Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Aktywna i pasywna polityka
Aktywna i pasywna polityka Instrument polityki – przy pomocy niego podmiot polityki stara się wpłynąć na zachowanie układu. Poprzez rozpowszechnianie informacji można wpłynąć na zachowanie podmiotów gospodarczych. Pasywna polityka informacyjna – polega na tym, że podmiot polityki podaje informacje w dobrej wierze. Prowadząc taką politykę, podmiot polityki chce osiągnąć jeden cel: zwiększyć efektywność gospodarowania zakładając, że im większa jest wiedza o stanie istnienia tym trafniejsze będą ich decyzje ekonomiczne i lepsze wykorzystanie zasobów Aktywna polityka informacyjne – polega na tym, że podmiot polityki stara się wpływać na zachowanie układu i polega to już wtedy na manipulowaniu informacją w bardzo różny sposób. www.dobrewakacje.eu