Wyszukiwarka:
Artykuły > Wypracowania >

Zagadnienia do ustnej matury 

  

 

(J.polski)

 

    

    

  • Zagadnienia Literatury  
  • Analizy i interpretacje tekstów
 

1) powieść poetycka

 

(gatunek, epoka) “Giaur”, “Konrad Wallenrod”,

2) kompozycja otwarta: "Lalka", "Ludzie bezdomni" - nie znamy dalszych losów bohatera i wpływ na możliwości interpretacyjne,

3) synkretyzm rodzajowy i gatunkowy-utwory romantyczne,

 

4) sonet:gatunek,obecność we wszystkich epokach,

5) parabola i jej funkcje: od biblii do współczesności,

6) rola motta,tytułu i wpływ na interpretację:

“Romantyczność”

“Nie boska komedia”

“Ludzie bezdomni”

“Granica”

 

“Inny świat”

“Dżuma”

“Popiół i diament”

7) cechy ballady,

8) cechy dramatów:-antyczny,

-romantyczny do współczesnego,

9) styl perswazyjny-styl retoryczny,

10) “Bogurodzica”,

11) cechy poetyckie baroku:Morsztyn, Naborowski,

12) poezja młodopolska odzwierciedleniem "-izmów" epoki,

13) pojecie symbolizmów: wykazać, że wyst.we wszystkich cz. “Wesela”,

14) “Dżuma”,

Opowiadania Borowskiego,

15) pojęcie groteski i jej funkcja:Witkacy, Gałczyński, Gombrowicz, Mrożek,

16) parodia:"Monachomachia",

"Bema pamięci żałobny rapsod"-retoryczność,

"Grób Agamemnona"-elementy pamfletu i retoryczność,

17) pojęcie syntezy sztuk:Wyspiański,

 

18) cechy powieści modernistycznej:"Chłopi",

"Ludzie bezdomni",

19) poetyka lingwistów-różnica Białoszewski i nowa fala,

20) grupy poetyckie dwudziestolecia międzywojennego, futuryzm, awangarda, poezja Broniewskiego, Skamadryci, Leśmian,

 

 

    

  • Gramatyka: 

 

1) schemat komunikacji językowej,

2) źródła oboczności samogłoskowych,

-e:a;-e:o przegłos,

-e:0 wokalizacja jerów,

3) treść i zakres wyrazu,

4) słowotwórstwo: wyraz podstawowy,

-formanty przedrostkowe, przyrostkowe,

-paradygmaty,

-nacechowanie emocjonalne formantów (różne znaczenie tych samych formantów),

-wyrazy należące do określonej kategorii słowotwórczej (ten sam formant),

 

-spychacz; brodacz - ten sam formant, różna kategoria,

-rodziny wyrazów,

5) homonimy, synonimy, antonimy,

np: zamek,wieża,babka - kilka znaczeń

6) środki stylistyczne.

 

7) Rodzaje i cechy stylu np. publicystyczny, naukowy,

8) gwary i ich cechy.

9) Twój stosunek uczuciowy do gwar? Czy uważasz, że powinny być kultywowane. Czy gwara ułatwia naukę w szkole?

10) Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, zjawiska negatywne, zjawiska błędne.

11) Kryteria poprawności, poprawność językowa, wskaż błąd, podaj poprawną, zastować odpowiednie kryterium, związki frazeologiczne - jakie najczęściej występują błędy, kontaminacja związków frazeologicznych

12) Miejsca polscczyzny wśród języków słowiańskich. Cechy specyficzne języka polskiego

 

 

   

   

 • Życie kulturaln
 • e
 

 

 

1) Które z wydarzeń kulturalnych uważasz za najważniejsze i dlaczego

2) Wartości filmów Kieślowskiego

3) Stosunek ekranizacji filmowej do tekstu literackiego (znać dużo, omówić jeden) - “Wesele” Wajdy

4) Jakie zjawiska kultury masowej uważasz za niebezpieczne?

5) Ocena programów telewizyjnych, radiowych (zjawiska negatywne),

 

 

   

 • Syntezy
 

 

1) Motywy antyczne w literaturze

2) Antygona i Nie - boska komedia jako dramaty racji cząstkowych

3) Jak oceniasz ideały średniowiecza i renesansu

4) Portet bohatera szlachcica w literaturze i ewolucji

5) Troska o losy ojczyzny. Historyczna zmienność. Aktualność we wszystkich epokach. Odmienność patroityzmu pracy i walki, romantyczność i pozytywizm

6) Epoki ukształtujące się na zasadzie opozycji

7) Motyw Boga

8) "Pan Tadeusz", "Nad Niemnem", "Noce i dnie" - historia polskiego domu

9) Dom jako ruina

10) Emigracji, tragizn losu emigrantów w literaturze współczenej i romantycznej

11) Utylitaryzm literatury pewnych epok

12) Rola poety i poezji w momentach przełomowych

13) Topos Matki Polki

14) Nastroje końca XIX wieku i końca XX wieku - szukanie celu i sensu życia

15) Dla zabawy i pożytku dewiza oświecenia

16) Tragizm powstań narodowycyh

17) Zadania, postawy młodzieży

 

18) Bohaterowie z awansu

19) Prometeusz, Ikar, Syzyf jako realizacja określonych postaw ludzkich

20) Poeci barokowi wobec Boga, życia i smierci

21) Oblicza sarmatyzmu, ocena

22) Rozważanie nad psychiką Polaków, przywarami, na podstawie “Wesela” i utworów romantycznych.

 

23) Obraz rewolucji

24) Obraz inteligencji i mieszczaństwa w literaturze Młodej Polski i XX lecia

25) Świat obozów, łagrów czy zamknięty dla podstaw heroicznych

26) Zagubienie, kryzys wartości w liryce Młodej Polski i współczesności

27) Konflikt między własnym szczęściem a koniecznością poświęcenia się

28) Obrazy wsi w literaturze

29) Obecność nastrojów katastroficznych od Biblii do literatury współczesności