pracownikami ma: rozl niedob i nadwyzek Niedobory materialow wn: rozl niedob i nadwyzek ma: materialy Nieplanowe odpisy amortyzacyjne wartosci niematerialych i prawnych: w-n: pozostale koszty operacyjne ma: wartosci niem. i prawne Obciazono pracownikow za powierzone im skladniki maj.: w-n: inne rozrachunki z pracownikami ma: kasa Obnizenie na dzien bilansowy wartosci akcji do cen spzredazy netto moz do uzys w-n: koszty finansowe ma: PW przeznaczone do obrotu Odbiorca otrzymal fakture za sprzedany sr. Trwaly: cena sprzedazy: ma: pozostale przychody operacyjne VAT: ma: rozrachunki z tyt. VAT razem: w-n: rozrachunki z dostawcami i odbiorcami Odpisanie inwestycji zniszczonych wskutek powodzi: w-n: straty nadzwyczajne ma: inwestycje Odpisanie przedawnionych lub niesciagalnych weksli obcych w-n: pozostale koszty operacyjne ma: inne sr pieniezne Odpisano przedawnione należności wn: Pozostałe Koszty Operacyjne ma: RzOiD Odpisano przedawnione zobowiązania wn: RzOiD ma: Pozostałe Przychody Operacyjne Odsetki i prowizje od pozyczek i kred. Bank. Za czas trw. Inwestycji: w-n: inwestycje ma: rachunki bankowe Oplacono rate oprocentowania z tytulu zobowiazania(kredyt, leasing): w-n: koszty finansowe ma rachunki bankowe Oplaty manipulacyjne za uslugi bankowe w-n: pozostale koszty ma: rach. Bankowe Opłacono gotówką kary za postój wagonów wn: Pozostałe Koszty Operacyjne ma: Kasa Opłacono przelewem prenumeratę czasopism na następny rok: wn: RMK ma: Rachunki Bankowe wn: Pozostałe Koszty Rodzajowe ma: Rozliczenie Kosztów Rodzajowych Otrzymane kary, odszkodowania, grzywny i darowizny w-n: rach. Bankowe ma: pozostale przychody operacyjne Otrzymane kredyty bankowe w-n: rach. Bankowe ma: kredyty bankowe Otrzymane pozyczki wn: rach bankowe lub kasa ma: pozyczki Otrzymano czeki obce na pokrycie naleznosci w-n: inne sr pieniezne ma: RzOiD Otrzymano fakturę VAT od dostawcy A: wn: Rozliczenie Zakupu(kwota łączna) ma: RzDiO(kwota łączna) a)zaksięgowano i rozliczono koszty transportu: wn: Usługi Obce ma: Rozliczenie Zakupu wn: RMK ma: Rozliczenie Kosztów Rodzajowych b)zaksięgowano VAT wn: Rozrachunki Z Tytułu VAT ma: Rozliczenie Zakupu c)zaksięgowano odchylenia od cen ewidencyjnych towarów: wn: Rozliczenie Zakupu(od ceny przy przyjmowaniu towaru do magazynu odjąć cenę materiałów na fakturze) ma: Odchylenia Od Cen Ewidencyjnych Towarów Otrzymano fakturę VAT z Zakładu Energ. za zużytą energię(w tym VAT) wn: Rozliczenie Zakupu ma: RzDiO Kwota faktury-ma: Rozliczenie Zakupu a)podatek VAT-wn: Rozrachunki Z Tytułu VAT b)kwota faktury-VAT-wn: Zużycie Materiałów I Energii Otrzymano od odbiorcy weksel na pokrycie należności: wn: Inne Środki Pieniężne(suma wekslowa+dyskonto) a)suma wekslowa ma: RzOiD b)potrącone dyskonto ma: Przychody Finansowe Otrzymano rachunek uproszczony za usługę przetwarzania danych wn: Usługi Obce ma: RzOiD wn: Koszty Zarządu ma: Rozliczenie Kosztów Rodzajowych Planowe odpisy amortyzacyjne(umorzeniowe) wartosci niem. i prawnych: w-n: amortyzacja ma: umorzenie wartosci niem. i prawnych Pobrano gotowke z banku do kasy: w-n: kasa ma: