Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia
Jakie są podstawowe zasady zaciągania zobowiązań przez Gminę
Czy budżet Państwa może dotować bieżącą działalność gminy
Do jakiej maksymalnej wysokości mogą być dotowane inwestycje gminy
Jakie są zasady tworzenia i podziału subwencji oświatowej (dwa zadania, jak się rozdziela)
Jakie są zasady ustalania subwencji wyrównawczej (jak się tworzy subwencję wyrównawczą)
Jakie są główne zasady ustalania podatku od nieruchomości
Które gminy mogą otrzymać subwencję wyrównawczą
Czym różni się podatek leśny (od lasów) od podatku leśnego dla parków narodowych (wzory)
Proszę podać podstawowe zasady podatku rolnego (na jakich zasadach jest ustalany, obliczany, wzór)
Czym różni się subwencja od dotacji
Czemu służy kategoria należnych dochodów podatków gmin
Proszę wyjaśnić jak należy rozumieć należne dochody podatkowe gmin
Proszę wymienić główne składowe elementy dochodów własnych gmin
Czy gmina może odmówić np. wojewodzie wykonania jakiegoś zadania
Jak można podzielić zadania gminy

strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152]