Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

BIZNES PLAN
BIZNES PLAN Księgarnia „Books” I. Wstęp 1. Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie polegające na otwarciu księgarni na nowo powstającym osiedlu dzielnicy Fordon w Bydgoszczy. Oprócz działalności podstawowej, czyli sprzedaży książek, chcielibyśmy zająć się sprzedażą artykułów szkolnych i papierniczych. 2. Osiedle to jest zasiedlone przez rodziny z dziećmi w wieku szkolnym. To w nich nasza firma upatruje potencjalnych klientów. Do nowo wybudowanej szkoły – gimnazjum i podstawowej uczęszcza około 800 dzieci.. Księgarnia nasza przede wszystkim zajęłaby się sprzedażą podręczników szkolnych dla uczniów tutejszych osiedlowych szkół. Z wstępnie przeprowadzonego rozpoznania wynika, dyrekcja szkoły byłaby zainteresowana stałą współpracą z naszą księgarnią w temacie zaopatrzenia w podręczniki szkolne, w zamian za uczestnictwo w szkolnych festynach i ofiarowanie nagród książkowych dla laureatów szkolnych olimpiad oraz wybitnie zdolnych dzieci. 3. W najbliższej okolicy nie ma żadnej księgarni, ani typowego sklepu z artykułami szkolnymi. Najbliższa taka placówka znajduje się na przylegającym osiedlu oddalonym od szkoły ok. 1000 m. W tej chwili potrzeby klientów częściowo zaspakajane są przez tę księgarnię oraz placówki w centrum miasta, dokonywane przez pracujących tam rodziców. 4. Organizacją przedsięwzięcia zajmować się będą właściciele spółki, którzy mają już doświadczenie w handlu oraz fachowe przygotowanie . 5. Na realizację tego przedsięwzięcia potrzeba około 100.000 Zł. Spółka nasza dysponuje własnym pawilonem w pasażu handlowym naprzeciw szkoły o pow. 65 m2 o wartości rynkowej 50 000 zł oraz kapitałem własnym w wysokości 50 000 zł. Z rozpoznania lokalnego rynku wynika, że przedsięwzięcie to ma realne szanse powodzenia, co potwierdzają szczegółowe wyliczani, analizy oraz wybrane wskaźniki, omówione w dalszej części biznes planu. 6. Na realizacje tego przedsięwzięcia firma potrzebuje kredyt długoterminowy w wysokości 50 000 zł na okres spłaty 36-m-cy, z zawieszeniem spłaty na okres 6 m-cy 7. Celem strategicznym na najbliższe trzy lata jest opanowanie lokalnego osiedlowego rynku w 30 % zarówno książki jak i w artykuły szkolne. II. DANE O FIRMIE KSIĘGARNIA „Books” TELEFON: FAX: KONTO BANKOWE: NR REGON: NR NIP: FORMA PRAWNA: SPÓLKA Z O.O UDZIAŁOWCY: PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI: PODSTAWOWY DODATKOWY KSIĘGARNIA ARTYKUŁY SZKOLNE I PAPIERNICZE Data rozpoczęcia działalności: 2002.01.03 III. PLAN ORGANIZACYJNY. 1. Wdrożeniem projektu otwarcia księgarni zajmą się jej właściciele: Jacek Grzyb – ukończone Liceum Kupieckie Dotychczasowe doświadczenie: Praca w handlu – 12 lat Books Kowalska- ukończone studia wyższe o kierunku zarządzanie i marketing Dotychczasowe doświadczenie: Praca na stanowisku głównej księgowej 18 lat 2. Księgarnia nasza zamierza zatrudnić dwie ekspedientki . Obie panie z wykształceniem średnim, z doświadczeniem na podobnym stanowisku. Struktura wykształcenia zatrudnionego personelu. WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE 1 3 3. Sposób zorganizowania przedsięwzięcia: • Przygotowanie pomieszczeń do działalności • Przeprowadzanie rozmów z dostawcami i wybór najlepszych ofert • Podpisanie wstępnych umów z dostawcami książek • Zaplanowanie działalności marketingowej • Zgromadzenie odpowiedniej ilości towaru na otwarcie placówki • Otwarcie w dniu 01.03.2002. Za wszystkie wymienione prace odpowiedzialny jest właściciel kierujący placówką Books Kowalska. 