Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Behawioryzm w socjologii
Behawioryzm w socjologii Nauki społ. są naukami o zachowaniu . Rzeczywistość zbudowana jest z jednostek . Socj. jest mniej ogólną niż psychologia , jest jej pochodną. Behawioryzm społ. to wewnętrznie zróżnicowany kierunek w socjologii, próbujący stosować idee i metodologię zaczerpnięte z behawioryzmu do badania zjawisk o charakterze społ. . Powstał na przełomie XIX i XX wieku na fali krytyki formalizm. socjologicznego . Postuluje zwiększenie roli badań empirycznych i skoncentrowanie się na problematyce i ??? społ. Był wyrazem nadziei na uzyskanie obiektywnej wiedzy o ludzkim zach. co pozwalałoby na sterowanie zachowaniem jednostki. B. s. objął takie kierunki socj. jak: interakcjonizm symboliczny , teoria działania i pragmatyzm społ. Przedstawiciele: James, Dawney, Cooley, Thomas, Mead.