rachunki bankowe Podatek od operacji gieldowych obciazajacy sprzedajacego w-n: koszty finansowe ma: inne rozrachunki pub-prawne Podjęto gotówkę z banku na wypłatę wynagrodzeń (wynagrodzenia do wypłaty) wn: Kasa ma: Rachunki Bankowe Potracenia w liscie plac(alimenty, kasa zapomogowa, itp.) wn: roz z tyt wynagrodzen ma: inne rozrachunki Potracenia w liscie plac(podatek dochodowy) w-n: roz z tyt wynagrodzen ma: inne roz pub-prawne Potracenie dyskonta w-n: koszty finansowe ma: inne sr pieniezne Potracenie pracownikom podatku dochodowego wn: roz z tyt wynagrodzen ma: inne roz pub-prawne Przekazano kontrahentom zaliczki na dostawy i uslugi w-n: RzDiO ma: rach. Bankowe Przelew do urzedu skarbowego na pokrycie zobowiazan podatkowych wn: inne roz pub-prawne ma: rachunki bankowe Przelewy srodkow na inne rachunki bankowe: w-n: rach. Bankowe ma: rach. Bankowe Przeniesiono dotychczasowe umorzenie sr. Trwalych w-n: umorzenie sr. Trwalych ma: sr. Trwale Przeniesiono koszt wydziały remontowego, który wykonał remont bud. Administracji wn: Koszty Zarządu(Suma Kosztów Działalności Pomocniczej na tym Koncie) ma: Koszty Działalności Pomocniczej Przeniesiono koszty zarządu: wn: Koszt Własny Sprzedanych Produktów(Suma Kosztów Zarządu na tym Koncie) ma: Koszty Zarządu Przeniesiono rzeczywisty techniczny koszt wytworzenia wyrobów gotowych. wn: Rozliczenie Kosztów Działalności(Suma Kosztów dzaiłalności podstawowej na tym koncie – techniczny koszt wytworzenia) ma: Koszty Działalności Podstawowej Przeniesiono wartosc netto sprzedanego sr. Trwalego: w-n: pozostale koszty operacyjne ma: sr. Trwale Przeniesiono wartosc netto sr. Trwalego w ciezar konta „finansowy maj. Trwaly”: w-n: finansowy maj. Trwal ma: sr. Trwale Przeniesiono wynik aktualizacji wyceny, w czesci dotyczacej sprzedanego sr. Trwalego (kwota zwiekszenia – dotychczasowe umorzenie) na zwie kap. zap: w-n: fundusze zasadnicze, kapital z aktualizacji wyceny ma: fundusze zasadnicze, kapital zapasowy Przychod materialow z zakupu wn: materialy ma: rozliczenie zakupu Przyjecie materialow lub towarow do magazynu wn: materialy lub towary ma: rozliczenie zakupu Przyjeto nabyte wartosci niematerialne i prawne na podst. Faktury VAT: w-n: wartosci niematerialne i prawne ma: rozliczenie zakupu Przyjeto nabyte wartosci niematerialne i prawne na podstawie rach. Uprosz.: ma: rozrachunki z odbiorcami i dostawcami w-n: wartosci niematerialne i prawne Przyjeto weksle na pokrycie naleznosci za sprzedane produkty w-n: inne sr pieniezne ma: RzOiD Przyjęto do magazynu zakupione u dostawcy A materiały (PZ): wn: Materiały ma: Rozliczenie Zakupu Przyjęto z produkcji do magazynu wyroby gotowe według cen ewidencyjnych: wn: Produkty Gotowe ma: Rozliczenie Kosztów Działalności Rozchod materialow na cele produkcyjne wn: zuzycie mat i energii ma: materialy Rozdzielnik amortyzacji: Łączna kwota rozdzielnika-ma: Rozliczenie Kosztów Rodzajowych a)amortyzacja obciążająca działalność podstawową: wn: Koszty Działalności podstawowej b)amortyzacja obciążająca działalność pomocniczą: wn: Koszty Działalności Pomocniczej