Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją Proces produkcyjny i wytwórczy POJĘCIE PROCESU WYTWÓRCZEGO. Procesem produkcyjnym nazywamy proces transformacji, czyli przekształcenia wektora wejścia systemu produkcyjnego w wektor wyjścia. Proces produkcyjny można zdefiniować również jako uporządkowany ciąg działań w wyniku którego konsument otrzymuje produkty. Proces produkcyjny Proces badań i rozwoju Proces dystrybucji i obsługi klienta Proces wytwórczy Podstawowy Pomocniczy Wytwarzania Struktura procesu produkcyjnego i wytwórczego. • Proces badań i rozwoju - projektowanie i planowanie, - projektowanie procesu i systemu wytwórczego, - przygotowanie czynników produkcji i szkolenie personelu. • Proces dystrybucji i obsługi klienta • Proces wytwórczy 1. Proces wytwórczy podstawowy - produkcja aparatów telefonicznych. 2. Proces wytwórczy pomocniczy. - dostarczanie czynników energetycznych, - utylizacja odpadów, - remonty, - serwis. 3. Proces obsługi wytwarzania. - obsługa administracyjna, - utrzymywanie czystości, - ochrona obiektu. SCHEMAT PROCESU WYTWÓRCZEGO W UJĘCIU MIKROORGANIZACYJNYM. 1. Przechowywanie w magazynie półproduktów. 2. Transport z magazynu półproduktów. 3. Montaż aparatów. 4. Transport do działu kontroli wstępnej. 5. Kontrola wstępna aparatu. 6. Transport na dział elektroniki, bądź na dział kontroli końcowej. 7. Kontrola usterki powiązana z naprawą. 8. Kontrola końcowa aparatu. 9. Transport do pakowania. 10. Transport do pakowania. 11. Pakowanie. 12. Transport do magazynu wyrobów gotowych. 13. Magazynowanie. Przedstawiony powyżej proces wytwórczy jest procesem wytwarzania aparatów telefonicznych.