Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Geneza socjologii jako dyscypliny naukowej
Geneza socjologii jako dyscypliny naukowej Socjologia jest produktem 4 rewolucji naukowych: I. Wyodrębnienie porządku ludzkiego z traktowanego jako całości porządku przyrody. II. Odróżnienie społeczeństwa od państwa (XVII w.) III. Wyznaczenie i zaakceptowanie postulatów systematycznej refleksji nad społeczeństwem, która wyznaczałaby prawa. Rozróżnienie między naukami idiograficznymi (hist. – procesy jednostkowe i unikalne) i nomotetycznymi ( prawa następstwa czasowego i współistnienia zjawisk ). IV. Unaukowienie refleksji o społ. , ustanowienie ściślejszych rygorów formalnych, formalna kontrola danych empirycznych. Socjologia jest nauką liczącą około półtora wieku. Kształtowanie się socjologii stanowiło długotrwały proces (2 etapy): 1. Przednaukowy (inkubacyjny) – prapoczątki, formowanie się podstaw socjologii. Geneza myśli społ. i socj., wiedza, mądrość ludowa; refleksje mędrców (filozofia społ.) 2. Naukowy – formalne narodziny socjologii. Ojciec socjologii to A.Comte: - nadał nowej nauce stosunkowo szybko zaakceptowaną nazwę - określił przedmiot badań socj. - zaproponował metody badawcze Nazwa – IV tom ‘Kursu filozofii pozytywnej’ r. 1837 Societas – społeczeństwo, wspólnota Socius – wspólny Logos – nauka W dosłownym znaczeniu socjologia jest nauką o społeczeństwie.