Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia
Struktura kultury organizacji według E. Scheina
Pojęcie i elementy kultury organizacji
Mechanizmy wpływu grupy społecznej na zachowania jednostki: a) normy grupowe (badania Mayo, Seashore˘a, Lewina), b) konformizm
Zjawisko myślenia grupowego (groupthinking według Janisa)
Pojęcie i rodzaje grup społecznych. Czy grupa społeczna jest bytem realnym
Pojęcie racjonalności człowieka w poszczególnych teoriach organizacji i zarządzania
Personalistyczne (interakcyjne) ujęcie organizacji
Krytyka szkoły systemów społecznych
Systemowe (strukturalno–funkcjonalne) ujęcie organizacji
Interakcyjne ujęcie organizacji
Ewolucja roli przełożonego w teoriach organizacji i zarządzania
Wzory osobowe człowieka przyjmowane w poszczególnych teoriach organizacji (człowiek racjonalny, społeczny, samorealizujący się,
Teoria A. Maslowa i praktyczne wnioski wynikające z tej teorii
Teoria X i Y Mc Gregora
Główne twierdzenia o motywacji do pracy zawarte w modelu Lawlera i Portera

strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152]