Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

WIELKA LICYTACJA

WIELKA LICYTACJA Całokształt zabiegów państw zaborczych mających na celu pozyskać Polaków do walki 1. Stanowisko mocarstw w sprawie Polski - 14 VIII 1914 książę Mikołaj Mikołajewicz – odezwa do Polaków zapowiadająca zjednoczenie ziem polskich pod berłem cara - podobne odezwy główno-dowodzących państwami centralnymi - 5 XI 1916 – autorem jest cesarz Niemiec i AustroWęgier – zapowiadają stworzenie nowego Królestwa Polskiego z ziem pozyskanych od Rosji - 25 XIII 1916 Mikołaj II zadeklarował dla ziem polskich wolność, zjednoczenie i własny ustrój - 27 III 1917 Piotrogrodzka Rada delegatów Robotniczych i Żołnierskich – Polacy mają prawo do niepodległości - 30 III 1917 – Rząd tymczasowy zapowiada utworzenie niepodległego państwa w sojuszu wojennym z Rosją - 15 XI 1917 – Deklaracja Praw Narodów Rosji : „każdy naród ma prawo do samookreślenia, aż do oderwania się i utworzenia samodzielnego państwa - 28 VIII 1918 – Rosja anulowała traktaty rozbiorowe - 5 I 1918 loyd George premier W. Brytanii opowiedział się za niepodległością Polski - 8 I 1918 – prezydent USA Whodrow Wilson zażądał w 14 punktach suwerennego, niepodległego państwa polskiego