4. Księgarnia będzie otwarta w godz. 10.00- 18.00 5. koszty zatrudnienia personelu: 2 osoby na cały etat Składki ZUS właściciela WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA WYNAGRODZENIE BRUTTO 2000,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 980,00 FUNDUSZ PRACY I F.G.Ś.P 120,00 RAZEM 3000,00 IV. PLAN STRATEGICZNY 1. Celem strategicznym naszej firmy opanowanie w ciągu 3 lat 40% lokalnego rynku w podręczniki szkolne oraz 30 % w artykułu szkolne i papiernicze. Sprzyja temu dobra lokalizacja w obrębie nowo powstałej szkoły, zlokalizowanej na nowym osiedlu dzielnicy Fordon w Bydgoszczy. Zadaniem naszej firmy jest wypełnienie niszy rynkowej, dotychczas nie zajętej przez inne firmy. Większość klientów będzie wolała zaopatrywać się w miejscu zamieszkania niż szukać tych artykułów księgarniach położonych w mieście. Aby bardziej zachęcić do zakupów w naszej placówce, będziemy starali się mieć bogaty asortyment, aby klient zaopatrzył się w wszystkie poszukiwane przez niego pozycje, chodzi tu szczególnie o podręczniki szkolne. Aby dostarczyć klientom poszukiwane książki, firma nasza zamierza wejść w bliższy kontakt ze szkołami i sprowadzać wybrane przez nich pozycje książkowe. 2. Z przeprowadzonych badań wynika, że główni konkurenci Księgarni „Books” to: • księgarnia „Maria” 25 % • stoisko w hipermarkecie „Jumbo” 20 % • księgarnie zlokalizowane w centrum miasta 15 % • sklep papierniczy „Pelikan” 10 % • księgarnia „Bajka” 15 % • pozostałe 15 % 3. Ze wstępnych rozmów wynika, że większość hurtowni jest skłonna, przy większych zakupach stosować przedłużony termin płatności, co pozwoli nam zachować płynność finansową. Na naszą korzyść przemawia też fakt, że na terenie naszego województwa znajduje się dużo hurtowni papierniczych, co korzystnie wpłynie na negocjacje w sprawie cen zakupu, a hurtownie książek także są skłonne sprzedawać nam podręczniki z przedłużonym terminem płatności. 4. Z wstępnego rozpoznania rynku wynika,że część klientów zaopatrujących się w te artykułu w centrum miasta byłaby skłonna korzystać z naszych usług. 5. Realizacji zamierzonych celów sprzyja dobra lokalizacja w pasażu handlowym znajdującym się naprzeciw szkoły, pozwalająca dokonywać drobnych zakupów w drodze do i ze szkoły przez samych uczniów. 6. Właściciele posiadają następujące składniki majątkowe, które bardzo ułatwią start przedsięwzięcia: • Pawilon wartości 50 000 zł • Gotówkę wartości 50 000 zł • Samochód 35 000 zł • Wyposażenie 4 000 zł 7. Analiza SWOT – silne strony • Własny pawilon handlowy • Bardzo dobra lokalizacja • Fachowa kadra zarządzająca • Szeroka gama produktów • Dobre stosunki z dyrekcją szkoły • Korzystne warunki zakupu towarów • Środki pieniężne 8. Analiza SWOT – słabe stron • Brak wyrobionej marki • Brak stałej bazy dostawców • Słaba znajomość branży • Brak wystarczającej ilości własnych środków • Brak środków na szeroki marketing 9. Analiza SWOT – szanse • Pojawienie się nowych klientów • Możliwość poszerzenia asortymentu • Brak silnej konkurencji • Wypełnienie niszy rynkowej 10. Analiza SWOT – zagrożenia • Pojawienie się konkurencji • Wzrost bezrobocia • Wzrost siły przetargowej dostawców • Wzrost sprzedaży podręczników używanych • Niekorzystne zmiany demograficzne Z przedstawionych danych zawartych w analizie SWOT wynika, że firma nasza może stosować strategię maxi/maxi. Silne strony są przeważające i w tej chwili firma może czuć się nie zagrożona , gdyż nie ma silnej konkurencji na lokalnym rynku, i może stosować strategię niszy rynkowej. Jeśli nawet pojawi się konkurencja, to nasza firma do tego czasu zdąży wyrobić sobie dobrą opinię wśród klientów, dzięki szerokiej gamie towarowej oraz fachowej, miłej obsłudze. W tan sposób będzie już przygotowana na stawienie czoła konkurencji, jeśli się taka pojawi. Posiada też własny lokal i własne środki pieniężne, co bardzo ułatwi rozwinięcie przedsięwzięcia. V. PLAN MARKETINGOWY 1. 