Wyszukiwarka:
Artykuły > Epoka - XX-lecie >

Druga wojna światowa 1939-1945

1.  Atak Niemiec na Polskę.

 a. 1.IX.1939 - atak na Westerplatte (obrona maj. Sucharski do 7.IX)
 b. prowokacja
à pozorowany atak polskich komandosów na radiostację w Gliwicach -
  pretekst do inwazji (30.VIII)
 c. bitwa pod Mławą - wycofanie po Warszawę
 d. uderzenie z trzech stron : Niemcy, Czechy, Prusy Wschodnie
 e. ewakuacja Rządu, złota, instytucji państwowych - 4/5.IX.
 f. Bitwa pod Bzurą - gen. T.Kutrzeba - 9-12.IX - początkowe zatrzymanie Niemców -
  odwrót na Warszawę
 g. 16.IX. istnieje jeszcze 25 dywizji na wschodzie - połowa sił polskich - sytuacja
 krytyczna - Niemcy zajęli zachodnią i środkową Polskę
  h. 17.IX. - wojska radzieckie wkraczają na tereny polskie od wschodu - pretekst
   powstrzymanie Niemców
  i. 17-18.IX - rząd polski ucieka do Rumunii
  j. 28.IX - kapitulacja Warszawy, 2.X - Helu, 5.X - samodzielnej grupy operacyjnej
   Polesie.

2.Konferencje i przebieg kształtowania się wielkiej koalicji
a. ustawa L-L -II.1941
b. VII.1941 - Sojusz USA-WB i WB-ZSRR
c. karta atlantycka VIII.1941
d. 1.I.1942 - deklaracja powstania ONZ
e. Casablanca - 14/24.I.1943 - R+C -> wojna do kapitulacji przeciwnika, nasilenie nalotów, plan inwazji na Sycylię i półw. Apeniński po wyzwoleniu Afryki, francuskie posiadłości w Afryce dla de Gaulla i Girarda, przyszłość Włoch, ściganie nazistów po wojnie
f. Quebec I 14/24.VIII 1943 - R+C ->szczegóły kampanii włoskiej, decyzja o utworzeniu drugiego frontu w Europie Północnej, wspólne prace nad bombą atomową
g. Moskwa - X.1943 spotkanie ministrów spraw zagranicznych dotyczące konferencji w Teheranie (Hall,Mołotow,Eden)
h. Teheran R+C+S XI-XII,.1943 ->drugi front w Normandii w V.1944, rozważanie sprawy polskiej, pomoc dla partyzantki Tito, suwerenność Austrii i Iranu po wojnie, Rosja na dojść aż do Łaby, decyzja o utworzeniu ONZ. Kair - R+C+ Chiny i Francja -> Mandżuria i Tajwan dla Chin, Korea państwem niepodległym, Japonia bez wysp na Pacyfiku
i. Quebec II - IX.1944 R+C -> polan walki z Niemcami na froncie zachodnim, polityka okupacyjna na Pacyfiku, lądowanie wojsk brytyjskich w Grecji
j. Moskwa - X.1944 - S+C -> sprawa polska, podział strefy wpływów na Bałkanach, brak potwierdzenia decyzji (spotkanie nieformalne)
k. Jałta 4/11.II.1945 S+R+C ->podział Niemiec na strefy okupacyjne- Rada kontroli, w trzy miesiące po zakończeniu wojny w Europie ZSRR na przystąpić do wojny z Japonią, Kuryle+ Mongolia + Korea Północna+ Port Artur dla ZSRR, decyzja o ONZ- Rada Bezpieczeństwa, sprawa Jugosławii, wyznaczenie granicy W/A i W/J, podział Europy wzdłuż Łaby, sprawa polska
l. Poczdam VII-VIII 1945 S+T+C/A -> dokładny podział Niemiec, demilitaryzacja, denazyfikacja, demokratyzacja, dakartelizacja, powstanie Międzysojuszniczej Rady Kontroli, deportacja Niemców z Polski i Czechosłowacji , odszkodowania wojenne w sprzęcie, uznanie TRzJN, międzynarodowa strefa w Tangerze (koło Gibraltaru)