c)amortyzacja obciążająca koszty zarządu: wn: Koszty Zarządu Rozdzielnik wynagrodzeń (PK): Łączna kwota rozdzielnika-ma: Rozliczenie Kosztów Rodzajowych a)wynagrodzenia obciążające działalność podstawową: wn: Koszty Działalności Podstawowej b)wynagrodzenia obciążające działalność pomocniczą: wn: Koszty Działalności Pomocniczej c)wynagrodzenia obciążające koszty zarządu: wn: Koszty Zarządu Rozdzielnik zużycia energii(PK) Łączna kwota rozdzielnika-ma: Rozliczenie Kosztów Rodzajowych a)na wydziałach podstawowych-wn: Koszty Działalności Podstawowej b)na wydziale pomocniczym-wn: Koszty Działalności Pomocniczej c)na cele ogólne-wn: koszty Zarządu Rozdzielnik zużycia materiałów (PK): Łączna kwota rozdzielnika-ma: Rozliczenie Kosztów Rodzajowych a)bezpośrednio w produkcji: wn: Koszty Działalności Podstawowej b)na wydziale pomocniczym: wn: Koszty Działalności Pomocniczej c)w administracji: wn: Koszty Zarządu Rozliczenie z pobranych zaliczek i wylozonych wydatkow wn: koszty rodzajowe, rozliczenie zakupu ma: inne roz z pracownikami Rozliczono i zaksięgowano odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów oraz koszty zakupu przypadające na materiały zużyte zgodnie z rozdzielnikiem(PK): a) rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów: W=[(odchylenia od cen ew. tow x 100%)/Przyjęte materiały] O=WxZużyte materiały (wpisujemy tem podpunkt jako saldo w prostokącie) wn: Zużycie Materiałów I Energii(O) ma: Odchylenia Od Cen Ewidencyjnych Materiałów(O) ma: Rozliczenie Kosztów Rodzajowych(O) wn: W x kolejno zużyte materiały(Koszty Działalności Podstawowej, Pomocniczej i Koszty Zarządu) b)rozliczenie kosztów zakupu G=[(O x 100%)/Zużyte materiały] H=G x Przyjęte materiały ma: RMK(H) wn: G x kolejno zużyte materiały(Koszty Działalności Podstawowej, Pomocniczej i Koszty Zarządu) Rozliczono i zaksięgowano odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych przypadające na produkty sprzedane: Q=( Różnica między stroną wn-ma na koncie Rozliczenie Kosztów Dział x 100%) E=Q/Przyjęte z produkcji do magazynu wyroby gotowe wg cen ewid R=E x Zużyte materiały wn: Koszt Własny Sprzedanych Produktów(R) ma: OOCEP(R) Roznica pomiedzy kwota pozyczki uzyskanej i podlegajacej splacie wn: inne rozliczenia miedzyokresowe ma: pozyczki Roznice kursowe dodatnie akcji i obligacji bcych w walucie zagranicznej w-n: PW przeznaczone do obrotu ma: przychody finansowe Roznice kursowe ujemne na dzien bilansowy w-n: koszty finansowe ma: fin. Maj. Trwaly Roznice kursowe weksli dodatnie w-n: inne sr pieniezne ma przychody finansowe Roznice kursowe weksli ujemne w-n: koszty finansowe ma: inn sr pieniezne Roznice ujemne na skutek trwalej utraty war. Udzialow i pap. Wartosciowych: w-n: koszty finansowe ma: fin. Maj. Trwaly Splacono rate kapitalowa: w-n: inne rozrachunki ma: rachunki bankowe Splata pozyczek wraz z odsetkami wn: pozyczki ma rachunki bankowe lub kasa Sprzedano za gotówkę akcje krótkoterminowe: a)cena nabycia akcji: wn: Koszty Finansowe ma: Krótkoterminowe Papiery Wartościowe b)cena sprzedaży wn: Kasa ma: Przychody Finansowe Sprzedano