Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Istota oraz uwarunkowania równowagi finansów publicznych
Istota oraz uwarunkowania równowagi finansów publicznych Równowaga budżetowa to taki stan budżetu, w którym wydatki znajdują pokrycie w dochodach, czyli wydatki budżetu równają się jego dochodom. Najczęściej mamy do czynienia z odchyleniami od stanu równowagi. Nierównowaga budżetu występ. tylko wówczas, gdy w budżecie pojawia się deficyt. Analiza równowagi budżetowej musi być prowadzona na tle równowagi sektora publicznego i równowagi całej gospodarki. Czynniki równowagi budżetowej 1.ekonomiczne- należy przez nie rozumieć te czynniki, które kształtują rozmiary i strukturę dochodów i wydatków budżetowych. Dochody i wydatki budżetowe dotyczą rozmiarów globalnych dochodów i wydatków, tym niemniej inne czynniki kształtują stronę dochodową, a inne stronę wydatkową, a w konsekwencji saldo budżetu. 2.organizacyjne -ogólna budowa systemu finansów publicznych uwzględniająca zwłaszcza zasady i tytuły przepływu dochodów oraz wydatków między poszczególnymi funduszami. -wewnętrzna struktura organizacyjna systemu budżetowego wraz z zasadami regulującymi źródła i tytułu przepływu pieniądza między poszczególnymi elementami tego systemu -zakres i zasady funkcjonowania pozabudżetowych funduszy publicznych 3.techniczne -techniki planowania dochodów budżetowych -techniki planowania wydatków budżetowych -techniki gromadzenia dochodów budżetowych -techniki rozdysponowywania wydatków budżetowych -możliwość monitorowania dochodów i wydatków budżetowych 4.polityczne-to zespół zachowań państwa, które układają się w określoną strategię państwa www.perfektsport.pl/produkty/damskie/odziez/spodnie,legginsy/