Wyszukiwarka:
Artykuły > Epoka - Romantyzm >

Cechy poetyki romantycznej


Romantyzm wyrósł z opozycji do klasycyzmu, przeciwstawiał się poetyce klasycystycznej, która segregowała gatunki literackie. Romantycy zbuntowali się przeciw wszelkim ograniczeniom formalnym, co przyniosło ogromne zmiany. I tak na przykład romantyczny bohater pochodzący z ludu mówi prostym językiem, podczas gdy w oświeceniu ten sam bohater ludowy występujący w sielankach mówił wyszukanym językiem literackim (dworskim, na przykład u Franciszka Karpinskiego - "Laura i Filon").

Przede wszystkim romantyzm doprowadził do zatarcia granicy między rodzajami i gatunkami literackimi. Możemy wyróżnić synkretyzm rodzajowy i gatunkowy.

"Pan Tadeusz" - epopeja (czyli jeden z gatunków epickich). Jednak odnaleźć tu można inne rodzaje literackie:

 • lirykę - przepojona nią jest cała akcja fabularna, liryczne są też na przykład inwokacja, epilog i opisy przyrody.
 • dramat - dramatyczna "Rada" w Dobrzyniu.

"Pan Tadeusz" zawiera też wiele gatunków literackich:

 • baśń - zakończenie opowiadania o mateczniku z księgi IV.
 • pogadanka (pouczenie) - Podkomorzego, Sędziego, na przykład o grzeczności.
 • gawęda - opowieść Wojskiego o pojedynku Domeyki z Doweyką
 • anegdota - anegdoty petersburskie Telimeny
 • romans - historia Jacka i Ewy, perypetie Tadeusza, Telimeny i Zosi
 • opowiadanie - Gerwazego o dziejach Horeszków
 • powieść romantyczna - dzieje Jacka Soplicy
 • humoreska - spór o Kusego i Sokoła
 • poemat opisowy - księga "Zaścianek"
 • obrazek - posiłki, polowanie, grzybobranie
 • poemat heroikomiczny - "Zajazd"