Wyszukiwarka:
Artykuły > Biografie >

Żeleński (Boy) Tadeusz

Żeleński (Boy) Tadeusz

• ur. 1874 • zm. 1941 •

 
Tadeusz Żeleński, pseudonim Boy, 1874–1941, syn Władysława, wybitnego kompozytora, krytyk literacki i teatralny, publicysta,
tłumacz, satyryk, z wykształcenia lekarz. Zasłużony zwłaszcza jako tłumacz klasyki francuskiej. Był autorem szkiców o literaturze
francuskiej i polskiej (Ludzie żywi ,1929; Brązownicy,1930; Znaszli ten kraj?, 1931); felietonów (m.in.Piekło kobiet, 1930), recenzji
teatralnych (Flirt z Melpomeną, 1920–32), tekstów kabaretowych dla krakowskiego kabaretu literackiego "Zielony Balonik". Te
ostatnie utwory znalazły się w tomie Słówka (1913), będącym satyrycznym rozliczeniem z młodopolską legendą i galicyjską
rzeczywistością społeczną. W okresie międzywojennym aktywnie występował jako gorliwy propagator przemian obyczajowych i
zwolennik "odbrązawiania" życiorysów wybitych postaci - a więc ukazywania ich ludzkich cech i przywar. Po wybuchu wojny udał się
do Lwowa i podjął pracę na Uniwersytecie Jana Kazimierza, wykazując się pełną lojalnością wobec władz radzieckich. Po zajęciu
Lwowa przez Niemców aresztowany i stracony.