1.Księgarnia „Books zamierza prowadzić elastyczną politykę cenową. Zamierzamy prowadzić promocje cenowe przez: • Obniżanie ceny na zbiorowe zamówienia podręczników przez szkoły • Realizowanie promocji wraz z zakupem określonych towarów. 2. Księgarnia będzie starała się wypracować dobry wizerunek u klientów poprzez: • Miłą, fachową obsługę • Fachowe doradztwo przy wyborze książek • Sprowadzanie określonych pozycji na życzenie klienta • Udział w lokalnych festynach osiedlowych • Fundowanie nagród książkowych dla dzieci wybitnie zdolnych, laureatów olimpiad przedmiotowych • Szeroką gamę towarów, zróżnicowanych cenowo dostosowując się do możliwości finansowych wszystkich grup klientów. 3. Promocję naszej placówki zamierzamy prowadzić w lokalnej prasie oraz osiedlowej telewizji kablowej. Budżet promocji i reklamy na rok 2002. Dane w zł. I KWARTAŁ II KWARTAŁ III KWARTAŁ IV KWARTAŁ PRASA 200 200 150 150 TELEWIZJA KABLOWA 500 500 300 300 RAZEM 700 700 450 450 4. Prognoza kształtowania się udziału w rynku w latach 2002-2005 po wejściu na rynek naszej księgarni „Books” • Wariant prawdopodobny • Wariant optymistyczny • Wariant pesymistyczny Planowana kwartalna sprzedaż W Związku z dużym rozdrobnieniem ilościowym i asortymentowym do obliczeń przyjmujemy średnie ilości i wartości zgrupowane w działach z wyszczególnieniem: WYSZCZEGÓLNIENIE I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Literatura dziecięca 2000 8000 9500 9200 Podręczniki szkolne 1500 11350 15000 13900 Lektury 2200 4800 5200 6000 Klasyka polska 2500 6500 6800 7000 Klasyka światowa 1900 4200 4500 4800 Książki popularno-naukowe 1500 5000 6000 6300 Wydawnictwa albumowe 1300 2600 3600 3900 Nowości wydawnicze 1500 2600 3200 3600 Słowniki, encyklopedie 1600 2500 3100 3500 Atlasy 900 1650 2200 2800 Romanse 1250 3200 3600 4200 Pozostałe książki 1900 7000 8200 9200 Art. piśmiennicze 3500 10000 13000 15200 Art.papiernicze 4075 12000 15000 16000 RAZEM 27625 81400 98900 105600 VI. PLAN FINANSOWY 1. Planowane przedsięwzięcie otwarcia księgarni jest możliwe przy otrzymaniu kredytu długoterminowego na okres 36 m-cy z zawieszeniem spłaty na 6 m-cy. 2. udziałowcy dysponują wkładem własnym gotówkowym w wysokości 50 000 zł. 3. Wspólnicy posiadają też majątek trwały wnoszony w formie aportu do spółki • Pawilon handlowy wartości rynkowej 50 000 zł • Samochód dostawczy wartości 35 000 zł • Wyposażenie wartości 7 000 zł 4. Wyżej wymieniony majątek może też stanowić zabezpieczenie kredytu. 5. Firma „Books’ uzgodniła z dostawcami 20 dniowy termin płatności, co daje nam czas na zapłatę zobowiązań, sama zaś jako punkt detaliczny otrzymuje należność od razu. Przedłużony termin płatności staje się dla nas, więc rodzajem kredytu krótkoterminowego, bez odsetek. 6. Koszty stałe ponoszone w księgarni nie są wysokie, co nie podnosi dodatkowo kosztu całkowitego towarów przeznaczonych do sprzedaży (tablica nr 4) 7. Bilans sporządzony na rok 2002 informuje, że majątek obrotowy wciąż wzrasta, Zwiększa się udział kapitału własnego w planowanym przedsięwzięciu. Od II kwartału firma osiąga zysk obrotowy, maleje kredyt, który przedsiębiorstwo jest zdolne spłacać z osiągniętych przychodów.