Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Związek rozwoju społecznego z rozwojem gospodarczym

Związek rozwoju społecznego z rozwojem gospodarczym. Działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu określonych dóbr i usług nie może być rozpatrywana jako zagadnienie zamknięte (oddzielone od innych sfer działalności człowieka), lecz jako działalność związana z problematyką ich podziału. Obie te sfery produkcji i podziału oddziaływają na siebie z durzą siłą. Występujące sprzężenie zwrotne między wspomnianymi dwoma rodzajami działalności stanowi jednocześnie istotę związków między polityką gospodarczą a polityką społeczną. Wspomnianą zależność uporządkować można w następujących punktach: a. wzrost ekonomiczny stwarza materialne podstawy do rozwinięcia świadczeń i usług społecznych oraz rozbudowy urządzeń socjalnych, a więc do wszechstronnego rozwoju społecznego, b. postępujący rozwój społeczny stwarza dodatkowe bodźce do przyspieszenia wzrostu ekonomicznego głównie przez podniesienie wydajności pracy związanej z wyższym poziomem kwalifikacji, oświaty i kultury, efektywnością wypoczynku i innymi elementami rosnącej stopy życiowej, c. w wyniku działania tych dodatkowych bodźców wspomagających proces wzrostu gospodarczego zwiększają się możliwości i środki realizacyjne z których odpowiednią częśćd. można dodatkowo przeznaczyće. na przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego, co z kolei prowadzi do dalszego zintensyfikowania wzrostu ekonomicznego, f. w rezultacie następuje nieprzerwany proces stałego wzajemnego dynamizowania wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego. Mechanizm ten jednak przestaje funkcjonować w sytuacji pojawiających się i narastających procesów recesyjnych w gospodarce. Naturalnie mamy tu do czynienia z niezwykle uproszczoną postacią związku między rozwojem ekonomicznym a rozwojem społecznym, jednakże wyraźnie w możliwie syntetycznej formie przekazują zachodzące zależności.