Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów PRL z 7 marca 1953 roku

Uchwała Rady Państwa i Rady Ministrów PRL z 7 marca 1953 roku Dla uczczenia pamięci Wielkiego Wodza i Nauczyciela mas pracujących i jego wiekopomnych zasług dla Polski, Rada Państwa i Rada Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalają, co następuje: 1. Zgodnie z wnioskiem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Prezydium Katowickiej Wojewódzkiej Rady Narodowej m. Katowic oraz Katowickiego Wojewódzkiego Komitetu Frontu Ludowego, miasto Katowice przemianować na miasto STALINOGRÓD, a województwo katowickie na województwo STALINOGRODZKIE. 2. Pałacowi Kultury i Nauki, stanowiącemu dar Związku Radzieckiego dla stolicy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ofiarowany z inicjatywy JÓZEFA STALINA, nadać nazwę Pałacu Kultury i Nauki imienia JÓZEFA STALINA. 3. Na placu przed Pałacem Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina wznieść pomnik JÓZEFOWI STALINOWI. Przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki Prezes Rady Ministrów Bolesław Bierut