(tablica nr 1) 8. O polepszającej się sytuacji finansowej świadczy też rachunek zysków i strat /tabela nr 2/ II kwartał kończy się już zyskiem netto i systematycznie wzrasta, firma nawet po opłaceniu kredytu generuje zysk, który może dalej inwestować w firmę i jej dalszy rozwój. 9. Przepływy pieniężne w firmie tzw., cash flow na rok 2002 /tabela nr 3/ informują nas o systematycznym wzroście gotówki i zapasów towarowych, co jest gwarancja lepszego zaopatrzenia, oraz możliwości poszerzenia asortymentu, nie trzeba kupować towaru codziennie, ale można zaopatrywać się na kilka dni. 10. Z posiadanych zasobów firma jest zdolna generować zysk. Zadawalający, zgodny z oczekiwaniami jest wskaźnik płynności bieżącej oraz szybki tzw. Mocny/ w granicach 1-2/ Oraz wskaźnik natychmiastowej wymagalności też w tym przedziale1-2. Dane zawarte w tabeli nr .8/ 11. Przy tak dużym asortymencie towarowym trudno jest obliczać progi rentowności dla wszystkich towarów. Do obliczeń zastosowano, więc średnią cenę sprzedaży i średnią sprzedaż wszystkich artykułów będących w ofercie księgarni. Tabela nr 7 informuje nas, że próg rentowności, czyli punkt, w którym przychody pokrywają koszty całkowite, a firma nie osiąga ani zysków, ani strat jest możliwy do osiągnięcia jak w załączonej tabeli. 12. Do lepszego zobrazowania sytuacji firmy wyliczono jeszcze dodatkowo szereg wskaźników, które świadczą pozytywnie o planowanej działalności oraz jej opłacalności /tabela nr 9/ • Na przestrzeni roku maleje wskaźnik zadłużenia aktywów, tym samym wzrasta udział • kapitału własnego w firmie • Maleje wskaźnik zadłużenia kapitałów długoterminowych • Wzrasta rentowność brutto oraz netto przez kolejne kwartały. • Wzrasta wskaźnik rentowności kapitałów własnych oraz rentowności aktywów, co korzystnie świadczy o firmie. VII. Wnioski Ze wszystkich przedstawionych danych wynik, że przedsięwzięcie otwarcia księgarni "Books” ma realne szanse powodzenia. Jest to odpowiedni moment na otwarcie tego rodzaju placówki na tym nowym osiedlu. Cały projekt wg nas należy ocenić pozytywnie. Świadczą o tym wszystkie wykonane badania marketingowe oraz szczegółowe analizy ekonomiczne zawarte w planie finansowym. Udziałowcy nasi dysponują też własnym wkładem, co przyspieszy rozwój działalności oraz może stanowić element zabezpieczenia kredytu, który mamy nadzieję otrzymać w planowanej wysokości i z zawieszeniem spłaty na 6 –m-cy co pozwoli jeszcze dodatkowo inwestować zarobione finanse w poszerzanie asortymentu i zwiększanie obrotu. Dodatkowym atutem jest lokal położony w korzystnym otoczeniu szkoły, dotychczas mieszkańcy musieli dokonywać zakupów tej branży w centrum miasta lub na innych osiedlach, my stwarzamy im komfortową sytuację, co na pewno wykorzystają.. Biorąc po uwagę wszystkie aspekty naszego planu należy zauważyć, że jest on bardzo szczegółowy, oparty na realnych podstawach. Nawet w przypadku pojawienia się konkurencji firma nasza jest w stanie obniżyć koszty, o ok.8, % co pociągnie za sobą obniżkę ceny, i przyciągnięcie dalszych klientów nawet z dalszych fordońskich osiedli. Za realizacją tego projektu przemawia też analiza SWOT, realizująca zasadę maxi/maxi, Firma nasza może się, więc czuć przez dłuższy czas niezagrożona i wykorzystać posiadane zasoby oraz osiągnięte zyski do dalszej dywersyfikacji sprzedaży. Naszą podstawową dewizą będzie, aby każdy klient wyszedł z naszej księgarni zadowolony i jeszcze do nas wrócił po dalsze zakupy.