Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Wielka Karta Swobód (Magna Charta Libertatum)

Wielka Karta Swobód (Magna Charta Libertatum) Jan, z łaski bożej król Anglii, pan Irlandii, książę Normandii (...), arcybiskupom, opatom, hrabiom, baronom, wszystkim bajlifom i wiernym swoim pozdrowienie (...) 1. Uczyniliśmy przede wszystkim to ustępstwo dla Boga i niniejszym dokumentom naszym zatwierdziliśmy na wieki za siebie i za dziedziców naszych, by kościół angielski był wolny i miał prawa swoje pełne i wolności swoje nienaruszone (...) Nadaliśmy również wszystkim wolnym ludziom królestwa naszego w imieniu naszym i dziedziców naszych wieczyście wszystkie poniżej spisane wolności, jakie przysługiwać im, ich dzieciom z naszej strony i od naszych dziedziców. (...) 12. Żadne "tarczowe" lub "pomocne" nie będzie nałożone na królestwo nasze inaczej jak tylko za (zgodą) wspólnej rady królestwa naszego z wyjątkiem opłat na wykupienie osoby naszej (z niewoli), z okazji pasowania syna naszego pierworodnego na rycerza i wydania za mąż córki naszej pierworodnej raz jeden tylko; a i w tych wypadkach "pomocne" to nie ma przewyższać uzasadnionej wysokości (...) 39. Żaden wolny człowiek nie ma być pojmany ani uwięziony albo wyrzucony z posiadłości, albo proskrybowanym, ani wygnany lub innym sposobem pognębiony; i ani sami na niego nie wyruszymy, ani nikogo innego przeciw niemu nie wyślemy, jak tylko na podstawie legalengo wyroku równych jemu albo na podstawie prawa ziemskiego (...) 41. Wszystkim kupcom ma przysługiwać prawo swobodnego i bezpiecznego wyjazdu z Anglii i powrotu do Anglii oraz do przebywania i podróżowania w obrębie Anglii drogą lądową i wodną w celu kupowania i sprzedawania, bez wszelkich złych, bezprawnych podatków, za opłatą tylko starych i sprawiedliwych ceł, prócz czasu wojny i jeżeli pochodziłby z kraju przeciw nam wojującego (...) 52. Jeżeli ktoś został wywłaszczony lub pozbawiony przez nas bez prawnego sądu jemu równych, ziem, zamków, wolności lub praw swoich, natychmiast mu je przywrócimy (...) milekcorp