Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Zjawisko przerzucalności podatków

Zjawisko przerzucalności podatków Przerzucalność polega na przerzucaniu ciężarów podatkowych na inne osoby lub podmioty gospodarcze. System podatkowy powinien czuwać nad tą kwestia by nie zniekształcić systemu podatkowego, obciążając bardziej jedne grupy i łagodzić ciężar innej grupy. Łatwe do przerzucenia są podatki pośrednie np. podatek typu okazyjnego tzn. podatku od wydatków takich jak alkohol, benzyna, papierosy. Im mniejsza elastyczność na rynku tym łatwiej przerzucić podatek. Trudniej jest przerzucić podatek bezpośredni tj. podatek od dochodów, spadków, darowizn. Przerzucalność może odbywać się wg dwóch metod: 1.przerzucalność w przód 2.przerzucalność w tył Ad1. Polega na podnoszeniu cen dla nabywców towarów, aby w ten sposób zrekompensować nałożony na podatnika ciężar. Przerzucalność wsteczna polega na próbie wymuszenia obniżki kosztów działalności podatnika przez obniżki płac, obniżka cen nabywanych surowców, zużycia energii. Przerzucalność dokonuje się przez mechanizm rynkowy. Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody