Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Kary i środki karne
Kary i środki karne Kara jest to środek przymusu państwowego, stosowany przez sądy wobec sprawców przestępstwa i polegający na sprawdzeniu pewnej dolegliwości. Kary wymierzają także niektóre organy wymiaru sprawiedliwości (np. kolegia do spraw wykroczeń). Kara jest zawsze wyrazem społecznego potępienia przestępcy. Sprawdzona przez karę dolegliwośc polega na ogół na pozbawieniu sprawcy jakichś praw lub dóbr: wolności i związanych z nią przywilejów, majątku itd. Za główny cel kary uważa się reedukacje skazanego, jego poprawę. W pewnym stopniu kara jest odwetem społeczeństwa na sprawcy przestępstwa. Środkami karnymi są: 1) pozbawienie praw publicznych; 2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu; 3) zakaz prowadzenia pojazdów; 4) przepadek przedmiotów; 5) obowiązek naprawienia szkody; 6) świadczenie pieniężne;