Wyszukiwarka:
Artykuły > Pozostałe >

Traktaty rozejmowe i pokojowe Polski w XVII w.

Traktaty rozejmowe i pokojowe Polski w XVII w. Data zawarcia Nazwa Druga strona Ustalenia 11 XII 1618 rozejm w Dywilinie Rosja zawarty na 14 i pół roku; ziemia smoleńska, siewierska, czernihowska pozostały przy Rzeczypospolitej; Władysław IV zrzekł się roszczeń do korony carskiej 10 IX 1621 pokój chocimski Turcja Rzeczpospolita zrezygnowała ze zwierzchnictwa nad hospodarstwem mołdawskim 26 IX 1629 rozejm w Starym Targu Szwecja opanowanie przez Szwedów portów pruskich (cła dla Szwecji); Gdańsk zobowiązany do płacenia podatku od ceł 1634 pokój w Polanowie Rosja potwierdzenie ustaleń rozejmu w Dywilinie 1635 rozejm w Sztumskiej Wsi Szwecja zawarty na 26 lat; wojska szwedzkie wycofały się z portów; zaprzestanie poboru ceł i podatków przez Szwedów; nabytki terytorialne Szwecji w Inflanach 3 I 1667 rozejm w Andruszowie Rosja Rosja otrzymała lewobrzeżną Ukrainę z Kijowem i Zaporoże 19 IX i 6 XI 1657 traktaty welawsko-bydgoskie Prusy Książęce całkowite uniezależnienie się Prus Książęcych od Polski 3 V 1660 pokój w Oliwie Szwecja obie strony zachowują stan posiadanie; potwierdzenie zdobyczy szwedzkich w Inflanach 18 X 1672 traktat w Buczaczu Turcja Turcja uzyskała część Ukrainy i Podola; Polska miała płacic roczny haracz 26 I 1699 pokój w Karłowicach Turcja Polska odzyskuje Kamieniec z Podolem oraz tereny utracone w województwach kijowskim i bracławskim Otrzymałem uzupełnienie powyższej tabelki od Pana Filipa Niedziałkowskiego. Przeglądając ostatnie wznowienie, a konkretnie tabelę traktatów pokojowych, uznałem, że pominął Pan ważkie wydażenia. Za takie uznałem pokój Grzymułtowskiego i powstanie Chmielnickiego. Załączam poprawioną wersję tabeli.