Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Cele i organizacja działalności Banku Światowego
Cele i organizacja działalności Banku Światowego Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju został utworzony na konferencji w Breton Woods w 1944r. a swoją działalność rozpoczął w 1946r. Cele działalności Banku Światowego: a. odbudowa zniszczonych przez wojnę gospodarek krajów członkowskich b. popieranie prywatnych inwestycji zagranicznych na terytorium krajów członkowskich c. doprowadzenie do równowagi w wymianie międzynarodowej d. rozwój przedsiębiorstw lokalnych poprzez dostarczenie im zagranicznych źródeł finansowania Struktura Banku Światowego obejmuje: a. Radę Gubernatorów b. Dyrekcję Banku c. Departamenty Funkcjonalne d. Departamenty Operacyjne Działalność kredytowa Banku Światowego Działalność kredytowa Banku Światowego skupia się głównie na: a. bezpośrednim finansowaniu projektów inwestycyjnych b. współudziale w pożyczkach zaciągniętych z różnych źródeł c. udzielanych gwarancji rządowych Rodzaje pomocy kredytowej Banku Światowego a. bezpośrednie finansowanie projektów inwestycyjnych b. udzielanie gwarancji kredytowych c. kofinansowanie, czyli uczestniczenie w pożyczkach zaciągniętych z różnych źródeł Zasady udzielania kredytów przez Banku Światowego; a. mają zmienną stopę procentową b. kraje najuboższe uzyskują kredyty nie oprocentowane c. kredyty są udzielane dla poszczególnych państw oraz grup państw d. kredyty i pożyczki mają charakter długoterminowy, są udzielane na 15 - 25 lat e. najczęściej finansowane są następujące dziedziny: · rolnictwo · przemysł · sektor publiczny Bank Światowy a Polska Polska była krajem założycielem Banku Światowego; wystąpiła z banku w 1950r., a ponownie stała się członkiem MFW w 1986r. po wpłaceniu kwoty udziałowej; koordynatorem współpracy Polski z Bankiem Światowym jest prezes NBP Rodzaje pomocy kredytowej dla Polski: a. pomoc bezzwrotna np. szkolenia, konsultacje, doradztwo w zakresie tworzenia podstaw gosp. rynkowej, dotacje dla regionów słabo rozwiniętych b. umarzanie długów c. ułatwianie dostępu do rynków międzynarodowych bezpośrednie inwestycje zagraniczne