Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

ANALIZA PORTFELA
ANALIZA PORTFELA Głównym celem pracy będzie znalezienie portfela, którego stopa zwrotu i ryzyko będą lepsze od indeksu WIG20. WIG20 jest to indeks obliczany na podstawie 20 spółek; jeśli chodzi o portfel tego indeksu, to jest on sporządzany na podstawie rankingu spółek sporządzanego co trzy miesiące, który jest tworzony ze względu na udziały obrotów akcjami spółek w ogólnych obrotach na giełdzie oraz ze względu na udziały wartości rynkowej spółek w ogólnej wartości rynkowej giełdy. Sposób doboru spółek został sporządzony na podstawie współczynnika korelacji oraz wyższej od WIG20 stopy zwrotu. W pracy analizuję cały 1999 rok. Do obliczeń miesięcznych stóp zwrotu przyjęłam pierwszy dzień każdego miesiąca, w którym odbyła się sesja. Taki sposób liczenia stóp zwrotu jest z pewnością mniej precyzyjny od średniej ceny zakupu akcji w ciągu miesiąca, jednak jest on wystarczający w mojej ocenie na potrzeby inwestora indywidualnego, który może szybko dokonać zarówno kupna jak i sprzedaży akcji bez wpływania na ich cenę. Portfel: Do analizy przyjęłam następujące spółki i indeksy: AKCJE BRANŻA INDEKS BSK BANKI WIG20 BUDIMEX BUDOWNICTWO BUDOPOL BUDOWNICTWO BYTOM LEKKI BZWBK BANKI CENTRSTL BUDOWNICTWO CERSANIT BUDOWNICTWO COMPENSA UBEZPIECZENIA KREDYTB BANKI KROSNO SZKŁO Do projektu wybrałam cztery spółki z branży budowlanej i trzy z bankowej. Branże te są najbardziej popularne wśród analityków gdyż w roku 1999 charakteryzowały się stabilną dynamiką rozwoju na przestrzeni ubiegłych lat, a ponadto w 1999 roku miały dobre prognozy rozwoju. W powyższych branżach nie istniała jeszcze konkurencja powodująca tzw. walkę cenową. Dzięki temu marże w tych branżach znajdują się na średnim poziomie. Miesięczne stopy zwrotu - do porównań użyłam wskaźnika WIG20. AKCJE 01-lut 01-mar 01-kwi 04-maj 01-cze 01-lip 02-sie 01-wrz 01-paź 02-lis 01-gru 03-sty Bsk -2,43 -5,8 4,11 0,28 5,9 10,34 8,17 16,89 -22,81 11,82 9,25 16,53 Budimex 14,94 -7 -0,54 10,81 7,32 6,36 -4,7 15,7 -13,95 5,86 7,66 22,53 Budopol -7,81 -10,17 1,89 3,7 1,79 1,75 0 -3,45 -12,86 -10,66 14,68 17,2 Bytom -10,87 2,44 8,33 27,47 17,24 7,35 -12,33 -3,13 -19,35 8 22,22 10,61 Bzwbk 6,64 -10,78 3,24 1,36 4,44 6,38 0,79 12,71 -15,84 1,68 0,41 18,85 Centrstl 7,33 4,88 -8,84 12,24 9,09 6,25 -7,06 -3,38 -18,78 12,9 2,38 16,28 Cersanit -5,56 15,69 10,17 10 11,19 -16,98 1,52 13,43 0 -1,97 -2,68 38,62 Compensa -6,05 16,31 -5,17 2,33 2,66 -3,7 7,69 -3,57 5,19 -10,21 -3,14 5,26 Compland 52,75 -22,3 19,44 -0,78 -12,5 26,79 -14,79 8,26 -21,37 7,38 9,4 18,84 Kredytb 13,68 -8,27 22,95 9,33 12,8 8,65 -4,98 5,76 -25,25 1,32 6,86 20,49 Krosno -7,56 26,42 -3,98 15,54 14,8 4,3 -18,35 19,72 17,62 1,63 0,32 8,63 WIG20 4,82 -8,41 15,45 5,03 -0,25 10,59 -1,71 0,65 -16,57 4,36 10,18 17,95 Tabela z miesięcznymi stopami zwrotu wybranych akcji. Na podstawie miesięcznych stóp zwrotu obliczę odchylenie standardowe i roczną stopę zwrotu. Zastosuję wzory: *100% Ra= Roczna arytmetyczna stopa zwrotu akcji policzona na podstawie wzoru: Pt - cena akcji osiągnięta w t -tym okresie, pierwsza sesja miesiąca Pt-1 - cena akcji osiągnięta w t –1 tym okresie, pierwsza sesja miesiąca s- odchylenie standardowe liczone na podstawie stóp zwrotu N- ilość stóp zwrotu AKCJE S Ra Bsk 11,0449 4,3549 Budimex 10,424 5,4152 Budopol 