za gotówkę usługi wn: Kasa ma: Sprzedaż Produktów Sprzedaz akcji obcych na gieldzie w cenie sprzedazy w-n: rachunki bankowe ma: przychody finansowe Ujawniono nadwyzke w kasie w-n: kasa ma: rozl niedoborow i nadwyzek Ujemna roznica miedzy cena rzeczywista a ewidencyjna wn: rozliczenie zakupu ma: odchylenia od cen ewidencyjnych materialow Ujemne roznice kursowe w-n: koszty finansowe ma: kasa Ujemne roznice kursowe dot sr pienieznych w walutach obcych w-n: koszty finansowe ma: rach. Bankowe Umorzenie wlasnych akcji lub udzialow w-n: kapitaly zasadnicze ma: PW przeznaczone do obrotu Utargi gotowkowe inkasowane za posr. Kasy rejestrujacej w-n: kasa ma: (utarg netto)-sprzedaz tow, (nalezny VAT)-roz z tyt. VAT Uzyskane efekty inw. Zwiekszajace war. Sr. Trwalych: w-n: sr. Trwale ma: inwestycje W wyniku aktualizacji wyceny sr. Trwalych zwiekszono: a)wartosc poczatkowa sr. Trwalych: w-n: sr. Trwale ma: kapitaly zasadnicze b)dotychczasowe umorzenie sr. Trwalych: w-n: kapitaly zasadnicze ma: umorzenie sr. Trwalych W wyniku pożaru uległy zniszczeniu materiały w magazynie: wn: Straty Nadzwyczajne ma: Materiały Wartosc nominalna wlasnych akcji przejetych od niewyplacalnego dluznika w-n: PW przeznaczone do obrotu ma: inne rozrachunki Według wyciągu bankowego: a)bank doliczył odsetki od środków na rachunku bieżącym: wn: Rachunki Bankowe ma: Przychody Finansowe b)bank potrącił ratę kredytu wn: Kredyty Bankowe ma: Rachunki Bankowe c)bank potrącił odsetki od kredytu przypadające na dany miesiąc: wn: Koszty Finansowe ma: Rachunki Bankowe Wniesiono wklady(udzialy) w formie niepienieznej(aportu): w-n: war rynkowa(netto+nadwyzka)-finansowy maj. Trwaly ma: war. Netto-sr. Trwale, nadwyzka-przychody przysz. Okresow Wplacono udzialy pieniezne do innych spolek prawa handlowego: w-n: finansowy maj. Trwaly ma: rachunki bankowe Wplaty do kasy od odbiorcow z tytulu nieuregulowania faktur za uslugi: w-n: kasa ma: RzOiD Wplaty gotowki do banku w-n: rach. Bankowe ma: kasa Wydano i zużyto materiały (RW): wn: Zużycie Materiałów I Energii ma: Materiały Wydano z magazynu sprzedane wyroby gotowe: wn: Koszt Własny Sprzedanych Produktów ma: Produkty Gotowe Wyksiegowano wartosc sprzedanych akcji obcych wg cen nabycia w-n: koszty finansowe ma: PW przeznaczone do obrotu Wyksiegowano wartosci niem. i prawne calkowicie umorzone: w-n: umorzenie WNiP ma: WniP Wykupienie weksla obcego przez wystawce w terminie platnosci(war ewiden) w-n: rachunki bankowe ma: inne sr pieniezne Wynagrodzenia brutto wedlug list plac a)obciazajace koszty dzialalnosci wn: wynagrodzenia ma: roz z tyt wynagrodzen b)dotyczace kosztow inwestycji wn: inwestycje ma: roz z tyt wynagrodzen c)dotyczace nagrod i premii z zysku wn: rozliczenie wyniku finansowego ma: roz z tyt wynagrodzen d)otrzymane od innych jednostek wn: inne rozrachunki ma: roz z tyt wynagrodzen Wyplacone gotowka zasilki platne ze srodkow ZUS wn: inne roz pub-prawne ma: kasa Wyplacono z kasy wynagrodzenia pracownikom w-n: rozrachunki z tyt. wynagrodzen ma: kasa Wyplacono z kasy zaliczki i swiadczenia ze srodkow ZUS w-n: inne