Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

ZJAWISKA URBANIZACJI NA ŚWIECIE

ZJAWISKA URBANIZACJI NA ŚWIECIE -więcej ludzi zamieszkuje miasta URBANIZACJA- Proces społeczno-ekonomiczny polegający na koncentracji ludności i jej działalności na stosunkowo niewielkich obszarach oraz na rozprzestrzenianiu się miejskiego stylu życia i systemu wartości. Mierzymy ją w WSPÓŁCZYNNIKU URBANIZACJI WYRAŻONYM ODSETKIEM LUDNOŚCI MIEJSKIEJ (czyli ilość ludzi w miastach) POWODY: -początkowo miasta powstawały tam, gdzie były dobre warunki środowiska przyrodniczego - miasta rozwijały się w miejscach łatwych do obrony - miasta rozwijały się na przecięciu szlaków komunikacyjnych - ważny jest stopień industrializacji (od XIX w. Im lepiej kraj jest rozwinięty gospodarczo, tym większy jest stopień urbanizacji) GDYŻ: 1)w miastach dominuje działalność w przemyśle lub usługach 2)Miejski rynek pracy jest atrakcyjniejszy dla napływających 3)Wyższy standard życia ILOŚĆ LUDZI W MIEŚCIE ZALEŻY OD: a)przyrostu naturalnego b)migracji do miasta c)włączania obszarów wsi z sąsiedztwa 1800-3%, 1850-6%, 1900-14%, 1950-28%, 2000-48%, 2020-59% Średnia wartość Wu=45% AZJA ŕ 40% AFRYKA ŕ 40% OCEANIA ŕ 70% EUROPA ŕ 75% AMERYKA PN ŕ 75% AMERYKA ŁAC. ŕ <70% Wu <40% ŕ NISKI (azja, afryka)ŕIndie, Chiny, Indonezja (26, 28, 31) Wu=40-60% ŕ ŚREDNI (polska, słowacja, rumunia, algieria) (62,57, 54, 49) Wu>60% ŕ WYSOKI (rozwin. Gospod.)ŕ belgia, izrael, kanada, gb (96, 90, 76, 89) *W państwach rozwijających się dynamika urbanizacji jest duża i mówimy o: przedwczesnej urbanizacji ŕmasowo napływa lud wiejski *W państwach wysoko rozwiniętych dąży się do : DEZURBANIZACJI ŕ nowe zakłady przemysłowe na przedmieściach Jest to suburbanizacja ŕ gospodarowanie strefy podmiejskiej