9,4809 -0,3278 Bytom 14,2257 4,8324 Bzwbk 9,1964 2,49 Centrstl 10,3826 2,7757 Cersanit 13,9157 6,1182 Compensa 7,3318 0,634 Compland 22,0583 5,9272 Kredytb 13,2718 5,2796 Krosno 12,9411 6,5907 WIG20 9,7488 3,5067 W 1999 roku wszystkie spółki z wyjątkiem Budopolu osiągnęły dodatnią stopę zwrotu. Im większe jest odchylenie standardowe, tym większe jest ryzyko. Na podstawie wskaźnika ryzyka i dochodu z akcji prezentuję mapę ryzyka. Na wykresie widać wyraźną zależność liniową pomiędzy zyskiem i ryzykiem osiąganym z akcji. Oznacza to że inwestor może skonstruować portfel o małym ryzyku i o małej stopie zwrotu lub też o dużym ryzyku i o dużej stopie zwrotu. Na podstawie tej mapy nie można wyodrębnić spółek, które byłyby bardziej atrakcyjne od innych. Wykres przedstawia roczne stopy zwrotu. Na podstawie stopy zwrotu do dalszej analizy wybieramy spółki o stopie zwrotu wyższej od WIG , czyli: BSK, BUDIMEX, BYTOM, CERSANIT, COMPLAND, KREDYTB, KROSNO. W kolejnym etapie analizy policzę korelację stóp zwrotu akcji. SPÓŁKI Bsk Budimex Budopol Bytom Bzwbk Centrstl Cersanit Compensa Compland Kredytb Krosno WIG20 Bsk 1 0,66 0,5 0,42 0,83 0,45 -0,03 -0,47 0,33 0,61 -0,3 0,67 Budimex 0,66 1 0,38 0,43 0,87 0,64 -0,03 -0,6 0,66 0,71 -0,08 0,6 Budopol 0,5 0,38 1 0,67 0,42 0,19 -0,02 -0,16 0,16 0,55 -0,26 0,66 Bytom 0,42 0,43 0,67 1 0,27 0,64 0,17 -0,18 0,03 0,56 0,18 0,57 Bzwbk 0,83 0,87 0,42 0,27 1 0,42 -0,04 -0,61 0,64 0,78 -0,31 0,7 Centrstl 0,45 0,64 0,19 0,64 0,42 1 -0,04 -0,22 0,3 0,47 0,08 0,4 Cersanit -0,03 -0,03 -0,02 0,17 -0,04 -0,04 1 0,45 -0,48 0,06 0,48 -0,21 Compensa -0,47 -0,6 -0,16 -0,18 -0,61 -0,22 0,45 1 -0,75 -0,55 0,4 -0,65 Compland 0,33 0,66 0,16 0,03 0,64 0,3 -0,48 -0,75 1 0,66 -0,46 0,69 Kredytb 0,61 0,71 0,55 0,56 0,78 0,47 0,06 -0,55 0,66 1 -0,31 0,89 Krosno -0,3 -0,08 -0,26 0,18 -0,31 0,08 0,48 0,4 -0,46 -0,31 1 -0,48 WIG20 0,67 0,6 0,66 0,57 0,7 0,4 -0,21 -0,65 0,69 0,89 -0,48 1 Macierz korelacji stóp zwrotu Z macierzy korelacji wybieram spółki o najniższej korelacji: BUDIMEX - CERSANIT®-0,03 BUDIMEX - KROSNO® -0,08 KROSNO – CERSANIT®0,48 Kluczowa dla redukcji ryzyka jest niska dodatnia lub ujemna korelacja. Obliczone na podstawie: V = [(R 1 - R) + (R2 - R) + ... + (Rm - R)] / ( n - 1) S = V - wariancja stopy zwrotu akcji Rm - stopa zwrotu akcji w okresie n -miesięczna n - liczba okresów S - wskaźnik ryzyka akcji ( odchylenie standardowe ze stopy zwrotu akcji) Ponadto: Krosno i Cersanit są ujemnie skorelowane z indeksem WIG20 Budimex jest słabo skorelowany z indeksem WIG20 Portfel 3 wybranych spółek na podstawie korelacji stóp zwrotu. Wykres ten przedstawia zbiór możliwych kombinacji udziałów poszczególnych akcji w portfelu. Podobnie jak na mapie zysk/ryzyko tutaj również istnieje liniowa zależność. Inwestor może dowolnie wybrać poziom akceptowanego ryzyka i przewidywanej stopy zwrotu. Dochód/Ryzyko W % WIG-jako benchmark 3,4 / 9,75 Możliwe portfele 3-składnikowe Udział Cersanit Udział Budimex Udział Krosno 1 4,35 / 4,47 0,15 0,2 0,65 2 3,65 / 3,66 0,2 0,3 0,5 3 3,52 /2,84 0,7 0 0,3 4 3,51 / 3,17 0,55 0,1 0,35 5 3,85 / 3,55 0,45 0,1 0,45 6 4,2 / 4,0 0,35 0,1 0,55 7 5,93 / 5,93 0,00 0,00 1 WNIOSKI: W powyższym przykładzie wszystkie portfele mają dochód wyższy oraz mniejsze ryzyko od indeksu WIG20. Warunki zostały więc spełnione. Do mojego portfela wybieram więc te trzy spółki.