rozrachunki pub-prawne ma: kasa Wyplacono zaliczki na wynagrodzenia i wynagrodzenia netto: w-n: roz z tyt wynagrodzen ma: srodki pieniezne Wyplaty sum do rozliczenia i wyrownan do rozliczonych zaliczek wn: inne roz z pracownikami ma: srodki pieniezne Wypłacono pracownikom wynagrodzenia zgodnie z listą płac: wn: Rozrachunki Z Tytułu Wynagrodzeń ma: Kasa Wysłano do odbiorcy fakturę VAT za sprzedane wyroby + podatek VAT: wn: RzDiO(faktura+VAT) ma: Sprzedaż Produktów(faktura bez VAT) ma: Rozrachunki Z Tytułu VAT(VAT) Zaciagnieto kredyt: w-n: rachunki bankowe ma: kredyty bankowe Zaksiegowanie naleznosci na poczet zobowiazan podatkowych wn: inne roz pub-prawne ma: inne roz pub-prawne Zaksiegowanie skladek na fundusz pracy, itp wn: swiadczenia na rzecz pracownikow ma: inne roz pub-przwne Zaksiegowanie skladek ZUS wn: swiadczenia na rzecz pracownikow ma: inne roz pub-prawne Zaksiegowano naliczony podatek VAT podlegajacy odliczeniu: w-n: rozrachunki z tytulu VAT ma: rozliczenie zakupu Zaksiegowano roznice miedzy nizsza wartoscia netto sr. Trwalych i ich wyzsza wa- rtoscia rynkowa: w-n: finansowy maj. Trwaly ma: przychody przyszlych okresow Zaksiegowano roznice miedzy wart. Obciazajaca winnego niedoboru a war. Netto w-n: rozliczenie niedoborow i nadwyzek ma: przychody przyszlych okresow Zaksiegowano wartosc netto brakujacego sr. Trwalego(wart. Pocz. – dot. Umo): w-n: rozliczenie niedoborow i nadwyzek ma: sr. Trwale Zaksięgowano i rozliczono składki ZUS oraz na Fundusz Pracy i na gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych(50% wynagrodzeń brutto): wn: Świadczenia Na Rzecz Pracowników ma: Inne Rozrachunki Publiczno-Prawne Rozliczenie uzyskujemy poprzez pomnożenie kolejno wynagrodzeń dotyczących działalności podstawowej, pomocniczej i obciążających koszty zarządu przez 50%: Łączna kwota rozliczenia-ma: Rozliczenie Kosztów Rodzajowych a)Koszty Działalności Podstawowej b)Koszty Działalności Pomocniczej c)Koszty Zarządu Zaksięgowano odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych: wn: OOCEP(Różnica między stroną wn-ma na koncie Rozliczenie Kosztów Dział.) ma: Rozliczenie Kosztów Działalności Zakup obcych akcji(obligacji) w celu ich sprzedazy z zyskiem wg ceny nabycia w-n: PW przeznaczone do obrotu ma: rach. Bankowe Zakup wlasnych udzialow w celu ich umorzenia w wartosci nominalnej w-n: PW przeznaczone do obrotu ma: rach. Bankowe Zakupiono akcje i obligacje jako lokaty dlugoterminowe: w-n: finansowy maj. Trwaly ma: rachunki bankowe Zakupiono za gotowke czeki podroznicze w-n: inne sr. Pieniezne ma: kasa Zaplacone kary, grzywne, przekazane darowizny w-n: pozostale koszty operacyjne ma: rach. Bankowe Zasilki chorobowe, rodzinne obliczane i wystawiane przez ZUS w ys. Brutto wn: inne roz pub-prawne ma: roz z tyt wynagrodzen Zdyskontowanie lub indosowanie weksla w kwocie uzyskanej w-n: rachunki bankowe ma: inne sr pieniezne Zwrot nie wykorzystanych zaliczek i splata naleznosci wn: srodki pieniezne ma: inne roz z pracownikami Zwrot weksli obcych przez dostawce w cenie nominalnej w-n: RzOiD ma: inne sr pieniezne