Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

IPG – Instrumenty polityki gospodarczej
IPG – Instrumenty polityki gospodarczej IPG: 1. Instrumenty polityki systemowej v. powszechnie obowiązujące normy prawne w. normy organizujące gospodarkę 2. Instrumenty polityki procesowej x. instrumenty władcze instrumenty oddziaływania bezpośredniego instrumenty oddziaływania pośredniego y. instrumenty informacyjne (aktywa, pasywa)