Wyszukiwarka:
Artykuły > Studia >

Wpływ struktur nieformalnych na funkcjonowanie organizacji

Wpływ struktur nieformalnych na funkcjonowanie organizacji Organizacje formalne nie zaspakajają wielu potrzeb swoich członków, dlatego też aby przeciwstawić się totalności instytucji tworzą się więzi nieformalne. Wpływ tych grup na funkcjonowanie organizacji może być bardzo duży w zależności od wielkości i przebojowości grup nieformalnych. W zależności od nastawienia do organizacji może mieć bardzo korzystny lub niekorzystny wpływ.