Wyszukiwarka:
Artykuły > Opisy lektur >

Konflikt moralny w "Antygonie"
Konflikt moralny w "Antygonie"
Antygona jest jednym z siedmiu przetrwałych dramatów Sofoklesa napisany w starożytnej Grecji w V wieku p.n.e. Sofokles jako reformator teatru antycznego , zwiększył ilość aktorów, rozbudował dialogi, zwiększył liczbę chórzystów. Wiele pomysłów przyjęło się autor Antygony był prawdziwym mistrzem tragedii.
Tragedia to rodzaj dramatu najistotniejszą jej cechą jest konflikt między dążeniami wybitnej jednostki, a siła wyższą, w tym przypadku Antygony która stoi przed wyborem prawa przed wyborem śmierci lub gniewu bogów
Antygona, w swojej tragicznej postaci, musi dokonać wyboru lecz każda decyzja prowadzi ją do ostatecznej klęski. Z jednej strony stoi prawo boskie, któremu każdy człowiek powinien być posłuszny, lecz po drugiej stronie stoi prawo ludzkie nakazane przez Kreona, władcę Teb. Antygona bierze na siebie brzemię wyboru i jeżeli zdecyduje się na postępowanie zgodne z swoją religią i dokona pochówku to złamie prawo ludzkie. Wie, że bogowie mogą ukarać ją ciężej niż Kreon i podejmuje decyzję. Podporządkuje się prawu boskiemu. Chowa swojego brata Polinejkesa według nakazów religijnych. Czynem tym skazuje się na śmierć. Tych dwóch praw - ludzkiego i boskiego nie da się ominąć. Oba są bezwzględne . Sytuację w jakiej znalazła się Antygona określa się mianem konfliktu tragicznego. Jednak nie tylko Antygona jest postacią tragiczną jest nią również Kreon, który zakazał chowania zdrajcy. Postąpił tak nie wiedząc, że Antygonę dopuści się złamania tego rozkazu. Nie może jednak jej uniewinnić gdyż nie może pozwolić na podważenie swojego autorytetu. Nie pozwala mu tego uczynić również jego konsekwencja w podejmowaniu decyzji. Król podtrzymuje więc wyrok i skazuje Antygonę na śmierć. Tym samym zwraca na siebie gniew bogów, przez który giną wszyscy bliscy Kreona -jego syn Hajmon i żona Eurydyka.