Wyszukiwarka:
Artykuły > Epoka - Pozytywizm >

Tytuły u Żeromskiego

skiegoUdowodnij, że tytuły powieści Żeromskiego mają symboticzną wymowę. Wystarczy wspomnieć trzy podstawowe tytuły dzieł tego autora, aby udowodnić, że oprócz swego bezpośredniego znaczenia mają wartość symboliczną. Syryfowe prace - bezpośredni rodowbd tytułu pochodzi z mitologii greckiej, dokładnie z mitu o Syzyfie, który to został skazany na ciągłe wtaczanie głazu na szczyt góry, a gdy już osiągał cel... głaz spadał znów na dół. A zatem przenośnie syzyfowe prace - to działania jałowe, które się nigdy nie powiodą. Lecz w ujęciu Żeromskiego termin ma jeszcze jeden wymiar. Oto pisarz nazywa syzyfowymi pracami rusyfikację prowadzoną wśrbd młodzieży polskiej, udowadnia, że jest to czynność z góry skazana na niepowodzenie. Już się zdawało, że młodzi bohaterowie jak np. Marcin Borowicz bliscy są wynarodowieniu. Dzięki Bernardowi Zygierowi odezwał się w duszy Marcina patriotyzm, zrozumiał on swoją polskość. Tak będzie zawsze - wyrokuje Żeromski. Przekształcenie młodzieży polskiej w Rosjan jest niemożliwe. Ludzie bezdomni to następny tytuł o "podwójnym" znaczeniu. "Bezdomni" - to zdawałoby się - ludzie bez mieszkań, bez domu. Lecz wg Żeromskiego to ci, którzy wyrzekają się swojego prywatnego życia i szczęścia, by rcucić się w wir pracy społecznej. Typ społecznika jest cńarakterystyczny dla prozy Żeromskiego. Doktor Tomasz Judym (Ludzie bezdomni), Piotr Cedzyna (Doktor Piotr), Stasia Bowwska (Sitaczka) - to bezdomni "dla idei" bobaterowie. Ostatnią swoją powieść zatytułował Żeromski Pizedwiośnie. Także nie jest to tytuł pczypadkowy. Przedwiośnie to nie tylko pora roku - lecz etap początków, nadziei, oczekiwania na wiosnę. Akcja powieści rozgrywa się u progu niepodległości Polski. Jeszcze "czuć zimę" - wiele w młodej ojczyźnie nieprawidłowości, niesprawiedliwości i cbaosu. Lecz to jest priedwiośnie - więc być może prryszłość przyniesie zwycięstwo reform i wiosnę w pełnej krasie - czyli oprócz wolności w kraju także porządek.